Bài tập Excel 2010 Hàm thống kê

Bài tập Excel 2010 Hàm thống

Bài tập Excel 2010 Hàm thống kê
... bảng sau: Số TS đậu Toán Kết Hóa 7 5 Thống bảng sau: Số Số TS có TS có điểm điểm hóa toán >5 >5 ? ? Bài STT 10 MÃ HÀNG TV MPT ML MDT TV ML MPT MDT TL TL Thống bảng sau: Mã Tổng SL nhập hàng ... X09N Vải xô 150 Mô tả: - ký tự thứ 2, Mã hàng cho biết tháng nhập hàng Yêu cầu: Thống số lượng theo BẢNG THỐNG KÊ Bài Mã hàng TR20C TA10C TR20T GO55C TA10C GO55T TA10T Số lượng 50 35 36 70 45 ... LƯỢNG 50 30 25 45 15 10 50 15 30 10 đậu đậu rớt đậu rớt đậu đậu rớt Bài Mã hàng Tên hàng Số lượng K07X Vải Katê 120 BẢNG THỐNG KÊ S05N Vải Silk 200 SỐ LƯỢNG T04X Vải Tole 150 Tháng -> -> K03N Vải...
 • 3
 • 1,613
 • 0

Bài tập Excel 2010 hàm LOGICAL

Bài tập Excel 2010 hàm LOGICAL
... BÀI Mã hàng A001Y B012N B003Y A011N B054Y Nhập 1000 2500 4582 1400 1650 Xuất Đơn giá Tiền Thuế ? ... tự đầu B ký tự cuối Y Thuế = 17% Tiền + Nếu Mã hàng có ký tự đầu B ký tự cuối N Thuế = 22% Tiền BÀI STT TÊN THÍ SINH Nguyễn Thái Nga Trương Ngọc Lan Lý Cẩm Nhi Lưu Thùy Nhi Trần Thị Bích Tuyền ... THUYẾT = LT/10 LT>10, ngược lại LÝ THUYẾT = LT 2) THỰC HÀNH = TH/10 TH>10, ngược lại THỰC HÀNH = TH BÀI Tên hàng Radio Casette Tivi Đầu máy Tủ lạnh Máy lạnh Bàn ủI Loại hàng A B A D B C A Số lƣợng...
 • 3
 • 1,629
 • 0

Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm

Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
... BÀI SỐ TT HỌ VÀ TÊN Lê Văn Bình Trần Thị Cơ Lý Thị Loan Trần Hoàng Thái MÃ SỐ NGÀNH- TÊN ƯU NGÀNH ... = (TOÁN*2 + LÝ) 3) ĐIỂM ƢU TIÊN: Căn vào ký tự cuối MÃ SỐ NGÀNH-ƢU TIÊN, tra bảng ĐIỂM ƢU TIÊN BÀI MÃ MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁSỐ LƯỢNG HD1 60 FD1 70 MS1 30 SD1 120 DD1 100 HD2 50 MS2 65 DD2 20 * Chú ... Căn vào MÃ MH, tra cứu bảng ĐƠN GIÁ CỘNG ĐIỂM ĐIỂM ƯU TIÊN ? ĐIỂM ƢU TIÊN Mã ƣu tiên Điểm 2 1.5 BÀI Mã ngành A B C D Ngành thi Điểm Điểm chuẩn chuẩn Máy tính Điện tử Cơ khí Hóa 19 17 15 13 20...
 • 6
 • 1,702
 • 0

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ-THỐNG TRONG MS-EXCEL

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ-THỐNG KÊ TRONG MS-EXCEL
... hiệu suất phản ứng tổng hợp? Nếu có với điều kiện nhiệt độ 115oC vòng 50 phút, hiệu suất phản ứng bao nhiêu? BÀI LÀM 1/ Cơ sở lý thuyết: Đây tốn hồi quy tuyến tính đa tham số, đó, Y (hiệu suất) ... ý nghĩa thống Nói cách khác, phương trình hồi quy thích hợp Kết luận: Cả hai yếu tố nhiệt độ thời gian đồng thời liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Để dự đốn hiệu suất phản ... Bình phương trung bình MSR=SSR Giá trị thống F=MSR/MSE ' −Y )2 SSE=∑( MSE=SSE/(N17 y −Y i Tổng cộng N-1 ' i 2) )2 SST=∑( Y −Y i )2 = SSR+SSE Giá trị thống kê: Giá trị R-bình phương (R-square):...
 • 22
 • 360
 • 0

Bài tập lớn xác suất thống trong ms excel

Bài tập lớn xác suất thống kê trong ms excel
... cộng (r-1)(r-2) (r -1) FR= MSR MSE SSC r −1 FC= MSC MSE MSF= SSF r −1 F= MSF MSE i =1 Sai số SSR r −1 MSC= k SSE=SST(SSF+SSR+SSC) SST= ∑∑∑ Y − T r ijk Giá trị thống MSR= j i =1 r Yếu tố C ... =1 SSF c −1 rc SSE=SST – (SSF + SSB) r SSB r −1 MSF= r j =1 MSB= j c Bình phương trung bình MSB= SSB r −1 Giá trị thống FR= MSB MSE FC= MSF MSE ij 21 Trắc nghiệm: Giả thiết: H0: μ1 = μ2= …=μk ... y − Y )2 Bình phương trung bình MSR=SSR Giá trị thống F=MSR/MSE i Sai số N-2 ' i Tổng cộng N-1 i MSE=SSE/(N2) SST=∑( Y i − Y )2 = SSR+SSE 17 Giá trị thống kê: Giá trị R-bình phương (R-square):...
 • 22
 • 328
 • 0

Bài tập Excel 2010 Các hàm cơ bản

Bài tập Excel 2010 Các hàm cơ bản
... sinh theo thứ tự từ cao đến thấp BẢNG XẾP LOẠI ĐTB Xếp Loại Yếu Trung Bình Khá Giỏi BÀI TẬP CƠ BẢN CÁC HÀM DÒ TÌM (LOOKUP FUNCTIONS) Mã Hiệu Tên Hãng Phân Khối Bảng mã phân khối Tên Xe S11 Y11 ... BÀI TẬP CƠ BẢN CÁC HÀM NGÀY THÁNG THỜI GIAN (DATE / TIME FUNTION) serial Ngày (2) Tháng (3) Năm (4) Stt ngày tuần Tạo lại ngày tháng từ (2), (3), (4) 36500 38500 39000 40000 Dùng hàm ngày ... Giảm giá = 50%*Đơn giá * Số lượng Tính cột thành tiền = Đơn giá * Sốù lượng - Giảm giá BÀI TẬP CƠ BẢN CÁC HÀM DÒ TÌM (LOOKUP FUNCTIONS) Họ tên Trần Minh Nguyễn Bảo Lê Hồng Phạm Tuấn Cao Bích Lý...
 • 6
 • 1,906
 • 1

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG TOÁN

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
... Tính xác suất có sinh viên chọn áo Bài tập 2.28 Một người viết n thư bỏ n thư vào n phong bì viết sẵn địa Tìm xác suất cho có thư bỏ vào phong bì Bài tập 2.29 Ba xạ thủ, người bắn viên đạn vào ... cố 2.2 Xác suất cổ điển Bài tập 2.8 Một nhóm n người xếp ngẫu nhiên thành hàng dài (a) Tìm xác suất để người định trước đứng cạnh (b) Tìm xác suất để người đứng cách người (c) Tìm xác suất để ... P (AB) Bài tập 2.39 Bắn liên tiếp vào mục tiêu có viên đạn rơi vào mục tiêu ngừng bắn Tìm xác suất cho phải bắn đến viên thứ 6, biết xác suất trúng đích viên đạn 0.2 lần bắn độc lập Bài tập 2.40...
 • 117
 • 2,832
 • 11

Tài liệu Các hàm trong Excel - Các hàm thống doc

Tài liệu Các hàm trong Excel - Các hàm thống kê doc
... báo lỗi nghiêm trọng Dấu phân cách giữ đối số dấu phẩy (,) dấu chấm phẩy (;) tùy vào thiết lập hệ thống bạn Cần xem kỹ phần hướng dẫn bên 2.3 Địa chỉ: - Hàm số Excel sử dụng địa ô để đại diện ... chọn dùng phím mũi tên (hoặc kết hợp với phím Shift để chọn nhiều ô) 2.4 Dữ liệu kiểu số Excel: - Mặc định liệu kiểu số Excel hệ số USA: Dùng dấu chấm để phân phần thập phân phân nguyên (Decimal ... số > 1000) dấu chấm (.) 2.5 Dữ liệu kiểu ngày tháng Excel: Dữ liệu kiểu ngày tháng Excel phụ thuộc vào thiết lập Regional Options Control Panel mặc định dùng quy cách ngày tháng USA: M/d/YYYY...
 • 3
 • 351
 • 0

Các hàm trong Excel - Các hàm thống (phần 2) potx

Các hàm trong Excel - Các hàm thống kê (phần 2) potx
... số ngày tháng đâu có giống Có lẽ nghĩ đến chuyện đó, nên Excel hàm dành riêng cho hệ thống kế toán dựa sở năm có 360 ngày, hàm DAYS360 Hàm DAYS360() Cú pháp: = DAYS360(start_date, end_date [, ... lương cho nghỉ việc? Excel hàm để tính tỷ lệ khoảng thời gian năm, cho phép tính theo nhiều kiểu (năm 365 ngày, hay năm 360 ngày, tính theo kiểu Mỹ hay theo kiểu châu Âu ): Hàm YEARFRAC() (Dịch ... bội số 24 minute: Số phút, số từ đến 59 Nếu lớn 59, Excel tính lại tăng số lên tương ứng second: Số giây, số từ đến 59 Nếu lớn 59, Excel tính lại tăng số phút, số lên tương ứng Ví dụ: TIME(14,...
 • 4
 • 370
 • 1

Các hàm trong Excel - Các hàm thống ppt

Các hàm trong Excel - Các hàm thống kê ppt
... báo lỗi nghiêm trọng Dấu phân cách giữ đối số dấu phẩy (,) dấu chấm phẩy (;) tùy vào thiết lập hệ thống bạn Cần xem kỹ phần hướng dẫn bên 2.3 Địa chỉ: - Hàm số Excel sử dụng địa ô để đại diện ... ngày tháng Excel: Dữ liệu kiểu ngày tháng Excel phụ thuộc vào thiết lập Regional Options Control Panel mặc định dùng quy cách ngày tháng USA: M/d/YYYY Khi nhập giá trị ngày tháng vào Excel tự động ... grouping symbol: ,) Quy cách hiển thị kiểu số Excel liên quan trực tiếp đến công thức thiết lập Regional Options Control Panel Nếu hệ số USA công thức sử dụng dấu phẩy để phân cách đối số Nếu hệ số...
 • 3
 • 225
 • 0

Các hàm trong Excel - Các hàm thống (phần 3) ppt

Các hàm trong Excel - Các hàm thống kê (phần 3) ppt
... = 1, 2, 3, 4) =1*5^0 + 2*5^(0+2) + 3*5^(0+2*2) + 4*5^(0+3*2) = 64426 HÀM THỐNG KÊ Bao gồm hàm số giúp bạn giải toán thống từ đơn giản đến phức tạp =AVEDEV Tính bình quân độ phân cực =AVERAGE(vùng) ... bước tăng cho phần tử chuỗi coefficients : tập hợp hệ số nhân với lũy thừa x Các thông số phải liệu kiểu số, không, hàm báo lỗi #VALUE! Ví dụ: SERIESSUM(5, 0, 2, {1, 2, 3, 4}) = 64,426 Diễn giải ... Hàm SERIESSUM() Dùng để tính tổng lũy thừa chuỗi số, theo công thức sau đây: series (x, n, m, a) = a1*x^n + a2*x^(n+m) + a3*x^(n+2m) + + ai*x^(n+(i-1)m) Cú pháp: = SERIESSUM(x,...
 • 4
 • 1,994
 • 4

báo cáo bài tập lớn xác suất thống

báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê
... F61) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 10 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Ta nhận bảng kết quả: Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 11 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:         ... Câu Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Lượng sữa vắt 16 bò cho nghe loại nhạc khác (nhạc nhẹ, nhạc rốc, nhạc cổ điển, nhạc) thống bảng sau đây: Nhạc nhẹ Nhạc rốc ... Nguyễn Hoàng Minh 356 3,1 111 3,4 118 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:      n = 12 Từ bảng kết quả, ta tìm hệ số tương quan r = 0,177098 Hệ số xác định r² = 0,031364 Giá trị T...
 • 14
 • 6,352
 • 49

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG TOÁN potx

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN potx
... Tính xác suất có sinh viên chọn áo Bài tập 2.28 Một người viết n thư bỏ n thư vào n phong bì viết sẵn địa Tìm xác suất cho có thư bỏ vào phong bì Bài tập 2.29 Ba xạ thủ, người bắn viên đạn vào ... cố 2.2 Xác suất cổ điển Bài tập 2.8 Một nhóm n người xếp ngẫu nhiên thành hàng dài (a) Tìm xác suất để người định trước đứng cạnh (b) Tìm xác suất để người đứng cách người (c) Tìm xác suất để ... P (AB) Bài tập 2.39 Bắn liên tiếp vào mục tiêu có viên đạn rơi vào mục tiêu ngừng bắn Tìm xác suất cho phải bắn đến viên thứ 6, biết xác suất trúng đích viên đạn 0.2 lần bắn độc lập Bài tập 2.40...
 • 117
 • 1,915
 • 29

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN THỐNG KÊ doc
... giảm 20% kích thước mẫu cần điều tra phải thay đổi nào? Bài 4: Tại trang trại nuôi lợn, áp dụng thử loại thuốc tăng trọng bổ sung vào phần ăn cho lợn Sau nuôi tháng, cân thử 25 lợn thu kết sau: ... có mức tiêu hao xăng không lớn 8,5 lít/100km Với mức ý nghĩa 5%, cho biết khẳng định có hợp lý không? Bài 6: Kết đo chiều cao 24 trẻ em tuổi cho bảng số liệu sau (đơn vị cm) 84,4 89,9 89 81,9 ... không? Bài 7: Để điều tra số cá hồ, quan quản lý bắt 2000 cá, đánh dấu thả xuống hồ Sau cá trở lại đàn bắt 400 cá, có 80 cá có dấu Hãy ước lượng số cá hồ với độ tin cậy 95% GV Lê Văn Hùng Bài 8:...
 • 6
 • 1,173
 • 10

Kinh tế lượng Bài tập và đáp án Thống và hồi quy đơn

Kinh tế lượng Bài tập và đáp án Thống kê và hồi quy đơn
... phân tán điểm cho tập liệu Dùng trục hoành cho biến thu nhập trung bình hàng năm trục tung cho biến điểm trung bình Nhận xét cách ngắn gọn đồ thị liệu Tính toán hệ số hồi quy β1 β2 mô hình hồi quy ... 45 45 60 90 30 60 Giải: (a) Hãy tính trị thống tổng hợp cho biến thu nhập trung bình hàng năm biến điểm trung bình Điền kết vào bảng sau: Trị thống Tổng hợp Số lần Quan sát Trung bình Trung ... lệch chuẩn mẫu số trị trung bình Đó đại lượng phân tán phân phối tương đối so với trị trung bình phân phối Đồng Phương sai: Trong lý thuyết xác suất thống kê, đồng phương sai (hay hiệp phương sai)...
 • 9
 • 1,233
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập xác suất và thống kê toángiải bài tập xác suất và thống kêbài tập xác suất và thống kê có lời giảibài tập xác suất và thống kê toán họcbài tập xác suất và thống kê toánbài tập xác suất và thống kêbài tập excel 2010phương pháp giải bài tập môn nguyên lý thống kêbài tập chương chỉ số thống kêbài tập excel về hàm ifbài tập excel với hàm ifbài tập excel dùng hàm ifbài tập có lời giải thống kê doanh nghiệpbài tập và lời giải thống kê doanh nghiệpbài tập có giải môn thống kê doanh nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại