Phong trào đấu tranh của công nhân sài gòn (1954 – 1975)

phong trào đấu tranh của công nhân sài gòn (1954 1975)

phong trào đấu tranh của công nhân sài gòn (1954 – 1975)
... Sài Gòn Chợ Lớn trước năm 1954 Chương Phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn năm 1954-1968 Chương Phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn năm 1968-1975 10 11 CHƯƠNG 1: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA ... 13 1.2 Đội ngũ công nhân Sài Gòn Chợ Lớn số phong trào đấu tranh 14 1.2.1 Đội ngũ công nhân Sài Gòn Chợ Lớn .14 1.2.2 Một số phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn Chợ Lớn trước ... làm rõ số nội dung phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn trình hình thành đội ngũ công nhân, phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn qua thời kỳ tương ứng với chiến lược chiến tranh xâm lược đế...
 • 153
 • 347
 • 1

Bài 10 Phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỷ XIX

Bài 10 Phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỷ XIX
... Pháp ? Nhóm : Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Đức ? Nhóm 4: Rút nhận xét phong trào công nhân thời kỳ ? Năm 1836- 1848 diễn phong trào hiến chương Năm 1831 công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa ... Câu hỏi : Từ tranh em có nhận xét gì? Tư sản Vô sản Tư sản Vô sản Câu hỏi thảo luận : Nhóm : Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh ? Nhóm : Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Pháp ? ... thủ công thợ bị phá sản Làm thuê Vô sản Vô sản công nghiệp nhà máy ,công xưởng Vô sản công nghiệp xuất ỏ đâu ? vào thời gian nào? Xuất Anh vào nửa cuối kỷ XVIII, cách mạng công nghiệp bắt đầu...
 • 7
 • 718
 • 1

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU THỦ DẦU MỘT TRONG 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1945-1975)

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU THỦ DẦU MỘT TRONG 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1945-1975)
... thấy triều Lý trân trọng cao tăng, cao tăng người Hoa, tiếp tục truyền thống vốn có trước nhân dân Đại Việt, quý trọng vò cao tăng đến từ phương Bắc nêu cao tinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ ... cư dân người Việt 1.5 AN NINH QUỐC GIA LÀ TỐI THƯNG: Trong khoảng thời gian xấp xỉ 300 năm sau tự chủ, người Việt phải tiến hành chiến tranh vệ quốc Bao nhiêu mát, hy sinh thiệt hại chiến tranh ... Trung Hoa tự nhận người Hoa Họ cộng đồng dân nhập cư có nguồn gốc Trung Hoa chưa bò đồng hóa, nhóm tộc người trình liên kết hóa dân tộc, phận dân cư, dân tộc quốc gia Đông Nam Á, bước điều chỉnh,...
 • 212
 • 413
 • 0

bai 36 phong trao dau tranh cua cong nhan ( cuc hay )

bai 36 phong trao dau tranh cua cong nhan ( cuc hay )
... không tưởng - Đại biểu: Xanhximông, Phuriê Ô oen SAINT SIMON (1 760 - 182 5) CHARLES FOURIER (1 772 - 183 7) ROBERT OWEN (1 771 - 185 8) * Nội dung: + Tố cáo, lên án mặt trái xã hôị tư + Muốn xây dựng ... nhà xưởng - Phong trào - Phong trào bị đàn áp, thất bại - Là phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng ủng hộ rộng rãi - Khởi nghĩa thất bại - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công ... tắt Kết - Thể tinh thần đấu ý nghĩa tranh đến giai cấp công nhân Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX Vỡ phong tro u - Nguyên nhân thất bại tranh thi k ny din mnh m nhng khụng...
 • 17
 • 382
 • 0

