Lực lo ren xơ

Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
... FAB fL e fL e B I B 1/ Đònh nghóa lực Lorentz: -Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường gọi lực Lorentz Ký hiệu fL 2/ Xác đònh lực Lorentz - Lực Lorentz tác dụng lên hạt mang ... ABCD hình vẽ Hãy vẽ lực từ tác dụng lên cạnh khung dây A FDA FAB I B FBC B C D FCD Hôm học gì? Hình Lực Lorentz Đúng rồi! Hôm qua Thầy có dặn mà Các Bạn soạn chưa?! §54: LỰC LORENTZ fL A e fL ... =0 => fL = + v vuông góc B =>sinα =1 => fLmax = q v.B 5/ Dặn Dò: BÀI TẬP VỀ NHÀ: *Bài sách giáo khoa trang 186 *Và Học Thuộc Bài Mới ...
 • 14
 • 1,595
 • 7

lực LO REN

lực LO REN XƠ
... LỰC LO- REN- XO §32: fL A e fL e fL e FAB fL e fL e B I B 1/ Đònh nghóa lực Lorentz: -Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường gọi lực Lorentz Ký hiệu fL 2/ Xác đònh lực Lorentz ... vectơ vận tốc ngón choãi 900 chiều lực Lorentz hạt mang điện dương chiều ngược lại hạt mang điện âm” B e v f L B f L v +Độ lớn : fL = q v.B.sinα fL : lực Lorentz (N) q : Độ lớn điện tích (C) ... lên hạt mang điện chuyển động từ trường gọi lực Lorentz Ký hiệu fL 2/ Xác đònh lực Lorentz - Lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v từ trường B hợp với B góc α có :...
 • 9
 • 538
 • 5

Gián án Bài giảng Lực Lo-ren-xơ

Gián án Bài giảng Lực Lo-ren-xơ
... FAB fL e fL e B I B 1/ Đònh nghóa lực Lorentz: -Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường gọi lực Lorentz Ký hiệu fL 2/ Xác đònh lực Lorentz - Lực Lorentz tác dụng lên hạt mang ... ABCD hình vẽ Hãy vẽ lực từ tác dụng lên cạnh khung dây A FDA FAB I B FBC B C D FCD Hôm học gì? Hình Lực Lorentz Đúng rồi! Hôm qua Thầy có dặn mà Các Bạn soạn chưa?! §54: LỰC LORENTZ fL A e fL ... =0 => fL = + v vuông góc B =>sinα =1 => fLmax = q v.B 5/ Dặn Dò: BÀI TẬP VỀ NHÀ: *Bài sách giáo khoa trang 186 *Và Học Thuộc Bài Mới ...
 • 14
 • 476
 • 3

Bài soạn Bài : Lực Lo - Ren - 11 nâng cao

Bài soạn Bài : Lực Lo - Ren - Xơ 11 nâng cao
... TRA BÀI CŨ Nêu đặc điểm lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện Các cực quang xuất hai cực trái đất Vòng dây Hem – hôn Bình thủy tinh có chứa khí trơ Sợi dây đốt kim lo i I × B I × B I × B - - - - ... Hendrick Antoon Lorentz, 185 3- 1928 Nhà vật lí người Hà Lan, giải N - ben năm 1902 v - f × B B v F f I × M B × M v + M/ F f I v - B M/ f v +q>0 B v q0 + B v q0 v f - v B q...
 • 22
 • 595
 • 2

Bài soạn CHUYÊN ĐỀ LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)

Bài soạn CHUYÊN ĐỀ LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)
... B = 2.1 0-7 I/R → B Lực Lo ren xo tác dụng lên e có :  v - Điểm đặt e - Phương : vuông góc với dây dẫn - Chiều : xa dây dẫn - Độ lớn : F = |e|vB Đ/S 1) 5.1 0-2 T  F  I 2) 1,536.1 0-1 6 N G.S ... Luyện Thi Đại Học – tel 0982 166 955 -2 - Biên soạn : Thầy giáo Phạm Xuân Tân  Fđ  v  E  Ft Về độ lớn : evB = |e|E → B = 5.1 0-2 T 2) Vecto lực Lo ren – xơ tác dụng lên electron ? Biết ... Biên soạn : Thầy giáo Phạm Xuân Tân 1) Lực hướng tâm : fht = m v2 R 2) Trong chuyển động tròn lực Lo ren – xơ đóng vai trò lực hướng tâm : m   v2 = q vB sin...
 • 4
 • 957
 • 6

Bài soạn LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)

Bài soạn LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)
... B = 2.1 0-7 I/R → B Lực Lo ren xo tác dụng lên e có :  v - Điểm đặt e - Phương : vuông góc với dây dẫn - Chiều : xa dây dẫn - Độ lớn : F = |e|vB Đ/S 1) 5.1 0-2 T  F  I 2) 1,536.1 0-1 6 N G.S ... Luyện Thi Đại Học – tel 0982 166 955 -2 - Biên soạn : Thầy giáo Phạm Xuân Tân  Fđ  v  E  Ft Về độ lớn : evB = |e|E → B = 5.1 0-2 T 2) Vecto lực Lo ren – xơ tác dụng lên electron ? Biết ... Biên soạn : Thầy giáo Phạm Xuân Tân 1) Lực hướng tâm : fht = m v2 R 2) Trong chuyển động tròn lực Lo ren – xơ đóng vai trò lực hướng tâm : m   v2 = q vB sin...
 • 4
 • 1,054
 • 17

Bài giảng B.T LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)

Bài giảng B.T LỰC LO - REN - XO (CÓ GIẢI)
... B = 2.1 0-7 I/R → B Lực Lo ren xo tác dụng lên e có :  v - Điểm đặt e - Phương : vuông góc với dây dẫn - Chiều : xa dây dẫn - Độ lớn : F = |e|vB Đ/S 1) 5.1 0-2 T  F  I 2) 1,536.1 0-1 6 N G.S ... Luyện Thi Đại Học – tel 0982 166 955 -2 - Biên soạn : Thầy giáo Phạm Xuân Tân  Fđ  v  E  Ft Về độ lớn : evB = |e|E → B = 5.1 0-2 T 2) Vecto lực Lo ren – xơ tác dụng lên electron ? Biết ... Áp dụng Đlí động : |e|U = 0,5mv2 → v fht = Flt → R = 377.1 0-6 m Đ/S 1) 2,84.1 0-3 T 2) 3,14 s 3) 6,71.104 m/s 6,55.1 0-6 s 4) 377.1 0-6 m Bài 7.3 (Nâng cao) Hãy cho biết : 1) Vecto cảm ứng từ từ...
 • 4
 • 429
 • 0

Bài soạn bai 22 lực lo-ren -xơ

Bài soạn bai 22 lực lo-ren -xơ
... Bài 22 Lực Lorenxơ I Lực Lorenxơ Định nghĩa lực Lorenxơ lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường Bài 22 Lực Lorenxơ Xác định lực Lorenxơ   Lực Lorentz từ trường ... với từ trường, f ⊥ v mv f = ma ht = = q0 vB R Với R bán kính cong quỹ đạo Bài 22 Lực Lorenxơ Bài 22 Lực Lorenxơ Bài 22 Lực Lorenxơ  Kết luận  Quỹ đạo hạt điện tích từ trường đều, với điều kiện ... ngược chiều v q0 < Lúc đó, chiều lực Lorentz chiều ngón tay choãi  Có độ lớn f = q0 vB sin α   α góc tạo v B Bài 22 Lực Lorenxơ Bài 22 Lực Lorenxơ  C1: Khi lực Lorenxơ = ?  Khi B =  Khi...
 • 13
 • 636
 • 2

Bài giảng Vật lý 11 NC - LỰC LO-REN-XƠ docx

Bài giảng Vật lý 11 NC - LỰC LO-REN-XƠ docx
... HS lực dó gọi lực Loren-xơ - Tìm hiểu khái niệm lực lo-renxơ - Trình bày khái niệm - Nhận xét - Yêu cầu HS đọc phần 2.a - Đọc SGK - Thảo luận phương lực - Tìm phương lực Lo-ren-xơ - Yêu cầu HS ... - Trình bày - Nhận xét - Nhận xét câu trả lời bạn - Yêu cầu HS đọc phần 2.b - Đọc SGK - Thảo luận nhóm chiều lực - Yêu cầu HS trình bày kết - Tìm chiều lực Lo-ren-xơ - Nhận xét - Trình bày - ... 2.c - Nhận xét câu trả lời bạn - Tìm đọ lớn lực Lo-ren-xơ - Đọc SGK - Trình bày - Thảo luận nhóm độ lớn - Nhận xét lực - Yêu cầu HS đọc phần - Trình bày - Nhận xét câu trả lời bạn - Đọc SGK - Yêu...
 • 5
 • 1,463
 • 4

lực lo-ren-xơ

lực lo-ren-xơ
... LỰC LO-REN-XƠ Hendrik_Antoon_Lorentz (1853-1928) LỰC LO-REN-XƠ I/ Lực Lo-ren-xơ 1/ Định nghĩa I/ Lực Lo-ren-xơ 2/ Xác định lực Lo-ren-xơ 1/ Định nghĩa a/ Điểm đặt lực Lo-ren-xơ 2/ Xác định lực ... điện tích từ trường c/ Chiều lực Lo-ren-xơ d/ Độ lớn lực Lo-ren-xơ Gọi N số hạt mang điện chuyển động đoạn dây dẫn AB, F độ lớn lực Ta có: f từ, f độ lớn lực Lo-ren-xơ =F N Hãy nêu chất dòng ... động Lo-ren-xơ II/ Chuyển động b/ Phương lực Lo-ren-xơ Trùng với phương chiều lực từ(Có hạt điện tích từ trường phương vng góc với v B 1/ Chú ý 2/ Chuyển động hạt điện tích từ trường c/ Chiều lực...
 • 24
 • 189
 • 1

Lực Lo-Ren-Xơ

Lực Lo-Ren-Xơ
... NGHIỆM Lực LO-REN-XƠ *Khái niệm: a)Phương lực LO-REN-XƠ a) Phương lực LO-REN-XƠ Lực LO-REN-XƠ đóng vai trò Dựa vào thí nghiệm lực hướng tâm nhận xét phương,chiều lực V LO-REN-XƠ? f Lực LO-REN-XƠ ... chiều lực LO-REN-XƠ tác dụng lên hạt mang điện âm a) Phương lực LO-REN-XƠ b) Chiều lực LO-REN-XƠ *Quy tắc: 1THÍ NGHIỆM c) Độ lớn lực LO-REN-XƠ 2 .Lực LO-REN-XƠ Biểu thức lực từ: a) Phương lực LO-REN-XƠ ... tròn B -Electron chuyển động tác dụng lực LO-REN-XƠ f V e 1.THÍ NGHIỆM: b) Chiều lực LO-REN-XƠ Chiều dòng điện chiều chuyển 2 .Lực LO-REN-XƠ _Tổng hợp lực LO-REN-XƠ tác dụng lên Xác định phươngđiện...
 • 20
 • 295
 • 1

Tiết 42. LỰC LO-REN-XƠ docx

Tiết 42. LỰC LO-REN-XƠ docx
... lực Lo-ren- đưa từ Lực xơ thiệu Giới hình vẽ 22.1 Hướng Xác định lực Tiến hành Lo-ren-xơ dẫn biến đổi toán Lực Lo-ren-xơ học sinh tự tìm học để tìm từ trường có cảm kết lực Lo-ren-xơ ứng từ ... luận xác định hướng hướng lực lực Lo-ren- + Có chiều theo  xơ Lo-ren-xơ Đưa kết luận đầy đủ Ghi nhận để bàn tay trái mở đặc điểm rộng cho từ đặc điểm lực Lo-ren-xơ lực Lo-ren-xơ qui tắc bàn tay ... cũ : Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường Hoạt động ( phút) : Tìm hiểu lực Lo-ren-xơ Hoạt động Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh I Lực Lo-ren-xơ Định nghĩa lực Yêu...
 • 8
 • 1,173
 • 1

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ ppt

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ ppt
... thức tính bán kính quỹ đạo Viết công thức tính bán kính quỹ đạo mv |q| B Một số ứng dụng + Lực Lo-ren-xơ ứng dụng Ghi nhận cách làm để làm lệch quỹ đạo chùm tia Giới thiệu cách làm lệch chùm ... chuyển động hạt điện tích chịu tác góc với từ trường chuyển điện tích chịu tác dụng lực Lo-ren- động tròn mặt phẵng  dụng lực Lo-ren- xơ vuông góc với B , với bán kính xơ quỹ đạo tính theo công thức: ... chùm electron electron số thiết bị lệch chùm electron đèn hình điện tử đèn hình tivi + Lực Lo-ren-xơ ứng dụng tivi khối phổ kế để phân biệt hạt có điện tích có khối lượng khác nhau: Giới thiệu...
 • 5
 • 518
 • 2

14. LỰC LO-REN-XƠ. ppt

14. LỰC LO-REN-XƠ. ppt
... bạn - Nhận xét Hoạt động 3: Lực lo-ren-xơ Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Thảo luận nhóm, đư khái - Yêu cầu HS lực dó gọi lực niệm - Tìm hiểu khái niệm lực lo- Lo-ren-xơ ren-xơ - ... luận phương lực - Tìm phương lực Lo-ren-xơ - Yêu cầu HS trình bày kết - Trình bày - Nhận xét - Nhận xét câu trả lời bạn - Yêu cầu HS đọc phần 2.b - Đọc SGK - Thảo luận nhóm chiều lực - Yêu cầu ... Tìm chiều lực Lo-ren-xơ - Nhận xét - Trình bày - Yêu cầu HS đọc phần 2.c - Nhận xét câu trả lời bạn - Tìm đọ lớn lực Lo-ren-xơ - Đọc SGK - Trình bày - Thảo luận nhóm độ lớn - Nhận xét lực - Yêu...
 • 4
 • 141
 • 1

trắc nghiệm lực lo ren xo

trắc nghiệm lực lo ren xo
... Lực lorenxơ vuông góc với đường sức từ Tính lực Lorenxơ, biết vận tốc hạt trước tăng tốc nhỏ: A 6.10-11N B 6.10-12N C 2,3.10-12N ... từ trái sang phải Nó chịu lực Lorenxơ có chiều A từ lên B từ xuống C từ D từ trái sang phải Câu hỏi 20: Khi độ lớn cảm ứng từ, vận tốc điện tích tăng lần độ lớn lực Lorenxơ A tăng lần B tăng lần ... dụng lực Lorenxơ, bán kính quỹ đạo điện tích không phụ thuộc vào đại lượng điện tích: A khối lượng B vận tốc C.độ lớn D.kích thước Câu hỏi 22: Một điện tích chuyển động tròn tác dụng lực Lorenxơ,...
 • 3
 • 7,649
 • 35

Xem thêm