de thi hoc sinh gioi 8 kho va hay

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 và đáp án
... preserved A because B when C and D so A die B preserve C survive D continue 10 A nothing B everything C something D anything Question : Rewrite these following sentences so that the meanings stay the ... dentist ( PAIN ) It will take a lot of money to this large house ( FURNITURE ) The of the Hollywood actor, Jimmy Halton, was announced last night ( DIE ) This drill is It doesnt work at all ( USE ... killed too many for them to (9) However, it isn't enough simply to talk about the problem We must act now before it is too late to ( 10) about it Join us now Save the Earth This is too important to...
 • 5
 • 1,301
 • 12

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ĐÁP ÁN

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN
... + 25 (2xy )2 40(x2 + y2)(2xy) (1) Dấu đẳng thức xảy (x2 + y2) =5(2xy) Cộng hai vế (1) với 25 (x2 + y2) + 16(2xy )2 ta đợc: 41[ (x2 + y2) + (2xy )2] [5(x2 + y2) + 4(2xy) ]2 4 12 hay (x2 + y2 )2 + ... 3,5 x y 4x 2 x y y 2 *Với x y ta có: 0,5 x2y2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2 x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy * Vậy x y - Với x =2 thay vào phơng trình ta đợc + 2y + y2 = 4y2 hay 3y2-2y -4 =0 ... trình (1) có nghiệm x1 ,2 = t1 ; x 3,4 = t2 x14 + x24 + x34 + x44 = (t 12 + t 22) = 2[ (t1 + t2 )2 - t1.t2] = 2[ (-2m )2 -2. 4] = 8m2 - 16 Từ giả thi t ta có 8m2 - 16 = 32 m = ; m= (loại) Vậy...
 • 9
 • 1,161
 • 38

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 đáp án tham khảo

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 và đáp án tham khảo
... Nẵng ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP Bài 1(1 ,5 điểm): a) Tính y = 40 b) Tính y = (0, 75 iểm) (0, 75 iểm) Bài 2(2 điểm): a) Vì 1 25 125x127 – 127 127x1 25 = 1001x125x127 – 1001x127x1 25 = nên ... = nên : (1+3 +5+ +20 05) (1 25 125x127 – 127 127x1 25) = (1điểm) b) = 19,8 : 0,2 x 44,44x 2x13,2 : 0, 25 19,8x5x88,88x13,2 x = 3,3x88,88 : 0,5x 6,6 : 0,125x 3,3x88,88x x 6,6 x8x5 19,8x 5x88,88x13,2 ... 16 15 Bài 3(2 điểm): (0, 25 iểm) - Lập luận số học sinh xe I, II, III theo thứ tự gồm 18, 16, 15 phần (hoặc vẽ sơ đồ đoạn thẳng) (0 ,5 iểm) - Tính số học sinh xe thứ (0, 25 iểm) - Tính số học sinh...
 • 3
 • 691
 • 9

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 Đáp án

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 và Đáp án
... 1 + −  + 1 + −  + 1 + −  + + 1 + −  (1đ) 3  4 99 100   2   1  1 1 1 = 99 +  − + − + − + + − = 99 ,99  = 100 − 99 100  100 1 2 3 Câu 2:     a/ Ta thấy: x + x + 2005 ... ĐÁP ÁN Câu1: a/ A = 1+ 1 a (a + 1) + (a + 1) + a + = a (a + 1) a (a + 1) = a (a + 2a + + 1) + (a +...
 • 3
 • 987
 • 22

de thi hoc sinh gioi 8

de thi hoc sinh gioi 8
... used for your fields , gardens 16) A) why B) how C) where D) what 17) A) include B) to include C) included D) including 18) A) wash B) to wash C) washing D) washed 19) A) on B) for C) at D) in 20) ... will get this from condensation Cover the heap with a sheet of strong- plastic if the weather is wet Keep adding to pile and after six months, your compost can be used for your fields , gardens 16) ... (17) tea leaves and egg shells, but we must ( 18) them first Don't use any meat or grain products because this attracts rats Find a place (19) your garden that gets a few hours of sunlight each...
 • 7
 • 320
 • 1

Tài liệu đề thi học sinh giỏi môn toán tiếng việt từ lớp 1 đến lớp 5

Tài liệu đề thi học sinh giỏi môn toán và tiếng việt từ lớp 1 đến lớp 5
... 15 - ( 15 - ) = 15 + - = 17 - (4 + 13 )= Bài 2-Điền số vào ô trống: ( điểm) 14 + < 19 18 - < 15 -9 19 > 12 + 13 < >17 - < 15 Bài 3- Tìm X: ( điểm) X - 12 = 17 - X = + X = 15 - 13 - X + =20 - Bài ... Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết ( điểm ) 1 1 1 1 = 1 = Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc20 01- 2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1- Tính cách ... dài cạnh 15 m ( 4điểm) Bài 5- Hãy điền số 1, 2,3,4 ,5, 6.7 vào chấm tròn cho tổng số đường thẳng điều 11 ( 4điểm) Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Môn toán lớp Thời gian 60 phút Bài 1- Tính...
 • 25
 • 789
 • 1

