Đề thi môn sinh 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 213

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
... cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 37: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng? ... lạnh, phát sinh nhóm linh trưởng xuất loài người Câu 31: Vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái kéo dài (quá bậc dinh dưỡng)? A Vì hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng hệ sinh thái thấp B Vì chuỗi thức ăn ... Cơ chế cách li sinh sản trở ngại thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản cá thể giao phối với ngăn cản việc tạo lai hữu thụ sinh vật sống chỗ Ví dụ không thuộc dạng cách li sinh sản? A Quần...
 • 8
 • 504
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Năm học 2012 - 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ ĐÔNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Năm học 2012 - 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ ĐÔNG
... hạt vàng-trơn; 300 hạt vàng-nhăn; 100 hạt xanh-nhăn B 1600 hạt vàng-trơn C 900 hạt vàng-trơn; 300 hạt xanh-trơn; 300 hạt vàng-nhăn; 100 hạt xanh-nhăn D 1200 hạt vàng-trơn; 400 hạt xanh-nhăn Câu ... Trong trình hình thành sống Trái đất, vai trò chọn lọc tự nhiên thể từ giai đoạn A Tiến hóa sinh học B Tiến hóa hình thành loài thực vật C Tiến hóa tiền sinh học D Tiến hóa hóa học Câu 20: Ở mèo, ... vàng-trơn; 400 hạt xanh-nhăn Câu 22: Nhóm sinh vật sau chuyển hóa NH4+ NO 3- thành axit amin? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật phân giải Câu 23: Cho nhân...
 • 6
 • 1,236
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - đề thi 516 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Mã đề thi 516 doc
... nucleotit mạch gốc sau: 3’TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GUG - GXX - GAA - ATT 5’ Nếu đột biến thay nucleeotit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) môi trường cung cấp để gen tổng ... chuyển đoạn Câu 43: Sự biến động số lượng cá thể thỏ mèo rừng Canađa theo chu kì A - năm B - năm C 10 - 12 năm D - 10 năm Câu 44: Một gen dài 0,408 micrômet (µm) Alen A có 3120 liên kết hiđrô; alen ... 1Aa1 : 1aa1 có kiểu gen sau ? Trang 2/6 - đề thi 516 A Aaa1 B AAa1 C Aaa D aaa1 Câu 20: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào thai bong nước ối phụ nữ mang thai 15 tuần, người ta phát điều gì? A...
 • 6
 • 267
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - đề thi 799 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Mã đề thi 799 potx
... nucleotit mạch gốc sau: 3’TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GUG - GXX - GAA - ATT 5’ Nếu đột biến thay nucleeotit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) môi trường cung cấp để gen tổng ... 0,5kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp bao nhiêu? A 5% B 20% C 1% D 10% Câu 47: Sự biến động số lượng cá thể thỏ mèo rừng Canađa theo chu kì A - năm B 10 - 12 năm C - 10 năm D - năm Câu 48: ... Trang 5/6 - đề thi 799 C cân số loại kiểu hình lứa tuổi khác quần thể D quần thể thích ứng với điều kiện khác môi trường Câu 53: Cho bậc dinh dưỡng tháp sinh thái kí hiệu A, B, C, D Sinh khối...
 • 6
 • 230
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh 2014 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Đề thi thử đại học môn Sinh 2014 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội
... đoạn kéo dài chuỗi polipeptit là: A 2-1 - 3-4 - 6-5 B 1-3 - 2-4 - 6-5 C 3-1 - 2-4 - 6-5 D 5-2 - 1-4 - 6-3 Câu 60 : Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh xảy loài sinh vật sau đây? A VI khuẩn lam B Thú ... tế bào có ADN tái tổ hợp Nhân dòng tế bào thành khuẩn lạc Trình tự bước kĩ thuật di truyền là: A 2-4 - 1-3 - 5-6 B 1-2 - 3-4 - 5-6 C 2-4 - 1-3 - 6-5 D 2-4 - 1-5 - 3-6 Câu 39 : Giả sử có giống lúa có gen A gây ... Tơcno Hội chứng Đao Mù màu Những thể đột biến đột biến NST? A 1-2 - 4-5 B 4-5 - 6-8 C 1-3 - 7-9 D 1-4 - 7-8 Câu 44 : Dạng cách li điều kiện cần thi t để nhóm cá thể phân hóa tích lũy đột biến theo hướng...
 • 14
 • 264
 • 0

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội- 132

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội- mã 132
... - THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ Trang 9/12 - đề thi 132 ĐỀ SỐ 132 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) (0,125đ/1 câu) PHẦN VIẾT ... Trang 11/12 - đề thi 132 1% điểm viết) Sử dụng thời, thể, cấu trúc câu ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý bị trừ 1% điểm viết) Tổng 1.50 Trang 12/12 - đề thi 132 ... from the work Hardly had Trang 8/12 - đề thi 132 Question 67: It is said that the thief stole everything in the house Everything Question 68: He could not win...
 • 12
 • 314
 • 2

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... _ _THE END_ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ LẦN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Phổ thông) Ngày thi: tháng năm 2015 Thời gian ... something on the blackboard 44 If he saves up, he soon (be able) _ to affort a new car 45 “Where is Jane?” “Down stairs sir” “She (greet) _ the guests 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 e ... pts) 36 being bitten 37 has been working 38 is having 39 had 40 had eaten 41 entered 42 had finished 43 was writing 44 will soon be able 45 is greeting e Use the correct form of the words in brackets...
 • 10
 • 2,410
 • 10

Đề thi thử môn sinh 2016 trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ

Đề thi thử môn sinh 2016 trường THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ
... Tổ hợp câu : B 1,3,4,5 sai sinh vật thích nghi hoàn hảo Thíc h nghi sinh vật môi trường mang tính chất tương đối sinh vật thích nghi tốt điều kiện môi trường sang môi trường khác lại thích nghi ... thành ngắn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không B Sinh vật nhân sơ xuất sau tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học sinh vật nhân sơ tổ chức sinh học hoàn thi n Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao hội chứng ... protein có tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein có tuổi thọ ngắn gì?...
 • 26
 • 601
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 2 năm 2015 có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 2 năm 2015 có lời giải chi tiết
... khuôn mạch 2: 420 ) 540 =3 180 (vì mạch A = 420 , 540 không chia hết cho T2 = A1 = 420 ; X2 = 120 0 – 360 – 420 – 180 = 24 0 => Số nu loại mARN: U= A2 = 180; A= T2 = 420 ; X = G2= 360; G =X2= 24 0 Chọn ... 28 5 nhiễm sắc thể Tế bào sinh dục sơ khai nhiễm sắc thể nào? A Tế bào NST 2n +1 B Tế bào NST 2n + C Tế bào NST 2n D.Tế bào NST 2n -1 Câu 42: Qui trình tạo tế bào thể sinh vật ... anhdungdevelopment@gmail.com 12 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải: Tật túm lông tai gen Y quy định => Tất trai ( NST XY) túm lông tai Chọn A Câu 2: Lời giải: Tỷ lệ kiểu hình cặp gen...
 • 22
 • 2,771
 • 10

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
... ngày Năng suất sinh học sơ cấp chiếm 2% Năng lượng chuyển sang sinh vật tiêu thụ bậc 80% Sinh vật tiêu thụ bậc sử dụng 4.105 kcal Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật tiêu ... vào điều kiện sống môi trường D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thi t để quần thể tồn phát triển Câu 46: Nhận xét sau đúng? Bằng chứng phôi sinh học so sánh loài giai đọan phát triển ... có giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng tổ tiên xa gọi chứng phôi sinh học Mọi sinh vật có mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh giới thuộc chứng sinh...
 • 9
 • 350
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử quốc gia lần 3 2015 môn hóa học trường thpt chuyên nguyễn huệ hà nộiđề thi thử vào 10 trường thpt chuyên nguyễn huệđề thi thử đại học trường thpt chuyên nguyễn huệđề thi thử môn sinh trường thpt chuyên nguyễn huệđề thi thử môn sinh trường thpt chuyên nguyễn huệ 2015đề thi thử đại học đợt 1 năm học 2012 2013 môn sinh học trường thpt chuyên lê quý đônTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh52 (sau khi thong qua UBND tinh)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201003_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet04_Thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.doc (41 Kb)06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN09 DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VUĐáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnGiải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toánBKC.Bao cao tai chinh quy II.2017 va giai trinh chenh lech loi nhuande dap an mon ly so gd ha noi 2017THPT SINH 12 501 tinh b c ninh155. cv giai trinh bao caoTOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANNGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2009chuyen khoa hoc tu nhien lan 3