Xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học
... tích khả tích hợp hệ thống vào hệ thống vận hành trường đại học: o Hiện chưa có trường đại học hệ thống quản sinh viên Việt Nam o Hệ thống dễ cài đặt, cấu hình trường đại học o III Ước lượng ... thống gồm có: trường đại học, sinh viên o Đối với trường đại học sau cài đặt cấu hình hệ thống, vấn đề quản sinh viên: lên danh sách sinh viên lớp, ngành, khoa, lên danh sách sinh viên thi, lên ... quan đến công tác quản nhân sự, cấu tổ chức trường đại học ,cao đẳng … - Tài liệu liên quan đến phương pháp quản thông tin sinh viên ,quản môn học, quản điểm sinh viên … -Nghiên cứu...
 • 52
 • 709
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường đại học dân lập hải phòng trên nền web

Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường đại học dân lập hải phòng trên nền web
... sinh viên vắng trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng Vì lý này, đề tài ” Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đề tài mà lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp Hệ thống ... MÔN HỌC Mã lớp môn học Năm học Học kỳ Mã môn học Sĩ số j SINH VIÊN-HỌC-LỚP MÔN HỌC Mã lớp môn học sinh viên Học kỳ Năm học k GV-ĐIỂM DANH- SV ID điểm danh Mã giảng viên Mã lớp môn học Ngày điểm ... buổi học Thời khóa biểu giảng viên GIẢNG VIÊN Điểm chuyên cần DSSV tƣ cách mặt thời gian HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỂM DANH SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Điểm chuyên cần Số tiết nghỉ buổi học...
 • 79
 • 435
 • 0

Luận văn: Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng pdf

Luận văn: Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng pdf
... MÔN HỌC Mã lớp môn học Năm học Học kỳ Mã môn học Sĩ số j SINH VIÊN-HỌC-LỚP MÔN HỌC Mã lớp môn học sinh viên Học kỳ Năm học k GV-ĐIỂM DANH- SV ID điểm danh Mã giảng viên Mã lớp môn học Ngày điểm ... buổi học Thời khóa biểu giảng viên GIẢNG VIÊN Điểm chuyên cần DSSV tƣ cách mặt thời gian HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỂM DANH SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Điểm chuyên cần Số tiết nghỉ buổi học ... quan hệ sau: Quan hệ GV-ĐIỂM DANH- SV đƣợc tách thành quan hệ: - GV-ĐIỂM DANH- SV (ID điểm danh, Mã giảng viên, Mã lớp môn học, Ngày điểm danh, Lần điểm danh) - CHI TIẾT ĐIỂM DANH (ID điểm danh...
 • 79
 • 385
 • 0

Luận văn: Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên pdf

Luận văn: Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên pdf
... Giải pháp đề xuất Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến thông qua Internet để hỗ trợ khảo sát thăm ý kiến sinh viên Hệ thống cập nhật hồ sơ sinh viên, danh sách giảng viên, môn học, tiêu chí, ... hồi Yêu cầu thống Thống kê 19 2.1.2 Sơ đồ phân rã chức Hệ thống khảo sát thăm ý kiến sinh viên Quản trị hệ thống Khảo sát Thống kê 1.1 Đăng nhập hệ thống 2.1 Cập nhật liệu 3.1 Thống kê toàn ... gia khảo sát Sau sinh viên đăng nhập vào hệ thống để tiến hành khảo sát + Báo cáo kết khảo sát: Khi Ban khảo thí đăng nhập vào hệ thống có yêu cầu thống kê, hệ thống tự động thống kê đƣa kết khảo...
 • 63
 • 436
 • 1

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh và đào tạo tín chỉ tại trường đại học quảng nam

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh và đào tạo tín chỉ tại trường đại học quảng nam
... TÌM HI U TƯ V N TUY N SINH VÀ ĐÀO T O TÍN CH T I TRƯ NG Đ I H C QU NG NAM 1.1.Gi i thi u v công tác v n n sinh ñào t o tín ch t i trư ng Đ i h c Qu ng Nam 1.1.1.V công tác v n n sinh Trư ... 1.4.Tìm hi u mô hình n sinh ñào t o tín ch Tín ch (credit) 1.4.1 .Tư v n n sinh M t tín ch (credit unit) 1.4.1.1.Hình th c v n n sinh Gi tín ch (credit hour) v n n sinh trư c kì thi Đ i h ... PHÁ D LI U CHO H TH NG TƯ V N TUY N SINH VÀ PHÂN TÍCH H TH NG ĐÀO T O TÍN CH 3.1 .Tư v n n sinh li u (X lý phân tích tr c n) xây d ng mô hình 3.1.1.Kho d li u v n n sinh khai phá d li u r t...
 • 13
 • 592
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO
... lƣu học sinh Lào trường Đại học Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ việc dạy, học, tìm hiểu văn hóa Việt Nam lưu học sinh Lào Mục đích đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ... trình học tiếng Việt Lưu học sinh Lào trình học tập tiếng Việt Lưu học sinh Lào trường ĐH Hà Tĩnh Phạm vi nghiên cứu: Nội dung giảng môn học “Đọc hiểu tiếng Việt 1” Hệ thống hỗ trợ học tập tiếng Việt ... cho Lưu học Sinh lào theo trường ĐH Hà Tĩnh bạn Lào yêu tích Tiếng Việt theo học Hệ thống website hỗ trợ học tập tiếng Việt cho Lưu học Sinh Lào cập nhật thêm môn học theo chương trình Lưu học Sinh...
 • 44
 • 305
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Quảng Bình
... nhu cầu Sở GDĐT Quảng Bình 1.3 PCCT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 1.3.1 Giới thiệu toán Bài toán PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình vấn đề phức tạp chưa có phần mềm hỗ trợ giải nên dẫn ... toán PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT trở thành vấn đề quan trọng bậc Sở GDĐT Hiện tỉnh Quảng Bình có 33 trường THPT, THCS THPT; có nghĩa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở GDĐT Quảng Bình ... PCCT cho HĐCT nói chung PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình nói riêng Vì vậy, chọn kết hợp thuật toán cặp ghép thuật toán tham lam giải toán PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng...
 • 111
 • 127
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Quảng Bình (TT)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Quảng Bình (TT)
... 1.2 VẤN ĐỀ PCCT VÀO LỚP 10 THPT 1.2.1 Dùng phương pháp thủ công để PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT 1.2.2 Dùng phần mềm để PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT 1.3 PCCT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 1.3.1 ... toán PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình Chương Phân tích thiết kế hệ thống Chương Xây dựng chương trình thử nghiệm CHƯƠNG BÀI TOÁN PCCT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ... với đề tài luận văn "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ PCCT tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình" bước khởi đầu việc triển khai ứng dụng công việc hỗ trợ, xếp quản lý PCCT ...
 • 24
 • 106
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHẬP VÀ TRA CỨU SÁCH THƯ VIỆN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHẬP VÀ TRA CỨU SÁCH THƯ VIỆN
... việc Xây dựng hệ thống nhập tra cứu sách thư viện Phan Ngọc Long – Nguyễn Thị Vượng – Lớp 11TH2LT Trang Hệ Thống Nhập Tra Cứu Sách Thư Viện 2.3 Hướng nghiên cứu 2.3.1 Công cụ hỗ trợ xây dựng ... Nguyễn Thị Vượng – Lớp 11TH2LT Trang 11 Hệ Thống Nhập Tra Cứu Sách Thư Viện PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG Để xây dựng phần mềm Quản lý thư viện, ta cần xét tìm hiểu kỹ đặc ... 11TH2LT Trang 15 Hệ Thống Nhập Tra Cứu Sách Thư Viện Hình 5: Chức quản lý sách Chức Quản lý sách có nhiệm vụ:  Nhập sách: Có chức nhập thông tin có liên quan đến sách quản lý thư viện yêu...
 • 55
 • 214
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch E- tourrism

Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch E- tourrism
... Tour ism Nội dung Đặt vấn đề Các công nghệ sử dụng Phân tích hệ thống Xây dựng Ontology Thiết kế hệ thống E - Tour ism Hiện trạng ngành du lịch Việt Nam  Với nhiều tiềm năng, ngành du lịch bước ... vực du lịch E - Tour ism E –TOURISM  Sử dụng công nghệ Semantic Web làm ngôn ngữ mô hình hóa cho lĩnh vực du lịch  Thiết kế hệ thống thông tin du lịch đa agent phục vụ ngành công nghiệp du lịch ... triển khai hệ thống agent trạng thái ngủ agent trạng thái hoạt động E - Tour ism Kết luận  Kết đạt được:  Xây dựng Ontology lĩnh vực miền du lịch  Phân tích thiết kế hệ thống du lịch hướng...
 • 34
 • 507
 • 2

Xây dựng hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch lữ hành tại Việt Nam

Xây dựng hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch lữ hành tại Việt Nam
... bao gồm yếu tố lữ hành tất hoạt động lữ hành du lịch + Theo quan niệm Việt Nam Lữ hành lĩnh vực kinh doanh ngành du lịch ,lữ hành bao gồm hoạt động tổ chức,sắp xếp chương trình du lịch cho khách” ... trình kinh tế du lịch – Khoa du lịch khách sạn ĐHKTQD Trang web tổng cục du lịch Việt Nam Trang web kế hoạch đầu tư Việt Nam Trang web nhà nước phủ Việt Nam DU lịch kinh doanh du lịch 35 ... đường tốt cho du khách Hoàn thiện hệ thống dịch vụ cho người nước Việt Nam việc công ty du lịch liên kết với trung tâm dịch vụ lĩnh vực đào tạo, liên kết Tại Việt Nam chưa có hệ thống hoàn chỉnh...
 • 35
 • 300
 • 0

xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm

xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm
... chúng em chọn thực đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm MỤC LỤC Chương Mở đầu 10 1.1 Tổng quan 10 1.2 Tìm hiểu Hệ thống thi trắc nghiệm 10 1.3 Mục ... Hệ thống thi trắc nghiệm Qua trình tìm hiểu phương pháp thi trắc nghiệm dùng thử số phần mềm thi trắc nghiệm máy tính cho số lĩnh vực khác nhau, chúng em rút số đặc điểm chung sau Các hệ thống ... hệ thồng phải linh hoạt việc tổ thi địa điểm thi Cụ thể sau : Hệ thống xây dựng thành phân hệ : - Phân hệ 1: “Soạn thảo - Lưu trữ - Chấm điểm ” - Phân hệ 2: Thi Chi tiết phân hệ : - Phân hệ...
 • 185
 • 272
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP
... Tên đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho doanh nghiệp , đề tài hướng đến mục đích xây dựng hệ thống chạy web có tích hợp nhiều giải pháp cho phép trao đổi thông tin nội doanh nghiệp hay ... nghệ thành hệ thống hoàn chỉnh Sử dụng công nghệ Flex, sản phẩm mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng minh họa cho mục tiêu đề tài Lê Hoài Nam, Lớp 04T4 Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp doanh nghiệp ... đến người dùng họ đăng nhập hệ thống Search: Hỗ trợ tìm kiếm Jabber Lê Hoài Nam, Lớp 04T4 13 Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp doanh nghiệp SIP Phone Plugin: Hỗ trợ quản lý tài khoản SIP OpenFire...
 • 74
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống hỗ trợ sinh viên huếhệ thống hỗ trợ sinh viên đại học huếxây dựng hệ thống hỗ trợkhóa luận cử nhân tin học xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệmhệ thống hỗ trợ sinh viên trường dhsp huếhệ thống hỗ trợ sinh viên trường đại học huếxây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệmchuyên đề xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu lỗi lập trìnhnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềmxây dựng hệ thống quản lý sinh viênxay dung he thong ho troxây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàngbiểu đồ luồng hệ thống của biểu đồ 3 lập kế hoạch học và báo cáoứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoxây dựng hệ thống sức khỏe sinh sảnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh