BÀI GIẢNG DAO ĐỘNG kỷ THUẬT

Bài giảng dao động kỹ thuật

Bài giảng dao động kỹ thuật
... phiên gọi dao động biến điệu tần số 11 Phân loại hệ dao động a Căn vào cấu gây nên dao động: + Dao động tự + Dao động cưỡng + Dao động tham số + Tự dao động + Dao động hỗn độn + Dao động ngẫu nhiên ... KHẢO Dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang, NXB Khoa học kỹ thuật Bài tập dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang nhiều nk, NXB Khoa học kỹ thuật Lý thuyết dao động, Lê Xuân Cận (dịch), NXB Khoa học kỹ ... KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG Định nghĩa dao động Mô tả động học trình dao động Phân loại hệ dao động Định nghĩa dao động Dao động tượng phổ biển tự nhiên kỹ thuật Các máy, phương tiện...
 • 129
 • 787
 • 5

Tài liệu Bài giảng "Dao động kỹ thuật" ppt

Tài liệu Bài giảng
... MÔN CƠ HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang, NXB Khoa học kỹ thuật Bài tập dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang nhiều nk, NXB Khoa học kỹ thuật Lý thuyết dao động, Lê Xuân ... loại hệ dao động a Căn vào cấu gây nên dao động: + Dao động tự + Dao động cưỡng + Dao động tham số + Tự dao động + Dao động hỗn độn + Dao động ngẫu nhiên 12 b Căn vào số bậc tự do: + Dao động hệ ... NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG Định nghĩa dao động Mô tả động học trình dao động Phân loại hệ dao động Định nghĩa dao động Dao động tượng phổ biển tự nhiên kỹ thuật Các máy, phương tiện giao...
 • 130
 • 562
 • 8

Bài giảng Dao động kỹ thuật

Bài giảng Dao động kỹ thuật
... A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản mơi trường vật dao động C Dao động trì dao động ... lệch khỏi phương thẳng đứng góc   30 thả cho dao động Bỏ qua ma sát lực cản, dao động lắc A dao động tuần hồn B dao động điều hồ C dao động trì D dao động tắt dần Câu 139: Con lắc lò xo treo vào ... cưỡng B Dao động đồng hồ lắc dao động trì C Dao động pittơng xilanh xe máy động hoạt động dao động điều hồ D Dao động lắc đơn bỏ qua ma sát lực cản mơi trường ln dao động điều hồ A lần B Giáo Dục...
 • 41
 • 190
 • 0

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 1: Dao động tự do không cản

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 1: Dao động tự do không cản
... thấy dao động tự không cản hệ bậc tự mô tả hàm điều hòa Vì dao động tự không cản gọi dao động điều hòa Dao động điều hòa có đặc trưng sau: A- Biên độ dao động; ωo - Tần số riêng; ωo t + α - Pha dao ... tiếp n 1 =∑ * c i =1 ci Chương 1: Dao động tuyến tính bậc tự C1 C* C2 x Bài 1: Dao động tự không cản Kalyrus KẾT LUẬN Đây chương I dao động tự không cản bậc tự Học viên nghiên cứu ví dụ cụ thể, ... ĐỊNH THAM SỐ ĐỘ CỨNG CỦA CÁC HỆ DAO ĐỘNG Chương 1: Dao động tuyến tính bậc tự Bài 1: Dao động tự không cản Kalyrus Các phần tử đàn hồi hệ dao động hữu hạn bậc tự thường giả thiết bỏ qua khối...
 • 7
 • 238
 • 1

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 2: Dao động tự do có cản

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 2: Dao động tự do có cản
... cản hai dạng lực cản phổ biến thực tế lực ma sát nhớt lực ma sát khô Mô hình hệ dao động kỹ thuật toán tổng quát, sở để học viên tự nghiên cứu giải tập hệ dao động tự cản bậc tự tương tự ... hc = −2 m / s; a) Tần số riêng độ cản c b ω02 = = s −2 ; δ = = 1,37 s −1 m 2m Chương 1: Dao động tuyến tính bậc tự Bài 2: Dao động tự cản Kalyrus Tần số dao động tắt dần ω = ω02 − δ = 1,06 s ... chúng trở vị trí ban đầu thời gian ngắn ( Chương 1: Dao động tuyến tính bậc tự ) Bài 2: Dao động tự cản Kalyrus mà không thực dao động Nếu sức cản tạo lớn giá trị tới hạn xảy khoảng thời gian...
 • 6
 • 282
 • 4