phong trào đấu tranh của công nhân cao su tỉnh bà rịa vũng tàu thời kì 1945 1975

phong trào đấu tranh của công nhân cao su tỉnh bà rịa vũng tàu thời kì 1945 1975
... diện phong trào đấu tranh công nhân cao su Rịa Vũng Tàu thời 1945 1975 Hi vọng với đề tài Phong trào đấu tranh công nhân cao su tỉnh Rịa Vũng Tàu thời 1945 1975 , luận văn đóng ... thức cách mạng đội ngũ công nhân cao su Rịa Vũng Tàu 30 Chương 2: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 – 1954) ... PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 – 1954) 2.1 Chính sách thực dân Pháp ngành cao su tình hình sản xuất cao su tỉnh Rịa – Vũng...
 • 139
 • 290
 • 0

phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy dệt nam định tu nam 1930 den nam 1954

phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy dệt nam định tu nam 1930 den nam 1954
... Chương 1: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 11 1.1 Sự đời nhà máy Dệt Nam Định phong trào công nhân Nhà máy năm vận ... 1: Một số hình ảnh Nhà máy Dệt Nam Định phong trào công nhân Nhà máy từ thành lập đến năm 1954 147 Phụ lục 2: Bảng thống kê phong trào đấu tranh công nhân nhà máy Dệt Nam Định từ thành lập ... cảm ơn! 10 Chương 1: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 1.1 Sự đời nhà máy Dệt Nam Định phong trào công nhân Nhà máy năm vận động thành...
 • 193
 • 246
 • 0

bai 36. phong trao dau tranh cua cong nha ( cuc hay )

bai 36. phong trao dau tranh cua cong nha ( cuc hay )
... Đại hội lục địa lần thứ (1 77 4) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) ĐẠI HỘI LỤC ĐỊA LẦN THỨ HAI (5 -177 5) CA ĐA -XA MA NIU-C NIU ... Đại hội lục địa lần thứ (1 77 4) Nơi thơng qua Tun ngơn độc lập (1 77 6) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) - 1767, Ơng luật sư Tòa ... địa lần thứ (1 77 4) Nơi thơng qua Tun ngơn độc lập (1 77 6) Sự kiện “chè Bơxtơn” CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) ? • C©u3 Nguyªn...
 • 34
 • 1,030
 • 0

Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời.

Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời.
... II PHONG TRÀO U TRANH C A NHÂN DÂN TA TRƯ C KHI Trong q trình NG RA I u tranh d ng nư c gi nư c lâu dài gian kh ác li t, dân t c ta s m hình thành truy n th ng u nư c n ng nàn, tinh th n u tranh ... tr Tình hình kinh t Tình hình văn hố xã h i Ph n II: Phong trào u tranh c a nhân dân ta trư c ng Phong trào C n Vương Phong trào dân t c – dân ch c a t ng l p sĩ phu u nư c 2.1 S chuy n bi n c ... b o, chia r dân t c tơn giáo….làm cho nhân dân m t h t quy n trào c l p, quy n t dân ch ; m i phong u tranh c a nhân dân u b chúng àn áp dã man Tình hình kinh t Trong th i kỳ th c dân Pháp ã khơng...
 • 24
 • 3,741
 • 5

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ- TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIXVÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ- TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIXVÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN
... “Tình hình hội nửa đầu kỷ XIX phong trào đấu tranh nhân dân Nội dung trọng tâm em cần nắm: - Tình hình hội đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX, so sánh với kỉ trước - Phong trào đấu tranh ... lược phong - Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược phong trào đấu tranh nhân dân tạm trào tạm lắng xuống - GV phát vấn: Tại thực dân lắng xuống pháp nổ súng xâm lược nước ta phong trào đấu tranh nhân ... tranh nhân dân ta tạm thời lắng xuống ? HS trả lời GV nhận xét, kết luận 11 Củng cố (1’) - Tình hình hội đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX? - Phong trào đấu tranh nhân dân binh lính, dân tộc người...
 • 12
 • 1,182
 • 7

bài 26 Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

bài 26 Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
... ghi nhớ nhân vật Lòch sử Hoạt động 4: - GV giảng giải: Do tác động phong trào nông dân tình hình chung hội dân tộc người dậy đấu tranh - HS nghe, ghi nhớ nguyên nhân dân tộc dậy đấu tranh do: ... vững - Nửa đầu kỉ XIX khởi nghóa nông dân nổ rầm rộ khắp nơi Cả nước có tới gần 400 khởi nghóa - Các hình thức đấu tranh nhân dân: Thời gian Tên khởi nghĩa Nơi diễn Giai tầng lãnh đạo Khởi nghĩa ... Nguyễn phong trào đấu tranh nhân dân ta có đặc điểm khác với trước? Chúng ta tìm hiểu - HS nghe, đònh hình mục tiêu học tập - GV yêu cầu HS tự đọc SGK tóm tắt nét phong trào đấu tranh nhân dân binh...
 • 9
 • 1,797
 • 7

bài giảng lịch sử 10 bài 26 tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân

bài giảng lịch sử 10 bài 26 tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân
... NHÂN DÂN HÌNH XÃ a Tình hình hội: HỘI VÀ ĐỜI SỐNG b Đời sống nhân dân : NHÂN DÂN a Tình hình hội: b Đời sống nhân dân : 1/- TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ 1/- TÌNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN HÌNH XÃ a Tình ... 1/- TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ 1/- TÌNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN HÌNH XÃ a Tình hình hội: HỘI VÀ ĐỜI SỐNG b Đời sống nhân dân : NHÂN DÂN a Tình hình hội: b Đời sống nhân dân : 1/- TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ ... lớp nhân dân , đại đa số nông dân 1/- TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ 1/- TÌNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN HÌNH XÃ a Tình hình hội: HỘI VÀ ĐỜI SỐNG b Đời sống nhân dân : NHÂN DÂN a Tình hình hội: b Đời sống nhân...
 • 18
 • 2,547
 • 0

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân
... đói rét BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Tình hình hội đời sống nhân dân Tình hình hội đời sống nhân dân Phong trào đấu tranh nhân dân thời ... Nguyễn Phong trào đấu tranh nhân dân thời Nguyễn a Phong trào đấu tranh a Phong trào đấu tranh BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN a Phong trào đấu tranh ... TÌNH HÌNH XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Tình hình hội đời sống nhân dân Tình hình hội đời sống nhân dân Phong trào đấu tranh nhân dân thời Nguyễn Phong trào...
 • 20
 • 2,911
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phong trào đấu tranh của công nhân viên chứcphong trào đấu tranh của công nhânphong trào đấu tranh của công nhân viên chức học sinh học nghề trong những năm 19261927 đã có những điểm mới nàocác phong trào đấu tranh của công nhân từ 1926 đến 1927ở thành phố địa điểm nào đã trở thành di tích nơi tập hợp phong trào đấu tranh của công nhântrào đấu tranh của công nhân các nước tư bản phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế kỷ xixphong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và chủ nghĩa xã hội không tưởng nửa đầu thế kỷ xixphong trào đấu tranh của nhân dân đông nam áphong trào đấu tranh của nhân dân làonêu và phân tích nguyên nhân thất bại phong trào đấu tranh của nhân dân trung quốc từ giữa thế kỉ xix đến xxphong trào đấu tranh của nhân dân đông nam á cuoi the ki 19 dau 20bai 26 lop 10 tinh hinh xa hoi o nua dau the ki xix va phong trao dau tranh cua nhan danvà phong trào đấu tranh của nhân dânphong trào đấu tranh của nhân dân và binh línhtopload grammar 1 3qtoefl primary step 1Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuHÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGMột vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcskkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Sử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIXBài 11. Câu ghépVận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhXây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngXây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTexplore our world level 3 workbooksach GETTING TO YESFantastic flyers activity bookNew round up 3 student s bookprepare workbook level 1(bia)