Câu bị động nâng cao

skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh

skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh
... từ câu chủ động sang câu bị động Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm bớc chuyển sau đây: Xác định tân ngữ câu chủ động , chuyển thành chủ ngữ câu bị động - Xác định động ... nghiệm câu bị động học sinh phải nắm cấu trúc câu bị động , làm đợc tập viết chuyển sang câu bị động dễ dàng làm đợc tập trắc nghiệm Sau số tập dới hình thức trắc nghiệm , giúp học sinh củng cố kiến ... on Monday - Câu bị động phủ định nghi vấn đợc tạo giống nh cách câu chủ động Tuy nhiên câu chuyển từ chủ động sang bị động ngợc lại Điều kiện để chuyển câu chủ động sang câu bị động câu phải có...
 • 25
 • 650
 • 2

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném (nâng cao)

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném (nâng cao)
... trình CĐ ném lên thẳng đứng? Có lực tác dụng lên vật bị ném? Quĩ đạo CĐ vật bị ném? Bài 18 Chuyển động vật bị ném Bài toán CĐ vật bị ném: Một vật ném với véctơ vận tốc ban đầu có độ lớn v0 theo ... Bài 18 Chuyển động vật bị ném I Mục tiêu : Kiến thức - Biết cách dùng phương pháp toạ độ để thiết lập phư ơng trình quĩ đạo vật bị ném xiên, ném ngang Kỹ : - Biết vận ... vật độ cao - Vận tốc ban đầu v0 lớn tầm ném xa lớn, thời gian rơi Ôn lại cũ Làm để xác định vị trí vật chuyển động? động Ta phải chọn hệ quy chiếu Gồm : Vật mốc, gốc toạ độ, trục toạ độ Khi vật...
 • 16
 • 3,722
 • 13

Đánh giá sức cạnh tranh và các hoạt động nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty qtech

Đánh giá sức cạnh tranh và các hoạt động nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty qtech
... cho công ty lớn hay số công ty có nhu cầu thông tin liệu không giới hạn nội công ty 2.2 Thiết bị: Các thiết bị mạng: LAN, WAN, MAN Các thiết bị ngoại vi: HP, Epson nh: Máy in: máy in kim, máy ... Nam, cha có công ty có khả sản xuất máy vi tính nh thiết bị phụ kiện nó, công ty tin học làm nhiệm vụ phân phối lại sản phẩm tin học công ty nớc Các máy vi tính thị trờng Việt nam chủ yếu sản ... thông tin thị trờng để định hớng cho việc kinh doanh đợc tốt Đặc điểm sản phẩm công ty Cũng nh công ty tin học khác, QTECH công ty kinh doanh thơng mại dịch vụ tin học Hiện Việt Nam, cha có công ty...
 • 8
 • 345
 • 0

Báo cáo " Các phương thức chuyển dịch câu bị động tiếng anh sang tiếng việt " pptx

Báo cáo
... Câu bị động tiếng Anh chuyển thành câu trung gian tiếng Việt Ngoài cách chuyển dịch sang câu bị động câu chủ động trên, câu bị động tiếng Anh chuyển thành câu có kết cấu trung gian tiếng Việt hay ... thử khảo sát khả chuyển dịch tơng đơng câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt Cách thức khảo sát tiến hành xem xét câu bị động tiếng Anh (văn nguồn) câu dịch tiếng Bùi Thị Diên 42 Việt (văn đích) ... câu bị động; b) câu chủ động; c) câu trung gian (Xem bảng 1) Câu bị động tiếng Anh chuyển dịch sang tiếng Việt thành Tổng số câu Tỷ lệ % Câu bị động 30 65 Câu chủ động 12 26 Câu trung gian Tổng...
 • 7
 • 894
 • 6

Báo cáo " Dạng bị động và vấn đề câu bị động trong tiếng Việt (phần 1)" doc

Báo cáo
... Bakhudarov "lý thuy t ngôn ng h c v d ch thu t không phi khác mà ngôn ng h c văn b n i chi u" nhi m v c a vi c nghiên c u d ch thu t "nghiên c u i chi u ng nghĩa văn b n tương ương ngôn ng khác nhau" ... n ph m d ch thu t vào i tư ng nghiên c u c a d ch thu t h c không h p lý b i nhi m v c a vi c nghiên c u d ch thu t ph i "c g ng miêu t d ch thu t m t trình" ch không ph i "kho sát k t qu c a ... h th ng tín hi u sang h th ng tín hi u khác" M t quan ni m tương t v i tư ng nghiên c u DTH có th th y tác ph m "A Linguistic Theory of Translation" c a Catford (1965), m t công trình nghiên...
 • 7
 • 516
 • 2

Báo cáo "DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT " pot

Báo cáo
... khác tiếng Anh tiếng Pháp, vị ngữ bị động không đánh dấu hình thái động từ mà trợ động từ (auxilary) kèm với động tính từ hay động từ ngoại động Palmer (1994) gọi bị động "trợ động t " hay bị động ... chức dạng /câu bị động vài ngôn ngữ làm ví dụ Trong ngôn ngữ biến hình điển tiếng Latin tiếng Hy lạp, "dạng bị động" dánh dấu chủ yếu biến đổi hình thái động từ vị ngữ: động từ dạng bị động có hình ... chức thông tin chức liên kết văn Câu (1a), có động từ dùng dạng chủ động gọi câu chủ động Câu (1b) có động từ dùng dạng bị động gọi câu bị động Như vậy, dạng bị động phạm trù hình thái học, xét...
 • 10
 • 595
 • 2

Báo cáo " DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT (2)" potx

Báo cáo
... Việt 2.2.2 Nhận diện câu bị động tiếng Việt Như trình bày trên, có nhiều quan niệm khác câu bị động tiếng Việt Ngay số tác giả thừa nhận tiếng Việt câu bị động, tiêu chí nhận diện câu bị động ... động tiếng Việt thành kiểu câu bị động tương ứng sau: N1 V N2 (Câu chủ động) N2 được /bị V (Câu bị động phi tác thể) N2 được /bị N1 V (Câu bị động có bổ ngữ tác thể không giới từ) N2 bị V N1 (Câu ... trò " ược", "b " câu bị động tiếng Việt Trong "Những vấn đề ngôn ngữ Phương Đông", Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội, 1986 27 Nguyễn Minh Thuyết - Nguyễn Văn Hiệp, Lý thuyết thành phần câu phần câu tiếng...
 • 11
 • 1,111
 • 1

Báo cáo "DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT (1) " ppt

Báo cáo
... khác tiếng Anh tiếng Pháp, vị ngữ bị động không đánh dấu hình thái động từ mà trợ động từ (auxilary) kèm với động tính từ hay động từ ngoại động Palmer (1994) gọi bị động "trợ động t " hay bị động ... chức dạng /câu bị động vài ngôn ngữ làm ví dụ Trong ngôn ngữ biến hình điển tiếng Latin tiếng Hy lạp, "dạng bị động" dánh dấu chủ yếu biến đổi hình thái động từ vị ngữ: động từ dạng bị động có hình ... chức thông tin chức liên kết văn Câu (1a), có động từ dùng dạng chủ động gọi câu chủ động Câu (1b) có động từ dùng dạng bị động gọi câu bị động Như vậy, dạng bị động phạm trù hình thái học, xét...
 • 10
 • 530
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VÀ NHU CẦU, PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cạnh yếu tố tích cực có yếu tố không tích cực tác động đến hoạt động xét xử sau: Trong thời gian dài, quy định pháp luật tố tụng bị xem nhẹ theo quan niệm “thủ tục tố tụng” nên không trọng, chủ yếu ... hướng nâng cao hiệu xét xử tiến trình hội nhập quốc tế cải cách tư pháp nước ta Hiện nay, hoạt động xét xử Toà án cần xem xét điều kiện khu vực hoá toàn cầu hoá kinh tế diễn mạnh mẽ xu hướng ... phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp" [1, tr.5] Thứ hai, nâng cao hiệu xét xử vụ án xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, tiến...
 • 6
 • 185
 • 1

60 câu bài tập nâng cao về dao động điều hòa

60 câu bài tập nâng cao về dao động điều hòa
... D 2,4s Câu 43: Vật dao động điều hòa có phương trình: x = 4cos(2πt - π) (cm, s) Vật đến vị trí biên dương lần thứ vào thời điểm A 4,5s B 2,5s C 2s D 0,5s Câu 44: Một vật dao động điều hòa có ... B 3A T C 3A T D 6A T Câu 47: Một lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos2  t (cm) .Động lắc lần A 1/8 s B 1/4 s C 1/2 s D Câu 48: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch ... điểm dao động điều hoà (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A Tốc độ trung bình chất điểm pha dao động biến thiên từ -/3 đến +/3 A 3A/T B 4A/T C 6A/T D 2A/T Câu 57 Một chất điểm dao động điều hòa...
 • 9
 • 246
 • 0

Bảng thông tin các hoạt động nâng cao năng lực liên quan đến HIV

Bảng thông tin các hoạt động nâng cao năng lực liên quan đến HIV
... Hội thảo nâng cao lực phòng chống STI /HIV hội thảo tập huấn giảm kỳ thị phân biệt đối xử với MSM phát triển kế hoạch phối hợp chương trình làm MSM với quyền địa phương ban nghành liên quan (sử ... kỹ truyền thông cộng đồng (sử dụng công cụ) Tập huấn nhắc lại - kỹ truyền thông thay đổi hành vi Tập huấn lại cho người quản trị tổng quản trị mạng lớp tập huấn nâng cao nhận thức HIV/ AIDS/MSM ... Kiến thức kỹ HIV/ AIDS, bệnh LTQĐTD, truyền thông thay đổi hành vi, giáo dục đồng đẳng giảm tác hại (Đây phần hai lớp tập huấn số nội dung ‘Vận động sách’) Tập huấn cho tập huấn viên cách sử dụng...
 • 5
 • 112
 • 0

Câu bị động

Câu bị động
... sau THAN, ta không lập lại vị ngữ có vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng Với động từ TO BE, vế sau THAN lập lại TO BE tương ứng, điều không bắt buộc - Thí dụ: + HE ... THAN I AM) + I WORK HARDER THAN YOU (ta dùng trợ động từ tương ứng vế sau THAN: I WORK HARDER THAN YOU DO.) + SHE RUNS FASTER THAN HE (ta dùng trợ động từ tương ứng vế sau THAN: SHE RUNS FASTER ... THAN: SHE RUNS FASTER THAN HE DOES) + HE MADE MORE MONEY THAN I = Anh kiếm nhiều tiền (ta dùng trợ động từ tương ứng vế sau THAN: HE MADE MORE MONEY THAN I DID, tuyệt đối không nói HE MADE MORE MONEY...
 • 3
 • 663
 • 13

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm
... III Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm bớc chuyển sau đây: Xác định tân ngữ câu chủ động , chuyển thành chủ ngữ câu bị động ... on Monday - Câu bị động phủ định nghi vấn đợc tạo giống nh cách câu chủ động Tuy nhiên câu chuyển từ chủ động sang bị động ngợc lại Điều kiện để chuyển câu chủ động sang câu bị động câu phải có ... sang câu bị động dễ dàng làm đợc tập trắc nghiệm Sau số tập dới hình thức trắc nghiệm , giúp học sinh củng cố kiến thức làm tập trắc nghiệm câu bị động tốt Exercise 2: Chọn đáp án để hoàn thành câu...
 • 19
 • 7,105
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: viết câu bị động nâng caobai tap cau bi dong nang cao co dap anbài tập về câu bị động nâng caobài 18 chuyển động của vật bị ném nâng caonhập khẩu máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất tự động hóa để giảm số lượng công nhânchiến lược marketing tốt giúp loại bỏ yêu cầu bán hàng 24 bí mật nâng cao giúp gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàngcâu bị độngcâu bị độngcac truong hop dac biet cua cau bi dongcâu điều kiện nâng cao5 bí quyết nâng cao khả năng giao tiếpcau bi dongbài tập câu điều kiện nâng caobài tập viết lại câu tiếng anh nâng caobài tập câu so sánh nâng caoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại