Từ trường của dòng điện

trường của dòng điện

Tư trường của dòng điện
... từ trường ? dòng điện đặt N S N N I S I b) a) c) I Từ trường dòng điện I Dòng điện gây từ trường khoảng không gian xung quanh Bài 3.2 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY ... khung dây I B TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KHUNG DÂY DẪN TRÒN  Độ lớn cảm ứng từ B = 2.π.10 -7 I r I r B TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY DẪN DÀI I  TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY ... thẳng 3 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY DẪN DÀI  Chiều cảm ứng từ B I  Theo quy đinh ốc TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY DẪN DÀI QUY TẮC CÁI ĐINH ỐC B I TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG...
 • 27
 • 593
 • 5

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
... Bài 21 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT I -Từ trường dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài Đường sức từ qua M đường tròn nằm mặt phẳng qua M vuông góc với dây dẫn, ... Độ lớn cảm ứng từ B tâm khung dây tròn bán kính R mang dòng điện I 4 .Các đường sức từ dòng điện tròn chiều … Độ lớn cảm ứng từ B lòng ống dây dẫn hình trụ dòng điện I chạy qua a.Đi vào ... I2 chạy I1 hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách đoạn r cảm ứng từ dòng điện I1 gây dọc dây dẫn mang dòng điện I2 là: I2 r I1 B1 = 2.10 r ⇒Lực từ từ trường dòng điện I1 tác dụng lên đoạn l dòng...
 • 13
 • 1,572
 • 5

Bài 21: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Bài 21: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
... r B Dòng điện Hình 21.2 I Vậy từ trường dây dẫn vòng tròn nào? Ta vào phần II II Từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn: Quan sát hình 21.3 II Từ trường dòng điện chạy dây dẫn ... 2p.10 N R - III .Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ: Quan sát hình 21.4 III .Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ: - Từ trường lòng ống dây từ trường - Chiều xác định theo quy ... ứng từ điểm M: - Tỉ lệ với cường độ dòng điện gây từ trường - Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn - Phụ thuộc vào vị trí M - Phụ thuộc vào môi trường xung quanh Từ trường dây dẫn thẳng dài có...
 • 13
 • 1,357
 • 8

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
... nguyên lý để tính từ trường gây dòng điện Tính cảm ứng từ B cường độ từ trường H gây dòng điện thẳng nói chung, dòng điện thẳng dài vô hạn, dòng điện tròn Xác định cảm ứng từ B gây điện tích q chuyển ... diện tích mạch điện có cường độ dòng I không đổi 10 Nếu hạt điện q chuyển động từ trường B với vận tốc v chịu tác dụng lực Lorentz: FL =q v ∧ B 63 Chương 11 - Từ trường dòng điện không ổi Lực Lorentz ... Từ trường dòng điện không ổi Người ta đưa vectơ cường độ từ trường H để đặc trưng cho tác dụng từ trường, trường hợp môi trường đồng đẳng hướng, liên hệ với vectơ B theo biểu thức: B =μoμ H Từ...
 • 13
 • 2,638
 • 14

T40-L11. Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

T40-L11. Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
... 40 Bài 21-TỪ TRƯỜNG CỦA DỊNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT Đặc điểm cảm ứng từ điểm M: - Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; - Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn; ... ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI O Các đường sưcù từ đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vuông góc với dây dẫn, tâm nằm dây dẫn ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KHUNG DÂY DẪN TRÒN ... I2 chạy I1 hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách đoạn r cảm ứng từ dòng điện I1 gây dọc dây dẫn mang dòng điện I2 là: I2 r I1 B1 = 2.10 r ⇒Lực từ từ trường dòng điện I1 tác dụng lên đoạn l dòng...
 • 22
 • 611
 • 1

Gián án từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Gián án từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
... Hoạt đông 3: I Từ trường dòng điện chạy Tìm hiểu đặc dây dẫn thẳng dài ● Đường sức từ dòng điện chạy dây điểm từ dẫn thẳng dài hình dạng chiều trường nào? s dòng điện - GV vẽ hình cho HS lên ... đó, R bán kính khung dây tròn N: số vòng dây tròn Hoạt động 5: III - Từ trường dòng điện chạy Tìm hiểu từ ống dây dẫn hình trụ trường - Đường sức từ: - GV giới thiệu hình vẽ 21.4 dòng điện + ... chưa điện trường ion chuyển động hỗn loạn - HS vẽ hình - HS trả lời -HS trả lời câu C1 - HS tiếp thu II - Từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn  Đặc điểm đường sức từ dòng điện...
 • 5
 • 1,052
 • 9

Tài liệu TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT doc

Tài liệu TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT doc
... r B Dòng điện Hình 21.2 I Vậy từ trường dây dẫn vòng tròn nào? Ta vào phần II II Từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn: Quan sát hình 21.3 II Từ trường dòng điện chạy dây dẫn ... 10 N R - III .Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ: Quan sát hình 21.4 III .Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ: - Từ trường lòng ống dây từ trường - Chiều xác định theo quy ... ứng từ điểm M: - Tỉ lệ với cường độ dòng điện gây từ trường - Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn - Phụ thuộc vào vị trí M - Phụ thuộc vào môi trường xung quanh Từ trường dây dẫn thẳng dài có...
 • 13
 • 568
 • 0

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT pot

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT pot
... trả lời câu hỏi: Cảm ứng từ dòng điện chạy dây dẫn sinh phụ thuộc yếu tố nào? - Gợi ý hs trả lời Hoạt động 3: (…phút) Tìm hiểu đặc điểm từ trường sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài Hoạt động ... hỏi: Nêu đặc điểm đường sức từ từ trường sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài - Đọc sgk mục I, trả lời câu hỏi - Nêu câu hỏi C1 - Nêu biểu thức xác định độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn thẳng ... hướng dẫn hs quan - Trả lời câu hỏi sát Trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm - Nhận xét câu trả lời bạn đường sức từ sinh dòng điện chạy dây dẫn hình tròn Nêu biểu thức tính độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây...
 • 5
 • 676
 • 0

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MẠCH CÓ DẠNG KHÁC NHAU

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MẠCH CÓ DẠNG KHÁC NHAU
... quanh mạch Trong môi trường đồng chất : B =µB0 µ : độ từ thẩm môi trường µ ≥ B0: cảm ứng từ dòng điện gây chân không II TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI O Các đường cảm ứng từ đường ... cảm ứng từ điểm khảo sát Chiều : chiều với đường cảm ứng từ Độ lớn : F B= I l u r B M I TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN Trong mạch điện đònh, cảm ứng từ u r B phụ thuộc Cường độ dòng điện mạch Môi trường ... ứng từ mặt bắc (N) u r B Phía mà đường cảm ứng từ vào mặt nam (S) u r B IV TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY DÀI Dạng đường cảm ứng từ :  Bên ống dây : đường thẳng song song cách (từ trường...
 • 25
 • 401
 • 0

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG
... trường gây bởi: A Dòng điện thẳng đường thẳng song song với dòng điện B Dòng điện tròn đường tròn C Dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Dòng điện ống dây từ cực Bắc, vào từ cực Nam ống dây ... • Gọi dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn dòng điện thẳng Dây dẫn Chiều dòng điện Từ Phổ dòng điện thẳng a)Thí nghiệm từ phổ Dây dẫn Dây dẫn •Xuyên dây dẫn đặt thẳng đứng qua tờ ... điện. Dùng phương pháp rắc mặt sắt ta thu từ phổ dòng điện tròn Từ Phổ Của dòng điện tròn Hình dạng chiều đường sức từ dòng điện tròn I Các đường sức từ Các đường sức từ b) Quy tắc nắm tay phải: • Khúm...
 • 24
 • 603
 • 1

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ppt

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ppt
... để tính vectơ cảm ứng từ vài dòng điện đơn giản  Cảm ứng từ B dòng điện thẳng  Cho dòng điện I chạy qua dây dẫn thẳng, tìm B M  dB M có chiều chiều thuận dòng điện độ lớn: dB = µ Idl ... CẢM ỨNG TỪ B Để mô tả hình ảnh từ trường, người ta đưa khái niệm đường sức từ trường Đường sức cảm ứng đường cong vẽ từ trường cho tiếp tuyến điểm trùng với phương vectơ cảm ứng từ điểm ... 4πr Từ trường tổng cộng điểm tổng vectơ (hay tích phân) trường yếu tố dòng (phần tử dòng điêên) riêng rẻ gây điểm r r r r µ Idl × r B = ∫ dB = ∫ 4π r (4) tích phân lấy toàn dây có dòng điện...
 • 22
 • 350
 • 0

Tiết 40. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT potx

Tiết 40. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT potx
... 21.4 Giới thiệu Vẽ hình Ghi nhận dạng Từ dòng trường điện chạy ống dây dẫn hình trụ đường đường cảm ứng + Trong ống dây dạng cảm ứng từ từ lòng đường sức từ lòng ống ống dây dây Yêu cầu học sinh ... cảm ứng từ Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu cảm ứng từ điểm cho trước từ trường dòng điện chạy dây dẫn hình dạng định  Cảm ứng từ B điểm M: + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; ... I Từ trường dòng diện chạy Vẽ hình 21.1 thiệu Giới Vẽ hình Ghi nhận dạng dây dẫn thẳng dài đường đường sức từ + Đường sức từ sức từ chiều chiều đường đường tròn đường sức từ sức từ dòng nằm dạng...
 • 8
 • 461
 • 2

từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
... thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 10 cm cách dây dẫn mang dòng I2 cm; điểm xa hai dây dẫn cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây cảm ứng từ dòng điện gây điểm cách xa VD16 Hai dây dẫn thẳng, ... ừng từ tổng hợp hai dòng điện gây HD Giả sử hai dây dẫn đặt vuông góc với mặt phẵng hình vẽ, dòng I1 vào A, dòng I2 vào B Các dòng điện I1 I2 gây M véc CHỦ ĐỀ TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC LOẠI DÒNG ĐIỆN ĐẶC ... trường dòng điện chạy dây dẫn dạng đặc biệt BÀI TOÁN NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG *Phương pháp + Vẽ hình biểu diễn véc tơ cảm ứng từ dòng điện gây điểm ta xét, vẽ véc tơ cảm ứng từ tổng...
 • 18
 • 5,571
 • 2

trắc nghiệm từ trường của dòng điện

trắc nghiệm từ trường của dòng điện
... sức từ dòng điện thẳng dài có dạng đường: A thẳng vuông góc với dòng điện B tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện C tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm dòng điện D tròn vuông góc với dòng ... từ điểm M đến ba dòng điện mô tả hình vẽ Xác định véc tơ cảm ứng từ M trường hợp ba dòng điện có hướng hình vẽ Biết I1 = I2 = I3 = 10A A 10-4T B 10-4T C 10-4T D .10-4T A Câu hỏi 43: Ba dòng điện ... hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: B C I I B D I I B Câu hỏi 21: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng đường cảm ứng từ dòng điện ống dây gây nên:...
 • 7
 • 284
 • 1

Xem thêm