ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học

đề tài nghiên cứu khoa học toán ứng dụng

đề tài nghiên cứu khoa học toán ứng dụng
... trình nghiên cứu khác dạng đề tài luận văn tốt nghiệp đại học cao học, tiêu biểu luận văn tốt nghiệp đại học, cao học nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Ánh Đại học Quốc ... thuật toán huấn luyện SVM thuật toán chặt khúc, thuật toán phân rã, thuật toán SMO (Sequential Minimal Optimization) số chiến lược SVM cho toán phân đa lớp Cuối phần nghiên cứu ứng dụng SVM vào toán ... đến hướng tiếp cận phân lớp hiệu áp dụng thành công nhiều ứng dụng thực tiễn Vì vậy, mục tiêu luận án nghiên cứu phương pháp máy véc tơ tựa để ứng dụng vào toán nhận dạng chữ viết tay rời rạc...
 • 100
 • 2,932
 • 3

Đề tài nghiên cứu khoa học anten

Đề tài nghiên cứu khoa học anten
... NCKH MễN ANTEN c: l/=1 d: l/=1.25 NHểM SV LP TV47DH KHOA IN-TTB TI NCKH MễN ANTEN e: l/=1.5 f: l/=2 Hỡnh 2: c tớnh phng hng ca anten chn t i xng NHểM SV LP TV47DH KHOA IN-TTB TI NCKH MễN ANTEN ... TV47DH KHOA IN-TTB TI NCKH MễN ANTEN l = 1.25 = 310 : trng hp gii hn Khi ú th phng hng ca anten chn t i xng cú dng nh hỡnh v di õy: a: l/ (Trng hp dipol in) b: l/=0.5 NHểM SV LP TV47DH KHOA ... tớnh ca mi anten bng cỏch so sỏnh anten y vi anten chun m c tớnh ca nú ó bit trc Hai thụng s ny th hin y c c tớnh phng hng v s tn hao cụng sut trờn chn t di hiu dng: l di ca mt anten dõy gi...
 • 22
 • 961
 • 1

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
... giỏ tr cao v khoa hc v cụng ngh, th khoa hc ca Vin IMI ó c ng v Nh nc tng gii thng H Chớ Minh v khoa hc v cụng ngh t (nm 2005) - Nm 2005 Vin c Ch tch nc tng gii thng H Chớ Minh v Khoa hc cụng ... b khoa hc tr cú chuyờn mụn tt, cú hoi bóo hot ng khoa hc v gn bú lõu di vi Vin + Kt qu nghiờn cu v sn phm khoa hc ó t c: Vic la chn ỳng nhng sn phm mang tớnh t phỏ xõy dng nhim v nghiờn cu khoa ... Nguyn Th Thu Dung Nhiệm vụ khoa học công nghệ Hợp tác quốc tế để ứng dụng công nghệ Thiết kế sản phẩm công nghệ cao Lp: QTKD - TH 48B Bỏo cỏo chuyờn thc - Hot ng nghiờn cu khoa hc: T chuyn i t Vin...
 • 82
 • 2,422
 • 3

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... Thủ trưởng Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài Lại Thị Bích Liễu Thủ trưởng Cơ quan chủ quản đề tài Ths Nguyễn Văn Yên Nguyễn Văn Thuận ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: XÂY DỰNG PHẦN ... chỉnh sửa in ấn tài liệu 10 Tổng quan tình hình nghiên cứu luận giải cần thiết phải nghiên cứu 10.1 Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp 10.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Ngoài nước ... tập tốt b Kiến nghị Đề nghị Hội đồng khoa học nhà trường thông qua đề cương đề tài “ Xây dựng phần mềm bảo vệ tài liệu” để nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu hoàn thiện đề tài vào cuối tháng 2/2011...
 • 12
 • 3,129
 • 6

Biểu mẫu: đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Biểu mẫu: đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
... Người đăng ký d/p.nckh/ b mẫu trường M1b / NCKH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BR - VT PHÒNG / KHOA: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP PHÒNG / KHOA NĂM HỌC ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC Để thống (tương đối) cấu trúc đề cương đề tài NCKH (cấp trường) thuộc Khoa học giáo dục, phòng NCKH & QHQT dự kiến vấn đề sau I Cấu trúc đề cương ... Mục đích nghiên cứu Tác giả phải trả lời câu hỏi, nghiên cứu đề tài để làm gì? Khách thể đối tượng nghiên cứu : - Khách thể nghiên cứu : Đó chứa đối tượng nghiên cứu; - Đối tượng nghiên cứu : Đó...
 • 15
 • 1,172
 • 17

Biểu 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (Đại học Huế)

Biểu 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (Đại học Huế)
... TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13 .1 Đối tượng nghiên cứu 13 .2 Phạm vi nghiên cứu 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 .1 Cách tiếp cận 13 .2 ... nhân đề xuất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI MÃ SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Tự nhiên: Kinh tế, XHNV: Giáo dục: ... HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM - Căn Công văn số /KHCN ngày tháng năm Đại học Huế việc giao nhiệm vụ kinh phí KHCN năm - Sau xem xét mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài (tên đề tài, ...
 • 11
 • 910
 • 1

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013
... ngữ Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Khoa học Tự nhiên Ghi học ... Kim Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học ... Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn xét duyệt đề cương Xây dựng Lưu ý: - Tên đề tài, tên sinh viên nhóm thực đề tài tạm dùng theo đề xuất sinh viên, giảng viên, điều chỉnh có ý kiến Hội đồng Khoa học...
 • 7
 • 1,959
 • 5

Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
... nghiên cứu luận giải cần thiết phải nghiên cứu đề tài (Trên sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu nước, phân tích công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên ... THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1 I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài Thời gian thực hiện: tháng (Từ tháng /201 đến tháng ... khác nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; phát đề tài tiến hành mà đề tài phối hợp nghiên cứu cần ghi cụ thể Tên đề tài, tên Chủ nhiệm đề tài Cơ quan...
 • 27
 • 747
 • 2

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
... Mẫu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XỔ SỐ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1978 – 2009 Sinh viên thực hiện: Nguyễn ... hiệu TỒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Có đề tài liên quan đến chủ đề xổ số mà tác giả tham khảo trình thực đề tài Đó là, đề tài Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu tài từ hoạt động xổ số ... VIII KẾT LUẬN: Đề tài nghiên cứu nghiên cứu phạm vi rộng mặt nội dung, phạm vi địa lý khoảng thời gian nghiên cứu Chính không sâu vào nội dung nhỏ xổ số Đây hạn chế đề tài Mục đích đề tài đưa bước...
 • 9
 • 3,590
 • 33

Danh sách sinh viên,nhóm sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học

Danh sách sinh viên,nhóm sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học
... niêm yết thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 35 Đánh giá hiệu chương trình tín dụng học sinh sinh viên 36 Xây dựng mô hình " tín dụng sinh viên" Trường Đại học Kinh tế Luật Lê Anh Vi – ... Ngọc Sơn 15 Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giải tình trạng kẹt xe Tp.HCM Võ Thị Tuyết Mai Cù Thị Bích Ngọc ThS Trương Trọng Hiểu 16 Tranh chấp mồ mã: vấn đề phát sinh thực tiễn đề xuất Đặng ... TS Hoàng Vĩnh Long 42 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 43 Bước ngoặt cho phát triển ngành du lịch Việt Nam Tổng cộng: 43 đề tài hoàn...
 • 4
 • 508
 • 2

Kết quả sơ tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học

Kết quả sơ tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học
... TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT KẾT QUẢ XẾP (CNĐT,CQCT thời gian NỘI DUNG & SẢN LOẠI PHẨM thực & kinh phí) Loại - Đề tài hướng Loại A NGHIÊN CỨU Loại B C đến nghiên cứu phương pháp khác (Watershed, ... báo cáo cho đề tài để nghiệm thu Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị In-Circuit Emulator (ICE) hỗ trợ debug phần mềm nhúng Nội dung: - Nghiên 69,1 cứu chuẩn TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT KẾT QUẢ XẾP (CNĐT,CQCT ... Nguyễn Cúc - Đề tài nghiên cứu chuẩn sản phẩm hành giới, dự kiến TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT KẾT QUẢ XẾP (CNĐT,CQCT thời gian NỘI DUNG & SẢN PHẨM thực & kinh phí) LOẠI Loại Loại A NGHIÊN CỨU Loại B C...
 • 145
 • 1,470
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học học viên ngân hàng

Đề tài nghiên cứu khoa học học viên ngân hàng
... Ký túc xá sinh viên Mục đích • • • Đề tài nghiên cứu với mục đính chính: Nghiên cứu tổng quan trường Học viện ngân hàng kí túc xá sinh viên để từ đưa toán cần tin học hóa Nghiên cứu sở lý thuyết ... - Sinh viên phải có kiến thức ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng - Sinh viên phải biết phân tích thiết kế hệ thống lập trình - Dành cho sinh viên năm thứ b Mục đích đề tài: Hoạt động Ngân hàng thương ... phá liệu tài ngân hàng Sử dụng định quy trình tín dụng để đánh giá khách hàng Sử dụng luật kết hợp để đánh giá hành vi khách hàng sử dụng sản phẩm Ngân hàng đưa khuyến nghị Mục tiêu đề tài: Khai...
 • 16
 • 656
 • 2

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012
... Điện tử KT Điện – Điện tử Hội đồng (Các khoa học – Lọc hóa dầu): 12 đề tài Mã số 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên đề tài Họ tên người đề xuất Nghiên cứu quy bội bội trộn bội Hilbert-Samuel ... (CVA) Nghiên cứu xây dựng mô hình sở liệu GIS - 3D phục vụ công tác giảng dạy môn học trình bày đồ Bộ môn Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài ... 14 15 16 17 Nghiên cứu xây dựng sở liệu khai thác phục vụ quy hoạch thông gió giai đoạn 2011-2015 cho Công ty than Mạo Khê Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn thiết bị tuyển cột Nghiên cứu ứng dụng...
 • 4
 • 754
 • 1

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2012-2013 khoa khoa học xã hội và nhân văn

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2012-2013 khoa khoa học xã hội và nhân văn
... nhận giảng viên hướng dẫn Ấn định danh sách gồm 29 đề tài Trưởng khoa Trợ lý khoa học Khoa UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 ... nhận giảng viên hướng dẫn Ấn định danh sách gồm 16 đề tài Trưởng khoa Trợ lý khoa học Khoa UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 ... nhận giảng viên hướng dẫn Ấn định danh sách gồm 23 đề tài Trưởng khoa Trợ lý khoa học Khoa UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012...
 • 19
 • 2,951
 • 8

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường được nhận kinh phí hỗ trợ năm học

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường được nhận kinh phí hỗ trợ năm học
... gian nhận kinh phí hỗ trợ thông báo sau; Đề nghị Khoa/ Bộ môn theo dõi, đôn đốc sinh viên thực đề tài thời gian đảm bảo chất lượng; Nhà trường có hình thức kỷ luật sinh viên đăng ký đề tài, nhận kinh ... kinh phí hỗ trợ không thực với lý không đáng; Những đề tài đạt kết xuất sắc hỗ trợ tiếp kinh phí để nâng cấp, gửi dự thi giải EUREKA Thành Đoàn Giải thưởng Tài Khoa học Trẻ Việt Nam dành cho sinh ... sinh viên (thay cho tên gọi giải "Sinh viên Nghiên cứu Khoa học" cấp Bộ) năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo giải khác; Cần điều chỉnh chi tiết danh sách trên, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học...
 • 18
 • 1,074
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên kế tón bán hàng và xác định kết quả tại một doanh nghiệp thương mại hoặc sản xuấtthực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthực hành thực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệthủ tục tuyển chọn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 20062010thủ tục tuyển chọn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn độc lập cấp nhà nướcác đề tài nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học khoa kinh tế luậtđăng ký đề tài nghiên cứu khoa họckinh nghiệm chọn đề tài nghiên cứu khoa họckinh nghiệm làm đề tài nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học năng lượng mặt trờitrình bày đề tài nghiên cứu khoa học bằng powerpointtrình bày đề tài nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học về bảo mậtThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộiLuyện tập chung Trang 47QD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409CV đi số 2119CV đi số 21184- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Chương III. Bài 1. Vì sao phải tập gõ 10 ngón?de thi kinh tế phát triển k26 uehTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUSKKN kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen mon