Phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý 11: phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý 11: phản xạ toàn phần
... : PHẢN XẠ TỒN PHẦN Thí nghiệm ( n1 < n2) S i I r n1 n2 rgh r = rmax = rgh Thí nghiệm ( n1 > n2) S igh i i n1 I n2 r i = imax = igh Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản ... phản xạ tồn phần Là khối thuỷ tinh hình lăng trụ , có tiết diện thẳng tam giác vng cân Phản xạ lần Phản xạ hai lần Kính tiềm vọng PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần ? ………………………………………………………… ... dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang I1 Lớp vỏ n2 Lõi n1 I S I2 Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Cáp quang Cáp quang • + Cơng dụng: • Cáp quang sử dụng...
 • 28
 • 3,290
 • 6

Thi thu phan xa toan phan-lang kinh(co dap an)

Thi thu phan xa toan phan-lang kinh(co dap an)
... xy vi tia sỏng i t thu tinh n mt phõn cỏch vi gúc ti i t thu tinh n mt phõn cỏch n' ln hn igh vi sin igh = n Chiu mt chựm sỏng trng hp vo mt bờn ca mt lng kớnh cú chit sut bin thi n t 1,41 n 1,52 ... nhum mu nhng thnh phn n sc Mt lng kớnh cú gúc chit quang A = 60 cú chit sut vi ỏnh sỏng trng bin thi n t n Chiu vo mt bờn AB ca lng kớnh mt chựm sỏng trng hp cho tia cú gúc lch cc tiu Gúc ti ... din thng l mt tam giỏc vuụng cõn (A=900), dỡm nc (chit sut n0 = 4/3) Hi chit sut ca lng kớnh ti thiu l bao nhiờu cho tia sỏng truyn vuụng gúc vi mt bờn AB, n gp mt ỏy cú th phn x ton phn ú?...
 • 9
 • 747
 • 13

50 câu pảhn xạ toàn phần và lăng kính có đáp án

50 câu pảhn xạ toàn phần và lăng kính có đáp án
... 24 : A C Câu 25 : A C Câu 26 : A Câu 27 : A C Câu 28 : A Câu 29 : A C Câu 30 : A Câu 31 : A Câu 32 : A Câu 33 : A Câu 34 : A Câu 35 : C i < 300 i > 450 B i > 300 D i < 450 Qua lng kớnh cú chit ... thỡ gúc A Câu 36 : A Câu 37 : A C Câu 38 : A C Câu 39 : A C Câu 40 : A C Câu 41 : A C Câu 42 : A C Câu 43 : A Câu 44 : A Câu 45 : A khỳc x l 300, nu ỏnh sỏng i t sang thỡ gúc khỳc x l 450 Gúc gii ... A 150 C 450 B 300 D 600 Câu 14 : Mt bỏn tr cú chit sut n = Trong mt phng ca tit din vuụng gúc cú tia ti tõm bỏn cu trờn mt phng ca bỏn tr vi gúc ti 450 Sau khỳc x bỏn cu gúc lch l A 600 C 150...
 • 9
 • 771
 • 18

phan xa toan phan

phan xa toan phan
... trùng mặt phân cách mờ , tia phản xạ sáng Khi tăng i > τ : Tia khúc xạ biến toàn tia tới bò phản xa I HIỆN TƯNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 2) Sự phản xạ toàn phần b) Nhận xét S1 S2 R’ τ n1 n2 I R1 I HIỆN...
 • 22
 • 496
 • 1

Bài 27: Hiện tượng phản xạ toàn phần

Bài 27: Hiện tượng phản xạ toàn phần
... phải lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần ( i ≥ igh) n2 C S nhoû vôùi sinigh = = n1 C S lôùn III VÀI ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN : 1) Lăng kính phản xạ toàn phần: khối thủy tinh (n ... trường chiết quang có góc tới lớn góc giới hạn, xảy tượng phản xạ toàn phần, tia sáng bị phản xạ, tia khúc xạ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN : Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang ... mờ dần, tia phản xạ sáng dần Khi i = igh , r = 90o lúc tia khúc xạ sát mặt phân cách mờ tia phản xạ sáng Nếu i > igh không tia khúc xạ toàn tia tới bị phản xạ, phản xạ toàn phần 3.Kết luận...
 • 22
 • 1,891
 • 10

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... phản xạ toàn phần n1 chietsuatbe Sin igh = n = chietsuatlon < i 00 igh R 00 Có khúc xạ 900 900 r có pxtp II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN N igh I II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ĐỊNH NGHĨA - Phản ... BÀI 27 SỰ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN I SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƯỜNG CHIẾT QUANG KÉM HƠN II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN III ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG TN ... TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ĐỊNH NGHĨA - Phản xạ toàn phần tượng phản xạ toàn tia sáng tới, xảy mặt phân cách hai môi trường suốt ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN a Ánh sáng truyền từ môi trường tới...
 • 27
 • 1,097
 • 7

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... 11 Bài 45 Phản xạ toàn phần Hiện tượng phản xạ toàn phần ứng dụng tượng phản xạ toàn phần *) Sợi quang 12 Bài 45 Phản xạ toàn phần Hiện tượng phản xạ toàn phần ứng dụng tượng phản xạ toàn phần ... giới hạn igh, xảy tượng phản xạ toàn phần, tia sáng bị phản xạ, tia khúc xạ Bài 45 Phản xạ toàn phần Hiện tượng phản xạ toàn phần a) Góc khúc xạ giới hạn b) Sự phản xạ toàn phần Câu hỏi: Em cho ... phản xạ gọi tượng phản xạ toàn phần Góc igh gọi góc tới giới hạn igh r n2 n1 R S Bài 45 Phản xạ toàn phần Hiện tượng phản xạ toàn phần a) Góc khúc xạ giới hạn b) Sự phản xạ toàn phần Kết luận: Khi...
 • 18
 • 477
 • 4

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... hạn phản xạ toàn phần = góc tới hạn ) n2 sin igh = n1 - Khi i > igh toàn ánh sáng bị phản xạ mặt phân cách : tượng phản xạ toàn phần II/ HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Định nghĩa Phản xạ toàn phần ... phần tượng phản xạ toàn tia sáng tới, xảy mặt phân cách môi trường suốt CHÚ Ý: - Khi có phản xạ toàn phần không tia khúc xạ - Phản xạ phần kèm với khúc xạ Điều kiện để có phản xạ toàn phần a/ Ánh ... sáng sợi quang Câu 1: Thế phản xạ toàn phần ? Câu 2: Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần Câu 3: So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường DẠ ! Hu hu VỀ HỌC BÀI NHANH LÊN ! ...
 • 13
 • 457
 • 7

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... tượng phản xạ toàn phần Góc giới hạn phản xạ toàn phần: Sin igh = n2 / n1 Hiện tượng phản xạ toàn phần gì? II Hiện tượng phản xạ toàn phần Đònh nghóa: Phản xạ toàn phần tượng phản xạ toàn tia sáng ... khúc xạ tăng lên gấp hai lần b Góc khúc xạ giảm hai lần c Góc khúc xạ tăng lên hai lần xảy tượng phản xạ toàn phần, 2i > igh d Xảy tượng phản xạ toàn phần, 2i < igh Câu 2: Hiện tượng phản xạ toàn ... dùng công nghệ thông tin, Y học Hiện tượng áp dụng cáp quang phản xạ toàn phần Vậy phản xạ toàn phần gì? Bài 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN I Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang Thí nghiệm:...
 • 19
 • 1,513
 • 5

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang C Phản xạ toàn ... sang môi trường có chiết suất nhỏ C Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần chùm tia khúc xạ D Khi có phản xạ toàn phần, cường độ sáng chùm phản xạ gần cường độ sáng chùm sáng tới Củng cố Câu Khi ... chiết quang sang môi trường chiết quang C Phản xạ toàn phần xảy góc tới lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh D Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định tỉ số chiết suất môi trường chiết quang...
 • 10
 • 1,750
 • 28

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... n1 giới hạn phản xạ toàn phần II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Hiện tượng: Hiện tượng tia sáng tới bị phản xạ toàn mặt phân cách hai môi trường suốt Điều kiện để có phản xạ toàn phần: - Ánh sáng ... vuông cân Phản xạ hai lần Phản xạ lần LĂNG KÍNH PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: Kính tiềm vọng Ống nhòm ẢO TƯỢNG ẢO TƯỢNG IV CỦNG CỐ: Câu 1: Để có tượng phản xạ toàn phần xảy thì: A Môi trường khúc xạ phải ... CỦA HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG: a Cấu tạo: - Cáp quang bó sợi quang Mỗi sợi quang sợi dây suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần - Sợi quang gồm hai phần chính: + Phần lỏi suốt...
 • 15
 • 814
 • 1

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bài 27: Phản xạ toàn phần
... khúc xạ giới hạn góc gới hạn - Biết trường hợp xảy tượng phản xạ toàn phần - Hiểu tính chất xạ phản xạ toàn phần - ứng dụng tượng phản xạ toàn phần: sợi quang cáp quang Kỹ - Nắm điều kiện có phản ... có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chết quang C Phản xạ toàn ... khúc xạ tia sáng từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ C Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần chùm tia khúc xạ D Khi có phản xạ toàn phần, cường độ sáng chùm phản xạ...
 • 16
 • 300
 • 2

Thí nghiệm: Hiện tượng khúc xạ, phản xạ toàn phần

Thí nghiệm: Hiện tượng khúc xạ, phản xạ toàn phần
... Thí nghiệm minh hoạ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khảo sát tượng phản xạ toàn phần I.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Khảo sát tượng khúc xạ ánh sáng tượng phản xạ toàn phần S2 i S3 S1 S ... Với lăng kính phản xạ toàn phần chiếu vào cạnh góc vuông với góc tới có phản xạ toàn phần cạnh huyền Thí nghiệm minh hoạ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khảo sát tượng phản xạ toàn phần ⇒i=i Khi ... góc khúc xạ, xoay bán nguyệt để đo nhiều giá trị từ tìm mối quan hệ góc tới góc khúc xạ Thí nghiệm minh hoạ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khảo sát tượng phản xạ toàn phần II.Tiến hành thí nghiệm:...
 • 5
 • 1,405
 • 19

phản xạ toàn phần

phản xạ toàn phần
... gh tia sáng bị phản xạ toàn phần mặt phân cách hai môi trường sin i n2 n1 sin i = n2 sin r ⇒ = n1)  B) Góc ... n2 sin r n2 sin r n2 sin 90 ⇒ sin igh = = n1 n1 n2 ⇒ sin igh = n1 Điều kiện để xảy tượng phản xạ toàn phần   Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang (môi trường...
 • 10
 • 202
 • 0

Xem thêm