vật lý 6 bài 1 đo độ dài

giáo án vật 6 bài 1 đo độ dài

giáo án vật lý 6 bài 1 đo độ dài
... Thực hành đo độ dài theo nhóm ghi kết vào bảng1 .1 SGK HĐ5: Thảo luận cách đo độ dài Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để trả lời câu từ C1 đến C5 3’ GV: Nhận xét chung III Cách đo độ dài: C1: Tuỳ vào ... HS quan sát hình 1. 1 SGK trả lời câu C4 II Đo độ dài Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Dụng cụ để đo độ dài thước GV: Giới thiệu số loại HS: tuỳ vào thước hình HS - Khi sử dụng dụng cụ đo cần biết GHĐ ... Tổng kết toàn bài: - Để đo độ dài ta dùng dụng cụ để đo? Khi sử dụng dụng cụ đo ta cần ý điều gì? - Giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) thước gì? - Khi đo độ dài cần ý gì? Hoạt động nối tiếp:...
 • 4
 • 274
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài
... - Bài 1: Đo độ dài I ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Ôn lại số đơn vị đo độ dài ước lượng đo độ dài II ĐO ĐỘ DÀI Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Tiết - Bài 1: Đo độ dài II ĐO ĐỘ DÀI Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài C6 Có ... :CƠ HỌC Tiết - Bài 1: Đo độ dài I ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Ôn lại số đơn vị đo độ dài  ước lượng đo độ dài II ĐO ĐỘ DÀI Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Đo độ dài Đo chiều dài bàn học bề dày sách Vật lí a Chuẩn ... 1: Đo độ dài I ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Ôn lại số đơn vị đo độ dài ước lượng đo độ dài II ĐO ĐỘ DÀI Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Đo độ dài GHI NHỚ Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước ta mét (m) Các đơn vị độ dài...
 • 20
 • 205
 • 0

Giáo án vật 6 bài 1 đo độ dài

Giáo án vật lý 6 bài 1 đo độ dài
... Tại trước đo độ dài, năm ánh sáng = 9 4 61 tỉ Km phải ước lượng độ dài cần đo? II- Đo độ dài GV cho HS hoạt động nhóm: Quan sát hình 1. 1 trả lời C4 - Có dụng cụ để đo độ dài? - Để đo đường kính viên ... H 1: Nghiên cứu đơn vị độ dài (17 ph) GV: cho HS ôn lại ước lượng độ dài - Đơn vị đo độ dài hệ thống đo lường hợp pháp nước ta gì? - Ngoài dùng đơn vị đo độ dài nhỏ Nội dung I- Đơn vị độ dài 1- ... khác nhận 1cm = 10 mm; 1Km = 10 00m xét GV: Chốt lại - Em ước lượng độ dài gang tay, đánh 2- Ước lượng độ dài dấu cạnh bàn Rồi dùng thước đo kiểm tra a) Ước lượng độ dài gang tay lại? - So sánh kết...
 • 4
 • 224
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (14)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (14)
... TIẾT : Đo độ dài I Đơn vị đo độ dài: Đơn vị đo độ dài: C1.Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 10 1m = ………dm 10 1cm =……… mm 10 0 1m =…………cm 10 00 1km =…………m Tiết 1: Đo độ dài I Đơn vị đo độ dài: ... dùng tay đo độ dài cạnh bảng Tiết – Bài 1: Tiết 1: Đo độ dài I Đơn vị đo độ dài: Đơn vị đo độ dài: Em cho biết hệ thống đơn vị đo lường pháp ta, đơn Đơn vị đohợp độ dài hệ nước thống đơn vị đovịlường ... Chiều dài bàn học? Tiết 1: Đo độ dài II Đo độ dài Đo độ dài Đo chiều dài bàn học đo bề dày sách Vật 6? a/ Chuẩn bị : - thước dây, thước kẻ học sinh b/ Tiến hành đo: -Ước lượng độ dài cần đo -...
 • 23
 • 312
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (11)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (11)
... vò đo độ dài : Ôn lại số đơn vò đo độ dài : Ước lượng độ dài : II Đo độ dài : Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài : Đo độ dài : Thước kẻ 12 cm 0,1cm 8,5 8 ,6 8.5 8.5 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 ... vò đo độ dài : Ước lượng độ dài : dài 1m mặt bàn SGK / * Dùng thước để đo chiều dài * So sánh với chiều dài ước lượng 15 12 14 13 11 10 ĐO ĐỘ DÀI I Đơn vò đo độ dài : -Để Giớ i hạ n đo (GHĐ) đo ... liên 10 00 mm 1m = ………… 10 00 m tiếp thước 1km = …………… ĐO ĐỘ DÀI * Vận dụng cách đo độ dài bậc Tiểu học để đo chiều dài chiều rộng sách Vật 6? * Muốn đo độ dài sách Vật ta cần dụng cụ ? 10 cm...
 • 14
 • 168
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (8)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (8)
... hành đo: C2: - Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng ( hình 16 . 3) - Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định ( hình 16 . 4) - Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định ( hình 16 . 5) Hình 16 . 3 Hình 16 . 4 Hình 16 . 5 ... bánh xe Hình 16 a b) Ròng rọc động -Ròng rọc động ròng rọc kéo dây quay mà di chuyển với vật Hình 16 b TIẾT 19 : RÒNG RỌC I Tìm hiểu ròng rọc a) Hình 16 b) Ròng rọc động Ròng rọc cố định C1: Hãy mô ... cường độ lực kéo vật lên trực tiếp lực kéo vật qua ròng rọc động Chiều: Kéo ròng rọc động chiều với chiều kéo vật trực tiếp Cường độ: Kéo ròng rọc động cường độ lực kéo vật trực tiếp TIẾT 19 :...
 • 22
 • 186
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (6)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (6)
... Kiểm Tra Bài Cũ b Vuông góc a 1m = 10 Dm 10 Mm c 1cm = b 1m100 = Cm 10 0 m d 1km = a.GHĐ= 30 cm;ĐCNN= 1mm b.GHĐ= 20cm;ĐCNN= 10 mm c.GHĐ= 10 cm;ĐCNN=0,1mm d.GHĐ= 15 cm;ĐCNN= 1cm Làm đề đo khoảng...
 • 5
 • 146
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (5)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (5)
... quân Khuya bát ngát trăng ngân đầy thuyền (Xuân Thủy dịch, Thơ Hồ Chủ tịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1 967 ) Kim nguyên tiêu nguyệt viên, Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên; Rằm xuân lồng lộng trăng ... xuân thủy tiếp xuân thiên; Yên ba thâm xứ đàm quân Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền (Hồ Chí Minh, 19 47) Dịch nghĩa Đêm nay, đêm rằm tháng giêng, trăng lúc tròn nhất, Sông xuân, nước xuân tiếp giáp...
 • 7
 • 195
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (4)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (4)
... vị: 1kg = 10 00 g ; m3 = 10 00dm3 ; g = 0,0 01 kg ; 1m3 = 1. 000.000 cm3 1tấn = 10 00kg ; lít = 1dm3 ; Bài tập vận dụng Biết 10 dm3 cát có khối lượng 15 kg.Tính khối lượng riêng cát? Tóm tắt m = 15 kg ... = 10 cm= (m) -Khối lượng khối chì h = 4cm= (m) D= m/V  m = (kg) D = 11 300kg/m3 Đáp số: 9,04kg m = ?(kg) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Đọc “Có thể em chưa biết”  Làm tập: 11 .1; 11 .3; 11 .4; 11 .5 SBT /17 ... HD: 11 .3: m = 15 kg ; V= 10 lít =10 dm3 =0,01m3;  Dcát = m / V  • a) D= m/V  V = m : Dcát ; m = 1tấn = 10 00kg b) Tính trọng lượng 3m3 cát P = …? (N) 11 .5: Thể tích gạch: VGạch 12 00 cm3 – 19 2cm3...
 • 18
 • 177
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (2)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (2)
... dài bàn học? Tiết 1 -Bài 1: Đo độ dài II Đo độ dài Đo độ dài Đo chiều dài bàn học đo bề dày sách Vật 6? a/ Chuẩn bị : - thước dây, thước kẻ học sinh b/ Tiến hành đo: -Ước lượng độ dài cần đo ... sáng 1inch foot mile n.a.s = 2,54 cm = 30,48 cm = 1, 85 km = 9 4 61 tỉ km Tiết 1 -Bài 1: Đo độ dài I Đơn vị đo độ dài: Đơn vị đo độ dài: C1.Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 10 1m = ………dm 10 1cm ... 1cm =……… mm 10 0 1m =…………cm 10 00 1km =…………m Tiết 1 -Bài 1: Đo độ dài I Đơn vị đo độ dài: Ước lượng độ dài C2.Hãy ước lượng độ dài 1m cạnh bàn Dùng thước kiểm tra xem có không? Chiều dài ước lượng...
 • 26
 • 207
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (1)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (1)
... Bài : Đo Độ Dài I Đơn vị đo độ dài : Ôn lại số đơn vị đo độ dài : Đơn vị đo độ dài : mét ( kí hiệu : m) C1.Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau : 1m = 10 dm ; 1m = 10 0cm 1cm = 10 mm ; 1km ... dây Đo độ dài: Đo độ dài bàn học bề dày sach Vật lí Học sinh tự làm A)Chuẩn bị ; -1 thước dây , thước kẻ học sinh -kẻ bảng kế đo độ dài vào (bảng 1. 1)về nhà làm B)Tiến hành đo : -Ước lượng độ dài ... (thước thẳng) Khi sử dụng dụng cụ đo cần biết giới hạn đo độ chia nhỏ Bài : Đo Độ Dài Giới hạn đo (GHĐ) thước độ dài lớn ghi thước Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước độ dài giữ vạch chia liên tiếp thước...
 • 8
 • 169
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (18)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (18)
... kết đo độ dài Độ dài vật cần đo Độ Chọn dụng cụ đo độ dài dài ước Tên GHĐ ĐCNN lượng thước Chiều dài bàn học em …cm Bề dày cuộn sách VL …mm Kết đo (cm) Lần Lần Lần l=… CỦNG CỐ • Đơn vị đo độ dài ... đơn vị đo độ dài nắm đơn vị đo độ dài hợp pháp VN • Kiến Thức: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp VN mét(m) - Ngòai có: km,hm,dam,dm,cm,mm II/ Hoạt động 2: • Mục Tiêu: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài, xác ... dụng cụ đo, ước lượng gần số độ dài cần đo • Tìm hiểu lọai thước để đo độ dài Đo độ dài số tình thông thường • Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần hợp tác thành viên nhóm I/ Họat động 1: • Mục...
 • 10
 • 182
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (17)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (17)
... Tiết 1: O DI I Đơn vị đo độ dài: Ôn lại số đơn vị đo độ dài: C1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 1m = 10 0 cm 1m = 10 dm 1km = 10 00 m 1cm = 10 mm Đơn vị đo độ dài sống ngời ... thờng dùng thớc để đo chiều dài mảnh vải, số đo thể khách hàng? Thớc dây Thực hành đo độ dài: Đo đo độ dài bàn học bề dày sách Vật lí Kẻ bảng 1. 1 trang SGK phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho ... 30cm ĐCNN 1mm Hỏi dùng thớc để đo: a Chiều rộng sách Vật 6? Thớc có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm b Chiều dài sách Vật 6? Thớc có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm c Chiều dài bàn học? Thớc có GHĐ 1m ĐCNN 1cm C7: Thợ...
 • 6
 • 167
 • 0

