Quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp thành phố cần thơ (1995 – 2010)

quá trình hình thành phát triển các khu công nghiệp thành phố cần thơ ( 1995 2010)

quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp thành phố cần thơ ( 1995 – 2010)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Kim Phương QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ (1 995 2010) Chuyên ngành : ... nước 32 CHƯƠNG 2: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ ( 1995 2010) 2.1 Đường lối, sách Đảng, Nhà nước chủ trương TP Cần Thơ xây dựng, phát triển KCN 2.1.1 Đường lối, ... đời phát triển KCN TP Cần Thơ (1 995 2010) Chương 3: Một số nhận xét, đánh giá giải pháp đẩy mạnh phát triển KCN TP Cần Thơ 12 CHƯƠNG 1: TIỀM NĂNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT...
 • 106
 • 123
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hình thành phát triển các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hình thành và phát triển các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
... tốt nghiệp Phát Triển Khoa Kế Hoạch tập trung Hng Yên để làm luận khoa học cho việc sách, biện pháp phù hợp Đề Tài Một số giải pháp tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc (FDI ) nhằm hình thành phát ... phát triển KCN tập trung địa bàn tỉnh Hng Yên nghiên cứu số vấn đề thu c lý luận KCN tập trung, phân tích đánh giá kết hoạt động thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc nh vấn đề tồn đọng yếu KCN tập trung ... trạng tình hình thu hút vốn đầu t hoạt động KCN tập trung Hng Yên Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t FDI vào KCN Hng Yên Do điều kiện trình độ có hạn nên chuyên đề tránh khỏi...
 • 84
 • 382
 • 0

FDI với sự hình thành phát triển các khu công nghiệp. Lý thuyết thực tiễn

FDI với sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp. Lý thuyết và thực tiễn
... thành loại hình sau đây: o Khu công nghiệp tập trung o Khu chế xuất o Khu tự o Khu chế biến công nghiệp o Trung tâm công nghệ cao o Khu công nghệ sinh học o Khu công nghệ sinh thái 1.3) Khu công nghiệp ... "hút" nguồn vốn FDI chảy vào Việt Nam Cộng với định Thủ tướng phê quyệt Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, với mục tiêu hình thành hệ thống khu công nghiệp ... I: luận chung khu công nghiệp & thu hút FDI phát triển KCN I) Khái niệm chung KCN 1.1) Định nghĩa KCN Khu công nghiệp khái niệm chung bao gồm nhiều hình thức từ hình thức truyền thống như: khu...
 • 26
 • 304
 • 0

Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nhằm hình thành phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nhằm hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng yên
... Chương II : Th c tr ng tình hình thu hút v n KCN t p trung Chương III t n u ho t ng c a Hưng n : M t s gi i pháp nh m tăng cư ng thu hút u FDI vào KCN Hưng n Do i u ki n trình có h n nên ... xu t kinh doanh thu l i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 43 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M TS CHƯƠNG III GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN HƯNG N I Quan i m nh Hư ng Phát Tri n KCN ... tác ng thúc y ngành khác phát tri n - Các d án có kh óng góp ngân sách l n II Gi i Pháp Tăng Cư ng Thu Hút FDI Vào Các KCN Hưng n Nhóm gi i pháp v ch sách - i m i ch sách, tăng cư ng l c qu n lý...
 • 62
 • 207
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp ( FDI) nhằm hình thành phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp ( FDI) nhằm hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
... chuyên đề gồm có chơng : Chơng I : Lý luận chung KCN tập trung Chơng II : Thực trạng tình hình thu hút vốn đầu t hoạt động KCN tập trung Hng Yên Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút ... chung KCN tập trung I >Khái niệm chung KCN tập trung: 1) Khái niệm KCN tập trung: Trên giới, KCN tập trung đợc hiểu khu tập trung Doanh Nghiệp chuyên sản xuất công nghiệp thực dịch vụ công nghiệp ... 2010 Hng Yên tập trung đầu t vào KCN nhằm thu hút nguồn vốn đầu t nớc tỉnh đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh, tăng ngồn thu cho ngân sách tỉnh Hng Yên Các KCN trọng điểm tỉnh đợc Thủ...
 • 55
 • 300
 • 0

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 6 ppsx

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 6 ppsx
... trung Hưng Yên góp phần hình thành khu đô thị phát triển chung địa bàn Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Rõ ràng, việc phát triển KCN tập trung Hưng Yên ... hướng đắn để tiến hành Công nghiệp Hóa-Hiện Đại hoá tỉnh Hưng Yên đất nước Sự đóng góp Khu CôngNghiệp tập trung thời gian qua khẳng định vai trò việc phát triển kinh tế Việc vạch những vấn đề ... tập trung Hưng Yên mang lại cho tỉnh nhà đất nước Trước hết ,các KCN Hưng Yên góp phần quan trọng vào việc thu hút vốn đầu tư nước nước tương lai, tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp để...
 • 11
 • 192
 • 0

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 5 docx

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 5 docx
... trình Công nghiệp hoáHiện đại hoá Hưng Yên Công nghiệp phải liên tục phát triển với tốc độ cao có hiệu quả, phải gắn phát triển công nghiệp với xây dựng kết cấu hạ tầng Phát triển ngành công nghiệp ... Phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp mới, công nghiệp then chốt, công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm số ngành công nghiệp có sử dụng nhiều lao động Phát triển ... doanh thu lợi nhuận Chương III : Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Thu Hút FDI Vào Các KCN Hưng Yên I) Quan Điểm Định Hướng Phát Triển KCN 1) Quan điểm phát triển KCN a) Quan điểm Công nghiệp...
 • 11
 • 166
 • 0

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 4 ppt

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 4 ppt
... Yên - Ngành công nghiệp ưu tiên phát triển: công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp bia, nước giả khát, công nghiệp dệt may, dày da - Quy mô dự kiến : 60 - Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng:3 0-3 5 ... thiện - Vị trí : Nằm đường quốc lộ 5A cách thủ đô Hà Nội 21km phía bắc, có đủ điều kiện thu n lợi để hình thành phát triển KCN tập trung - Ngành công nghiệp ưu tiên phát triển : công nghiệp ... - Cơ sở hạ tầng : thu n lợi tận dụng hạ tầng có gắn với thị trấn - Ngành công nghiệp ưu tiên phát triển : chủ yếu công nghiệp điện tử ngành công nghệ cao - Quy mô dự kiến quy hoạch là: 12 0-1 50...
 • 11
 • 195
 • 1

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 3 docx

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 3 docx
... III> Những thu n lợi khó khăn KCN Hưng Yên việc thu hút FDI 1) Những thu n lợi Hiên nay, hầu hết dự án đầu tư vào KCN, KCX , KCNC Chỉ có số dự án nằm KCN Các KCN Hưng Yên nằm tỉnh Hưng Yên có nét ... nét chung Hưng Yên Xuất phát từ đặc điểm vị KCN nói riêng Hưng Yên nói chung, thấy Hưng Yên thu n lợi: Về địa lý, Hưng Yên nằm vùng đồng châu thổ sông Hồng, nằm vùng tam giác phát triển Hà ... thành tựu khác phát triển công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đầu người tăng 60 ,34 %/năm khu vực quốc doanh tăng 9 ,35 %, khu vực có vốn đầu...
 • 11
 • 247
 • 0

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 2 ppsx

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 2 ppsx
... khu vực để phát triển công nghiệp hoạt động thu hút FDI vô quan trọng Tỉnh Bình Dương quy hoạch phát triển kinh tế xã hội xác định hình thành KCN Cụm Công Nghiệp nhằm tăng cường thu hút FDI Bên ... hệ thống cách rộng khắp toàn tỉnh không khả thi Chính xuất hình thức KCN cứu cánh phát triển công nghiệp Hưng Yên Do có đặc tính ưu việt KCN tạo khả thu n lợi để đạt yêu cầu đề thu hút vốn đầu ... có nhiều tác dụng 2) .Khả xây dựng KCN Hưng Yên a) .Hưng Yên có đủ điều kiện cần thiết để xây dựng phát triển KCN +Về điều kiện tự nhiên :Hưng Yên nằm vị trí địa lý thu n lợi khu vực Đồng Bằng Sông...
 • 11
 • 259
 • 1

Thu hút FDI trong việc hình thành phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 1 docx

Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 1 docx
... vụ công nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất khu Theo quy chế KCN, KCX, KCN Chính ban hành ngày24/4 /19 97 phủ, KCN tập trung khu tập trung Doanh Nghiệp Công Nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp ... cho việc thu hút FDI Song thực tế yếu điểm mà tất nước phát triển gặp phải mà không dễ khắc phục Các nước phát triển chưa có hệ thống pháp luật hoàn hảo với môi trường kinh doanh thu n lợi nên việc ... phẩm, thực phát triển theo quy hoạch thống kết hợp phát triển ngành phát triển lãnh thổ Mặt khác việc tập trung Doanh Nghiệp KCN tập trung tạo điều kiện dễ dàng việc xử lý rác thải công nghiệp bảo...
 • 11
 • 208
 • 0

Luận văn giải pháp tăng cường thu hút FDI nhằm hình thành phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn hưng yên

Luận văn giải pháp tăng cường thu hút FDI nhằm hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn hưng yên
... lý luận chung KCN tập trung I >Khái niệm chung KCN tập trung: 1) Khái niệm KCN tập trung: Trên giới, KCN tập trung đợc hiểu khu tập trung Doanh Nghiệp chuyên sản xuất công nghiệp thực dịch vụ công ... doanh thu lợi nhuận 40 Chơng III : Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cờng Thu Hút FDI Vào Các KCN Hng Yên I) Quan Điểm Định Hớng Phát Triển KCN 1) Quan điểm phát triển KCN a) Quan điểm Công nghiệp ... chuyên đề gồm có chơng : Chơng I : Lý luận chung KCN tập trung Chơng II : Thực trạng tình hình thu hút vốn đầu t hoạt động KCN tập trung Hng Yên Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút...
 • 55
 • 32
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề chung về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế và mô hình áp dụng lợi thế cạnh tranh bền vữngsự hình thành và phát triển các khu công nghiệpnghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhquá trình hình thành và phát triển của khu công nghiệp bắc vinhtiểu luận cơ sở quá trình hình thàn và phát triển tư tưởng hồ chí minhphát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng bắc bộ trong quá trình xây dựng phát triển các khu công nghiệp thực trạng và giải phápqúa trình hình hành và phát triểnrào cản trong quá trình duy trì và phát triển văn hoá doanh nghiệptăng cường công tác kiểm tra đánh giá và thông tin phản hồi trong quá trình duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệpkhái quát về quá trình phát triển các khu công nghiệp tập trung ở việt namtình hình phát triển các khu công nghiệp việt namphát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp docxvề xử lý mối quan hệ giữa phát triển các khu công nghiệp tập trung với phát triển các khu cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bànmối quan hệ giữa phát triển các khu công nghiệp với các khu đô thị và dân cưco so thuc tien cua viec lua chon nganh va phat trien cac nganh cong nghiep o vnTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngTh c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch KhoaHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M iTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th i130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Bài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mBài 33. ôi, ơiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayBài 24. Cây gỗHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh p