BÀI GIẢNG QUANG học BENJAMIN CROWELL

Bài giảng quang học benjamin crowell

Bài giảng quang học benjamin crowell
... khí-nước với góc thấp bị bẻ cong nhiều Benjamin Crowell: Quang học Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Phần 1.4 Cơ sở hình học phản xạ phản chiếu Để làm thay ... kính quỹ đạo Trái đất, không cần bán kính quỹ đạo Mộc tinh, để tìm tốc độ ánh sáng? Benjamin Crowell: Quang học Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Phần ... http://www.simpopdf.com mùa đông thấp, nên tia sáng chiếu xiên góc nông g/ Câu hỏi thảo luận C Benjamin Crowell: Quang học - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phần...
 • 41
 • 185
 • 0

Bài giảng Quang hoc

Bài giảng Quang hoc
... IV/ BÀI TẬP 24 Công thoát Na 2,5eV a) Tìm giới hạn quang điện Na b) Lần lượt chiếu lên Na xạ có λ1 = 2000 A0 λ2 = λ1 Bức xạ gây tượng quang điện ĐS : a) λ0 = 4969 A0 b) λ1 25 Catốt tế bào quang ... Xác đònh tiêu cự f thấu kính (TSĐH-2006) III/ MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Mắt dụng cụ quang học : a Mắt * mắt thường : fmax = OV : quang tâm mắt V : điểm vàng * mắt cận thò : fmax < OV * mắt viễn ... sáng tới mặt AB cho tia ló với góc lệch cực tiểu góc chiết quang A Tính góc chiết quang A 55.Lăng kính có tiết diện tam giác ABC, góc chiết quang A, chiết suất n = Tia sáng có độ lệch cực tiểu A...
 • 25
 • 218
 • 2

Bài giảng điện học phần 2 benjamin crowell

Bài giảng điện học phần 2  benjamin crowell
...  / 2 2b b Eq,y  kq kq sin135o  / 2 2b b Trường tổng hợp © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 98 Ex  1  2 3 /  Ey  kq b2 kq b2 3/ Lưỡng cực điện Tập hợp đơn giản nguồn xảy với điện học ... mạch điện rõ hình d/3, cho gồm hai điện trở Điện trở tương đương toàn mạch điện cho R 123  1      R 12 R3  1 Thay R 12 đơn giản hóa, thu kết © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 80 R 123 1 ... © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 100 Liên hệ hiệu điện cường độ điện trường Hiệu điện thế đơn vị điện tích, cường độ điện trường lực đơn vị điện tích Do đó, liên hệ hiệu điện trường mối quan...
 • 69
 • 47
 • 0

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN
... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 57
 • 312
 • 2

Tóm tắt bài giảng môn học Quang điện tử và Quang điện

Tóm tắt bài giảng môn học Quang điện tử và Quang điện
... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 57
 • 276
 • 1

Bài giảng Bài tập Quang học phản xạ

Bài giảng Bài tập Quang học phản xạ
... hệ gơng Bài 8: Hai gơng phẳng đặt vuông góc với khoảng trớc hai gơng có nguồn sáng S Hỏi có ngời đặt mắt trớc hai gơng thấy đợc ảnh nguồn hai gơng? Bài 9: Hai gơng phẳng quay mặt phản xạ vào Một ... cách nguồn khoảng b = 8cm, khoảng cách hai ảnh c = 10 cm Tìm góc hai gơng Bài tập ứng dụng ĐL truyền thẳng ánh sáng Bài 11: Một ngời có chiều cao AB đứng gần cột điện CD Trên đỉnh cột có bóng ... Chủ đề 2: Vận tốc chuyển động ảnh qua Gơng Bài 6: Một ngời đứng trớc gơng phẳng Hỏi ngời thấy ảnh gơng chuyển động với vận tốc khi: a)Gơng...
 • 2
 • 205
 • 1

Bài giảng quang hợp - chuyên ngành công nghệ sinh học

Bài giảng quang hợp - chuyên ngành công nghệ sinh học
... thylakoid) i u ki n c a s - DLT a có c c i h p thu: lam-tím & - DLT b có c c i h p thu: lam & cam - Carotenoid h p thu: lam-l c quang h p i u ki n c a s quang h p - Các n i ôi vòng tetrapyrrol ... Quinon ⇨ Q kh (Q–) - T Q–, e- c chuy n theo th oxyd kh t i PQ ⇨ Cyt b6-f ⇨ PC P680 ⇨ Q ⇨ PQ ⇨ Cyt b6-f ⇨ PC CHUY N I N T HO T QUANG H P NG C A QUANG H Ho t ng c a quang h th ng I - Trung tâm ph ... n c a s quang h p Ánh sáng C ng ánh sáng: - Quang h p ch b t u có ánh sáng t i thi u - cư ng AS ↑ ⇨ cư ng quang h p ↑ - ánh sáng g t ⇨ nh hư ng l c l p làm m t s enzym m t tác d ng - Ánh sáng...
 • 46
 • 242
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) docx

BÀI GIẢNG MÔN HỌC: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) docx
... theo chiều giảm Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 21 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7 D Nếu đường sức uốn cong điện trường không Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 22 Trường Đại học Trà Vinh ... đoạn R1 R2 tính công thức: ⇔ V1 − V2 = q Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 18 Trường Đại học Trà Vinh V2 QT7.1/PTCT1-BM7 R2 V1 − V2 = ∫ − dv = ∫ E.dr V1 R1 Q R1 ⇒ V1 − V2 = R2 dr ∫ 2 ε ε l ... điện mạch là: a) I b) 2I c) 4I d) 16I e) 32I Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 35 Trường Đại học Trà Vinh Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) QT7.1/PTCT1-BM7 36 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7...
 • 100
 • 1,721
 • 20

Tóm tắt bài giảng môn học quang điện tử và quang điện doc

Tóm tắt bài giảng môn học quang điện tử và quang điện doc
... NGHIỆP ĐỀ TÀI Tóm tắt giảng môn học quang điện tử quang điện TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 58
 • 247
 • 0

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 1 pptx

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 1 pptx
... tinh quang học (n =1, 5) dày cm có d ≈ 0,73cm góc tới θ ≈ 40o d ↓ θ ↓ + Cường độ tia phản xạ tia truyền qua: - Tỷ số cường độ tia phản xạ lần tia tới: r= r1 I I (n' 1) , θ ...
 • 5
 • 184
 • 0

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 2 potx

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 2 potx
... sát H ≈ sinα ≈ y/R , sai số Khoảng cách vân: ∆y = λR/D =>Độ rộng vân trung tâm: W = 2y|m = = λR/D vân trung tâm: Độ rộng cường độ W1 /2 = 0.89 λR/D * Với nhiễu xạ ... mλR/D, tính từ tâm, với D đường kính lỗ hẹp, R khoảng cách đến thu Đường kính vân tối d = 2r * Cách tử nhiễu xạ: Kết hợp tượng giao thoa nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp +Với trường hợp khe độ rộng...
 • 5
 • 209
 • 0

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 3 docx

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 3 docx
... phủ điện môi có chiều dày (chống oxi hoá tăng độ bền) λ nhằm đạt trễ pha lần phản xạ π - Chiều dày - Thường dùng nhôm, bạc, vàng (nhôm +điện môi cho vùng cực tím; bạc có hệ số phản xạ > 95% vàng ... vàng > 98% vùng khả kiến hồng ngoại 3) Các lọc quang học a) Transmission bandpass interference filters: - Bộ lọc giao thoa thông dải, cấu tạo từ tổ hợp nhiều lớp điện môi - Cấu trúc điển hình gồm ... suất lớp phủ Ví dụ: cho ng =1.5, nc(MgF2) = 1 .38 , Æ r = 1.4% với bước sóng 400700 nm * Có thể dùng nhiều lớp phủ chống phản xạ để giảm r đến ...
 • 5
 • 190
 • 0

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 4 potx

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 4 potx
... = tg-1 (n1/n0), với thủy tinh quang học B ≈ 57o 2/ Bộ phân cực * Brewster Window: dạng đơn giản phân cực, mỏng có mặt song song đặt góc B so với tia tới Khoảng 14% vector phân cực s bị phản xạ ... phải lớn ) r E - Vector điện trường song song dây bị “khoá” (blocked) r - Vector điện trường vuông góc dây “cho qua” (passed) E - Thường dùng Polyvinyl, chuỗi cao phân tử song song đóng vai trò ... khúc xạ khác nhau, tạo tia : O-Ray: Khúc xạ mạnh (tia thường) E-Ray : khúc xạ yếu (tia dị thường) -Quang trục tinh không tách thể ≡ phương tia tới mà tia O tia E có chiết suất → ...
 • 5
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang quang hoc kien trucđề cương bài giảng quang họcbai giang quang hoc songbài giảng quang học tinh thểbài giảng quang hợp sinh học 6bài giảng môn học quang điện tửbai giang sinh hoc 11 bai 7 quang hopbài giảng mơn học cơ sởvăn hĩa việt nam ts trần quang khánhbài giảng bệnh họcbài giảng cơ học lý thuyếtbài giảng cơ học đấtbài giảng hình họcbài giảng triết họcbài giảng âm họcbài giảng tin họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả