Lực từ, cảm ứng từ vật lý 11

bài tập tự luận chương từ trường và lực từ vật 11

bài tập tự luận chương từ trường và lực từ vật lý 11
... ngẫu lực từ M = IBS.sin α r Phần 1: Lực từ lên dòng điện thẳng Bài 1: Một đoạn dây dẫn dài (cm) đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A) Lực từ tác ... dòng điện 20A, đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-3 T Đặt vng góc với vectơ cảm ứng từ chịu lực từ 10-3N Chiều dài đoạn dây dẫn bao nhiêu? ĐS: 1cm;  Bài 6: Xác định lực từ trường hợp sau:  ... 3.10-2 (N) Tính độ lớn cảm ứng từ từ trường? ĐS: 0,8 (T); Bài 2: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài (cm) có dòng điện I = (A) đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 (T) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ...
 • 11
 • 569
 • 0

Thiết kế tiến trình dạy học theo hướng giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương cảm ứng điện từ (vật 11 ban cơ bản) luận văn thạc sỹ giáo dục học

Thiết kế tiến trình dạy học theo hướng giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương cảm ứng điện từ (vật lý 11  ban cơ bản) luận văn thạc sỹ giáo dục học
... 33 Chương THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HOC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN) ... vật lí nghiên cứu đề tài: Thiết kế tiến trình dạy học theo hướng giải vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học sinh dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vvật lớp 11- ban bản) Mục đích nghiên ... TRONG DẠY HOC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN) 2.1 Vị trí đặc điểm chương Chương Cảm ứng điện từ chương V sách Vật 11 ban bản, sau học xong Điện từ học vật lớp chương “Từ...
 • 108
 • 652
 • 5

Tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện tử vật 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh

Tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện tử vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh
... Trên sở phân tích trên, định chọn nội dung Tổ chức hoạt động ngoại khóa nội dung ứng dụng thuật cảm ứng điện từ vật 11 theo hƣớng phát huy tính tích cực lực sáng tạo học sinh đề tài ... tập học sinh 27 1.3.2 Năng lực sáng tạo học tập học sinh 28 1.4 Phát huy tính tích cực, lực sáng tạo HS HĐNK ứng dụng thuật 29 Chƣơng 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa nội ... cảm ứng điện từ theo hướng tăng cường cho học sinh giải thích ứng dụng thuật chế tạo mô hình tạo hứng thú học sinh học tập, giúp phát huy tính tích cực, phát triển lực sáng tạo cho học sinh...
 • 106
 • 453
 • 4

Sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học chương cảm ứng điện từ vật 11 THPT (nâng cao) nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh

Sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học chương cảm ứng điện từ vật lý 11 THPT (nâng cao) nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh
... VỀ PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Chƣơng SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ” – VẬT LÍ 11 THPT (NÂNG ... SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 Phát huy lực sáng tạo học sinh dạy học vật lí 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Sáng tạo lực sáng tạo ... trình dạy học nhà trƣờng THPT Từ thực trạng đó, chọn nghiên cứu đề tài Sử dụng tập thí nghiệm dạy học chương Cảm ứng điện từ Vật 11 THPT (nâng cao) nhằm phát huy lực sáng tạo học sinh ...
 • 70
 • 269
 • 1

tổ chức cho học sinh tự lực học tập chương “ cảm ứng điện từ” vật 11 nâng cao

tổ chức cho học sinh tự lực học tập chương “ cảm ứng điện từ”  vật lý 11 nâng cao
... lại cho học sinh hứng thú thái độ tích cực học tập Với trên, đề tài Tổ chức cho học sinh tự lực học tập chương Cảm ứng điện từ” - Vật 11 nâng cao mà nghiên cứu có khả giúp em học sinh ... HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ Trần Thị Bích Trâm TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TỰ LỰC HỌC TẬP CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: SƯ PHẠM VẬT ... liệu phục vụ cho việc học tập Mục tiêu đề tài Xây dựng kế hoạch dạy học tổ chức dạy học nâng cao tính tự lực học sinh chương Cảm ứng điện từ” Vật 11 Nâng cao Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng...
 • 95
 • 162
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (3)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (3)
... đường sức từ hướng vào phía sau bảng)  I F I Bài 20: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I- LỰC TỪ: 1- Từ trường đều: đặc tính giống điểm; đường sức từ đường thẳng song song, cách 2- Xác định lực từ từ trường ... điện TỪ TRƯỜNG -Để phát từ trường ta dùng nam châm thử - Xung quanh dòng điện nam châm có từ trường - Biểu diễn hình học từ trường không gian đường sức từ Bài 20: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I- LỰC TỪ: ... ứng từ B điểm (Sgk) M X N B I Bài 20: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I- LỰC TỪ: 1- Từ trường đều: đặc tính giống điểm; đường sức từ đường thẳng song song, cách 2- Xác định lực từ từ trường tác dụng lên đoạn...
 • 9
 • 247
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (4)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (4)
... trưng cho Il tác dụng từ trường vị trí khảo sát định nghĩa cảm ứng từ B VÉC TƠ CẢM ỨNG TỪ Véc tơ cảm ứng từ B điểm : - Có hướng trùng với hướng từ trường điểm - Có độ lớn: - Bài tập vận dụng: Một ... II Cảm ứng từ Thí nghiệm : II CẢM ỨNG TỪ Thí nghiệm : a Thí nghiệm 1: Đặt dây dẫn vuông góc với đường sức từ, giữ nguyên chiều dài dây thay đổi cường ... với đường sức từ từ trường có độ lớn B = 0,1T Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn A 15N F B C.1,5N B 0,15N Il D.0,6N BIỂU THỨC TỔNG QUÁT CỦA LỰC TỪ F THEO B F  B B α B// I Lực từ F có điểm...
 • 9
 • 220
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (5)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (5)
... 1A.1m Biểu thức tổng quát lực từ I  B F F = B.I.l.sin (N) (T) (A) (m) theo F B II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ B A B B N C B S Vectơ cảm ứng từ B  A Đường cảm ứng từ B A B B N S DẶN DÒ Về ... II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện F l Fl  F B I B I F I F I B B F Vectơ cảm ứng từ I B F B FI  I Cảm ứng từ B= F I.l 1N 1T = 1A.1m...
 • 13
 • 208
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (7)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (7)
... đặt vuông góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực từ tác dụng A 18 N B 1,8 N C 1800 N D N Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng ... trường có chiều từ lên lực từ có chiều A từ trái sang phải B từ xuống C từ D từ vào Khi độ lớn cảm ứng từ cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng lần độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn A tăng lần B tăng ... 1 .Từ trường trường mà đường sức từ đường A thẳng C thẳng song song B song song D thẳng song song cách Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên lực từ...
 • 11
 • 207
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (8)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (8)
... chạy qua đặt từ trường, từ trường tác dụng lên dây dẫn lực Phương lực từ N B I S F  Từ trường nam châm tạo từ trường theo phương ngang  Đặt khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ Theo phương ... hai Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây dẫn đường cảm ứng từ Chiều lực từ Dòng điện chạy từ A tới B F C D D C I A A I S N B B Chiều lực từ ... dẫn bị đổi chiều Kết luận thứ ba Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có liên quan với chiều dòng điện đoạn dây chiều đường cảm ứng từ từ trường gây lực từ Cụ thể chiều dòng điện xác định theo...
 • 14
 • 209
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11 (10)

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (10)
... Phương lực từ O1,2 - O2 O1 + Hướng từ trường B T S I M1 N M2 I F F mg II CẢM ỨNG TỪ Định nghĩa phần tử dịng điện M1 l Phần tử dòng điện M2 F I F I B B II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ F I B II CẢM ỨNG ... CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ F I B II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ B A B B N C B S II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ B  A Biểu thức tổng quát lực từ F theo B I  B F F = B.I.l.sin (N) (T) (A) ... • Từ trường Nam châm chữ U ( Móng Ngựa) B I 2.Xác định Lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây cĩ dòng điện a) Thí nghiệm O1 + O2 S M2 I M1 F N Lực từ từ trường tác dụng lên...
 • 12
 • 205
 • 0

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật 11

Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11
... choãi 900 chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn O Hướng từ trường (B) F θ P T I θ Bài tâp: Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện F F Bài tâp: Xác định lực từ tác dụng lên ... từ F tác dụng lên M1M2 Xác định lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng hứng đường sức từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều dòng ... chiều dòng điện B B • ?I ?I I Lực Từ Từ trường • Từ trường từ trường mà đặc tính giống điểm; Các đường sức từ đường thẳng song song, chiều cách 2 Xác định lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn...
 • 10
 • 235
 • 0

Phát triển duy học sinh thpt miền núi khi dạy các khái niệm vật của chương “từ trường” và “cảm ứng điện từ” (vật 11 – ban cơ bản)

Phát triển tư duy học sinh thpt miền núi khi dạy các khái niệm vật lý của chương “từ trường” và “cảm ứng điện từ” (vật lý 11 – ban cơ bản)
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ VĂN HUẾ PHÁT TRIỂN TƢ DUY HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CÁC KHÁI NIỆM VẬT LÝ CỦA CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VÀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11 ... án dạy học cụ thể số chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” (Vật 11 Ban bản) nhằm phát triển học sinh THPT miền núi 52 2.6.1 Cấu trúc đặc điểm kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” ... núi dạy khái niệm Vật chương: “ Từ trường” “ Cảm ứng điện từ” ( Vật 11 Ban ) II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm số biện pháp nhằm phát triển tƣ HS THPT miền núi giảng dạy khái niệm vật quan...
 • 146
 • 1,122
 • 5

Phát triển duy học sinh THPT miền núi thông qua việc dạy các khái niệm vật lí của chƣơng “Từ trƣờng” và “Cảm ứng điện từ” (Vật 11- Ban cơ bản )

Phát triển tư duy học sinh THPT miền núi thông qua việc dạy các khái niệm vật lí của chƣơng “Từ trƣờng” và “Cảm ứng điện từ” (Vật lý 11- Ban cơ bản )
... Tình hình dạy - học 41 Kết luận chƣơng I 42 Chƣơng II: Phát triển học sinh THPT miền núi thông qua việc dạy khái niệm vật chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” (Vật 11- Ban ) 43 2.1 Sơ ... án dạy học cụ thể số chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” (Vật 11 – Ban bản) nhằm phát triển học sinh THPT miền núi 52 2.6.1 Cấu trúc đặc điểm kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ VĂN HUẾ PHÁT TRIỂN TƢ DUY HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CÁC KHÁI NIỆM VẬT LÝ CỦA CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VÀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11...
 • 146
 • 388
 • 0

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, VẬT 11 CCGD

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, VẬT LÝ 11 CCGD
... DUNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SOẠN GIẢNG MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG TỪ CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG”: 1.1 Sơ đồ cấu trúc chương: Khái niệm từ trường TC từ trường Đường cảm ứng từ Phương ... học Vật - Phương pháp thực nghiệm dạy học Vật - Phân tích soạn giáo án sáu chương Từ Trường Cảm Ứng Điện Từ VL11 CCGD theo tinh thần áp dụng phương pháp thực nghiệm - Chế tạo số đồ dùng dạy ... luận PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ : Ở ta muốn đề cập đến phương pháp dạy học Trong phương pháp thực nghiệm trình sáng tạo khoa học vận dụng vào trình dạy học vật Thực chất phương...
 • 73
 • 665
 • 1

Xem thêm