STAFF chan thuong tang dac 25 12 2009

Tài liệu GIÁO TRÌNH Y HỌC: CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN (TỔN THƯƠNG TẠNG ĐẶC) doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH Y HỌC: CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN (TỔN THƯƠNG TẠNG ĐẶC) doc
... CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN (TỔN THƯƠNG TẠNG ĐẶC) BS: Trương Thị Thanh Th y Nội dung TỔNG QUÁT VAI TRÒ CỦA CĐHA TRÀN MÁU PHÚC MẠC CHẤN THƯƠNG GAN CHẤN THƯƠNG LÁCH CHẤN THƯƠNG ... mô, tổn thương nhóm đài không tổn thương bao - Type IIb: rách nhu mô không thương tổn đường xuất với thương tổn bao THƯƠNG TỔN NẶNG : - Type IIIa: rách nhu mô với thương tổn đường xuất thương ... THƯƠNG T Y CHẤN THƯƠNG THẬN Tổng quát - Là nguyên nhân thứ tư g y chết người - Nguyên nhân chết hàng đầu 45 tuổi - Cơ chế: đè ép, thắng gấp - Khám LS khó khăn: + 30% có tổn thương nhiều tạng +...
 • 46
 • 477
 • 2

Nghiên cứu điều trị vỡ xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt bằng nội soi kết hợp với nắn chỉnh xương

Nghiên cứu điều trị vỡ xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt bằng nội soi kết hợp với nắn chỉnh xương
... ỏnh giỏ thờm nh: xoang trỏn, b trờn mt, xng mi, vỏch mi v nht l xoang hm Trong tn thng xoang hm Hỡnh nh cn quang m c xoang hm mỏu t Cỏc ng cn quang thnh xoang hm hoc nhụ vo xoang hm S chờnh ... Góy XGM cung tip phc iu tr bng ni soi mi xoang V xoang hm GM cú t mỏu xoang hm khụng di lch hoc di lch ớt V SOM (thnh trờn xoang hm) V xoang hm cỏc th, qua ni soi s dng Sonde Foley cú chc nng ... phỏp khỏc 1.7 NG DNG NI SOI TRONG IU TR TN THNG XOANG HM 1.7.1 S lc phỏt trin ni soi mi xoang 31 Ni soi c mụ t u tiờn bi Hippocrate (460 375 trc cụng nguyờn), s dng ng soi trc trng m cng khụng...
 • 61
 • 1,153
 • 7

Nghiên cứu điều trị vỡ xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt bằng nội soi kết hợp với nắn chỉnh xương

Nghiên cứu điều trị vỡ xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt bằng nội soi kết hợp với nắn chỉnh xương
... ỏnh giỏ thờm nh: xoang trỏn, b trờn mt, xng mi, vỏch mi v nht l xoang hm Trong tn thng xoang hm Hỡnh nh cn quang m c xoang hm mỏu t Cỏc ng cn quang thnh xoang hm hoc nhụ vo xoang hm S chờnh ... Góy XGM cung tip phc iu tr bng ni soi mi xoang V xoang hm GM cú t mỏu xoang hm khụng di lch hoc di lch ớt V SOM (thnh trờn xoang hm) V xoang hm cỏc th, qua ni soi s dng Sonde Foley cú chc nng ... phỏp khỏc 1.7 NG DNG NI SOI TRONG IU TR TN THNG XOANG HM 1.7.1 S lc phỏt trin ni soi mi xoang 31 Ni soi c mụ t u tiờn bi Hippocrate (460 375 trc cụng nguyờn), s dng ng soi trc trng m cng khụng...
 • 174
 • 554
 • 6

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chấn thương tạng ổ bụng ở bệnh nhân vỡ xương chậu

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chấn thương tạng ổ bụng ở bệnh nhân vỡ xương chậu
... nhiều nghiên cứu đầy đủ Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán điều trị chấn thương tạng bụng bệnh nhân vỡ xương chậu Nhằm mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương ... phổi phải, BN mổ dẫn lưu màng phổi nội soi bụng 40 3.6.3 Chẩn đoán tổn thương tạng bụng sau mổ Bảng 3.16 Chẩn đoán tổn thương tạng bụng sau mổ Phân độ Tạng tổn thương Gan Lách Thận Tụy Ống ... sàng bổ sung cho chẩn đoán Chẩn đoán đề cập chẩn đoán CTBK-VXC Các dấu hiệu hướng tới chẩn đoán phản ứng thành bụng, tổn thương thành bụng, gãy chi, vỡ xương chậu, chấn thương ngực bên có tạng...
 • 79
 • 336
 • 0

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chấn thương tạng ổ bụng ở bệnh nhân vỡ xương chậu

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chấn thương tạng ổ bụng ở bệnh nhân vỡ xương chậu
... soi chẩn đoán, chí mổ thăm dò xác định tổn thương Đây vấn đề phức tạp mà chưa có nhiều nghiên cứu đầy đủ Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán điều trị chấn thương tạng bụng bệnh ... theo vỡ ruột non; BN vỡ gan độ II, vỡ lách độ II, tràn máu màng phổi phải, BN mổ dẫn lưu màng phổi NSOB 45 3.6.3 Chẩn đoán tổn thương tạng bụng sau mổ Bảng 3.14 Chẩn đoán tổn thương tạng bụng ... Phát tổn thương hoành 27 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu bệnh nhân có VXC kèm theo có tổn thương tạng bụng chẩn đoán, cấp cứu bệnh viện...
 • 90
 • 231
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2009 - Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2009 - Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex
... 1: Phần định nghĩa: thêm vào khoản 1: Công ty cổ phần tông Hòa Cầm đợc hiểu Công ty cổ phần tông Hòa Cầm Intimex Điều 2: khoản tên công ty đợc thêm nh sau: Công ty cổ phần tông Hòa Cầm ... qua ngày 25 tháng 12 năm 2009 văn phòng Công ty đợc toàn cổ đông Công ty cổ phần tông Hòa Cầm Intimex chấp thuận toàn văn Điều lệ Điều 57: Bỏ điều 57 Điều V: Đại hội biểu với 81,5 % số cổ phần ... trởng Công ty năm Điều 56: Bản điều lệ gồm XXI chơng 57 điều , đợc sửa đổi nh sau: Bản điều lệ gồm XXI chơng 56 điều, đợc Đại hội đồng cổ đông bất thờng Công ty cổ phần tông Hòa Cầm Intimex...
 • 2
 • 18
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2009 - Công ty Cổ phần 482

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2009 - Công ty Cổ phần 482
... Nghị Điều III: Nghị có hiệu lực từ ngày Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Các cổ đông; - Ban kiểm soát; - Thư ký công ty (Công bố); - Lưu NC TM ĐẠI ... chào bán: 225.000 cổ phần Giá chào bán: 14.000 đồng /cổ phần Đối tác chiến lược cá nhân, tổ chức HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn sau: - Là nhà tiêu thụ sản phẩm chính; - Là nhà cung cấp ... cho Hội đồng quản trị định Cổ phiếu loại B bị hạn chế chuyển nhượng vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết bổ sung Chào bán cho cán công nhân viên chủ chốt (loại C): Số lượng chào bán: 75.000 cổ phần...
 • 2
 • 29
 • 0

'nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium'

'nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium'
... sàn mắt chấn thương gãy xương tầng mặt ghép xương tự thân lưới titanium„ Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn mắt chấn thương gãy xương tầng mặt Đánh giá kết điều trị ... Dược lâm sàng 108 năm ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương tầng mặt chủ yếu tai nạn giao thông đặc biệt tai nạn xe máy Khi chấn thương gãy xương tầng mặt (XTGM) thường có tổn thương xương mắt, đặc biệt tổn thương ... tâm đến tổn thương Tuy nhiên tổn thương chưa quan tâm cách đầy đủ Hoàng Gia Bảo nghiên cứu tổn thương xương mắt Trong điều trị sử dụng lưới titanium để phục hồi tổn khuyết xương mắt Trần...
 • 28
 • 306
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium
... lâm sàng, X-quang đánh giá kết điều trị tổn thương sàn mắt chấn thương gãy xương tầng mặt ghép xương tự thân lưới titanium Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn mắt ... mắt chấn thương gãy xương tầng mặt Đánh giá kết điều trị tổn thương sàn mắt ghép xương tự thân lưới titanium 2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI Đưa tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương SOM lâm sàng ... máy Khi chấn thương gãy xương tầng mặt (XTGM) thường có tổn thương xương mắt, đặc biệt tổn thương thành sàn mắt (SOM), nơi có cấu trúc xương mỏng yếu Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa...
 • 54
 • 196
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium
... lâm sàng, X- quang đánh giá kết điều trị tổn thương sàn mắt chấn thương gãy x ơng tầng mặt ghép x ơng tự thân lưới titanium Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X- quang tổn thương sàn mắt ... mắt chấn thương gãy x ơng tầng mặt Đánh giá kết điều trị tổn thương sàn mắt ghép x ơng tự thân lưới titanium 2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI Đưa tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương SOM lâm sàng ... máy Khi chấn thương gãy x ơng tầng mặt (XTGM) thường có tổn thương x ơng mắt, đặc biệt tổn thương thành sàn mắt (SOM), nơi có cấu trúc x ơng mỏng yếu Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa...
 • 54
 • 232
 • 0

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân chấn thương xương thái dương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân chấn thương xương thái dương
... bày đặc điểm bệnh nhân chấn thương xương thái dương nghiên cứu Trong 42 bệnh nhân, có 38 bệnh nhân nam có bệnh nhân nữ (nam giới chiếm 90,5%) Tuổi nhỏ bệnh nhân 12 tuổi, tuổi lớn 52 tuổi Bệnh nhân ... Là 42 bệnh nhân chấn thương xương thái dương điều trị Bệnh Viện Nhân Dân 115 từ 10/2007 đến 06/2008 Tiêu chuẩn nhận vào - Bệnh nhân chấn thương xương thái dương phim CT, điều trị Bệnh Viện Nhân ... chức Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát tình hình chấn thương, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân chấn thương xương thái dương điều trị Bệnh Viện Nhân Dân 115 từ 10/2007 đến 06/2008 ĐỐI TƯỢNG...
 • 28
 • 291
 • 0

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG -CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG XƯƠNG THÁI DƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG -CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG XƯƠNG THÁI DƯƠNG
... bày đặc điểm bệnh nhân chấn thương xương thái dương nghiên cứu Trong 42 bệnh nhân, có 38 bệnh nhân nam có bệnh nhân nữ (nam giới chiếm 90,5%) Tuổi nhỏ bệnh nhân 12 tuổi, tuổi lớn 52 tuổi Bệnh nhân ... Là 42 bệnh nhân chấn thương xương thái dương điều trị Bệnh Viện Nhân Dân 115 từ 10/2007 đến 06/2008 Tiêu chuẩn nhận vào - Bệnh nhân chấn thương xương thái dương phim CT, điều trị Bệnh Viện Nhân ... chức Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát tình hình chấn thương, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân chấn thương xương thái dương điều trị Bệnh Viện Nhân Dân 115 từ 10/2007 đến 06/2008 ĐỐI TƯỢNG...
 • 28
 • 438
 • 0

Quà tặng cho HS 12 năm học 2009:Tài liệu luyện thi tốt nghiệp

Quà tặng cho HS 12 năm học 2009:Tài liệu luyện thi tốt nghiệp
... Thị Pha – Bảo Lộc Trang Tài liệu dùng cho ơn luyện thi tốt nghiệp THPT Cao đẳng-Đại học Bảo Lộc,tháng 04/2009 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TỐN THPT DÙNG CHO THI TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG Chú ý: 1.Nội ... Trang 12 Tài liệu dùng cho ơn luyện thi tốt nghiệp THPT Cao đẳng-Đại học • • • Bảo Lộc,tháng 04/2009 Khử m tìm hệ thức độc lập từ hai biểu tức toạ độ Tìm giới hạn quỷ tích Kết luận Bài tốn 12: C¸c ... Bảo Lộc Trang 22 Tài liệu dùng cho ơn luyện thi tốt nghiệp THPT Cao đẳng-Đại học Bảo Lộc,tháng 04/2009 Cho phương trình ax2 + bx + c = với ∆ = b2 − 4ac Nếu ∆ = phương trình có nghiệp kép b x1 =...
 • 68
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những chấn thương tâm lý hiện đại 2009ngày 25 tháng một năm 2010 80 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi đã được trao tặng giải rồng vàng 2009 giải thưởng dành cho các doanh nghiệp fdi xuất sắc nhất từng lĩnh vực tại việt namtriệu chứng lâm sàng của hội chứng chảy máu trong do vỡ tạng đặc trong chấn thương bụng kín bao gồmchấn thương bụng kín tạng đặc hay bị thương tổn nhất theo thứ tự lần lượt làchấn thương tụy tạngchẩn đoán xq vỡ tạng đặcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chảy máu trong sọ ở trẻ lớn không do chấn thương tại bệnh viện nhi trung ươngchấn thương niệu đạo tầng sinh mônnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chụp clvt của chấn thương tháp mũinghiên cứu đặc điểm lâm sàng siêu âm và điều trị phẫu thuật tổn thương gan trong trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện khu vực sơn tâyhà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân và kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huếskkn nguyen nhan dac diem phuong phap phong ngua so cuu ban dau chan thuong trong giang day tdtt o truong hocđặc điểm lâm sàng và gây mê hồi sức trong phẩu thuật chấn thương sọi nãoluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu sự thay đổi nồng độ cortisol máu hoc mon tăng trưởng hoc mon tuyến giáp và hoc mon tuyến sinh dục ở bệnh nhân chấn thương sọ nãoPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnSchool violenceBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSome effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11Some experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillscông thức f2l rubik 3x3x3Bài 7. Tình thái từSome measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10Some motivational activities for students english speaking at high schoolSome suggestions for doing the english readingcomprehension test effectively in the national examination for GCSE and the entrance examSOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE ACTIVE TEACHING METHODS MORE EFFECTIVELY IN SPEAKING LESSONS, ENGLISH 11(BASIC) UNIT 4 PERIOD 23, UNIT 6 PERIOD 30, UNIT 12 PERIOD 77BÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆNMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triCách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khó