Tiền giả định presupposition

A discourse analysis of presuppositions in the declaration of independence made by president ho chi minh = phân tích diễn ngôn các tiền giả định trong tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh

A discourse analysis of presuppositions in the declaration of independence made by president ho chi minh = phân tích diễn ngôn các tiền giả định trong tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh
... War II was in the final stage World War II was the war between two factions: the Allies including Britain, France, America and Russia, and the Fascism including Japan, Germany and Italy The Fascists ... completely against lofty and beautiful ideals in the declaration made by themselves President Ho Chi Minh also focuses on the fact that the Vietnamese not have equal access 37 to independence and freedom ... in quoting the declarations of independence of America in 1776 and the declaration of the French revolution in 1791, president Ho Chi Minh must presuppose that they are famous documents and are...
 • 48
 • 653
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐỀ XUẤT MỘT HƯỚNG KHẢO SÁT CÁC DẤU HIỆU TIỀN GIẢ ĐỊNH VÀ HÀM NGÔN TRONG CÁC PHÁT NGÔN TIẾNG ANH" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khả tạo hàm ý xem dấu hiệu yếu (soft triggers) dấu hiệu khó khả tạo hàm ý gọi dấu hiệu mạnh (hard triggers) Kết luận Chúng hy vọng kết khảo sát dấu hiệu TGĐ HN phát ngôn tiếng Anh dựa đề xuất cung ... dấu hiệu TGĐ HN cụ thể sử dụng trích dựa bảng dấu hiệu quy ước Levinson đề nghị (Levinson, 1983) Sau xác định tần số xuất dấu hiệu cụ thể, dấu hiệu phân tích phát ngôn ngữ cảnh phát ngôn dấu ... dấu hiệu xuất để xét xem TGĐ HN quy ước tương ứng với dấu hiệu có thể hay không đóng vai trò phát ngôn Dữ liệu phân tích kiến giải theo hướng sau: Về tần số xuất dấu hiệu: Tần số xuất dấu hiệu...
 • 6
 • 204
 • 0

Tiền giả định pps

Tiền giả định pps
... (2a) sai → (2) sai Tuy nhiên, cách phân tích người đồng tình - Khái niệm tiền giả định Câu P có tiền giả định Q, việc xác định nội dung TGĐ tuân theo quy tắc chân thực: P Q → sai → Ø ← sai Ví dụ: ... kiện để phát ngôn phát mang tính bình thường xã hội Các kiểu tiền giả định 3.1 Từ vựng - Tiền giả định đưa vào phát ngôn nhờ từ ngữ định Nếu từ ngữ bị tách thay TGĐ bị tách thay - Những từ ngữ ... lưu ý tiền giả định 2.1 TGĐ đưa vào phát ngôn nhờ phương tiện chế ngôn ngữ định 2.1 Thông tin TGĐ mang tính ổn định cao, không bị biến đổi theo ngữ cảnh 2.3 Thông tin TGĐ mang tính ổn định cao...
 • 10
 • 237
 • 1

Tiền giả định trong câu phủ định bác bỏ tiếng Việt và ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Tiền giả định trong câu phủ định bác bỏ tiếng Việt và ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ KIM HUỆ TIỀN GIẢ ĐỊNH TRONG CÂU PHỦ ĐỊNH BÁC BỎ TIẾNG VIỆT VÀ ỨNG DỤNG VÀO VIỆC DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Luận văn Thạc ... Tác tử bác bỏ “chẳng lẽ…à/hay sao”…………………………… 55 Tiểu kết Chương 3: ỨNG DỤNG DẠY TIỀN GIẢ ĐỊNH TRONG CÂU PHỦ ĐỊNH BÁC BỎ CHO NGƢỜI NƢỚC NGOÀI……… 57 Một vài nhận xét việc dạy tiếng Việt nay………………….57 ... đƣợc Vấn đề phủ định phủ định bác bỏ Trƣớc trình bày vấn đề phủ định bác bỏ muốn nêu số vấn đề phủ định phủ định bác bỏ 2.1 Khái niệm phủ định logic học Trong logic học, khái niệm phủ định đƣợc...
 • 123
 • 581
 • 1

Tiền giả định trong câu phủ định bác bỏ tiếng Việt và ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Tiền giả định trong câu phủ định bác bỏ tiếng Việt và ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
... cứu TGÐ câu phủ ðịnh bác bỏ ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho NNN 1.2 Ðối týợng nghiên cứu Trong luận vãn tập trung nghiên cứu kiểu câu PÐBB tiếng Việt, cụ thể TTBB (các từ, ngữ sử dụng câu PÐBB) ... văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, 1997 29 Khoa tiếng Việt Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, tiếng Việt thực hành dành cho người nước ngoài, Nxb ĐHQGHN, 1997 30 Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, ... Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1998 16 Hoàng Trọng Phiến, Dạy tiếng Việt theo thói quen dùng - tập kỉ yếu "tiếng Việt dạy tiếng Việt cho người nước ngoài" , Nxb ĐHQGHN,...
 • 4
 • 171
 • 0

Tiền giả định ngữ dụng trong ca dao tình yêu của người việt

Tiền giả định ngữ dụng trong ca dao tình yêu của người việt
... tiền giả định khác Vì vậy, trình tìm hiểu ca dao tình yêu, người đọc cần phải có hiểu biết từ ngữ xưng hô Bởi đường kênh tham gia vào việc giải mã nội dung ca dao tình yêu Trong ca dao tình yêu ... ca dao người nên tất nhiên phải có xuất đại từ xưng hô (từ xuất) Qua khảo sát, nhận thấy hai hình thức tiền giả định ngữ dụng tiền giả định từ xuất xuất lớn tiền giả định hành vi ngôn ngữ - ca ... thấy dấu hiệu diễn tiến tình yêu Trong khảo sát ca dao tình yêu, nhận thấy có ca dao có lời đáp Theo nguyên tắc ngữ dụng học hành vi trả lời tiền giả định hành vi hỏi nhận định trước phải có hành...
 • 6
 • 193
 • 1

hiện tượng đa thanh và một số vấn đề ngôn ngữ học có liên quan trong tiếng việt (lập luận, tiền giả định)

hiện tượng đa thanh và một số vấn đề ngôn ngữ học có liên quan trong tiếng việt (lập luận, tiền giả định)
... sót quan niệm tượng đa tác giả trước góp thêm ý kiến vấn đề (3) Vận dụng hiểu biết tượng đa làm rõ số vấn đề ngơn ngữ học liên quan: vấn đề lập luận, vấn đề tiền giả định 0.2 Lịch sử vấn đề ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỤY ÁI NHÂN HIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƠN NGỮ HỌC CĨ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH) ... âm nhạc văn học với ngun tắc đa ngơn ngữ học Chương chương triển khai hai vấn đề liên quan đến tượng đa ngơn ngữ học, vấn đề lập luận tiền giả định Chương HIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ LẬP LUẬN...
 • 105
 • 264
 • 2

Tiền giả định

Tiền giả định
... kiện để phát ngôn phát mang tính bình thường xã hội Các kiểu tiền giả định 3.1 Từ vựng - Tiền giả định đưa vào phát ngôn nhờ từ ngữ định Nếu từ ngữ bị tách thay TGĐ bị tách thay - Những từ ngữ ... lưu ý tiền giả định 2.1 TGĐ đưa vào phát ngôn nhờ phương tiện chế ngôn ngữ định 2.1 Thông tin TGĐ mang tính ổn định cao, không bị biến đổi theo ngữ cảnh 2.3 Thông tin TGĐ mang tính ổn định cao ... trò khái niệm TGĐ việc giải thích kiện ngôn ngữ giao tiếp ngôn ngữ Ví dụ: (1a): Con trai chị vào đại học Chị có trai (1b): Chị có trai Con trai chị vào đại học 5.2 Tiền giả định thông tin giá trị...
 • 4
 • 189
 • 0

Luận văn Tiền giả định trong văn bản luật tục Ê Đê

Luận văn Tiền giả định trong văn bản luật tục Ê Đê
... gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ng-ời thân yêu quan tâm, chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Với nghiêm túc, đam mê, tìm tòi, học hỏi, mong nhận đ-ợc ý kiến đóng ... hoàn thành luận văn - Các thầy cô giáo tr-ờng Đại học S- phạm nói chung thầy cô môn Ngôn ngữ nói riêng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình thực nh- đóng góp ý kiến thiết thực để luận văn hoàn ... LờI CảM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, nhận đ-ợc quan tâm, giúp đỡ tận tình giáo viên h-ớng dẫn thầy cô giáo tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội Vì vậy,...
 • 101
 • 190
 • 0

Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh dịch tả heo ở hộ chăn nuôi gia đình tại tỉnh tiền giang

Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh dịch tả heo ở hộ chăn nuôi gia đình tại tỉnh tiền giang
... 15 21,74 18 35,30 10,34 39 21,91 Bảng Các yếu tố gây nguy liên quan đến bệnh dòch tả heo Yếu tố gây nguy Hộ chăn nuôi gần điểm giết mổ động vật trái phép Heo nguồn gốc rõ ràng Không có tiêm phòng ... giá yếu tố gây nguy để có đònh hướng giám sát dòch tễ Trong kết quả, trình bày yếu tố gây nguy cao, nghóa yếu tố có OR>2 (Bảng 5) Heo nuôi gần điểm giết mổ động vật trái phép có nguy mắc bệnh ... nước sông có xử lý chăn nuôi heo cần thiết Ngòai ra, nguy mắc DTH tăng heo nuôi gần điểm kinh doanh động vật trái phép (OR = 2,21) Ảnh hưởng yếu tố gây nguy có ý nghóa rõ rệt với P...
 • 4
 • 527
 • 4

Đánh giá tình hình sử dụng máy nông nghiệp tại xã Phượng Tiến - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tình hình sử dụng máy nông nghiệp tại xã Phượng Tiến - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên
... dụng máy nông nghiệp Phượng Tiến - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá trạng (số lượng, chủng loại, suất, sử dụng, bảo dưỡng) hệ thống máy nông nghiệp Phượng ... thống máy nông nghiệp Người sử dụng máy nông nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các hộ sử dụng máy nông nghiệp 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 3.2.1 Địa điểm Phượng Tiến- Huyện Định Ho - Tỉnh Thái ... trung nông nghiệp đông Qua công tác điều tra, đánh giá việc sử dụng máy nông nghiệp địa bàn Phượng Tiến - Huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên cho thấy : Số lượng loại máy canh tác nông nghiệp...
 • 29
 • 680
 • 1

Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định, chi nhánh Hà Nội

Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định, chi nhánh Hà Nội
... Nội Chơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động toán không dùng tiền mặt qua NHTM Chơng 2: Thực trạng toán không dùng tiền mặt NHTMCP Gia Định Chi nhánh Nội Chơng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt ... trạng toán không dùng tiền mặt NHTMCP Gia Định Chi nhánh Nội 2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Gia Định Chi nhánh Nội NHTMCP Gia Định Chi nhánh Nội Chi nhánh ... nộp tiền để trả nợ ngân hàng) Nếu nộp tiền mặt để chuyển Ngân hàng khác hệ thống: Nợ TK tiền mặt Có TK toán vốn Ngân hàng Kế toán chi tiền từ quỹ gồm: chi trả tiền gửi trả lãi cho khách hàng, giải...
 • 73
 • 288
 • 0

Quan niệm về nội trợ gia đình của phụ nữ và vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phương tiện nội trợ

Quan niệm về nội trợ gia đình của phụ nữ và vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phương tiện nội trợ
... thực công việc nội trợ gia đình, số liệu cho thấy có 80% người vấn cho phụ nữ người chịu trách nhiệm công việc nội trợ gia đình, công việc "mang tính đàn bà", "công việc đàn bà" (1) Nội trợ gia đình ... dụng nhiều phương tiện nội trợ đại Theo họ, gia đình toàn dùng đồ nội trợ mang tính công nghiệp, gia đình sống theo kiểu công nghiệp : "Gia đình trở nên tẻ nhạt hơn, đơn điệu Gia đình ấm cúng, ... tác động công nghiệp hoá, đại hoá, phương tiện đại phục vụ cho công việc nội trợ gia đình cải thiện chất lượng, hình thức tính sử dụng Trong gia đình đô thị ngày nay, phương tiện nội trợ tiên tiến...
 • 10
 • 1,830
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dùng tiền giả định để xây dựng hàm ý của nguyễn công hoanmột số đặc điểm cơ bản của tiền giả địnhtiền giả định tiếng việtxây dựng tình huống có vấn đề hoạt động mang tính tiền giả định để xây dựng câu hỏi nêu vấn đề cho phù hợpgiám định tiền giảquyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuấtnhận tiền từ bạn bè và gia đìnhthực tiễn thi hành luật hôn nhân và gia đìnhcách quản lý tiền bạc trong gia đìnhvật dụng gia đình tiện íchquản lý tiền bạc trong gia đìnhđồng tiền bị định giá thấpnhững đồng tiền được định giá thấp nhất thế giớiđồ dùng gia đình tiện íchmay dinh tien gia re nhatSHA02-Thu xac nhan tham du DHDCD 2016-gui CDBien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signedSHA To trinh ve giao dich cac ben lien quanSHA-Quy che to chuc Dai hoi 20178. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanhTài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyetThu moi tham du DHDCD- Các file kèm theo. 4. Giay Uy quyenKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn2. Quy che lam viec DHDCDbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánfile NT2 CBTT DHCD2016Mau bia 2 - thuthuatphanmem.vnMau bia 3 - thuthuatphanmem.vn2016 01 14 Bao cao KQ giao dich CP cua GD Hoang Xuan Quoc15 mau bia giao an Hoa hoc depbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 8 TT cp lua chon2016 10 TT ds lua chon dv Kt