slide02 130711235607 phpapp02 4577

ban thich mang may tinh ko slide02

ban thich mang may tinh ko slide02
... Được IBM phát triển vào năm 70 • Là kỹ thuật mạng LAN chủ yếu IBM thời gian dài • Chuẩn IEEE 802.5 ban hành hoàn toàn tương thích với Token Ring IBM • FDDI is a ‘fiber optic token ring’ Giới thiệu...
  • 89
  • 191
  • 0

Tài liệu TCVN 4577 1988 docx

Tài liệu TCVN 4577 1988 docx
... TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4577 : 1988 1) dung dịch gốc: hòa tan 1g Ni kim loại tinh khiết 15 ml HNO3 35% thêm 5ml axit sunfuric ... lượng không đổi 4.2 Yếu tố cản trở x= Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 2  TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4577 : 1988 Sắt cản trở xác định, mẫu nước lấy để xác định niken thêm vào gần 2ml dung dịch hidro...
  • 3
  • 387
  • 0

Xem thêm