Gián án 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 đáp án

Gián án 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 và đáp án
... Giám thị coi thi không giải thích thêm UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 - ĐÁP ÁN Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) ... Pb = 207 N = 14; O = 16; Ag = 108; K = 39; C = 12 UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 2) ... TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài...
 • 13
 • 1,314
 • 10

Tài liệu 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 đáp án

Tài liệu 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 và đáp án
... Giám thị coi thi không giải thích thêm UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 - ĐÁP ÁN Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) ... Pb = 207 N = 14; O = 16; Ag = 108; K = 39; C = 12 UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 2) ... TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài...
 • 13
 • 660
 • 3

Bài soạn 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 đáp án -tỉnh Thừa Thiên Huế.doc

Bài soạn 4 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 và đáp án -tỉnh Thừa Thiên Huế.doc
... Giám thị coi thi không giải thích thêm UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 - ĐÁP ÁN Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) ... H = 1; Pb = 207 N = 14; O = 16; Ag = 108; K = 39; C = 12 UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 2) Thời gian: ... TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 04- 2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài I...
 • 13
 • 1,121
 • 21

đề thi học sinh giỏi 8

đề thi học sinh giỏi 8
... phòng giáo dục đồng hới Hớng dẫn chấm sinh học lớp Kiểm tra chọn HSG vào lớp - Năm học 20 08 - 2009 Câu1 (3 điểm) *Tính chất sống tế bào đợc thể hiện: - Tế bào trao ... giúp thể lớn lên sinh sản ( 0,25đ) - Tế bào có khã cảm ứng với kích thích môi trờng(0,25đ) *Chứng minh tế bào đơn vị chức thể: Tất hoạt động sống thể xảy tế bào (0,25đ) + Màng sinh chất: Thực ... trúc quan trọng có vai trò di truyền (0,25) Tất cẩ hoạt động nói màng sinh chát, chất tế bào nhân làm sở cho sống, lớn lên sinh sản thể Đồng thời giúp thể phản ứng xác với tác động môi trờng...
 • 4
 • 367
 • 0

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện tuyển sinh vào chuyên hóa

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa
... 2011 Đề thức Đề thi gồm có: 02 trang Môn: Hóa học (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng năm 2010 Cõu I: (3,0 im) ... Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh S bỏo danh Giỏm th 1: Giỏm th 2: Sở giáo dục đào tạo Kỳ thi vào lớp 10 THPT CHUYấN LAM SN năm học: 2010 2011 Đề thức Đề thi gồm có: ... HT -Thớ sinh c s dng Bng h thng tun hon lm bi H v tờn thớ sinh S bỏo danh Giỏm th 1: Giỏm th 2: PHềNG GD&T PH NINH đề thi CHN học sinh giỏi lớp Nm hc 2011 - 2012 Môn: Hoá học Thi gian: 150...
 • 63
 • 629
 • 0

de thi hoc sinh gioi 8 nam 2010

de thi hoc sinh gioi 8 nam 2010
... 0,32 16 ,8 = m + 0,32 m = 16, 48 ( 0,5 đ ) Vhh (CO+ H2 ) = 0,02 ì 22,4 = 0,4 48 lớt ( 0,5 đ) Câu 6: 85 0C, TCuSO = 87 ,7gam 187 ,7 gam ddbh cú 87 ,7 gam CuSO4 + 100g H2O 188 7g - 88 7gam CuSO4 ... b) số mol CaO = 4, 48 : 56 = 0, 08 mol t0 PTHH : CaCO3 CaO + CO2 Theo PT(mol) 1 Theo (mol) 0, 08 0, 08 Theo PTHH : số mol CaCO3 = số mol CaO = 0, 08 mol Do hiệu suất phản ứng đạt 80 % nên số mol CaCO3 ... : 160x( gam) 88 7 160x 35,5 = 120C, TCuSO = 35,5 nờn ta cú phng trỡnh : mol 1000 90x 100 gii x = 4, 08 Khi lng CuSO4 5H2O kt tinh : 250 ì 4, 08 =1020 gam Câu 7: a) Số mol Mg = 4 ,8 : 24 = 0,2...
 • 4
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng vệ rủi ro tỷ giá trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở việt namsử dụng hợp đồng tương lai để phòng vệ rủi ro biến động giá sản phẩm hồ tiêu của công ty cổ phần hanfimex việt namthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tập đoàn trung nguyên10 đề THI học kì i lớp 1tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bibicaTình hình thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC miền bắcTrang bị điện trong máy tiện wasino 19j 850Hướng dẫn cách thức đánh giá uy tín nhà cung cấp mua hàng onlineSUY NGẪM về cái CHẾTVốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần thương mại bia hà nội hưng yên 89Xây dựng mức năng suất vận tải than cho ô tô kamaz 65115 (b) tại quý i năm 2011 của công ty than nam mẫuquản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt namQuy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiệnnguồn nguyên liệu có dầu tại việt namNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP CTVN – chi nhánh lê chânphân tích năng lực lãnh đạo của ông lê phước vũkhai thác các dịch vụ trên window server 2003Tìm hiểu về phần mềm perfect HRM và những ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lựcứng dụng kỹ thuật thi công trong công tác sơn vôi