MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LÝ THCS

MỘT đề THI học SINH GIỎI lớp 8

MỘT só đề THI học SINH GIỎI lý lớp 8
... Cho dụng cụ: cân cân, cốc chia độ - HẾT ĐỀ 16: MÔN VẬT LÝ LỚP Thời gian : 90’(Không kể thời gian giao đề) Câu 1.(2,5đ )Một học sinh đixe đạp từ nhà đến trường ,với vận tốc 20km/h.sau ... J/kg.K Hết ĐỀ 4: MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài (2,5đ) Lúc hai ô tô khởi hành từ hai điểm A B cách 96 km ngược chiều Vận tốc xe từ A 36 km/h, vận tốc xe từ B 28 km/h ... C1 = 88 0J/kg.K, C2 = 4200 J/kg.K, C3 = 380 J/kg.K Bỏ qua toả nhiệt môi trường b Thực trường hợp nhiệt luợng toả môi trường 10% cung cấp cho nước Tìm nhiệt độ thực bếp lò - HẾT ĐỀ 5:...
 • 10
 • 1,656
 • 0

mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9

mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9
... 15 R +90 15 R3 + 90 (15 + R3 ) = 15 R3 + R3 90 (15 + R3 ) U AB * tính I: I= R = 15R + 90 (15 + R ) ADB 3 * Tính UDB: 90 (15 + R3 ) 15R3 UDB: = I RDB= 90 (15 + R ) + 15R 15 + R 3 90 .15 R3 = 90 .15 ... AI song song với trục - Tia tới từ A cho tia ló song song với trục , có đờng kéo dài qua tiêu điểm - Tia tới từ A qua quang tâm O cho đờng kéo dài tia ló qua A =>Giao tia tới có tia ló song song ... ) Câu 2: BC = BA + AC B = cm (0.25 đ) (0.25 đ) q A qC = 9. 1 09 rAC WAB q B qC = 9. 1 09 rBC (0.25 đ) WAC Thế hệ : W = WAB + WBC + WAC= 9. 1 09. q2( r AB + A 1 + rBC rAC C ) W = 25,38 ( J ) Câu 3: (...
 • 45
 • 2,371
 • 28

Bài giảng Mot so de thi hoc sinh gioi Tinh vat ly 9

Bài giảng Mot so de thi hoc sinh gioi Tinh vat ly 9
... đoạn l =SO= 100 cm a) Hãy vẽ nêu cách vẽ đường tia sáng từ S đến phản xạ hai lần G1, lần G2 đến mắt Tính chiều dài đường tia sáng b) Người nhìn vào gương thấy tối đa ảnh S hai gương Bài 9: (4 điểm) ... nước bình I cân t1= 59 độ C a) Tìm nhiệt độ nước bình II b) Sau dó người ta lại lặp lại thao tác trên, tìm nhiệt độ sau nước bình Cho nước không trao đổi nhiệt với môi trường bên Bài 8: (4 điểm) Hai ... nước không trao đổi nhiệt với môi trường bên Bài 8: (4 điểm) Hai gương phẳng G1(AB) G2(CD) đặt song song đối diện nhau, mặt phản xạ quay Khoảng cách hai gương h=AC=20cm, chiều dài gương d=AB=CD=85...
 • 2
 • 294
 • 1

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi Vật 9(có đáp án)

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi Vật lý 9(có đáp án)
... BèNH THI CHNH THC S bỏo danh: Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH LP THCS NM HC 2012 2013 Mụn: VT L Khúa ngy: 27/ 3/2013 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (2,0 im) Hai ụ tụ ng thi xut ... Nu sai hoc thiu n v ln tr lờn thỡ tr 0,5 im cho ton bi im ton bi lm trũn n 0,25 im Trng THCS Cao Viờn THI TUYN CHN HC SINH GII LP MễN THI : VT L Thi gian lm bi: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ... 0.25 0.25 Trng THCS Thanh Cao THI HC SINH GII MễN VT Lí LP Nm hc 2013 - 2014 (Thi gian 150 phỳt) BI Bi 1: ( 3,5) Mt chic thuyn xuụi dũng mt thi gian t1, ngc dũng mt thi gian t2 Hi nu thuyn trụi...
 • 33
 • 2,383
 • 12

Một số đề thi học sinh giỏi Vật 8 (có đáp án)

Một số đề thi học sinh giỏi Vật lý 8 (có đáp án)
... 2 187 ; 38 = 6561, nờn ta chn n = Quóng ng ng t i c nhúm thi gian u tiờn l: 2.2 186 = 4372 m Quóng ng cũn li l: 6000 4372 = 16 28 m Trong quóng ng cũn li ny ng t i vi tc l ( vi n = 8) : 37 = 2 187 ... ng t i vi tc l ( vi n = 8) : 37 = 2 187 m/s Thi gian i ht quóng ng cũn li ny l: 16 28 = 0,74( s) 2 187 Vy tng thi gian chuyn ng ca ng t l: 7.4 + 0,74 = 28, 74 (s) Ngoi quỏ trỡnh chuyn ng ng t cú ngh ... = v Thay s vtb= 8km/h; v1=12km/h tb Vn tc trung bỡnh ca ngi i xe na quóng ng sau: v v 8. 12 tb v2= 2v -v = 24 -8 =6km/h tb Bi 8: B 2 a) ng chộo AC = AB =BC = 2500 AC = 50 km Thi gian xe1 i on...
 • 16
 • 1,462
 • 11

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn vật 10 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn vật lý 10 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN
... Tng hp mt s thi xut mụn Vt 10 ca mt s trng trờn ton quc S GD-T TNH HNG YấN Trng THPT Chuyờn Hng yờn *** THI HC SINH GII VNG DUYấN HI BC B MễN VT L - LP 10 (Nm hc 2012-2013) (Thi gian lm ... 43 Tng hp mt s thi xut mụn Vt 10 ca mt s trng trờn ton quc S GIO DC V O TO LO CAI TRNG THPT CHUYấN LO CAI THI HOC SINH GII CC TNH DUYấN HI NG BNG BC B MễN: VT Lí LP 10 Thi gian lm bi: 180 ... cỏch lm www.nbkqna.edu.vn 45 Tng hp mt s thi xut mụn Vt 10 ca mt s trng trờn ton quc HDC THI HOC SINH GII CC TNH DUYấN HI NG BNG BC B MễN: VT Lí LP 10 Thi gian lm bi: 180 phỳt S GIO DC V O...
 • 99
 • 701
 • 3

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn vật 11 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn vật lý 11 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN
... mt s thi xut mụn Tin hc 10 ca mt s trng trờn ton quc TRNG THPT CHU VN AN H NI GII THIU THI CHN HC SINH GII KHU VC DUYấN HI V B BC B MễN THI: Vt lớ - Lp 11 Thi gian lm bi :180 phỳt ( thi cú ... hp mt s thi xut mụn Tin hc 10 ca mt s trng trờn ton quc HI CC TRNG THPT CHUYấN KHU VC DH & B BC B THI NGH CA CHUYấN BC GIANG Kè THI CHN HC SINH GII KHU VC M RNG NM HC 2012- 2013 MễN THI: VT ... SINH GII KHU VC M RNG NM HC 2012- 2013 MễN THI: VT Lí LP 11 Ngy thi: 21 thỏng nm 2013 (Thi gian lm bi 180 phỳt khụng k thi gian giao ) thi gm trang Bi (5 im) Tnh in Qu cu tõm O bỏn kớnh R mang...
 • 108
 • 216
 • 5

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn địa 10 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn địa lý 10 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN
... mt s thi xut mụn a 10 ca mt s trng trờn ton quc Sở GD ĐT Bắc Giang Trờng THPT Chuyên BG Hớng dẫn chấm thi Môn: Địa - Lớp 10 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ... Tng hp mt s thi xut mụn a 10 ca mt s trng trờn ton quc S GD & T Tha Thi n Hu THI NGH CHN HC SINH GII Trng THPT chuyờn Quc Hc DUYấN HI NG BNG BC B LN TH VI MễN A Lí LP 10 Thi gian 180 ... s thi xut mụn a 10 ca mt s trng trờn ton quc S GIO DC V O TO H NI TRNG THPT CHU VN AN NGUN K THI CHN HC SINH GII KHU VC DUYấN HI V NG BNG BC B NM HC 2012 - 2013 MễN THI: A Lí LP 10 (Thi...
 • 118
 • 331
 • 0

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn địa 11 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn địa lý 11 của một số trường trên toàn quốc CÓ ĐÁP ÁN
... 30 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc XH www.nbkqna.edu.vn 31 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc Trường THPT Chuyên Hưng Yên Tổ: Sử- Địa Đề thi ... NĂM HỌC 2012- 2013 25 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc Câu Ý www.nbkqna.edu.vn Nội dung Điểm 26 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc 1 So sánh ... 0,5 1,0 36 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc Hết - www.nbkqna.edu.vn 37 Tổng hợp số đề thi đề xuất môn Địa 11 số trường toàn quốc SỞ GIÁO...
 • 90
 • 399
 • 2

Một số đề thi học sinh giỏi lớp 3

Một số đề thi học sinh giỏi lớp 3
... thơng phép chia là: A Số có chữ số B Số có chữ số C Số có chữ số 4.Phép chia đúng? A 40 83 : = 102 ( d 3) B 40 83 : = 120 ( d 3) C 40 83 : = 1020 ( d 3) D 40 83 : = 12 ( d 3) II/ Tự luận: Bài : Có ... số trâu b, Có tất chân chim chân trâu? Bài : Lớp A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào bàn học Hỏi lớp 3B có 31 học sinh cần bàn học nh thế? Bài : Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm chu vi gấp ... giờ? Đề 8: I/ Trắc nghiệm: Ghi lại chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Số lớn có chữ số khác là; A 99 B 89 C 98 D 97 Trong số ; 537 , 701, 492 , 609 , 5 73 , 476 ,số lớn là: A 537 B.701 C 5 73 D 492 3. Trong...
 • 7
 • 2,008
 • 25

Một số đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Định

Một số đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Định
... GD – ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HS GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS – Năm học : 2001-2002 Môn HÓA HỌC (Bảng A) Thời gian làm : 150 phút (không kể phát đề) Ngày thi: 17-3-2002 ... GD – ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HS GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS – Năm học : 2002-2003 Môn HÓA HỌC (Bảng A) Thời gian làm : 150 phút (không kể phát đề) Ngày thi: 17-3-2003 ... SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HS GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS – Năm học : 2004-2005 Môn HÓA HỌC Thời gian làm : 150 phút (không kể phát đề) Ngày thi: 18-3-2005...
 • 8
 • 757
 • 4

Một số đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino bỏ túi

Một số đề thi học sinh giỏi  giải toán trên máy tính casino bỏ túi
... lấy theo chữ số máy tính tốn) Bài (4 điểm) Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) Bài (6 điểm) Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) : Bài (4 điểm)Xác định hệ số a, b, c đa ... đề: 01 Kì thi chọn học sinh giỏi lớp Khố ngày: /7/2008 Mơn thi: Giải tốn máy tính cầm tay Thời gian 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) 21 Các quy định lưu ý: Đề thi gồm 10 bài, Thí sinh làm ... TT HUẾ GIỎI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH 50 TRƯỜNG THPT GIẢI TỐN TRấN MÁY TÍNH CASIO NGUYỄN ĐèNH CHIỂU NĂM HỌC 2007 – 2008 Lớp 11 THPT Thời gian: 120 phỳt (khụng kể thời gian giao đề) Chỳ ý: - Đề thi gồm...
 • 69
 • 634
 • 5

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
... AON BOM b Cho biết AM = 15cm; tính tính độ dài AO OM Bài 4: Tìm số có nhiều chữ số Biết : Chữ số tận số chuyển chữ số lên đầu số tăng gấp đôi ... Bài 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: a – = ; b + = Bài 2: Trâu mẹ ăn bó cỏ phải 16 phút Nhưng trâu mẹ ăn phút có thêm nghé đến ăn Cả hai ăn 10 phút hết cỏ Hỏi nghé ăn một bó cỏ hết...
 • 2
 • 433
 • 8

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5 T.P ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5 T.P ĐÀ NẴNG
... Chi nhiều điểm Bình? Bài 6: Cho số có tổng 3898,32 số ta chuyển dấu phẩy sang bên phải chữ số số lớn số cho Nếu số ta chuyển dấu phẩy sang bên trái chữ số số bé số cho ... ĐÈ THI CHỌN VÀO LỚP CHUYÊN Bài 4: Tủ sách thư viện nhà trường có ngăn : Ngăn thứ có số sách 2/3 số sách ngăn thứ hai Nếu xếp thêm vào ngăn thứ 80 ngăn thứ hai 40 sách , số sách ngăn thứ 3/4 số ... có sách? Bài 5: Hiện mẹ 36 tuổi , gái 10 tuổi trai tuổi Hỏi năm tuổi mẹ tổng số tuổi hai Khi mẹ bao nhiên tuổi? Điểm kiểm tra bạn Anh , Bình , Chi , Dũng số nguyên liên tiếp có tổng số chia hết...
 • 3
 • 2,268
 • 31

MỘT SỐ ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI

MỘT SỐ ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI
... quõn s ca quõn, dõn ta thi kỡ ny ó chng minh rừ ch trng khỏng chin ton dõn, ton din v lõu di ca ng ta l hon ton ỳng n THI HC SINH GII Mụn: Lch s Thi gian: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) 08 ... CễNG TR - 27 - NM HC 2010 - 2011 TI LIU ễN THI HC SINH GII * Đây chiến thắng quân đạt kết lớn năm kháng chiến: Đã diệt bắt sống 16200 tên địch, có thi u tớng, 1000 sĩ quan, hạ sĩ qua, bắn rơi, ... tròn số) - Bài làm thi u, sai kiến thức t tởng trị, vận dụng kỹ năng, phơng pháp hạn chế tuỳ mức độ trừ điểm thích hợp TRNG THPT NGUYN CễNG TR - 29 - NM HC 2010 - 2011 TI LIU ễN THI HC SINH GII...
 • 30
 • 344
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số đề thi học sinh giỏi hóa học 8một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 2một số đề thi học sinh giỏi lớp 2một số đề thi học sinh giỏi hóa lớp 11mot so de thi hoc sinh gioi hoa hoc lop 8một số đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10một số đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7một số đề thi học sinh giỏi toán lớp 3một số đề thi học sinh giỏi tiếng anh 8một số đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8một số đề thi học sinh giỏi ngữ văn 8một số đề thi học sinh giỏi hóa 8mot so de thi hoc sinh gioi hoa hoc lop 9một số đề thi học sinh giỏi văn lớp 11một số đề thi học sinh giỏi văn lớp 10Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 | HARACO Mau So yeu ly lichto chuc khai thac tau hang chuyen tuyen chuyen luongMau 07 09 kehoach doan vao raMẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mau 03 04 Donxindinuocngoai HS SVMau 12 Phieu thanhtoan di NNChủ đề ngày vui 8 tháng 3Chương 1 the tich khoi da dienQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 11 KHCN Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNSơ yếu lý lịch mẫu 06 So yeu ly lich18. Mẫu 03 ĐTCS Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở19. Mẫu 04 ĐTCSBáo cáo tổng kết đề tài20. Mẫu 05 ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữaCong van Thong ke KHCN 201414. HD1895 QLHDKHCN Bieu mauChủ đề Em yêu biển đảo02 Don ung cu thanh vien HĐQT