Tuyển chọn những câu hỏi hay nhất luyện thi đại học môn hóa_bài tập hay nhất phải xem

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Toán pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Toán pdf
... Câu hỏi 81: Câu hỏi 82: Câu hỏi 83: Câu hỏi 84: Câu hỏi 85: Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp ΔABC Biết a = 16 tgA = 4/3 A/ R = 10 B/ R = 12 C/ R = 14 D/ R = 16 Câu hỏi 86: Câu hỏi 87: Câu hỏi ... hỏi 70: Câu hỏi 71: Câu hỏi 72: Câu hỏi 73: Câu hỏi 74: Câu hỏi 75: Câu hỏi 76: Hàm số y = 2sin³x + 3cos²x + m - nhận giá trị dương m lấy giá trị : A/ m > B/ m ≥ -1 C/ m ≥ D/ m > Câu hỏi 77: ... B/ Amax = 16 x = 1; y = C/ Amax = 36 x = 0; y = D/ Amax = 30 x = y = Câu hỏi 38: Câu hỏi 39: Câu hỏi 40: Câu hỏi 41: Câu hỏi 42: Định a để hàm số : y = (1) / (3) x³ - 2(a + 1)x² - (2a + 1)x +...
 • 23
 • 1,608
 • 35

Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn

Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn
... xuất halogen - ancol phenol Trong câu sau, câu sai ? A Rợu etylic hợp chất hữu cơ, phân tử có chứa nguyên tố C, H, O Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 B Rợu etylic có CTPT C2H6O ... chất Y sau tạo đợc dẫn xuất monohalogen ? CH3 CH A CH3 B CH2 CH3 C D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Khi clo hóa ankan thu đợc hỗn hợp dẫn xuất monoclo ba dẫn xuất điclo Công ... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 B thi t phải có cacbon, thờng có H, hay gặp O, N sau đến halogen, S, P...
 • 41
 • 878
 • 2

789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý
... lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi thuyết vật ……………………………………………………………………………………………………………… A tần số biên độ Câu 105: ... tục tổ chức lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi thuyết vật ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 127: Một ... tục tổ chức lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi thuyết vật ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 91: Để tăng...
 • 64
 • 501
 • 1

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học môn sinh học

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học môn sinh học
... http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P2) Câu 51 Ưu điểm bật kỹ thuật di truyền là: A Có thể kết hợp thông tin di truyền loài xa B Có thể sản xuất hóoc -môn cần thi t cho người ... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P3) Câu 101 Điều không tác nhân tia phóng xạ? A Năng lượng lớn, có khả xuyên ... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P4) Câu 151 Đột biến không làm thêm vật chất di truyền là: A Mất đoạn lặp đoạn...
 • 109
 • 711
 • 0

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)
... Daođộngcưỡngbứccótầnsốnhỏhơntầnsốcủalựccưỡngbức Câu 28: (ĐH2009) Vật daođộngđiềuhòatheomộttrụccốđịnhthì A độngnăngcủa vật cực đại khigiatốccủa vật cóđộlớncực đại B khi vật đitừVTCBrabiên,vậntốcvàgiatốccủa vật luôncùngdấu ... giatốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng C lựckéovềtácdụnglên vật cóđộlớntỉlệvớibìnhphươngbiênđộ D vậntốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng Câu 30: ... (CĐ2012)Daođộngcủamột vậttổng hợp củahaidaođộngcùngphươngcóphươngtrình lần lượtlàx1=Acostvàx2=Asint Biênđộdaođộngcủa vật là A A B A C A D 2A Câu 20: (CĐ2012)Một vật daođộngcưỡngbứcdướitácdụngcủangoạilựcF=F0cosft(vớiF0vàfkhông...
 • 37
 • 2,374
 • 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)
... hoá học, tác nhân sinh học B biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học C tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào D tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, ... lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền 103 Nhiễm sắc thể coi sở vật chất di truyền tính di truyền cấp độ tế bào chúng A lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt ... DỤNG DI TRUYỀN HỌC 368.Để tạo giống, chủng vi khuẩn có khả sản xuất qui mô công nghiệp chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh , người ta sử dụng A kĩ thuật di truyền...
 • 34
 • 729
 • 1

300 câu hỏi lí thuyết luyện thi Đại Học môn Hóa có đáp án

300 câu hỏi lí thuyết luyện thi Đại Học môn Hóa có đáp án
... dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B kết tủa keo trắng C kết tủa keo trắng khí bay lên D khơng kết tủa, khí bay lên Câu 205: Cho phản ứng: (2) 2NaOH ... A B C D + Câu 211: Khi so sánh NH3 với NH4 , phát biểu khơng là: A Phân tử NH3 ion NH4+ chứa liên kết cộng hóa trị B Trong NH3 NH4+, nitơ số oxi hóa -3 C NH3 tính bazơ, NH4+ tính axit ... D KMnO4, HNO3, Cu, KI, BaCl2, K2Cr2O7, KNO3 TS Phạm Ngọc Sơn www.boxtailieu.net ĐÁP ÁN 300 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HĨA HỌC NĂM 2014 2B 3A 4A 5B 6C 7D 8C 9D 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16D 17C 18D 19A 20C...
 • 24
 • 298
 • 0

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
... much c many 41 Is this your pencil? No, it isn't It's pencil a my b her c our d hers 42 parents are workers c Our d I c their d they c the d no article a We b They 43 This is my new shirt ... tall His brother a een ite is t a short 65 Tom is c I d not my d fat b thin c tall 72 That book is not mine It is , I think mine a her teacher but b she c hers 73 Who is that? - It is he is ... the contrary with d In contrast with c differ with b differ from 213 If you don't like this one, try something a other d differ by b more d another c else 214 How much should I charge giving...
 • 26
 • 590
 • 0

Tuyển chon 1440 câu hỏi vật lý luyện thi quốc gia (phần 1 dao độngcơ )

Tuyển chon 1440 câu hỏi vật lý luyện thi quốc gia (phần 1 dao độngcơ )
... 2cos(50 π t + π / 3)( cm) B x = (1+ cos(50 π t + π / 2)( cm) x = 2cos(50 π t - π / 3)( cm) D x = (1+ )cos(50 π t - π / 2)( cm) Tuyển chọn 24 Chuyên đề vật (Trung bình - Kh ) Luyện thi quốc gia – Biên soạn ... / 3)( cm) B x = 10 cos (10 πt + π / 6)( cm) C x = 4cos (10 πt + π / 6)( cm) D x = 10 cos(20 πt + π / 6)( cm) C©u 51 : Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động x1 = 3√3cos(5πt + π/ 2)( cm) ... π ) (cm) Hỏi lắc thứ dao động có phương trình ba vật luôn nằm đường thẳng? A x1 = 2 cos(20πt - π / ) (cm) B x1 = x1 = 1, 5cos(20πt - π / ) (cm) cos(20πt + π / ) (cm) D x1 = 3cos(20πt - π / ) (cm)...
 • 47
 • 313
 • 0

Tuyển tập câu hỏi tự luận luyện thi đại học cao đẳng lịch sử(1858 2000)

Tuyển tập câu hỏi tự luận luyện thi đại học cao đẳng lịch sử(1858  2000)
... THPT, t nh Th a Thi n Hu , năm 2006) Câu 110 Phong trào yêu nư c c a t ng l p ti u tư s n trí th c Vi t Nam nh ng năm 1919 – 1926 ? (ð thi n sinh ð i h c, Cao ñ ng năm 2000) Câu 111 Ch ng minh ... khác trư c ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thi n Hu , năm 2004) Câu 76 Nh ng ñi m m i phong trào yêu nư c cách m ng Vi t Nam ñ u th k XX ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2008) Câu 77 Ch ng minh ... Câu 46 T i nói phong trào C n Vương cu i th k XIX ñ nh cao c a cu c kháng chi n ch ng Pháp nhân dân Vi t Nam ti n hành n a sau th k XIX ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thi n Hu , năm 2004) Câu...
 • 47
 • 405
 • 0

Tuyển tập 430 câu hỏi tự luận LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỌC SINH GIỎI CẤP THPT

Tuyển tập 430 câu hỏi tự luận LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỌC SINH GIỎI CẤP THPT
... (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 211 Những thắng lợi quân Đồng minh việc tiêu diệt phát xít Nhật tác động thắng lợi Việt Nam năm 1945? (Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2006) Câu ... Thanh niên (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 133 Sự đời hoạt động Tân Việt Cách mạng đảng Câu 134 Sự đời hoạt động Việt Nam Quốc dân đảng (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 135 Tại ... công nghiệp hoá đại hoá Câu 381 Trình bày thành tựu hạn chế bước đầu thực đường lối đổi Đảng Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991 (Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2003) Câu 382 Về công...
 • 46
 • 1,789
 • 1

1000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học

1000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học
... biến thi n làm xuất điện trường biến thi n, điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n b.Điện trường biến thi n nhanh từ trường sinh chậm c.Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n ... J d 5.10-7 J 101/ Chọn câu : a.Sóng điện từ phản xạ sóng học b.Sóng điện từ giao thoa sóng học c.Điện từ trường dạng vật chất d.Sóng điện từ khúc xạ sóng học 102/ Chọn câu : a.Các sóng dài bị ... cực đại đoạn S1S2 là: a5 b6 c9 d7 301/ Chọn câu trả lời Khi sóng học truyền từ không khí vào chất lỏng đại lượng sau không thay đổi: a Vận tốc b Năng lượng c Tần số d Bước sóng 302/ Chọn câu...
 • 55
 • 571
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13
... Câu 28: Tính chất hóa học glyxin thể đầy đử tác dụng với dãy chất sau : A : K , NaOH B : K , NaOH , C2H5OH C : K , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH D : Cu , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH Câu ... 1200 C : 950 D : 1500 Câu 33 : Glyxerin , xenlulozơ , toluen có tính chất hóa học chung : A : td với NaOH B : td với dd Brôm C : td với Cu(OH)2 D : td với HNO3 đ/H2SO4 đ Câu 34 : Có chất khí đựng ... C3H6Cl2 hợp nước tạo thành rượu đa chức : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 20: Số đồng phân hợp chất thơm có CTPT : C6H7ON PƯ với NaOH & HCl : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 21: Các đồng phân mạch nhánh C5H10 hợp nước cho...
 • 4
 • 418
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19
... B : 2,24 lít C : 11,2 lít D : 8,96 lít Câu 38 ; Lượng Ba cần cho vào 1000 gam nước để dd Ba(OH)2 2,67 % : A : 39,4 g B : 19, 7 g C : 26,7 g D : 21,92 g Câu 39 : Chia 10 gam hỗn hợp axit HCOOH ... Câu 42: C7H9N có số đồng phân thơm là: A: B: C: D: Câu 43: Dẫn mol rượu etylic qua ống đựng CuO đun nóng thấy khối lượng giảm 8g Khối lượng anđehyt tạo thành là: A:22g B: 11g C: 23g D: 4,6g Câu ... Fe2O3 D: không xácù đònh Câu 47: Cho chất rắn Cu, Fe, Ag dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 Số fản ứng xảy cặp chất là: A: B: C:2 D:1 Câu 48: Số đồng phân có C4H8 là: A: B: C: D: Câu 49: Trong só đồng phân...
 • 4
 • 317
 • 4

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7
... muối clorua nóng chảy thu hỗn hợp kim loại : A : gam & 4,6 gam B : gam & 0 ,75 gam C : gam & 5 ,75 gam D : gam & 4,6 gam Câu 17 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hro bon A thu 0,8 mol CO2 Biết 0,2 mol ... RCH2OH > RCHO Câu 36 : Cho 0,896 lít hỗn hợp gồm C2H2 & ankanal X tác dụng vừa đủ với Ag2O/NH3 thu 11,52 gam kết tủa CTPT X là: A : CH3CHO b : HCHO C : C3H7CHO D : C2H5CHO Câu 37 :3,4 gam hỗn ... 11,2 gam B : 2,8 gam c : 14 gam D : 5,6 gam Câu 46 :Cho chất MnO2 , H2SO4 , NaCl , NaBr , Al điều chế AlBr3 công nghiệp cần PT A:4 B:5 C:6 D :7 Câu 47 : Ngâm Ni dd có chứa muối sau Trường hợp...
 • 4
 • 288
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhung cau hoi la va kho thi dai hoccâu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn hóacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhcâu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn vật lý382 cau hoi trong tam on thi dai hoc mon hoacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóacâu hỏi 2 điểm ôn thi đại học môn văntổng hợp câu hỏi lý thuyết on thi dai hoc mon hoacâu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn hóa co dap an533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi đại học môn vật lý doctuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 3tuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 4tuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 4 tap 1những câu hỏi giải phẫu cho sau đại họctuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 2GiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngNhận thức khái niệmTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauSuc manh truyen thog van hoavh qua ca daoSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân2 c++motsomorongsoc7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTABT Cấu Trúc máy tính có lời giảiGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoai