BÀI GIẢNG CHUYỂN hóa ACID NUCLEIC

BÀI GIẢNG CHUYỂN hóa ACID NUCLEIC

BÀI GIẢNG CHUYỂN hóa ACID NUCLEIC
... bào nhân sơ chuyển mã tế bào nhân thực # NỘI DUNG 1.THỐI HĨA ACID NUCLEIC  Đại cương thối hóa acid nucleic  Thối hóa nucleotid purin  Thối hóa nucleotid pyrimidin 2.TỔNG HỢP ACID NUCLEIC  Tổng ... # # # THOÁI HÓA ACID NUCLEIC 1.1 Sơ đồ tổng quát Acid nucleic (ADN, ARN) H2O Nuclease Nucleotid Pvc Nucleotidase Nucleosid Nucleosidase Base N + Pentose # Base N + Pentose Purin Acid uric Pyrimidin ... pathway) : từ tiền chất chuyển hóa (acid amin, ribose 5-P, CO2, NH3 ) • Con đường tận dụng (salvage pathway) : tái sử dụng base nitơ nucleosid tự giải phóng từ q trình thối hóa acid nucleic # 2.1.Tổng...
 • 74
 • 265
 • 0

Bài giảng chuyển hóa acid amin

Bài giảng chuyển hóa acid amin
... khử amin oxy hóa • • • Hoạt tính cao glutamat aminotransferase làm nhóm amin acid amin tập trung lại cho Glu Glu acid amin bị khử amin oxy hóa với tốc độ cao có lợi mặt lượng Các L- acid amin ... độc Vì acid amin khác khử amin oxy hóa gián tiếp qua Glu nhờ hệ thống trao đổi amin Acid amin -cetoglutarat Transaminase Acid - cetonic Glutamat NH4+ GLDH Số phận NH4+ • Glutamin vận chuyển ... carbon acid amin Trong số 20 aa thường gặp có Leu Lys khả tân tạo glucose Chuyển hóa khung carbon acid amin • Sau loại bỏ nhóm amin, khung carbon 20 acid amin bị thoái hóa • Các sản phẩm thoái hóa...
 • 49
 • 1,468
 • 2

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 3 pdf

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 3 pdf
... S); H3PO4 (SPTH P0-Lipid, acid nucleic); A.uric- (base purin) -> H+ H+ + HCO 3- -> Nguyên nhân HCO 3- , bù lại? = Tân tạo HCO3 - ~ tạo NH4+ (ko -> TB Ô.L xa) Mặt : TB ô thận -> CO + H O -> H CO -> ... H2CO3 H2O CO2 HCO 3- (90%) E 1- HCO 3- . ATPase E 2- Na+,K+-ATPase CO2 THT HCO 3- : + PCO2 (CC bù trừ thận thể nhiễm base, acid hô hấp) + THT Na+/ TB ống thận Thải H+, tái hấp thu HCO 3- ống lượn xa TB ... K+ H+ HCO 3- Glutaminase HCO3(~10%) H2CO3 H2O NH3 K+ CO2 CO2 Glu NH4+ Gln + Đào thải H+: Acid (RH), muối amoni, muối phosphat + Tái hấp thu HCO 3- : ~ 10% + Tân tạo HCO 3- : : ăn bt-> 5 0- 100 mmol...
 • 5
 • 246
 • 0

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 4 pot

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 4 pot
... glucid-> ứ đọng acid lactic Viêm thận cấp; mạn: ko thải acid ỉa chảy cấp làm HCO 3- Base đệm (Buffer base = BB), Base (Base exess = BE) Base đệm: Là tổng anion đệm máu (mmol/l) BB = [HCO 3-] ... xác khi: - Lấy máu: ĐM (trụ, quay,cánh tay), MĐM hoá - đầu ngón tay, dái tai Dụng cụ chuyên biệt-> Máu ko tiếp xúc với ko khí - Máy chạy chuẩn, đo Các rối loạn cân acid- base nhóm RL: - Do N.N ... đệm máu (mmol/l) BB = [HCO 3-] + Protein- + Hb- + Phosphat: 46 - 48 (mmol/l) Base dư : Là chênh lệch BB BN BB người bình thường : BE = (pH = 7 ,40 ; PaCO2= 40 mmHg; Hb TP = 150 g/l, 37OC) BE với...
 • 5
 • 172
 • 0

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 5 ppsx

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 5 ppsx
... XN: - pH máu mạnh - p CO2 - HCO 3- - SB vừa - BB - BE (-) Nhiễm kiềm hỗn hợp Là kết hợp nhiễm kiềm hô hấp nhiễm kiềm chuyển hoá => pH máu nhiều * XN: - pH máu - pCO2 - HCO 3- - SB : 3 4-3 6 ... , BE (-) - HCO 3- * Gặp: - tiểu đường ( acid cetonic) - RLCH Glucid: ứ đọng a.pyruvic, a.lactic - Tổn thương thận: THT HCO 3- RL => HCO 3- - ĐT nhiều thuốc lợi niệu -> thải HCO 3- => HCO 3- Nhiễm ... phổi : - Giai đoạn đầu viêm phổi - Sốt cao - Hô hấp nhân tạo mức - CTSN + Thở khí có pCO2 thấp (lên cao) KQXN: - pH máu (> 7,42) (khi bù) - pCO2 máu - t.CO2 - BB - BE (-) Nhiễm toan chuyển...
 • 5
 • 155
 • 0

Bài giảng chuyển hóa protein và acid amin

Bài giảng chuyển hóa protein và acid amin
... protein ribosom 1-BIẾN HÓA PROTEIN 1.1- Tiêu hóa protein- Các enzym thủy phân protein 1.1.1-Endopeptidase 1.1.2- Exopeptidase PEPTID PROTEIN ng tiêu hóa Tiêu hóa Hấp thu ACID AMIN PROTEIN (các tổ chức) ... thoái hóa protid) 2.2.2 Biến hóa a  cetonic Thoái hóa thành chất trung gian /chu trình a citric CO2 H2O Chuyển hóa trở lại thành acid amin (trao đổi amin amin hóa) Tạo thành glucid:  cetonic acid ... biến hóa acid amin 2.2.1- Chuyển hóa NH3 2.2.1.1-Sự tạo thành Glutamin COOH CH2 CH2 H2N Glutamin synthetase + NH3 CH ATP CO-NH2 CH2 CH2 + H2O Glutaminase H2N CH COOH COOH Glutamin Glutamic acid...
 • 64
 • 398
 • 5

Bài giảng: Chuyển hoá năng lượng

Bài giảng: Chuyển hoá năng lượng
... niệm lượng dạng lượng thể 1.1 Khái niệm lượng - Hoạt động sống trình chuyển hóa vật chất liên tục, có tiêu tốn lượng - Nguồn lượng thể dị hoá chất hữu thể 1.2 Các dạng lượng tron thể - Nhiệt năng: ... liên kết cao năng, không cung cấp trực tiếp cho tế bào sử dụng mà phải chuyển qua ATP + Ngay ATP ADP, nhận lượng từ creatinphosphat ATP 2 Cơ thể tiêu dùng Năng lượng 2.1 Chuyển hoá sở - Định ... thải trình thải nhiệt - Động (cơ năng) : cho quan hoạt động - Điện năng: dòng ion chuyển động qua màng, tạo điện màng tế bào - Hoá năng: NL tích luỹ liên kết hoá học Quan trọng ATP (Adenosin Triphosphat)...
 • 75
 • 1,719
 • 7

Tài liệu Chuyển hóa acid Nucleic pptx

Tài liệu Chuyển hóa acid Nucleic pptx
... 1 Sự phân giải acid nucleic Sơ đồ phân giải chung Acid nucleic => nucleotid => nucleosid ⇒ Base N + pentose Purin Uric acid Pyrimidin NH3, CO2 Urê - Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide ... xanthine Các phân tử xanthine bò oxide hóa tiếp thành acid uric nhờ xanthine oxidase Nhiều động vật phân hủy acid uric sâu Ở cá xương, urate oxidase chuyển hóa acid uric thành allantoin để tạo thành ... dinh dưỡng (tránh ăn thức ăn giàu nucleotide, acid nucleic) dùng thuốc 1.2 Quá trình dò hóa pyrimidine Trước bò phân hủy cytidine deoxycytidine chuyển hóa tương ứng thành uridine deoxyuridine nhờ...
 • 68
 • 714
 • 11

Bài giảng chuyển hóa năng lượng

Bài giảng chuyển hóa năng lượng
... Creatin P vai trò trung tâm chuyển hóa lượng ATP ADP 19 * Hoạt hóa chất : Nhờ phosphoryl hóa nhiều chất gắn phosphat thành dạng hoạt hóa chuyển hóa tiếp tục : * Hoạt hóa enzym, biến enzym thành ... phản ứng oxy hóa & phosphoryl hóa, lượng giải phóng oxy hóa, tích trử nhờ phosphoryl hóa ( ADP -> ATP ) ta gọi trình phosphoryl - oxy hóa 32 33 34 35 36 - Trung bình chuổi HHTB vận chuyển 2H lần ... P + ADP - ATP kho dự trử lượng số - Creatin P kho số Khi lượng ATP giảm > Creatin P chuyển phosphat sang ADP để tái tạo ATP sử dụng Ta thấy : Năng lượng trình thoái hóa chất không đưọc sử dụng...
 • 57
 • 3,442
 • 0

CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC pdf

CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC pdf
... bào nhân sơ chuyển mã tế bào nhân thực # NỘI DUNG 1.THỐI HĨA ACID NUCLEIC  Đại cương thối hóa acid nucleic  Thối hóa nucleotid purin  Thối hóa nucleotid pyrimidin 2.TỔNG HỢP ACID NUCLEIC  Tổng ... # # # THOÁI HÓA ACID NUCLEIC 1.1 Sơ đồ tổng quát Acid nucleic (ADN, ARN) H2O Nuclease Nucleotid Pvc Nucleotidase Nucleosid Nucleosidase Base N + Pentose # Base N + Pentose Purin Acid uric Pyrimidin ... pathway) : từ tiền chất chuyển hóa (acid amin, ribose 5-P, CO2, NH3 ) • Con đường tận dụng (salvage pathway) : tái sử dụng base nitơ nucleosid tự giải phóng từ q trình thối hóa acid nucleic # 2.1.Tổng...
 • 74
 • 3,979
 • 21

Bài giảng chuyển hóa hemoglobin BS chi mai

Bài giảng chuyển hóa hemoglobin  BS chi mai
... già Lách, tủy xương, tế bào Kupfer gan Gan Đại thực bào Thoái hóa Hemoglobin Thoái hóa hem  Bilirubin sản phẩm thoái hóa hem Thoái hóa hem HEME O2 + NADPH Heme oxygenase (ER) H2O + NADP+ exhaled ... phân thành Hem Globin Hem thoái hóa thành bilirubin Globin thoái hóa thành acid amin Tổng hợp Hb tổng hợp Hem globin   Tổng hợp hem Tổng hợp globin Thoái hóa hemoglobin Hồng cầu già Lách, tủy ...    Trình bày sơ đồ thoái hóa hemoglobin Trình bày nguyên nhân, đặc điểm hóa sinh hội chứng vàng da Trình bày bệnh lý rối loạn tổng hợp Hem globin Mở đầu   Hb chi m 34% lượng protein hồng...
 • 27
 • 779
 • 1

Bài giảng nucleotide và acid nucleic đh y hà nội

Bài giảng nucleotide và acid nucleic  đh y hà nội
... Deoxycytidylat ADN Thymidin Thymidylat Deoxythymidin Uracil Deoxyadenylat Deoxycytidin Thymin ARN Deoxyguanosin Cytosin Adenylat Deoxyadenosin Guanin Adenosin Deoxythymidylat ADN Uridin Uridylat ... gian truyền tin tế bào (AMPv, GMPv,ppGpp) Acid nucleic Acid nucleic polyme nucleotid • Gồm loại: Acid ribonucleic acid deoxyribonucleic • Chức năng: chứa thông tin di truyền Acid deoxyribonucleic ... nucleotid, nucleosid acid nucleic • Cấu tạo vai trò nucleotid acid nucleic Đại cương • Acid nucleic chia làm loại: acid deoxyribonucleic acid ribonucleic vật liệu chứa thông tin di truyền • Nucleotid...
 • 42
 • 597
 • 3

Bài giảng chuyển hóa năng lượng pptx

Bài giảng chuyển hóa năng lượng pptx
... nhiệt d thừa thải ngoi trình thải nhiệt - Động (cơ năng) : cho quan hoạt động - Điện năng: dòng ion chuyển động qua mng, tạo điện mng tế bo - Hoá năng: NL tích luỹ liên kết hoá học Quan trọng l ATP ... Có liên kết cao năng, nhng không cung cấp trực tiếp cho tế bo sử dụng m phải chuyển qua ATP + Ngay ATP ADP, nhận lợng từ creatinphosphat ATP 2 Cơ thể tiêu dùng Năng lợng 2.1 Chuyển hoá sở - ... niệm lợng - Hoạt động sống l trình chuyển hóa vật chất liên tục, có tiêu tốn lợng - Nguồn lợng thể dị hoá chất hữu thể 1.2 Các dạng lợng tron thể - Nhiệt năng: trì thân nhiệt, phần nhiệt d thừa...
 • 33
 • 214
 • 1

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 1 docx

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 1 docx
... Nội dung bàI giảng Đại cương I Tiêu hoá, hấp thu vận chuyển lipid II Chuyển hoá acid béo 2 .1 - oxyhoá acid béo no, C chẵn (-O/TKSGK) ( 2.2 Tổng hợp acid béo (bào tng, ty thể) tng, III Chuyển hoá ... chuyển lipid II Chuyển hoá acid béo 2 .1 - oxyhoá acid béo no, C chẵn (-O/TKSGK) ( 2.2 Tổng hợp acid béo (bào tng, ty thể) tng, III Chuyển hoá triglycerid 3 .1 Thoái hoá TG 3.2 Tổng hợp TG IV Chuyển ... chuyển lipid II Chuyển hoá acid béo 2 .1 - oxyhoá acid béo no, C chẵn (-O/TKSGK) ( 2.2 Tổng hợp acid béo (bào tng, ty thể) tng, III Chuyển hoá triglycerid 3 .1 Thoái hoá TG 3.2 Tổng hợp TG IV Chuyển...
 • 5
 • 235
 • 0

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 2 doc

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 2 doc
... Tiêu hoá, hấp thu vận chuyển lipid Tiêu hóa lipid - Bắt đầu tá tràng , chủ yếu ruột non A.mật, muối mật: - Nhũ tương hoá lipid - Họat hoá lipase Enzym: - lipase dịch tuỵ - phần nhỏ dịch ruột ... inositol) Triglycerid R1 R2 R3 TG TG.lipase R3COOH OH R1 DG.lipase R2 R2 OH OH OH MG OH DG R1COOH R2 Đồng phân hoá MG Sự thuỷ phân triglycerid MG.lipase OH OH R2COOH OH Glycerol Cholesterol ... phân triglycerid MG.lipase OH OH R2COOH OH Glycerol Cholesterol Sự thuỷ phân cholesterol ester hóa ...
 • 5
 • 329
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chuyển hóa các chấtchuyển hóa acid nucleicquá trình chuyển hóa acid nucleicbài giảng chuyển hóa năng lượngbài giảng chuyển hóa xenobioticbài giảng chuyển hóa năng lương trong cơ thểchuyễn hóa năng lượng trong cơ thểbài giảng chuyễn hóa năng lượng trong cơ thẻ ngườitài liệu chuyển hóa acid nucleicbài giảng chuyển hóa vật chấtbài giảng chuyển hoá protid amp a ncau tao hoa hoc va chuyen hoa acid nucleicrối loạn chuyển hóa acid nucleicsự chuyển hoá của nucleic acidbài giảng chuyên ngành hóanucleic acid và sự chuyển hoá của nucleic acidchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn