Đề thi thử môn toán 2016 trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 1

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt chuyên phạm nội lần 1

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt chuyên sư phạm hà nội lần 1
... ÁP ÁN – THANG DI M THI TH L N I – KÌ THI THPT QU C GIA N M 2 016 Câu ÁP ÁN I(2,0 1. (1, 0 m) m) 1. TX : D= R i m 1, 00 S bi n thi n lim y  ; lim y   x x y '  ... '  1  k   k  3    k  3 1  2 .1  k   3  k  nghi m c a (1) Ta có G i 0,25 Do MI 0,25 trung n c a ∆AMB Do I M m c đ nh nên tr ng tâm c a ∆AMB c đ nh (đpcm) (1, 0 (1, 0 m) ... u n c a đ th hàm s th nh n m I (1; -2) làm tâm đ i x ng (1, 0 m) Tìm k … >> Truy c p trang http://tuyensinh247.com/ đ h c Toán – Lý – Hóa – Sinh – V n – Anh t t nh t! PT ∆: y = k(x -1) -2 Ph Ta có...
  • 6
  • 78
  • 0

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt hậu lộc 2 thanh hóa lần 1

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt hậu lộc 2 thanh hóa lần 1
... 2 x 1  3x  3x 1  x  0 .25  x 1  x 1 3  3x 1  3x 1 1 2 2 0 .25  x 1 23 .2 x 1  3x 1  3.3x 1 2 2  x 1 1    3x 1 1  3 2   3 b) x2 1   x2    x   log3 ... nh t! 0 .25 1 Tính f  1   ln 3; f      ln 2; f     2 V y f  x   ln 2; max f  x   1; 0  1; 0 a) 1 2x 1  3x  3x 1  x  2 2 0.50 0.50 T p xác đ nh 2 2 x 1  3x ...   P       17 x y z x   z y  y P 2 4x y y 4z 2 1712 17 ; y x z y    1. 00 0 .25 0 .25 0 .25  ng th c x y b   a , c   a 0 .25 V y GTNN c a P 12 17 Chú ý: H c sinh làm...
  • 7
  • 153
  • 0

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt lý thía tổ bắc ninh lần 1

Đề thi thử môn toán 2016 trường thpt lý thía tổ bắc ninh lần 1
... k 2 016 2 016 2 016 2 k k Xột khai tri n: x C2 016 x 2 016 3 k x 2 016 k 2k C2 016 x x k k 2 010 S h ng ch a x ng v i 2 016 3k 2 010 k l 22 C 22 016 x2 010 cú h s l 22 C2 016 4C 22 016 b.Tớnh ... cos 1 , cos2 cos 10 10 Do sin cos2 sin , tan sin 10 cos 10 Khi ú: P tan (1. 0 i m) 0.25 10 10 cos sin 0.25 a.Tỡm h s c a s h ng ch a x2 010 khai tri n k 2 016 ... (1. 0 i m) A 0.25 28800 10 60480 21 Tỡm t a i m M Gi s M(2t 2;t) d MA (2t 3; t) MA 5t 8t 13 MB (1 2t; t) MB 5t 12 t 17 2 Ta cú: MA MB 36 5t 8t 13 5t 12 t 17 36 10 t...
  • 6
  • 130
  • 0

Xem thêm