Sự chuyển biến của một số tác giả thơ mới trong thơ ca cách mạng

sự chuyển biến của một số tác giả thơ mới trong thơ ca cách mạng

sự chuyển biến của một số tác giả thơ mới trong thơ ca cách mạng
... định Sự chuyển biến đối tượng trung tâm Sự chuyển biến rõ ràng từ phạm trù Thơ mới, thơ lãng mạn đến thơ cách mạng Sự chuyển biến thế, tất phải khảo sát nội dung lẫn hình thức - Sự chuyển biến ... công đáng kể từ chuyển biến thơ ca cách mạng Tiểu kết * Thứ nhất: Nghiên cứu trình chuyển biến từ quan niệm sáng tác thơ ca lãng mạn đến quan niệm sáng tác thơ ca thực cách mạng tác giả, thấy vai ... quan niệm sáng tác cụ thể số tác giả: 1.2.2 Trong số nhà thơ theo cách mạng, Xuân Diệu người có chuyển biến sớm mạnh mẽ thơ ca từ ngày đầu Cách mạng tháng Tám Tuy nhiên, ông số nhà thơ nhiều dằn...
 • 157
 • 169
 • 0

Sự chuyển đối của loại hình tác giả văn học việt nam trước cách mạng tháng tám qua trường hợp nguyễn công hoan

Sự chuyển đối của loại hình tác giả văn học việt nam trước cách mạng tháng tám qua trường hợp nguyễn công hoan
... thành người nhà văn Bởi vậy, luận văn sâu hướng tới chuyển đổi loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám qua tác giả Nguyễn Công Hoan Luận văn hình thành trực tiếp từ gợi ý hướng ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HÀ HUY THÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TÁC GIẢ VĂN HỌC VIỆT NAM TRƢỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM QUA TRƢỜNG HỢP ... Nguyễn Công Hoan chưa thật ý đến đường ảnh hưởng quan trọng tới vận động, chuyển đổi loại hình nhà văn Bởi vậy, luận văn cố gắng làm rõ chuyển đổi loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng...
 • 112
 • 181
 • 1

Sự chuyển đối của loại hình tác giả văn học việt nam trước cách mạng tháng tám qua trường hợp nguyễn công hoan

Sự chuyển đối của loại hình tác giả văn học việt nam trước cách mạng tháng tám qua trường hợp nguyễn công hoan
... thành người nhà văn Bởi vậy, luận văn sâu hướng tới chuyển đổi loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám qua tác giả Nguyễn Công Hoan Luận văn hình thành trực tiếp từ gợi ý hướng ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HÀ HUY THÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TÁC GIẢ VĂN HỌC VIỆT NAM TRƢỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM QUA TRƢỜNG HỢP ... Nguyễn Công Hoan chưa thật ý đến đường ảnh hưởng quan trọng tới vận động, chuyển đổi loại hình nhà văn Bởi vậy, luận văn cố gắng làm rõ chuyển đổi loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng...
 • 112
 • 213
 • 0

Quan niệm về thơ của một số tác gia tiêu biểu trong phong trào thơ mới

Quan niệm về thơ của một số tác gia tiêu biểu trong phong trào thơ mới
... tác gia tiêu biểu phong trào Thơ Chương Quan niệm chất, chức thơ Chương Quan niệm nhà thơ, hình thức thơ số vấn đề khác thơ 11 Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUAN NIỆM VỀ THƠ CỦA MỘT SỐ ... VÀ PHÁT TRIỂN QUAN NIỆM VỀ THƠ CỦA MỘT SỐ TÁC GIA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI … 1.1 Ảnh hưởng trường phái thơ Pháp ………………………… 1.2 Ảnh hưởng văn hóa phương Đông, thơ Đường thơ ca truyền ... Những công trình đề cập đến quan niệm thơ phong trào Thơ nói chung công trình đề cập đến quan niệm thơ tác giả cụ thể Trong hướng nghiên cứu quan niệm thơ phong trào Thơ nói chung, kể đến công...
 • 109
 • 1,084
 • 3

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thờ_4 pdf

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thờ_4 pdf
... nhiều khác biệt với tác giả miền Bắc việc thể vấn đề, quan niệm sống người Tìm hiểu vấn đề từ góc độ có thêm sở để đánh giá mực tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Nói đến cảm hứng nói đến cảm hứng sống đời ... đức, lối sống xã hội nỗi trăn trở day dứt số tác giả tiểu thuyết miền Bắc lẫn Hồ Biểu Chánh Nó hút họ vào tìm hiểu việc, phát thật nhiều vấn đề Với nhìn tinh tế, chủ quan số nhà văn miền Bắc khái ... trình tìm sống hạnh phúc người Người viết vào so sánh tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết số tác giả thuộc dòng văn học hợp pháp miền Bắc Giữa hai phận có chung điều kiện hình thành, phát triển...
 • 5
 • 216
 • 0

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời_3 pot

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời_3 pot
... tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể đổi thay có nhiều tính chất phức tạp kinh tế nói Nhìn chung, nói đến tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh số nhà văn miền Bắc thật bề bộn, phức tạp Phản ánh sự, Hồ Biểu Chánh ... điểm chung cho thể loại Đã có gặp gỡ , đồng thời có nhiều nét khác biệt tiểu thuyết miền Bắc tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Sự gặp gỡ điều tất yếu xảy nhà văn chọn giải pháp tiếp nhận từ phương ... kỷ XX, Hồ Biểu Chánh người tiên phong việc đại hóa tiểu thuyết Việt Nam, theo đường chủ nghĩa thực Qua tìm hiểu cảm hứng sự, thấy rõ từ đại hóa, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh tiểu thuyết miền Bắc có...
 • 7
 • 229
 • 0

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời_2 potx

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời_2 potx
... sức mạnh để người vượt qua chông gai thử thách sống Đây nét khác biệt tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh so với tiểu thuyết số tác giả miền Bắc thời 2.2 Hiện thực giai cấp phong kiến thống trị đương thời ... lớp thống trị đương thời Thế đề cập tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh có nội dung phong phú, bao quát thực xã hội tiểu thuyết miền Bắc Viết giai cấp thống trị xã hội tại, Hồ Biểu Chánh không nói đến kẻ ... xuôi tự sự, tiểu thuyết gia đại có nhiều thuận lợi việc thể vấn đề Hồ Biểu Chánh số nhà văn miền Bắc chứng minh suy thoái giai cấp thống trị gây ảnh hưởng xấu cho sống nhân dân Các nhà văn gặp ởhướng...
 • 6
 • 244
 • 0

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời pot

Cảm hứng thế sự - điểm gặp gỡ và khác biệt giữa tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết của một số tác giả miền Bắc cùng thời pot
... lúng túng nhiều lối sống, chí bị rơi vào bi quan chán nản hay tuyệt vọng Cùng hướng nhìn với số tác giả miền Bắc, Hồ Biểu Chánh nhận thấy sa sút nghiêm trọng đạo đức xã hội Nam vào năm đầu kỷ XX ... hội, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể nhìn vừa bao quát, vừa cụ thể thực trạng phong hóa, đạo đức xã hội Khác với số tiểu thuyết miền Bắc, tập trung thể sa sút đạo đức gia đình phong kiến số phận ... vạn Hồ Biểu Chánh đặt góc nhìn đạo đức, lối sống phát nhiều vấn đề nhức nhối xã hội đương thời Hồ Biểu Chánh nhiều nhà văn Miền Bắc có chung tâm trạng với Tản Đà, hoang mang, lo lắng đến cùng: ...
 • 6
 • 160
 • 0

Đặc điểm loại hình thơ thế hệ chống mỹ qua sáng tác của một số tác giả tiêu biểu

Đặc điểm loại hình thơ thế hệ chống mỹ qua sáng tác của một số tác giả tiêu biểu
... Nguyn Khoa im 3.3 Xuõn Qunh Chng hình thành đội ngũ nhà thơ "thế hệ chống mỹ" 1.1 Vn nhận diện dòng chảy thơ theo đóng góp hệ tác giả Lch s hc l mt dũng chy liờn tc qua thi gian Tuy nhiờn, hiu ... tỏc ca h 21 Chng số đặc điểm mang tính chất loại hình thơ "thế hệ chống mỹ" 2.1 Mt s gii thuyt chung v khỏi nim loi hỡnh Phng phỏp loi hỡnh l mt phng phỏp hu hiu tỡm hiu tng quan gia cỏi chung ... phi quan im ngh phc v chớnh tr nờn nú cú nhng nột c thự Vỡ vy nghiờn cu th chống Mỹ nói chung, thơ "thế hệ chống Mỹ" nói riêng, chỳng ta nờn t chúng hon cnh ú m ỏnh giỏ, nhỡn nhn cho tht khỏch quan...
 • 68
 • 535
 • 1

Nghiên cứu tự do hoá ngôn ngữ thơ tiếng Việt hiện đại thế kỷ XX (trên tư liệu các tập thơ của một số tác giả)

Nghiên cứu tự do hoá ngôn ngữ thơ tiếng Việt hiện đại thế kỷ XX (trên tư liệu các tập thơ của một số tác giả)
... cứu tự hóa ngôn ngữ thơ nh chuyên luận Vì thế, luận án nghiên cứu tự hóa ngôn ngữ thơ- điểm nóng mảng nghiên cứu ngôn ngữ văn học Với đề tài Nghiên cứu tự hóa ngôn ngữ thơ tiếng Việt đại kỷ XX ... tiếng Việt kỷ XX cấp độ thơ Chơng Sự tự hóa ngôn ngữ thơ tiếng Việt kỷ XX cấp độ khổ thơ Chơng Sự tự hóa ngôn ngữ thơ tiếng Việt kỷ XX cấp độ câu thơ Vinôgrađốp, M.B Khrapchencô, N.L Crápxốpcủa ... niệm thơ tự do, tự hóa thơ tự hóa ngôn ngữ thơ; ý thơ, tứ thơ, cấu trúc thơ (bài, khổ, câu) Tiếp đến cách tiếp cận khác nghiên cứu thơ, lối nghiên cứu thơ từ truyền thống đến đại Việt Nam (thơ...
 • 15
 • 380
 • 1

đánh giá sự phù hợp của một số loại bao bì đựng sản phẩm phê hòa tan

đánh giá sự phù hợp của một số loại bao bì đựng sản phẩm cà phê hòa tan
... án “ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ LOẠI BAO BÌ ĐỰNG SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN thực với mục đích tìm cấu trúc bao thích hợp dùng để đựng trực tiếp phê hòa tan số loại bao đựng phê có ... hàng phê hòa tan với nhiều loại bao khác Nhằm mục đích tìm loại bao phù hợp đựng bột phê hòa tan, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ LOẠI BAO BÌ ĐỰNG SẢN PHẨM ... PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN Để đánh giá phù hợp bao đựng sản phẩm phê hòa tan có nhiều tiêu, điều kiện thời gian thực đồ án có hạn nên đồ án kiểm tra số tiêu Đề tài nghiên cứu cấu trúc bao số...
 • 77
 • 617
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự chuyển hóa của một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự chuyển hóa của một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng
... hợp rác hữu phƣơng pháp lên men nóng 3.3.1 Các thông số hóa trình lên men yếm khí Xem xét tổng hợp thay đổi thông số hóa trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu phương pháp lên ... kiện tối ưu ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên men yếm khí nóng Thực nghiệm xác định điều kiện tối ưu tỷ lệ phối trộn thích hợp ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên men ... quy trình xử bùn thải ô thị Việt Nam nói chung bùn thải thành phố Hà Nội nói riêng, chọn đề tài Nghiên cứu chuyển hóa số yếu tố gây ô nhiễm trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên...
 • 27
 • 239
 • 0

Gia đình thời hiện đại trong truyện ngắn của một số tác giả nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư

Gia đình thời hiện đại trong truyện ngắn của một số tác giả nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư
... văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Thị Hảo, Nguyễn Ngọc khơi sâu vào nguồn mạch chất liệu hấp dẫn: đời sống gia đình thời đại 7 Xây dựng luận văn với nhan đề: Gia đình thời đại truyện ngắn số tác giả ... sống hôm Tìm hiểu Gia đình thời đại truyện ngắn số tác giả nữ (Nguyễn Thị Thu Huệ, Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư) , hiểu thêm thể loại truyện ngắn nội dung phản ánh lẫn nghệ thu t thể thời kì văn chương ... đề gia đình thời đại Để thực mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn đời sống gia đình thời đại tập truyện ngắn ba nhà văn nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Thị Hảo mặt: Gia đình đại...
 • 99
 • 188
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: 4 1 so sánh với kết quả của một số tác giả nước ngoài và trong nướcmột số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam từ cuối thế 19 đến 1954một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam cuối thế kỉ xix đến năm 1954 lớp 7một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam cuối thế kỉ xix đến năm 19543 tr bài 30 một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật ý thời kỳ phục hưngbai 29 mi thuat 8 mot so tac gia tac pham tieu bieu cua truong phai hoi hoa an tuongbào 30 một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật ý thời kì phục hưngbài 30 một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật ý thời kỳ phục hưngcau hoi trac nghiem ve mot so tac gia tac phan tieu bieu cua mi thuat y thoi ki phuc hunggiá trị nhiệt độ và ph tối ưu cho sự phát triển của một số vi sinh vậtkinh nghiệm của một số quốc gia trong việc giải quyết những tác động của đồng eurosự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gỗ việt nam sang nhật bản và kinh nghiệm xuất khẩu sản phẩm gỗ của một số quốc giaa giới thiệu tiểu sử một số tác giả việt nam và nước ngoài tiêu biểuhiện trạng sử dụng công nghệ hóa khí than của một số quốc gia trên thế giớilịch sử hình thành và kinh nghiệm phát triển siêu thị của một số quốc gia trên thế giớiHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả