LUẬN án TIẾN sỹ tư TƯỞNG đặc sắc hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN CON NGUỜI VIỆT NAM TOÀN DIỆN

Khoa luan tưởng hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN một nền NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆNVIỆT NAM

Khoa luan tư tưởng hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN một nền NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN ở VIỆT NAM
... chức khuyến nông Hoàn thành quy hoạch xây dựng sỏ hạ tầng nông thôn… 2.3 Tuyên Quang vận dụng tưởng Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp toàn diện Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp, Đại ... vấn đề “công phát triển nông nghiệp, tảng để phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa”3 Với Hồ Chí Minh, nông nghiệp Việt Nam phát triển Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, tr 215 Hồ Chí Minh toàn tập, tập ... làm rõ bối cảnh xuất tưởng Có thể nói quan điển tưởng chung chung, thiếu Đặc biệt Hồ Chí Minh thực tiễn đến mức cụ thể tưởng Do tưởng Người đọc được, hiểu tưởng nâng cao đời sống...
 • 40
 • 219
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp Việt nam và sự vận dụng của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp Việt nam và sự vận dụng của Đảng ta
... bạn ta giúp nhiều mà đâm ỷ lại" 2) Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát triển nông nghiệp Việt Nam: tưởng Hồ Chí Minh phát triển kinh tế nông nghiệp Đảng ta kế thừa vận dụng ... thành cảm ơn! II- Nội dung: tưởng Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp Việt Nam vận dụng tưởng Đảng ta : 1) tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp Việt Nam: Là nhà hoạt động lý ... đoạn phát triển đất nước, Hồ Chí Minh có dẫn định hướng, nhấn mạnh vai trò quan trọng nông nghiệp kinh tế nước ta Theo tưởng Hồ Chí Minh vai trò nông nghiệp để phát triển kinh tế nông nghiệp...
 • 18
 • 683
 • 4

(Luận án tiến sĩ) duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận

(Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh  những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận
... lý luận duy, trị, trị Hồ Chí Minh yếu tố hình thành trị Hồ Chí Minh - Làm rõ đặc điểm chủ yếu nội dung phương pháp trị Hồ Chí Minh - Chỉ ý nghĩa phương pháp luận trị Hồ Chí Minh ... lớn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TƯ DUY CHÍNH TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH TƯ DUY CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH 2.1 Những vấn đề lý luận duy, trị trị Hồ Chí Minh 2.1.1 Khái niệm Tư khái niệm ... đề duy, trị, trị Hồ Chí Minh yếu tố tác động đến hình thành trị Hồ Chí Minh - Luận án phân tích khái quát số đặc điểm chủ yếu nội dung phương pháp trị Hồ Chí Minh Từ luận giải nguồn...
 • 27
 • 39
 • 0

Vận dụng tưởng hồ chí minh để xây dựng con người việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa luận văn ths

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh để xây dựng con người việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa luận văn ths
... tưởng Hồ Chí Minh văn hoá người lịch sử kế thừa tưởng Hồ Chí Minh; tưởng Hồ Chí Minh văn hoá người; vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hoá người vào việc phát triển văn hoá xây dựng người ... theo tưởng Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sỹ Hồ Chí Minh học Nguyễn Thị Nguyệt Minh (2012) tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người với việc xây dựng hệ niên Việt Nam nay” rõ số nội dung tưởng Hồ Chí ... cầu người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH - Phương pháp xây dựng người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH theo tưởng Hồ Chí Minh - Đưa số giải pháp để xây dựng người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH theo tưởng...
 • 96
 • 376
 • 1

Đề tài:" TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM " doc

Đề tài:
... TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM ĐỖ HUY (*) Trong tưởng đạo đức mình, Hồ Chí Minh phát triển giá trị đạo đức dân tộc, tiếp biến tinh hoa đạo ... dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giải pháp lớn lịch trình xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI tưởng đạo đức Hồ Chí Minh biểu trưng cho trình độ đạo đức ... dân, tạo nên phản đạo đức chống lại tiến xã hội Trong tưởng Hồ Chí Minh, để hình thành quan hệ đạo đức thời đại mới, đạo đức phải gắn với pháp luật Nhà nước ta, tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước...
 • 12
 • 434
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9
... Trường THCS Hồng Thủy 18 Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thông qua việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử, giáo viên ... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8 ,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy...
 • 21
 • 1,012
 • 2

Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9
... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt ... Thuận Tiến 18 Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thông qua việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử, giáo viên phải ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8 ,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ Trường THCS Thuận Tiến Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 21
 • 584
 • 0

skkn lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 và lớp 9

skkn lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 và lớp 9
... Trường THCS Hồng Thủy 18 Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thông qua việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử, giáo viên ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy ... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt...
 • 21
 • 544
 • 1

SKKN lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

SKKN lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9
... đạo đức Hồ Chí Minh 26 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, C KẾT LUẬN Dạy học việc làm sáng tạo Giáo ... Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị quốc gia) Tài liệu ... Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thực tế học sinh lớp 8 ,9 năm trước thấy ý thức học tập môn lịch sử chưa cao kết cụ...
 • 30
 • 271
 • 0

LỒNG GHÉP GIÁO dục TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 9

LỒNG GHÉP GIÁO dục tư TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 9
... Đề tài: Lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 9 ĐỀ TÀI “LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 9 I LÝ DO ... Năm học: 2012 – 2013 Đề tài: Lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 9 Trường THCS Tân Bình 11 Năm học: 2012 – 2013 Đề tài: Lồng ghép giáo dục tưởng đạo ... biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 3.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong...
 • 22
 • 110
 • 0

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM
... Giỏo dc t tng, o c H Chớ Minh dy hc Lch s Vit Nam lp 8, trng THCS Tờn sỏng kin: - Lng ghộp giỏo dc t tng, o c H Chớ Minh dy hc lch s Vit Nam Lnh vc ỏp dng sỏng kin: - Mụn lch s ... dy cỏc tit lch s Vit Nam cú liờn quan n H Chớ Minh trng THCS huyn, bn thõn tụi nhn thy: * V phớa giỏo viờn: Khi ging dy mt tit lch s Vit Nam cú liờn quan n ch tch H Chớ Minh rt n gin, ch cn ... tc Vit Nam Tác giả: Trần Thị Sen Trng THCS Giao Tiến Giỏo dc t tng, o c H Chớ Minh dy hc Lch s Vit Nam lp 8, trng THCS 2.2.4 Giỏo dc t tng: Chm lo, bi dng cho cỏc th h cỏch mng i sau Trong sut...
 • 21
 • 47
 • 0

tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
... tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh tổng kết vấn đề thực tiễn hôm cách có luận 19 KẾT LUẬN Sau tìm hiểu tưởng triết học Hồ Chí Minh thống luận thực ... nguyên tắc tưởng triết học Hồ Chí Minh yếu tố góp phần làm cho tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng biện chứng tưởng triết học Hồ Chí Minh hình thành giống quan điểm triết học khác yếu ... QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Hồ Chí Minh tiếp thu quan điểm thống luận thực tiễn chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyên tắc thống luận thực tiễn quan điểm Hồ Chí Minh kế thừa...
 • 21
 • 658
 • 2

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học
... vô sản Nga Ở Hồ Chí Minh, nguyên tắc thống luận thực tiễn trở thành chất nội tại, nét đặc trưng thiếu tưởng hoạt động luận hoạt động thực tiễn Người Chính tưởng Hồ Chí Minh “sự kết ... ng Hồ Chí Minh tổng kết vấn đề thực tiễn hôm cách có luận Những tưởng Hồ Chí Minh thống luận thực tiễn có ý nghĩa to lớn nay, mà phải tìm lời giải đáp cho vấn đề luận thực tiễn ... Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin Thực tiễn luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông”20 luận mà xa rời thực tiễn sớm...
 • 22
 • 331
 • 0

Tiểu Luận tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Tiểu Luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người
... văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội” II tưởng Hồ Chí Minh chiến lược “trồng người Cơ sở lí luận thực tiễn Nếu luận điểm người sợi đỏ xuyên suốt tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề ‘trồng người ... nước tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện, tưởng tưởng giáo dục đào tạo, sở, tảng quan trọng cho phát triển xã hội nước ta Phát triển người toàn diện theo quan điểm Hồ Chí Minh ... lõi tưởng Người độc lập dân tộc gắn liền với giải xã hội giải phóng người Trong đó, vấn đề người vấn đề lớn, đặt lên hàng đầu nội dung trọng tâm, xuyên suốt toàn nội dung tưởng Người tưởng...
 • 15
 • 12,176
 • 66

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tư tưởng triết học hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giai cấptiểu luận tư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườikhóa luận tu tương bien chung ho chi minh ve dan toc va giai captư tưởng hồ chí minh về nhân cách con ngườitư tưởng đạo đức hồ chí minh về y tếtư tưởng đạo đức hồ chí minh về văn hóatư tưởng đạo đức hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhântư tưởng đạo đức hồ chí minh về nói đi đôi với làmtư tưởng đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệmtư tưởng hồ chí minh về yêu thương con ngườitư tưởng hồ chí minh về giải phóng con ngườitư tưởng hồ chí minh về đạo đức con ngườicac dia phuong thuc hien tu tuong dao duc ho chi minh ve neu cao tinh than trach nhiem chong chu nghia ca nhan noi di doi voi lamtu tuong ho chi minh ve phat trien van hoa va con nguoi viet nambai thu hoach ve tu tuong dao duc ho chi minh ve tri dung nhan tin liem trungThe practice of macro social work 4th edition brueggemann test bankThe practice of public relations 12th edition seitel test bankThe practice of social research 13th edition babbie test bankThe science of psychology an appreciative view 3rd edition king test bankThe legal and regulatory environment of business 16th edition reed test bankThe legal and regulatory environment of business 17th edition pagnattaro test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe legal environment of business 7th edition kubasek test bankThe world economy geography business development 6th edition stutz test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bank