Nghĩa và vai trò công cụ của khái niệm logarit trong dạy học toán ở bậc trung học phổ thông

nghĩa vai trò công cụ của khái niệm logarit trong dạy học toán bậc trung học phổ thông

nghĩa và vai trò công cụ của khái niệm logarit trong dạy học toán ở bậc trung học phổ thông
... + Tìm hiểu nghĩa vai trò công cụ khái niệm logarit cấp độ tri thức bác học + Làm rõ nghĩa, vai trò công cụ khái niệm logarit trình bày chúng thể chế dạy học toán bậc trung học phổ thông (THPT) ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Viết Hiếu NGHĨA VÀ VAI TRÒ CÔNG CỤ CỦA KHÁI NIỆM LOGARIT TRONG DẠY HỌC TOÁN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: ... tiên giải KNV Công cụ logarit Cùng số Cùng số Nghĩa logarit Cùng số Công cụ logarit Công cụ logarit Công cụ logarit Tổng Nghĩa khái niệm logarit đề cập Nghĩa ba Nghĩa ba Nghĩa ba Nghĩa hai Hoạt...
 • 116
 • 116
 • 0

vai trò công cụ của khái niệm hàm số trong chương trình toán phổ thông

vai trò công cụ của khái niệm hàm số trong chương trình toán phổ thông
... NIM HM S NHèN T GểC VAI TRề CễNG C 28 2.1 Hm s v vai trũ cụng c ca nú giai on t lp n lp 28 2.2 Hm s v vai trũ cụng c ca nú giai on lp n lp 32 2.3 Hm s v vai trũ cụng c ca nú giai on ... theo tin trỡnh no ? Trong tin trỡnh ú, vai trũ cụng c ca khỏi nim hm s th hin ? Nhng tỡnh no cho phộp khỏi nim hm s xut hin vi vai trũ cụng c ? c trng ca nhng tỡnh ny ? Q : Trong th ch dy hc toỏn ... xut hin vi vai trũ cụng c ? c trng ca nhng tỡnh ny ? - Trong th ch dy hc toỏn trng ph thụng Vit Nam, khỏi nim hm s xut hin theo tin trỡnh no? Trc v sau khỏi nim hm s xut hin, vai trũ cụng c ca...
 • 64
 • 145
 • 1

Phát huy vai trò chỉ đạo của cán bộ lớp trong dạy học thể dục

Phát huy vai trò chỉ đạo của cán bộ lớp trong dạy học thể dục
... cho thy: Hon thnh nhim v mt gi hc Th dc, nu giỏo viờn quan tõm cha ỳng mc n khõu phát huy vai trò 11 đạo ban cán lớp hng dn hc sinh hc quỏ cng nhc hay núi cỏch khỏc l ch dy v xem õy l mt tin trỡnh ... Phỏt huy vai trũ ch o ca Ban cỏn s lp tit hc th dc úng gúp ca sỏng kin B mụn TD l dy - hc lý thuyt gn lin vi thc hnh, bit lý thuyt dng ỳng v chớnh xỏc hn, ngc li qua thc hnh ngi hiu lý thuyt ... phỏt huy vai trũ ch o ca hc hc sinh ó phn no cú cú hiu qu, cỏc em luyn vi tinh thn t giỏc cao, hc sinh hng phn luyn k c luyn nhúm, a s thc hin tt theo s ch huy ca ban cỏn s lp phỏt huy tớnh vai...
 • 21
 • 453
 • 0

Căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thủ tục giám đốc thẩm vụ việc dân sự

Căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thủ tục giám đốc thẩm vụ việc dân sự
... chung tiến hành thủ tục giám đốc thẩm tố tụng dân vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát thủ tục giám đốc thẩm dân Chương 2: Thực trạng pháp luật tiến hành thủ tục giám đốc thẩm vai trò, trách nhiệm Viện ... thủ tục giám 50 đốc thẩm vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát thủ tục giám đốc thẩm dân - số kiến nghị hoàn thiện 2.1 Căn tiến hành thủ tục giám đốc thẩm vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát thủ tục ... chung tiến hành thủ tục giám đốc thẩm tố tụng dân vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát thủ tục giám đốc thẩm dân 1.1 Khái quát thủ tục giám đốc thẩm tố tụng dân 1.2 Một số vấn đề chung tiến hành thủ...
 • 117
 • 392
 • 0

Đường lối chỉ đạo của nhà nước vai trò tích cực của các cơ quan trong Bộ máy hành chính Nhà nước

Đường lối chỉ đạo của nhà nước và vai trò tích cực của các cơ quan trong Bộ máy hành chính Nhà nước
... Các quan đầu não máy hành quan quyền lực Nhà nớc thành lập (Chính phủ, Bộ quan, quan ngang Bộ quan khác thuộc Chính phủ, UBND cấp) Do đó, chúng trực thuộc, chịu lãnh đạo, giám sát, kiểm tra quan ... lý Nhà nớc với quan Nhà nớc khác (cơ quan quyền lực, viện kiểm sát, án) Các đặc điểm riêng địa vị pháp lý quan quản lý Nhà nớc là: Nhìn tổng thể, máy hành Nhà nớc máy chấp hành quan quyền lực Nhà ... động hành pháp) Vì vậy, chúng chủ thể luật hành Đặc điểm địa vị pháp lý quan quản lý nhà nớc Các quan hành Nhà nớc quan chủ thể chủ yếu quan hệ pháp luật hành Là phận hợp thành máy Nhà nớc, quan...
 • 11
 • 400
 • 0

Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam

Nghiên cứu tính đa hình di truyền và vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus ở Việt Nam
... tài :Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh thành viên nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam nhằm mục đích : Xác định thành phần loài phân bố thành viên phức hợp loài An maculatus ... hệ di truyền thành viên nhóm loài An maculatus - 20 4.1.1 .Đa hình dấu hiệu kiểu hình thành viên nhóm loài An maculatus - Đa hình dấu hiệu hình thái - Đa hình hình thái muỗi trởng thành: Kết nghiên ... 3523 389 791 9583 -8- Đa hình hình thái muỗi trởng thành thành viên nhóm loài An maculatus Các thành viên nhóm loài An maculatus Việt Nam đa dạng dẫn liệu hình thái - An maculatus: Tấm lng đốt...
 • 27
 • 536
 • 1

Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam tt151624

Nghiên cứu tính đa hình di truyền và vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus ở Việt Nam tt151624
... tài :Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh thành viên nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam nhằm mục đích : Xác định thành phần loài phân bố thành viên phức hợp loài An maculatus ... 1.2.1 Đa hình enzym ứng dụng để nghiên cứu đa hình di truyền muỗi 1.2.2 Di truyền tế bào ứng dụng nghiên cứu đa hình di truyền 13 1.2.3 Đại c-ơng PCR ứng dụng nghiên cứu đa hình di truyền ... hình di truyền mối quan hệ di truyền thành viên nhóm loài An maculatus - 11 4.1.1 .Đa hình dấu hiệu kiểu hình thành viên nhóm loài An maculatus - Đa hình dấu hiệu hình thái - Đa hình hình thái...
 • 17
 • 272
 • 1

Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam

Nghiên cứu tính đa hình di truyền và vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles maculatus ở Việt Nam
... viên nhóm loài Anopheles maculatus Việt Nam nhằm mục đích : Xác định thành phần loài phân bố thành viên nhóm loài An maculatus Việt Nam Xác định tính đa hình di truyền mối quan hệ di truyền thành ... Hình 1.3: Sơ đồ ph-ơng pháp mô tả đặc điểm loài đồng hình Hình 2.1: Thiết kế nghiên cứu đa hình di truyền vai trò truyền bệnh nhóm loài An maculatus Việt Nam 44 Hình 2.2: Hình ... giới Việt Nam khác Nhiều vấn đề liên quan đến phân loại, vai trò truyền bệnh loài muỗi Việt Nam cần đ-ợc giải Với lý nêu tiến hành đề tài :Nghiên cứu tính đa hình di truyền vai trò truyền bệnh thành...
 • 230
 • 386
 • 0

Phát huy vai trò cộng đồng của hợp tác xã trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 2020

Phát huy vai trò cộng đồng của hợp tác xã trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 2020
... quan thực trạng công tác bảo vệ môi trường toàn ngành phát huy vai trò cộng đồng HTX công tác bảo vệ môi trường 2.2 Thực trạng vai trò cộng đồng hợp tác công tác bảo vệ môi trường 2.2.1 Hệ ... phối hợp sở để công tác phát huy vai trò hợp tác bảo vệ môi trường có điều kiện triển khai hướng tới mục tiêu chung phát triển hợp tác bảo vệ môi trường * Luật hợp tác năm 2012 Luật hợp ... lược bảo vệ môi trường quốc gia quy định nhà nước bảo vệ môi trường - Phát triển nhân rộng mô hình HTX bảo vệ môi trường gắn với vai trò cộng đồng - Tuyên truyền phát huy vai trò cộng đồng HTX công...
 • 73
 • 408
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó việt nam.pdf

Giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở việt nam.pdf
... PHÁP ĐẨY MẠNH TỰ DO HĨA TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ CƠNG CỤ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG Q TRÌNH ĐĨ VIỆT NAM 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CẦN NHẤT QN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỰ DO HỐ TÀI CHÍNH 57 3.1.1 Các nước ... ngừa rủi ro tỷ giá 80 3.3.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh rủi ro tài KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH 1.1 TỰ DO ... 28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2004, kinh tế Việt Nam diễn bối cảnh...
 • 87
 • 459
 • 4

242 Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó Việt Nam

242 Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở Việt Nam
... MẠNH TỰ DO HĨA TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ CƠNG CỤ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG Q TRÌNH ĐĨ VIỆT NAM 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CẦN NHẤT QN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỰ DO HỐ TÀI CHÍNH 57 3.1.1 Các nước phát ... ngừa rủi ro tỷ giá 80 3.3.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh rủi ro tài KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH 1.1 TỰ DO ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2004, kinh tế Việt Nam diễn bối cảnh tình...
 • 87
 • 327
 • 0

skkn phát huy vai trò chỉ đạo của ban cán sự trong tiết học thể dục

skkn phát huy vai trò chỉ đạo của ban cán sự trong tiết học thể dục
... dụng lớn tiết học thể dục yếu tố làm giảm khả phát huy vai trò tính tích cực tiết học thể dục Chính vậy, người giáo viên dạy thể dục phải người nhạy bén việc lựa chọn đội ngũ cán thể dục Giáo ... dạy học: 100% GV đổi phương pháp: giảm lý thuyết, tăng thực hành, trò chơi thi đấu: 100% GV đồng ý với việc phát huy vai trò Ban cán lớp yếu tố đổi mới: 100% GV phát huy hết vai trò Ban cán lớp: ... tiết học: Mệt : 70% Hơi mệt : 20% Bình thường: 10% GV đồng ý biện pháp phát huy vai trò Ban cán lớp: - Lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ Ban cán lớp - Xây dựng thói quen tập luyện học sinh đạo Ban cán...
 • 14
 • 598
 • 2

Thực trạng giải pháp công tác triển khai đội hình trong Nghi thức Đội trường phổ thông

Thực trạng và giải pháp công tác triển khai đội hình trong Nghi thức Đội ở trường phổ thông
... Đội trường, tự đặt câu hỏi “ Tại không vẽ sơ đồ cụ thể cho loại đội hình Nghi thức Đội để em dễ tiếp thu dễ triển khai thực ? ” Đây lý chọn đề tài “ Thực trạng giải pháp công tác triển khai đội ... hình Nghi thức Đội; có thống trình triển khai đội hình Nghi thức đội, vị trí tập kết phân đội trưởng đối diện ( phân đội phân đội 4, phân đội phân đội 3; lệnh tập hợp thống cho tất loại đội hình ... phân đội vào đội hình : Phân đội - phân đội - phân đội 3, phân đội Khi phân đội di chuyển 03 phân đội lại thực động tác cá nhân chạy chỗ, phân đội rót vào đội hình xong liên tục đến phân đội 2,...
 • 16
 • 146
 • 0

Sử dụng Gapminder như một công cụ hữu hiệu để GDBĐKH trong dạy học Địa lý 11 THPT

Sử dụng Gapminder như một công cụ hữu hiệu để GDBĐKH trong dạy học Địa lý 11 THPT
... dạy học địa lí nói chung dạy học GDBĐKH dạy học địa lí lớp 11 THPT nói riêng, - Nghiên cứu khả ứng dụng Gapminder công cụ hữu hiệu để tổ chức GDBĐKH theo quan điểm GDPTBV dạy học Địa lớp 11 ... Gapminder khả to lớn sử dụng công cụ để tiến hành GDBĐKH theo quan điểm GDPTBV dạy học địa lí lớp 11 THPT , tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Sử dụng Gapminder công cụ hữu hiệu để GDBĐKH dạy ... THPT Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả tập trung tìm hiểu tính khả sử dụng Gapminder công cụ công cụ hữu hiệu để tiến hành GDBĐKH dạy học địa THPT nói chúng dạy học địa lí lớp 11 THPT...
 • 32
 • 373
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản trị sản xuất và vai trò nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuấtkhái niệm phương pháp dạy học truyền thốngchưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nướcý nghĩa và vai trò của khai phá dữ liệuý nghĩa và vai trò của tài nguyên rừngý nghĩa và vai trò của tài nguyên sinh họclý luận tích luỹ tư bản ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các doanh nghiệp trong nền kttt định hướng xhcn ở vn hiện naytieuluan quan diem cua chu nghia duy vat lich su ve con nguoi va vai tro sang tao cua lich sukinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaý nghĩa và vai trò của tiền lươngtrò công cụ của vectơ trong lý thuyết về các phép dời hình và đồng dạngý nghĩa và vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lươngý nghĩa và vai trò của hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệpđịnh nghĩa và vai trò của incotermý nghĩa và vai trò của tài nguyên du lịchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả