Yếu tố tôn giáo trong các nền nghệ thuật cổ điển đông nam á

yếu tố tôn giáo trong các nền nghệ thuật cổ điển đông nam á

yếu tố tôn giáo trong các nền nghệ thuật cổ điển đông nam á
... Sắc Ân Độ giáo Phật giáo Do vậy, xếp chúng theo đặc trưng tôn giáo: nghệ thuật Phật giáo Phù Nam, nghệ thuật Siva giáo Champa, nghệ thuật Phật giáo Trung Java, nghệ thuật Phật giáo Thái Lan, Lào ... chưa có tác phẩm riêng nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Đông Nam Á đặt mối liên hệ tôn giáo với nghệ thuật Một số tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiên cứu sâu nghệ thuật Đông Nam Á yếu tố tôn giáo nêu ... tương tác với tôn giáo lớn đến từ bên khu vực, gần chưa có tác phẩm viết nghệ thuật Đông Nam Á đề cập chi tiết, mang lại nhận thức chuẩn xác tác động yếu tố tôn giáo nghệ thuật cổ điển Đông Nam Á, ...
 • 138
 • 127
 • 0

Tài liệu Yếu tố tâm lý trong nhiếp ảnh nghệ thuật ppt

Tài liệu Yếu tố tâm lý trong nhiếp ảnh nghệ thuật ppt
... hoàn tất kiến thức kỹ thuật xong ta bắt đầu xây dựng công trình nghệ thuật Nghệ thuật não liên quan với nhu nào? Não đóng vài trò quan trọng nhiếp ảnh nghệ thuật Nếu não nghệ thuật Não phận quan ... cảnh hình cầu kỳ phức tạp Những hình chụp thái cực tâm gây ấn tượng khó tạo cảm giác hài hòa tâm hồn người xem Hình nghệ thuật đòi hỏi cân đối yếu tố kể Bức hình nghệ thuật thường diễn tả tâm ... tạo hình nghệ thuật hay không Nói tóm lại máy ảnh ống kính đắc tiền tạo cho ta phương tiện thuận lợi chụp hình nghệ thuật Chủ yếu cặp mắt tâm hồn người đứng sau máy ảnh tạo hình nghệ thuật Nói...
 • 6
 • 380
 • 2

LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay pot

LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay pot
... nước Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Chương Những vấn đề chung tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào Doanh Nghiệp 1.1 ... tế tổ chức KTQT yếu tố đầu vào đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KTQT yếu tố đầu vào DNNN Việt Nam Chương Thực trạng tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào doanh nghiệp nhà nước ... tình hình sử dụng yếu tố đầu vào để phục vụ cho việc đề định quản trị yếu tố đầu vào 1.3 Tổ chức Kế toán quản trị yếu tố đầu vào Doanh nghiệp 1.3.1 Sự xuất kế toán quản trị Kế toán công cụ phục...
 • 101
 • 336
 • 2

LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay potx

LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay potx
... nước Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Chương Những vấn đề chung tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào Doanh Nghiệp 1.1 ... tế tổ chức KTQT yếu tố đầu vào đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KTQT yếu tố đầu vào DNNN Việt Nam Chương Thực trạng tổ chức kế toán quản trị yếu tố đầu vào doanh nghiệp nhà nước ... tình hình sử dụng yếu tố đầu vào để phục vụ cho việc đề định quản trị yếu tố đầu vào 1.3 Tổ chức Kế toán quản trị yếu tố đầu vào Doanh nghiệp 1.3.1 Sự xuất kế toán quản trị Kế toán công cụ phục...
 • 74
 • 285
 • 1

Bàn thêm về tương quan giữa cái cổ truyền và cái độc đáo trong thi pháp trung đại (Về những phóng tác trong các nền văn học cổ điển Trung Cận đông) ppsx

Bàn thêm về tương quan giữa cái cổ truyền và cái độc đáo trong thi pháp trung đại (Về những phóng tác trong các nền văn học cổ điển Trung Cận đông) ppsx
... trung tâm hệ thống văn học trung đại Nó dựa vào tính phi lịch sử (ngoại lịch sử) ý thức nghệ thuật truyền thống Các tác phẩm văn học cổ Nga “sống nhiều kỉ”, trong văn học thành văn tất viết hay ... giản: tác giả người bắt chước Tuy nhiên bình quyền hoàn toàn bình thường nhà văn, độc giả học giả trung đại Trong trường hợp này, rõ ràng, bắt gặp quan niệm đặc thù tính độc đáo tác giả văn học Trung ... 1975:471-472] Những kiểu phóng tác khác văn học trung đại thống tính định đích chung nhằm vào quan hệ sáng tạo với “bản gốc”, vào việc thi tài” “tranh đua” với Khái niệm “tranh đua” khái niệm trung...
 • 12
 • 231
 • 1

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam ppsx

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam ppsx
... lịch sử hệ thống quan niệm tôn giáo định Truyện cổ tôn giáo thường giáo phái tôn giáo sử dụng với mục đích truyền bá tôn giáo 3.2 Một số loại truyện cổ tôn giáo Việt Nam Với mục đích mở rộng ảnh ... ngưỡng dân gian thờ Mẫu, tôn sùng phụ nữ văn hóa truyền thống Việt Nam với tôn giáo ngoại lai 3.2.3 Truyện cổ Đạo giáo Tuy không xem ba tôn giáo giới Đạo giáo tôn giáo có ảnh hưởng lớn Việt Nam ... ngưỡng dân gian thành tôn giáo không xảy Việt Nam tôn giáo địa theo nghĩa, truyện cổ tôn giáo truyện liên quan tới tôn giáo ngoại lai Nhưng đặc điểm riêng lịch sử, văn hóa tâm lý tiếp nhận, loại tôn...
 • 7
 • 257
 • 4

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam pptx

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam pptx
... ban đầu Yếu tố tôn giáo truyện kể dân gian Việt Nam Yếu tố tôn giáo xuất truyện kể dân gian muộn nhiều so với xuất tôn giáo đời sống Chỉ tới tôn giáo phát triển đến mức độ định, sâu vào đời sống ... xem yếu tố tôn giáo, cho dù biến đổi so với yếu tố nguyên gốc Với quan niệm vậy, thấy truyện kể dân gian, yếu tố tôn giáo tồn phong phú Một biểu dễ nhận thấy yếu tố tôn giáo truyện kể dân gian ... xác định bước đầu khác biệt truyện kể dân gian yếu tố tôn giáo (hay mang màu sắc tôn giáo) truyện cổ tôn giáo, dựa vào yếu tố tôn giáo tồn thân truyện kể Ở đây, coi truyện Tấm Cám dẫn chứng sinh...
 • 8
 • 296
 • 0

integrating pronunciation elements into listening lessons for first-year students in backan community college = kết hợp các yếu tố phát âm trong giờ học nghe cho sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng cộng đồng bắc kạn tt

integrating pronunciation elements into listening lessons for first-year students in backan community college = kết hợp các yếu tố phát âm trong giờ học nghe cho sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng cộng đồng bắc kạn tt
... integrating stress and intonation into listening lesson is useful Figure 2.5 Students likeness of integrating stress and intonation into listening lessons Figure 2.6 Students opinions about the appropriation ... action search on the teaching of stress and intonation entitled: Integrating pronunciation elements into listening lessons for first- year students in Backan College of Community The study was ... as stated in Chapter 1, is to examine whether or not the teaching of integrating pronunciation elements into listening lessons is effective with students at Backan Community College In order to...
 • 55
 • 399
 • 0

integrating pronunciation elements into listening lessons for first-year students in backan community college = kết hợp các yếu tố phát âm trong giờ học nghe cho sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng cộng đồng bắc kạn

integrating pronunciation elements into listening lessons for first-year students in backan community college = kết hợp các yếu tố phát âm trong giờ học nghe cho sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng cộng đồng bắc kạn
... STUDENTS IN BACKAN COMMUNITY COLLEGE KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ PHÁT ÂM TRONG GIỜ HỌC NGHE CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KAN M.A MINOR THESIS Field: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY ... pronunciation elements into listening lessons to students pronunciation? b What are the students attitudes toward and perceptions of the integration of pronunciation elements into listening lessons? ... course 2.3 Integrating pronunciation into listening With regard to the integration of pronunciation elements into listening, most researchers deal with how and why the teaching affects students ...
 • 15
 • 245
 • 0

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáoyếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ HẢI YẾN QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TÔN GIÁO VÀ YẾU TỐ THẨM MỸ TRONG NHỮNG SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ Luận văn ... tưởng Tuệ Trung Thượng sĩ thể sáng tác văn học Chúng nghiên cứu đề tài Quan hệ yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ với mục đích làm rõ giá trị tư tưởng tác phẩm Tuệ ... nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu Yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ (chủ yếu qua sáng tác thơ) Yếu tố tôn giáo chủ yếu thể phương diện Thiền học, Thiền tính Mục...
 • 111
 • 428
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MARKETING – MIX TRONG DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MARKETING – MIX TRONG DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI
... MARKETING TẠI VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI Các yếu tố Marketing - mix dịch vụ Internet  Sản phẩm − Dịch vụ Internet 1260: Dịch vụ Internet 1260 dịch vụ kết nối vào mạng Internet- VNN để sử dụng dịch vụ ... dịch vụ viễn thông Viễn thông Đồng Nai Tình hình kinh doanh dịch vụ Internet Trung tâm Viễn thông Viễn thông Đồng Nai 2.1 Tình hình doanh thu dịch vụ qua năm Trung tâm Viễn thông Viễn thông Đồng ... mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông địa bàn tỉnh Các dịch vụ Viễn thông Đồng Nai cung cấp là: điện thoại cố định, dịch vụ Internet, điện thoại di động, dịch vụ 1080 1088, dịch vụ điện...
 • 26
 • 324
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP
... tởng bảo thủ, không muốn thay đổi, nên trở nên lạc hậu với bên ngoài, làm ảnh hởng đến hình ảnh Việt Nam thơng trờng quốc tế 2.2 Thực trạng xây dựng phát huy yếu tố văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ... đội ngũ doanh nhân Việt Nam văn hóa doanh nghiệp Phần đông ngời Việt Nam coi văn hoá nh tính từ, tức xem văn hoá nh trình độ cao sinh hoạt văn hoá hội, biểu văn minh (VD: sống có văn hoá) (6),thiên ... thị trờng Sau ví dụ công tác xây dựng phát huy yếu tố văn hoá kinh doanh số đại gia Việt Nam Văn hóa FPT Có thể nói FPT thành công biết xây dựng VHDN, dựa kế thừa văn hoá truyền thống, học hỏi có...
 • 40
 • 255
 • 0

Yếu tố hài hước trong các chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm potx

Yếu tố hài hước trong các chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm potx
... Hispanic Marketing, Chicago, cho biết “Sự hài hước không tồn bên nội dung chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm Nếu chiến lược quảng cáo sản phẩm mạnh, quảng cáo hiệu dù có hay không hài hước Người ... định Quảng cáo hãng đèn pin "Sự hài hước cần tương xứng với sản phẩm quảng cáo, với khán giả với người tiêu dùng tiềm sản phẩm Sự hài hước mang tính hài hước đơn chỗ đứng chiến dịch marketing ... sắc sản phẩm, cho dù có hay tính hài hước mang lại hiệu Một quảng cáo hài hước đem lại hiệu tuyệt vời, quảng cáo hài hước tệ hại, kết bất lợi", chuyên gia sáng tạo nghỉ hưu cho biết Quảng cáo...
 • 5
 • 344
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật truyền thống đông nam átư tưởng tôn giáo trong các thế kỉ xxvyếu tố con người trong các doanh nghiệphàm lượng các yếu tố sản xuất trong các hàng hóa và đường giới hạn khả năng sản xuấtyếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính3 18 diễn biến các yếu tố môi trường trong các nghiệm thức độ mặnảnh hưởng của tôn giáo đến văn hóa nghệ thuậtquản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía bắc việt nam cơ sở đề xuất một chương trình nâng caokhái quát về chuyển giao trong các hệ thống thông tin di độngbà bầu nên nghe nhạc cổ điểncác nền văn hóa cổ ở việt namcác nền văn minh cổ đại ở châu álap bang tom tat cac giai doan lich su trong su phat trien cua khu vuc dong nam a den giua the ki 19nền kinh tế số 1 đông nam ácác vương quốc cổ đại đông nam ábao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học