Bài giảng vật 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (16)

Bài giảng vật lý 6 bài 1 đo độ dài thao giảng (16)
... sỏng 1inch 2,54 cm foot 30,48 cm mile 1, 85 km n.a.s 9 4 61 t km Tit 1- Bi 1: o di I n v o di: n v o di: C1.Tỡm s thớch hp in vo cỏc ch trng sau: 10 1m = dm 10 1cm = mm 10 0 1m =cm 10 00 1km ... để đo chiều dài bàn học đo đặt th ước lần có kết Còn chọn thước kẻ để đo bề dày sách vật thớc có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm, đo cho kết xác C3.Em đặt thước đo nào? Đặt thước dọc theo độ dài cần đo, ... với đầu bút chì I Cách đo độ dài Khi đo độ dài cần di a Ước lượng cần đo GH CNN b Chọn thước có có thích hợp dc theo c Đặt thước .độ dài cần đo cho đầu ngang bng vi vật .vạch số th ước...
 • 34
 • 289
 • 1

Vật 6 bài 1,2: Đo độ dài

Vật lý 6 bài 1,2: Đo độ dài
... quả: độ dài ngang ảnh cm 21 LOGO Bài 1: Đo độ dài II Đo độ dài Cách đo độ dài Khi đo độ dài vật thước, ta cần thực theo bước sau: Ước lượng độ dài cần đo Chọn thước đo thích hợp Đặt thước đo dọc ... độ dài II Đo độ dài Cách đo độ dài Đo chiều dài bàn học đo bề dày sách Vật lí 23 LOGO Bài 1: Đo độ dài II Đo độ dài Cách đo độ dài Đo chiều dài bàn học đo bề dày sách Vật lí a/ Chuẩn bị : thước ... Chiều dài sách Vật 6? c/ Chiều dài bàn học? 19 LOGO Bài 1: Đo độ dài II Đo độ dài Cách đo độ dài Để đo độ dài vật thước, ta cần thực nào? Ta xét ví dụ: Dùng thước thẳng có ĐCNN cm để đo chiều ngang...
 • 28
 • 1,019
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lí 6 bài 1 đo độ dàivật lý 6 bài 3 đo thể tích chất lỏngbài giảng vật lý 6 bài 1giáo án vật lý 6 bài 1vật lý 6 bài 1vật lý lớp 6 bài 1 đo độ dàivật lý 6 bài 23 thực hành đo nhiệt độvat li lop 6 bai 1do do daivật lý 6 bài 5 khối lượng đo khối lượngvật lý 6 bài 23 thực hành đo nhiệt độ violetvật lý 6 bài 23 thực hành đo nhiệt độ mẫu báo cáogiáo án vật lý 6 bài đo thể tích vật rắn không thấm nướcgiai tap ban do dia ly 6 bai 1mẫu báo cáo vật lý 6 bài 23 thuc hanh do nhiet dogiáo án vật lý 7 bài cường độ dòng điện111Nghi quyet DHCD 2011bao cao thuong nien nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch yhcnCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA