Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học phần hóa vô cơ trung học phổ thông

bài thuyết trình các tiêu chuẩn hoạch định ngân sách vốn đầu tư vận dụng phương pháp thẩm định dự án trong thực tiễn

bài thuyết trình các tiêu chuẩn hoạch định ngân sách vốn đầu tư vận dụng phương pháp thẩm định dự án trong thực tiễn
... kê thực tế Thống kê tỷ lệ % giám đốc tài công ty lớn sử dụng phương pháp thẩm định dự án đầu khác Chương 11: Vận dụng tiêu chuẩn hoạch định ngân sách vốn đầu Thời Đánh giá dự án đầu ... Nhận diện dự án Các dự án độc lập lẫn Chương 10: Các tiêu chuẩn để lựa chọn đánh giá dự án Hiện giá NPV Tiêu chuẩn giá - NPV • NPV = Giá trị dòng tiền dự kiến ng lai • NPV = Đầu ban đầu I • ... bị giới hạn Nguồn vốn bị giới hạn thời kì • Các dự án nên xếp hạng theo giá trị NPV tính đồng vốn đầu ban đầu hay nói cách khác số PI Vốn đầu ban NPV  án đầu án DựNguồn vốn bị giới hạn 500...
 • 50
 • 932
 • 0

Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học ngữ văn 9

Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học ngữ văn 9
... B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH TRN TH THY DUNG Sử DụNG PHƯƠNG PHáP DạY HọC THEO Dự áN TRONG DạY HọC NGữ VĂN Chuyờn ngnh: Lý lun v PPDH b mụn Vn v Ting Vit Mó s: 60.14.01.11 ... hc, nm hc .Trong cỏch hc theo d ỏn, hc sinh lm vic theo nhúm gii quyt nhng cú tht i sng, theo sỏt chng trỡnh hc v cú phm vi kin thc liờn mụn 10 1.1.2.2 Cỏc c im ca dy hc theo d ỏn Theo thc t, ... 41 .9 6.7 100 Lm vic nhúm 28.8 51.3 12.8 7.1 100 Trc quan 70.4 23.0 5.0 1.6 100 T hc, t nghiờn cu 15.4 34.6 40.3 9. 7 100 Dy hc nờu 56.7 19. 8 15.0 8.5 100 Graph 35.0 39. 9 13.1 12.0 100 Dy hc theo...
 • 122
 • 878
 • 7

sáng kiến sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy một số bài ở môn vật lý 9

sáng kiến sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy một số bài ở môn vật lý 9
... sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A CƠ SỞ LÝ LUẬN Dạy học theo dự án gì? Dạy học theo dự án hình thức dạy học lấy hoạt động người học ... Page sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật Thơng qua dự án học sinh tìm hiểu dụng cụ dùng điện thực tế, học sinh giải thích dụng cụ điện hoạt động dựa tác dụng ... f Đánh giá dự án: Thơng qua việc đánh giá dự án - Rèn luyện cho học sinh có tinh thành phê tự phê Page sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật - Giúp cho học...
 • 21
 • 279
 • 0

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông
... sáng tạo Vì thực tế đó, định chọn nghiên cứu đề tài : SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục đích nghiên cứu Vận dụng phương pháp dạy học dự án ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM Trần Thị Huyền Trang SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lí luận phương pháp dạy học môn Hoá học Mã số ... 1.1.1 Sử dụng dạy học dự án nước giới 1.1.2 Sử dụng dạy học dự án Việt Nam .5 1.2 Phương pháp dạy học 10 1.2.1 Tổng quan phương pháp dạy học 10 1.2.2 Ba cấp độ phương...
 • 209
 • 239
 • 3

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... cứu Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để nâng cao hiệu dạy học hóa học lớp 11 THPT Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Việc sử dụng phương pháp dạy học dự án dạy học hóa học ... đổi phương pháp dạy học, phương pháp dạy học tích cực, phương pháp dạy học theo dự án - Tìm hiểu sở thực tiễn đề tài - Nghiên cứu xây dựng dự án dạy học hóa học lớp 11 THPT - Đề xuất biện pháp ... án học tập giảng dạy hóa học lớp 11 THPT chương 36 Chương VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC LỚP 11 THPT 2.1 Tổng quan chương trình hóa học 11 THPT 2.1.1 Ngun tắc xây dựng...
 • 170
 • 141
 • 0

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học phần hóa trung học phổ thông

sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học phần hóa vô cơ trung học phổ thông
... dạy học dựa dự án , dạy học theo dự án , học theo dự án Trong luận văn này, ngắn gọn, thống sử dụng cụm từ dạy học dự án (DHDA) Dạy học dự án có nguồn gốc từ Châu Âu, bắt đầu xuất Ý, Pháp ... PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc sử dụng DHDA phần hóa THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học giai đoạn ... dựng số dự án mới, hay; ứng dụng DHDA vào giảng dạy hóa học phần hóa trung học phổ thông, góp phần đưa DHDA đến gần với thực tiễn dạy học, chọn nghiên cứu đề tài “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC...
 • 160
 • 228
 • 0

Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên phạm địa lí (TT)

Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm địa lí (TT)
... Đại học S- phạm Hà Nội Phản biện 3: PGS.TS D-ơng Quỳnh Ph-ơng Tr-ờng Đại học S- phạm - Đại học Thái Nguyên Luận án đ-ợc bảo vệ tại: Hội đồng chấm Luận án cấp: Tr-ờng Họp tại: Tr-ờng Đại học S- phạm ... Luận án đ-ợc hoàn thành tại: tr-ờng đại học s- phạm Hà nội Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Văn Đức PGS.TS Đào Khang Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Trần Cầu Viện Địa lý Phản biện ... hu cho sinh viờn s phm a lớ, nõng cao cht lng o to giỏo viờn ỏp ng yờu cu i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to ca t nc Mc tiờu c th - S dng PPDA nhm phỏt trin nng lc dy hc tớch hp GDBKH cho sinh...
 • 27
 • 250
 • 0

Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên phạm địa lí

Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm địa lí
... phương pháp dự án dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu nhằm góp phần phát triển lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên phạm Địa lí, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ... hoạch dạy học Tích hợp GDBĐKH chương trình đào tạo giáo viên Địa hướng đào tạo không chuyên tích hợp GDBĐKH cho sinh viên 1.3.3 Dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu 1.3.3.1 Dạy học tích hợp ... tiễn giáo dục 1.2 Phương pháp dự án 1.2.1 Khái niệm phương pháp dự án 1.4.88 Có nhiều thuật ngữ khác phương pháp dạy học dự án /phương pháp dự án: Phương pháp dự án (Project Method), Bài tập dự án...
 • 233
 • 96
 • 0

SKKN THIẾT kế và THỬ NGHIỆM một số bài GIẢNG sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học dự án vào môn CÔNG NGHỆ 10

SKKN THIẾT kế và THỬ NGHIỆM một số bài GIẢNG sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học dự án vào môn CÔNG NGHỆ 10
... tài: Thiết kế thử nghiệm số giảng sử dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Công nghệ 10 trường THPT Xuân Thọ - Xuân Lộc - Đồng Nai 1.2 Mục đích nghiên cứu Thông qua việc thiết kế thử nghiệm giảng ... trường THPT” năm học 2012 - 2013 i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài: “ Thiết kế thử nghiệm số giảng sử dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Công nghệ 10 tiến hành từ tháng 11/2012 đến tháng 3/2013 thực ... Tìm hiểu sở lý luận, thiết kế giảng phương pháp dự án cho môn Công nghệ 10 thử nghiệm dạy sử dụng phương pháp lớp (10A11, 10A12) trường THPT Xuân Thọ - Thời gian: Từ tháng 10/ 2012 đến 03/2013...
 • 66
 • 257
 • 0

Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông
... sáng tạo Vì thực tế đó, định chọn nghiên cứu đề tài : SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục đích nghiên cứu Vận dụng phương pháp dạy học dự án ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM Trần Thị Huyền Trang SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lí luận phương pháp dạy học môn Hoá học Mã số ... 1.1.1 Sử dụng dạy học dự án nước giới 1.1.2 Sử dụng dạy học dự án Việt Nam .5 1.2 Phương pháp dạy học 10 1.2.1 Tổng quan phương pháp dạy học 10 1.2.2 Ba cấp độ phương...
 • 20
 • 270
 • 1

Sử dụng phương pháp dạy học nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 11 - Chương trình nâng cao ở trường THPT

Sử dụng phương pháp dạy học nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 11 - Chương trình nâng cao ở trường THPT
... khoa Hóa học, trường Đại Học Sư phạm TP.HCM, hướng dẫn giúp đỡ tận tình trình nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hóa học trường ĐHSP TP.HCM giúp đỡ trình học ... PPDH HP TC NHểM NH TRONG DY HC HểA HC LP 11 CHNG TRèNH NNG CAO TRNG THPT 2.1 Tng quan v chng trỡnh Húa hc 11 nõng cao 2.1.1 Cu trỳc ca chng trỡnh Chng trỡnh Húa hc 11 (nõng cao) gm 63 bi ú cú ... lp 11 chng trỡnh nõng cao trng THPT Khỏch th nghiờn cu Quỏ trỡnh dy hc húa hc trng trung hc ph thụng i tng nghiờn cu PPDH hp tỏc nhúm nh dy hc húa hc trng THPT, lp 11 chng trỡnh nõng cao...
 • 123
 • 1,922
 • 17

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9
... cứu: Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp ứng dụng CNTT để thiết kế giảng điện tử môn hoá học trường THCS - Lớp 9 Mục đích nghiên cứu Thiết kế số giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học lớp ... dạy học Hoá học trường trung học sở lớp 4.2 Đối tượng nghiên cứu - Bài giảng điện tử sử dụng phương pháp dạy học phức hợp phần mềm trình diễn PowerPoint Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp ... năng: phương pháp dạy phương pháp học 1.2.4.4 Ưu điểm phương pháp dạy học phức hợp Phương pháp dạy học phức hợp tạo hiệu tích hợp phương pháp, hiệu ứng cộng hưởng phương pháp: sức mạnh tổng hợp...
 • 241
 • 934
 • 5

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu lớp 11 - chương trình bản

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản
... tài - Bước đầu áp dụng PPDH phức hợp vào hướng dẫn HS giải tập phần hóa hữu lớp 11 chương trình - Đề xuất qui trình sử dụng PPDH phức hợp để hướng dẫn HS giải tập, sử dụng phối hợp dạy học ... HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - Phan Thị Mộng Tuyền SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN HOÁ HỮU CƠ LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Chuyên ngành : Lí luận phương ... HS giải tập giới hạn phần hóa hữu lớp 11 chương trình Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng PPDH phức hợp cách linh hoạt, hợp lý để hướng dẫn học sinh giải tập phần hoá hữu lớp 11 chương trình giúp...
 • 173
 • 2,290
 • 4

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 11 - chương trình nâng cao ở trường THPT

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 11 - chương trình nâng cao ở trường THPT
... khoa Hóa học, trường Đại Học Sư phạm TP.HCM, hướng dẫn giúp đỡ tận tình trình nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hóa học trường ĐHSP TP.HCM giúp đỡ trình học ... PPDH HP TC NHểM NH TRONG DY HC HểA HC LP 11 CHNG TRèNH NNG CAO TRNG THPT 2.1 Tng quan v chng trỡnh Húa hc 11 nõng cao 2.1.1 Cu trỳc ca chng trỡnh Chng trỡnh Húa hc 11 (nõng cao) gm 63 bi ú cú ... lp 11 chng trỡnh nõng cao trng THPT Khỏch th nghiờn cu Quỏ trỡnh dy hc húa hc trng trung hc ph thụng i tng nghiờn cu PPDH hp tỏc nhúm nh dy hc húa hc trng THPT, lp 11 chng trỡnh nõng cao...
 • 123
 • 911
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan su dung phuong phap so do doan thang trong day toan o tieu hocsu dung phuong phap ban tay nan bot trong soan giao an mon khoa hoc lop 4sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngsử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong quá trình dạy học phân môn khoa học môn tự nhiên và xã hội ở bậc tiểu họcnâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường tiểu học hiệp hòanghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học chương trình hoá với sự hỗ trợ của phần mềm power point thông qua môn tiếng việt ở tiểu họcnghiên cứu khoa học sư phạm sử dụng phương pháp dạy học phân tích đi lên trong hình học ở chương iii nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 9xây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn lao động kỹ thuật ở tiểu họcsử dụng phương pháp dạy học theo góc trong môn hóa học nhằm phát huy tính tích cực của học sinhsử dụng phương pháp dạy học vấn đáp đàm thoại để tạo bầu không khí văn chương trong giờ dạy – học vănsử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học bài tập toán chương phương pháp toạ độ trong không giansử dụng phương pháp sơ đồ bảng biểu trong dạy học ngữ văn ở trung tâm gdtx dntình hình sử dụng phương pháp dạy học tích cực ở trường tiểu họcsử dụng phương pháp lược đồ tư duy trong giảng dạy chương 6 oxi lưu huỳnh hóa học 10 ban cơ bảntìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong quá trình dạy học môn địa lí lớp 4 của giáo viên các trường tiểu học huyện sóc sơn hà nộiThực trạng chung hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam hiện nay và một số giải phápthiết bị lọc ly tâm kiểu đứng (cyclon)Tìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt namtruyền hình lai ghép hbb tvBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,1923 de cuong on tap anh 9 HK1TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHđồ án chi tiết máy newquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mXÂY DỰNG hệ THỐNG QUẢN lý KHÁCH sạnTìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍTư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhtổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvQuy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàng