Nghiên cứu khả năng tạo sắc tố đỏ và monacolin k của vi nấm monascus purpureus

nghiên cứu khả năng tạo sắc tố đỏ monacolin k của vi nấm monascus purpureus

nghiên cứu khả năng tạo sắc tố đỏ và monacolin k của vi nấm monascus purpureus
... nghiên cứu đề tài: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO SẮC TỐ ĐỎ VÀ MONACOLIN K CỦA VI NẤM MONASCUS PURPUREUS nhằm mục tiêu: Tìm hiểu số điều kiện ảnh hưởng khả tạo sắc tố hàm lượng Monacolin K chủng Monascus ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Xuân Hồng NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO SẮC TỐ ĐỎ VÀ MONACOLIN K CỦA VI NẤM MONASCUS PURPUREUS Chuyên ngành: Vi sinh vật học ... trị khác nhau, pH thấp sắc tố vàng chiếm ưu pH cao sắc tố đỏ chiếm ưu Tại pH 2,5 tạo phần lớn màu đỏ sáng (Yongsmith, 1993), pH có k ch thích tổng hợp ankaflavin (sắc tố vàng) tổng lượng sắc tố...
 • 96
 • 295
 • 1

Nghiên cứu khả năng tạo phức giữa cu2+ quercetin bằng phương pháp phổ UV VIS

Nghiên cứu khả năng tạo phức giữa cu2+ và quercetin bằng phương pháp phổ UV VIS
... nguyên tố nghiên cứu tương đối nhiều Đồng tạo phức với nhiều phố tử tự nhiên Có nhiều phương pháp nghiên cứu tạo phức, phương pháp phổ UV- VIS ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nghiên cứu thực tế ... xuất Người ta áp dụng phương pháp để nghiên cứu cấu trúc hợp chất hữu cơ, vô phức chất Từ thực tế chọn đề tài “ Nghiên cứu khả tạo phức Cu2+ quercetin phương pháp phổ UV- VIS làm khoá luận tốt ... tốt nghiệp Đại học Đề tài giải quuyết vấn đề: - Khảo sát phân tử quercetin phương pháp phổ UV- VIS - Khảo sát tạo phức phương pháp phổ UV- VIS, phương pháp trắc quang Chuyên ngành hoá vô Khoá lu n...
 • 29
 • 1,402
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển ảnh hưởng của mật độ gieo trồng trên một số giống lạc tại huyện Mai Sơn, Sơn La

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của mật độ gieo trồng trên một số giống lạc tại huyện Mai Sơn, Sơn La
... gian nghiên c u: t tháng 5/2012 ñ n tháng 4/ 2013 * ð a ñi m nghiên c u: huy n Mai Sơn, Sơn La * ði u ki n ñ t ñai: thí nghi m ñư c b trí ñ t ñ i t i huy n Mai Sơn, Sơn La 3.2 N i dung nghiên ... t v i ñi u ki n t nhiên Mai Sơn Sơn La Cũng góp ph n vào vi c hoàn thi n quy trình thâm canh tăng su t ñ y m nh phát tri n s n xu t l c b n v ng ñ t ñ i Mai Sơn, Sơn La Trư ng ð i h c Nông nghi ... 3.2 N i dung nghiên c u - Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n c a m t s gi ng l c ñi u ki n v hè thu ñ t Mai Sơn, Sơn La - Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t c a hai...
 • 142
 • 255
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng ngữ pháp ngôn từ của sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên, từ đó chuẩn bị các bài tập bổ trợ

Nghiên cứu khả năng sử dụng ngữ pháp và ngôn từ của sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên, từ đó chuẩn bị các bài tập bổ trợ
... the Philippines BIBLIOGRAPHY 125 APPENDICES . 133 Appendix A Letter of Requests 134 134 135 136 137 138 139 Appendix B Questionnaire 140 Appendix C Documentations ... the three (3) Thai Nguyen Universities in Thai Nguyen City and made used of the 40 teachers teaching English and 30 0 3rd Year College students who were enrolled in the Academic Year 20 13- 2014 9 ... parts of speech; 1.2 morphology; 1 .3 syntax; and 1.4 vocabulary? What is the discourse competence of student respondents relative to: 2.1 2.2 transitional phrases; 2 .3 coherence; 2.4 connectors; and...
 • 158
 • 259
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la
... NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung tâm ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chịu hạn số giống ngô lai tỉnh Sơn La Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng ... sinh trưởng phát triển, khả chịu hạn giống ngô lai thí nghiệm thông qua số tiêu sinh lý, hoá sinh liên quan đến tính chịu hạn - Giới thiệu cho sản xuất số giống ngô lai có suất cao chịu hạn tốt Đối...
 • 89
 • 1,374
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf
... NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung tâm ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chịu hạn số giống ngô lai tỉnh Sơn La” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng ... sinh trưởng phát triển, khả chịu hạn giống ngô lai thí nghiệm thông qua số tiêu sinh lý, hoá sinh liên quan đến tính chịu hạn - Giới thiệu cho sản xuất số giống ngô lai có suất cao chịu hạn tốt Đối...
 • 89
 • 508
 • 3

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng cho thịt của gà hồ

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng và cho thịt của gà hồ
... giống Hồ - Xác định khả sinh sản Hồ nông hộ - Xác định khả sinh trởng cho thịt Hồ điều kiện nuôi bán công nghiệp Kết nghiên cứu làm sở quan trọng cho việc đánh giá giá trị giống giống ... tiềm năng suất theo hớng thịt 47 4.2.1.2 Màu sắc lông, da Hồ * Màu sắc lông Hồ sinh Khảo sát 160 Hồ ngày tuổi Kết đợc trình bày bảng 4.7 biểu đồ 4.2 Bảng 4.7 Tỷ lệ màu lông Hồ sinh ... thức ăn tập trung vào giống có khả chịu đựng kham khổ cao, khả sinh sản tốt, nhiễm bệnh chủ yếu tạp Bảng 4.2 Cơ cấu đàn Hồ sinh sản hậu bị, Địa điểm điều tra Hồ Số Tỷ lệ Số Tỷ...
 • 89
 • 2,097
 • 7

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu(II) Pb(II) của quặng apatit

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu(II) và Pb(II) của quặng apatit
... thấp Tìm vật liệu hấp phụ xu hướng nhà nghiên cứu quan tâm Chính đề tài em chọn là: Nghiên cứu khả hấp phụ Cu(II) Pb(II) quặng apatit Với mong muốn bước đầu tìm số điều kiện tối ưu cho hấp phụ ... nhiệt thấp xảy trình hấp phụ vật lý Khi nhiệt độ tăng khả hấp phụ vật lý giảm khả hấp phụ hóa học giảm Giải hấp hấp phụ trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Giải hấp dựa nguyên tắc sử ... 1: Tiến hành hấp phụ Cu(II) Pb(II) cột Trên cột cho 20ml dung dịch Cu(II) Pb(II) vào cột hấp phụ chuẩn bị Bước 2: Xác định lượng Cu(II) Pb(II) hấp phụ cột 2.4.3 Khảo sát trình giải hấp Cu (II)bằng...
 • 53
 • 297
 • 2

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chất lượng của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại thái nguyên

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại thái nguyên
... kiện sinh thái phù hợp cho phát triển đậu tương tất vụ gieo trồng: xuân, hè, thu đông Tuy nhiên sản xuất đậu tương Thái Nguyên chưa thực phát triển, hàng năm Thái Nguyên phải nhập lượng lớn đậu tương ... trưởng, phát triển chất lượng số dòng, giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên" Mục đích yêu cầu đề tài * Mục đích Xác định dòng, giống đậu tương nhập nội có suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với ... triển chất lượng để trực tiếp chọn lọc giống phù hợp với điều kiện sinh thái vùng mục đích sử dụng Xuất phát từ thực tế trên, định chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chất...
 • 97
 • 490
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương, tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương, tỉnh lào cai
... giống xác định kỹ thuật canh tác phù hợp với giống Xuất phát từ yêu cầu tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chất lượng số giống đậu tương huyện Mường Khương, Tỉnh Lào ... nghiệp vùng cao, từ năm 2009 đến nay, thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chất lượng số giống đậu tương huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai" Để hoàn thành luận văn, cố gắng nỗ lực thân, ... 2.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu số giống đậu tương vụ xuân, hè thu năm 2009 - Phân tích hàm lượng protein lipid để đánh giá chất lượng giống thí...
 • 128
 • 233
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển sản xuất của giống dê chuyên thịt cao sản boer nhập nội con lai cấp tiến của chúng với một số giống dê địa phương

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và sản xuất của giống dê chuyên thịt cao sản boer nhập nội và con lai cấp tiến của chúng với một số giống dê địa phương
... bảng v PHẦN MỞ ĐẦU i Tên đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển sản xuất giống chun thịt cao sản Boer nhập nội lai cấp tiến chúng với số giống địa phương Chủ nhiệm đề tài: - TS Nguyễn ... 3.2 NỘI DUNG 2: Đánh giá khả sản xuất lai cấp tiến (F1, F2) đực Boer chuyên thịt cao sản nhập từ Australia với số giống nội Việt nam Thí nghiệm theo dõi đánh giá khả sản xuất lai cấp tiến ... xuất lai cấp tiến (F1, F2) đực Boer chun thịt cao sản nhập từ Australia với số giống nội Việt Nam 23 3.2.1 Khả phối giống sinh sản 23 3.2.1.1 Khả phối giống sinh sản cơng thức lai đực Boer...
 • 61
 • 475
 • 3

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng tập trung chú ý ghi nhớ của học sinh trường THPT trần hưng đạo thành phố nam định tỉnh nam định

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng tập trung chú ý và ghi nhớ của học sinh trường THPT trần hưng đạo  thành phố nam định  tỉnh nam định
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN DƯƠNG THỊ TUÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý GHI NHỚ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA LUẬN ... mối tương quan khả tập trung ý ghi nhớ, thực đề tài Nghiên cứu khả tập trung ghi nhớ học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định - Mục đích nghiên cứu + Đánh giá thực ... trường THPT Trần Hưng Đạo - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định + Đánh giá khả tập trung, ý ghi nhớ, mối quan hệ tốc độ tập trung ý tốc độ quan sát HS trường THPT Trần Hung Đạo thành phố Nam Định...
 • 50
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caikhả năng tạo sắc tốnghiên cứu khả năng chấp nhận hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc cấy tránh thai implanon tại tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộisự cần thiết trong việc nghiên cứu khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp phụ trợ việt namnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảonghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa nam bovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội6 dahinhCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)UNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nay