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 6: Dao động tự do không cản nhiều bậc tự do

Bài giảng Dao động kỹ thuật Bài 6: Dao động tự do không cản nhiều bậc tự do
... 2: Dao động tuyến tính nhiều bậc tự Bài 6: Dao động tự không cản Kalyrus 1 ∏ = cx12 + c ( x2 − x1 ) + c( x3 − x2 ) + cx3 2 Thế T ∏ vào phương trình Lagrange II ta nhận hệ phương trình vi phân dao ... độ cứng C Ta có: vT Mvi = 0; vT Cvi = ωi ≠ ω j (6.9) j j Chương 2: Dao động tuyến tính nhiều bậc tự Bài 6: Dao động tự không cản Chứng minh: Từ (6.5) ⇒ ωi2 Mvi = Cvi ω Mv j = Cv j ⇒ ωi2vT Mvi ... 1,2,3) giá trị λi vào biểu thức ta nhận ma trận riêng dạng: Chương 2: Dao động tuyến tính nhiều bậc tự Bài 6: Dao động tự không cản Kalyrus  0,9085 −1,3747 −0,5338  V = 1     0,3845 1,2944...
 • 6
 • 172
 • 1

Bài giảng Dao ĐộngThuật

Bài giảng Dao Động Kĩ Thuật
... phiên gọi dao động biến điệu tần số 11 Phân loại hệ dao động a Căn vào cấu gây nên dao động: + Dao động tự + Dao động cưỡng + Dao động tham số + Tự dao động + Dao động hỗn độn + Dao động ngẫu nhiên ... dọc + Dao động xoắn + Dao động uốn 13 Chương DAO ĐỘNG TUYẾN TÍNH CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO 1.1 Dao động tự không cản 1.2 Dao động tự có cản 1.3 Dao động cưỡng hệ chịu kích động điều hòa 1.4 Dao động ... + Dao động hệ bậc tự + Dao động hệ nhiều bậc tự + Dao động hệ vô hạn bậc tự c Căn vào phương trình chuyển động: + Dao động tuyến tính + Dao động phi tuyến d Căn vào dạng chuyển động: + Dao động...
 • 129
 • 359
 • 11

Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật ppsx

Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật ppsx
... Th Phạm Lê Dần, Bùi Hải, Nhiệt động kỹ thuật, NXB KHKT, Hà Nội, 2005 t.C om Tài liệu tham khảo nh Vi en Ky 2.Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Bài tập nhiệt động truyền nhiệt kỹ thuật lạnh, NXB KHKT, Hà ... Din n Sinh Viờn K Thut Vit Nam t.C om Nhiệt động kỹ thuật Si nh Vi en Ky Th ua Các đánh giá: kiểm tra kỳ 20% 2 tập dài 20% Thi vấn đáp cuối năm ... q=0; l=0 Làm xác định đợc hệ nhiệt động? Phải biết thông số trạng thái !!!! http://sinhvienkythuat.com Din n Sinh Viờn K Thut Vit Nam Ky Th ua t.C om Hệ nhiệt động Si nh Vi en Hệ kín: lợng định...
 • 66
 • 259
 • 1

Bài tập DAO ĐỘNG kỹ THUẬT

Bài tập DAO ĐỘNG kỹ THUẬT
... Tần số dao động riêng hệ : c* g 440.9,81 ω0 = = = 4, 64 m 20.10 c2 c1 Hình 11 II Phần hai : Bài tập Câu Hãy thiết lập phương trình dao động hệ dao động cưỡng chịu kích động lực kích động động ... Cho mô hình dao động hệ hai bậc tự hình 17 Các khối lượng dao động theo phương thẳng đứng a Hãy thiết lập phương trình vi phân dao động hệ ? b Xác định tần số dao động riêng vectơ dao động dạng ... phân dao động hệ : P+ g P0 &+ cx = & x Chu kỳ dao động vật : T = 2π P0 cg P+ (s) Câu 3: Trình bày cách xác định tham số độ cứng hệ dao động ?Cho ví dụ minh họa Các phần tử đàn hồi hệ dao động...
 • 24
 • 403
 • 0

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 2

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 2
... đổi thể tích  n = (2. 33) v2 v RT dv l 12   pdv   dv  RT  v v v1 v1 v1 v2 p1 l 12  RTln  RTln v1 p2 (2. 34) 2. 2 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT - Công kỹ thuật : lkt 12 = l 12 (2. 35) - Nhiệt trao đổi: tính ... kỹ thuật với n = : dlkt = -vdp hay Cn  Cv  n   (2. 44) l 12 = (2. 45) p2 lkt 12   vdp  v  p1  p2  p1 - Nhiệt trao đổi xác định từ (2. 22) với Cn = Cv: Q = GCv(T2 – T1) (2. 46) (2. 47) 2. 4 ...  v2  v1  (2. 38) - Công kỹ thuật: lkt = -vdp = (2. 39) - Nhiệt trao đổi : Q = GCp(T2 – T1) (2. 40) v1 2. 3 QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP - Biến thiên entrôpi xác định từ (2. 22) Cn = Cp: T v (2. 41) s  s2...
 • 62
 • 163
 • 0

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 3

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 3
... nghịch CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên lý làm việc thiết bị nhiệt 3. 1 Nguyên lý làm việc động nhiệt Động nhiệt máy nhiệt làm việc theo chu trình thuận chiều thực việc biến đổi nhiệt thành công - ... BÀI I GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG (CTNĐ) CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Định nghĩa chu trình nhiệt động - Để biến nhiệt thành công máy nhiệt phải dùng chất môi giới ... CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên lý làm việc thiết bị nhiệt 3. 1 Nguyên lý làm việc động nhiệt Q1 – |Q2| = Lo > ; Lo < Q1 L0 T1 Q1 Q2 T2 Hình Nguyên lý làm việc đông nhiệt CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên...
 • 57
 • 200
 • 1

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 4 và 5

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 4 và 5
... đặc trưng cho độ tăng nhiệt độ + Theo phương pháp tuyến tốc độ thay đổi nhiệt độ lớn CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Mật độ dòng nhiệt dòng nhiệt 5. 1 Mật độ dòng nhiệt - Là lượng nhiệt truyền qua đơn vị ... nhiệt độ, chiều dương chiều giảm nhiệt độ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Mật độ dòng nhiệt dòng nhiệt 5. 2 Dòng nhiệt - Là lượng nhiệt truyền qua toàn điện tích bề mặt đẳng nhiệt đơn vị thời gian - Ký hiệu ... chuyển động: Có dạng + Chuyển động tự nhiên: - Chuyển động gây độ chênh mật độ (khối lượng riêng) vùng có nhiệt độ khác - Gây trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên - Chuyển động tự nhiên phụ thuộc vào...
 • 47
 • 1,059
 • 1

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 6 và 7

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 6 và 7
... hiệu ứng nhiệt cao gọi tia nhiệt - Bức xạ nhiệt: Quá trình truyền tia nhiệt không gian - Hấp thụ xạ: Quá trình hấp thụ phần hay toàn tia nhiệt để biến thành nhiệt - Cách trao đổi nhiệt: Nhiệt  ... kF(tf1-tf2) II TRUYỀN NHIỆT HỖN HỢP QUA VÁCH PHẲNG Truyền nhiệt qua vách phẳng lớp Đại lượng nghịch đảo hệ số truyền nhiệt gọi nhiệt trở truyền nhiệt: 1  R     k    Khi xác định nhiệt độ bề mặt ... trường nóng có nhiệt độ tf1, hệ số toả nhiệt α1 - Phía tiếp xúc với môi trường lạnh có nhiệt độ tf2, hệ số toả nhiệt α2 Gọi tw1 tw2 nhiệt độ bề mặt tiếp xúc với môi trường + Dòng nhiệt ứng với...
 • 43
 • 311
 • 0

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương i

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương i
... PHẦN I NHIỆT ĐỘNG HỌC CHƯƠNG I NHỮNG KH I NIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG II CÁC ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA M I CHẤT CHƯƠNG III CÁC CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CHƯƠNG ... đ i qua chu i liên tiếp trạng th i hệ - i u kiện để có thay đ i trạng th i nhiệt động hệ: + Có trao đ i nhiệt công v i m i trường + Có thông số trạng th i thay đ i 2.1 Phân lo i trình nhiệt động: ... đó: Cp: Nhiệt dung riêng kh i lượng đẳng áp, J/kg.K B I CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Trạng th i cân hệ nhiệt động - Trạng th i hệ nhiệt động thông số trạng th i có giá trị...
 • 52
 • 1,156
 • 0

Xem thêm