giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Hóa

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT
... sau: A Glixinalaninglyxin B Glixylalanylglyxin C Alanylglyxylalanin D Alanylglyxylglyxyl Câu 3: Chất sau thuộc loại peptit? A H2NCH2COOCH2COONH4 B CH3CONHCH2COOCH2CONH2 C H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH ... 33: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo 20 Giáo án: Ơn thi TN THPT năm 2013 A Tơ tằm tơ enan B Tơ visco tơ nilon-6,6 ... nilon-6, nilon-6,6 B polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon6,6 C polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6 Câu 13: Monome dùng để điều chế polipropilen (PP) A CH2=CH-CH3...
 • 77
 • 1,110
 • 7

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx
... phõn : 5( x - 1) dx ũ x2 - x - Gii t 5x - A B A( x - 3) + B( x + 2) 5( x - 1) = ( x + 2)( x - 3) = x + + x - = ( x + 2)( x - 3) x - x- A(x-3)+B(x+2)=5x-5 cho x =-2 A=3 cho x=3 B=2 5( x - 1) dx ... Bng bin thi n : x - + y - + y -1 -1 - y O x I -2 -4 3. th : (H3) Nm hc 200 9-2 010 Trang 13 Giỏo ỏn ụn thi TT NGHIP MễN TON Phựng Ngc Chng - Giao vi Ox : A(4 ; 0) - Giao vi Oy : B(0 ; -4 ) - th nhn ... CI: ũ x - 4x +4 x - 4x +4 x - 4x +4 x - 4x + ( x - 2)2 0 0 Nm hc 200 9-2 010 Trang 48 Giỏo ỏn ụn thi TT NGHIP MễN TON ln 2 x +1 x +1 A B A( x - 2) + B CII: t x - x + = ( x - 2)2 = x - + ( x - 2)2...
 • 54
 • 1,288
 • 27

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn văn

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn văn
... thuật cho nhà văn Văn nghệ phụng kháng chiến kháng chiến đem đến cho văn nghệ sức sống Sắt lửa mặt trận đúc nên văn nghệ chúng ta” ( Nguyễn Đình Thi) - Đề tài tổ quốc đề tài xun suốt sáng tác - ... cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT, năm học 2012-2013 Do thời gian biên soạn có hạn nên tài liệu khơng thể tránh khỏi thi u sót Rất mong nhận góp ý chân thành bạn đồng nghiệp em học sinh ... mệnh chung đất nước - Văn học kiến tạo theo mơ hình “ Văn hóa nghệ thuật mặt trận” “ nhà văn chiến Sỹ.” - Khuynh hướng tư tưởng chủ đạo văn học mơí tư tưởng cách mạng, văn học trước hết phải...
 • 135
 • 1,160
 • 5

Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán

Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán
... quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập Học sinh: – Sách giáo khoa – Kiến thức l thõa mò III Phương pháp: Dùng ... lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập Học sinh: – Sách giáo khoa – Kiến thức l«garit III Phương pháp: Dùng phương ... lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập Học sinh: – Sách giáo khoa – Kiến thức ®¹o hµm cđa hµm sè mò vµ l«garit...
 • 67
 • 1,303
 • 39

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013
... thi n nhiờn ng thi, cú th kp thi xut cỏc bin phỏp khc phc nhng bin i bt li ca mụi trng, sinh vt v ngi * H SINH THI I Khỏi nim h sinh thỏi H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v sinh cnh VD: H sinh ... bc trc lin k Gi H l hiu xut sinh thỏi sinh khối sinh vật thực bậc sau X100% sinh khối sinh vật thực bậc trước sinh khối sinh vật toàn phần bậc sau H= X100% sinh khối sinh vật toàn phần bậc trước ... phõn nh thi gian a cht - Da vo nhng bin i ln v a cht, khớ hu phõn nh mc thi gian a cht - Da vo nhng húa thch in hỡnh => Chia lm i: Thỏi c, Nguyờn sinh, C sinh, Trung sinh, Tõn sinh * S PHT SINH...
 • 44
 • 172
 • 0

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh học chọn lọc

giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh học chọn lọc
... tính trạng quy định gen NST - Trong chọn giống nhờ liên kết gen mà nhà chọn giống có khả chọn nhóm tính trạng tốt luôn kèm với  Ý nghĩa hoán vị gen : - Hoán vị gen làm tăng tần số biến dị tái ... ADN sinh vật nhân sơ có dạng mạch thẳng ADN sinh vật nhân thực có dạng mạch vòng C ADN sinh vật nhân sơ không chứa gen phân mảnh đa số ADN sinh vật nhân thực có chứa gen phân mảnh D ADN sinh ... Nguyên nhân : Do ảnh hưởng tác nhân hoá học, vật lí (tia phóng xạ, tia tử ngoại …), tác nhân sinh học (virút) rối loạn sinh lí, hoá sinh tế bào b Cơ chế phát sinh chung - Đột biến điểm thường xảy...
 • 174
 • 224
 • 0

giáo án ôn thi tôt nghiệp 12 môn Hóa

giáo án ôn thi tôt nghiệp 12 môn Hóa
... không khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng Người soạn Nguyễn Thị Thu Huyền TRƯỜNG THPT HÒA PHÚ-TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP thi c) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, xảy trình: A Sn bị ăn mòn điện hóa ... PHÚ-TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au ⇒ Tính oxi hóa ion kim loại tăng Tính khử kim loại giảm b Ý nghĩa: Dự đoán chiều phản ứng hai cặp oxi hóa – khử + 2+ ... Giúp học sinh ôn lại: Tính chất kim loại.Qui luật xếp dãy điện hóa kim loại ý nghĩa Kĩ năng: - Làm dạng tập định lượng, định tính - Dự đoán chiều phản ứng oxi hóa khử dựa vào dãy điện hóa - Viết...
 • 44
 • 129
 • 0

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12
... 100 HD: m = = 2,25 (g) .180 182 80 Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 C 1,82 gam Trang 26 D 1,44 gam Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 Dạng 3: TỐN VỀ AMIN-AMINO AXIT I AMIN ... Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 12 (GDTX-2 012) -Câu 12: Dung dịch chất sau làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A CH3COOH B CH3NH2 C C6H5NH2 (anilin) D H2NCH2COOH 13 (NC-2 012) -Câu ... điện hóa, xảy A.sự ơxi hóa cực dương B.sự khử cực âm C.sự ơxi hóa cực dương khử cực âm D.sự ơxi hóa cực âm khử cực dương Trang 34 Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 53./Tính...
 • 69
 • 341
 • 2

giao an on thi tot nghiep hóa 12

giao an on thi tot nghiep hóa 12
... án ôn thi tốt nghiệp hóa 12 Năm học 2011-2 012 Hà Thị Hương Nhài Trường THPT Trạm Tấu Giáo án ôn thi tốt nghiệp hóa 12 Năm học 2011-2 012 Ngày ... THPT Trạm Tấu Giáo án ôn thi tốt nghiệp hóa 12 Năm học 2011-2 012 A số oxi hoá nguyên tố hợp chất B số lớp electron Nhắc lại điện phân C số electron nguyên tử catot cực âm, anot cực D cấu tạo đơn ... Hà Thị Hương Nhài Trường THPT Trạm Tấu Giáo án ôn thi tốt nghiệp hóa 12 Năm học 2011-2 012 Ngày soạn: 26/3/2 012 Ngày giảng:27/3/2 012( 12B) Tiết 12+ 13 ÔN TẬP CHƯƠNG I Mục tiêu học, tư liệu soạn giảng,...
 • 33
 • 124
 • 0

giáo án ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn sinh hoc

giáo án ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn sinh hoc
... thái độ học tập , ôn thi tốt nghiệp đắn II.Phơng tiện: - Đề kiểm tra, đáp án III.Phơng pháp: - Viết tự luận IV Tiến trình dạy học: 1.ổn định lớp: Ngày dạy Lớp Sĩ số 12a1 12b1 12b3 2.Bài mới: Gv ... dịnh lớp: Ngày dạy Lớp 12a1 12b1 12b3 2.Bài cũ: Không - Tiết trớc kiểm tra tiết Sĩ số 3.Bài mới: Bài 21: đặc điểm nông nghiệp nớc ta Hoạt động GV- HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu Nông nghiệp ... 1.Nền Nông nghiệp nhiệt đới: - Điều kiện tự nhiên tài nguyên thi n nhiên cho phép nớc ta phát triển nông nghiệp nhiệt đới - Nớc ta khai thác ngày có hiệu nông nghiệp nhiệt đới So sánh Nông nghiệp...
 • 71
 • 255
 • 0

Giao an on thi tot nghiep THPT nam 2011 mon Toan

Giao an on thi tot nghiep THPT nam 2011 mon Toan
... ln = ln + 3  0 dx Bµi TÝnh tÝch ph©n sau: ∫ x +4 Gi¶i: §Ỉt x = tan t ⇒ x = tan t ⇒ + x = + tan t = ( + tan t ) = ∗ x = tan t ⇒ dx = dt cos t ∗ x = ⇒ t = 0; x = ⇒ t = π π π cos t dt 14 1 π ... ∧ + ϕ = BC′ A = 300 * Tính AC’: Trong ∆ V BAC’ A (vì BA ⊥ AC’) AB AB B ⇒ AC’ = = AB AC′ tan 30 A AB ∆ V ABC A, ta có: tan600 = * Tính AB: Trong AC ⇒ AB = AC tan60 = a (vì AC = a) ĐS: AC’ = 3a ... khỏang (a;b) phương trình f(x) = C có khơng q nghiệm khỏang (a;b) ( tồn x0 ∈ (a;b) cho f(x0) = C nghiệm phương trình f(x) = C) Tính chất : Nếu hàm f tăng khỏang (a;b) hàm g hàm hàm giảm khỏang...
 • 65
 • 116
 • 0

Giao an on thi tot nghiep Hoa 12

Giao an on thi tot nghiep Hoa 12
... chung kim loại có gây bởi: A proton B electron tự C cation D nơtron Câu 2/ Liên kết kim loại tạo : A proton nơtron B nơtron electron C cation proton D electron tự cation Câu 3/ Loại liên kết chủ yếu ... GV: Nhận xét VI Gang: sửa sai Khái niệm: Gang hợp kim sắt – cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon biến động giới hạn 2% 5% Phân loại: Có loại gang: gang trắng gang xám Gang trắng chứa C ... trơ), catôt xảy A khử ion Cl- B oxi hoá ion Cl- C oxi hoá ion Na+ D khử ion Na+ Câu 4: Oxit dễ bị H2 khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại A Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 5: Trong công nghiệp, kim loại...
 • 44
 • 94
 • 0

Giáo án ôn thi tốt nghiệp thpt môn địa lý

Giáo án ôn thi tốt nghiệp thpt môn địa lý
... s mc cõn bng vi kh nng s dng hp cỏc ti nguyờn thi n nhiờn 18 Giáo án : Ôn thi Tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012 - Ngn nga ụ nhim mụi trng, kim soỏt v ci thin mụi trng =================================== ... b) Hn ch: 20 Giáo án : Ôn thi Tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012 - Thiu tỏc phong cụng nghip, k lut lao ng cha cao - Lao ng trỡnh cao cũn ớt, i ng qun lý, cụng nhõn lnh ngh cũn thiu - Phõn ... dũng chy ca sụng ngũi cng tht thng 7) Thi n nhiờn nhit i m giú th hin thnh phn t, sinh vt v cnh quan thi n nhiờn nh th no ? 11 Giáo án : Ôn thi Tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012 a) t ai: -...
 • 65
 • 72
 • 0

giao an on thi tot nghiep 12 (co ban)

giao an on thi tot nghiep 12 (co ban)
... quan niệm sáng tác NĐC - Cuộc đời: + ông nhà nho đất Đồng Nai lớn lên cảnh nớc nhà tan + Tuy bị mù mắt nhng đời sống hoạt động ông gơng anh dũng Ông nêu cao khí tiết ngời chí sĩ têu nớc - Quan ... khéo léo, Hồ Chí Minh tạo dựng sở pháp lí mang tính khách quan, vững cho tuyên ngôn b Cơ sở thực tiễn - Ngời đa dẫn chứng kinh tế, trị văn hóa mà Pháp thực thi nớc ta -> Nguyên nhân dẫn đến nạn đói ... nghĩa lớn Truyện Lục Vân Tiên theo quan điểm Phạm Văn Đồng - Đây trờng ca ca ngợi nghĩa, giá trị đạo đức gơng trung nghĩa Dù ca ngợi theo quan niệm lỗi thời song xã hội cụ thể nên câu chuyện mà...
 • 4
 • 1,002
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn thi tốt nghiệp môn hóa 2013giáo án ôn thi tốt nghiệp môn hóagiáo án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toángiáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2012giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán 12 violetgiáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn văn 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn địa lí 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa có đáp ánMột số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12, giai đoạn 1930 1954Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )600 Câu trắc nghiệm chuyên đề số phứcBài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtSử dụng sơ đồ trong giảng dạy các bài học lịch sử ở trường THPTSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPTSử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Tìm hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu qua tình huống truyệnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả các giờ đọc hiểu văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thôngMột số kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn lớp 10 ở trường THPT ngọc lặcMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tTổ chức hoạt động dạy học truyện an dương vương và mị châu, trọng thuỷ theo hướng tích hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinhBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 16. Thân to ra do đâu ?Vũ quang duy KS royal ha longPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namCÚNG GIỔ và THỜ PHỤNG tổ TIÊNhóa vô cơ- nướcPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngTuyên tập ôn trọn bộ vật lý dùng cho ôn thi đh THPT năm 2018 có đáp án