Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức tổ chức tự học môn lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên lam sơn

Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức tổ chức tự học môn lịch sử lớp 10 trường THPT chuyên lam sơn, thanh hóa

Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức tổ chức tự học môn lịch sử lớp 10 trường THPT chuyên lam sơn, thanh hóa
... việc tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hình thức tổ chức tự học cần thiết Vì vậy, chọn vấn đề Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua hình thức tổ chức tự học môn Lịch sử lớp 10 Trường THPT ... học tập lịch sử cho học sinh qua hình thức tổ chức tự học trường THPT chuyên Lam Sơn 1.2.2.1 Khảo sát thực tiễn việc tạo hứng thú học tập lịch sử cho H S qua hình thức tổ chức tự học trường THPT ... đến trình dạy học việc tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh lớp 10 Qua đó, nhằm đề xuất biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua hình thức tổ chức tự học lịch sử lớp 10 - Kết khảo...
 • 28
 • 626
 • 1

Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức tổ chức tự học môn Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hó

Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức tổ chức tự học môn Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hó
... học sinh thông qua hình thức tổ chức tự học cần thiết Vì vậy, chọn vấn đề Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua hình thức tổ chức tự học môn Lịch sử lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa” ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHAN THỊ HÀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM SƠN, ... 1: Tạo hứng thú học tập cho HS thông qua hình thức tổ chức tự học môn LS trường THPT chuyên Lí luận thực tiễn Chương 2: Các biện pháp tạo hứng thú học tập cho HS qua hình thức tổ chức tự học môn...
 • 133
 • 439
 • 1

Đề chính thức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn môn vật lý năm 2009 -20010 potx

Đề chính thức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn môn vật lý năm 2009 -20010 potx
... đường tia sáng qua thấu kính, xác định vị trí đặt vật AB để thỏa mãn điều kiện toán, từ dựng vật dựng ảnh tương ứng với b) Bằng phép tính hình học, tính khoảng cách a; cho biết tiêu cự thấu kính ... chiều dòng điện xuất ống dây L nào? Hình vẽ Câu4 (2,0điểm): Thấu kính hội tụ có tiêu điểm F F’ Đặt vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục thấu kính cho điểm A nằm trục cách quang tâm thấu kính khoảng ... tính số ampe kế cường độ dòng điện qua khóa k k đóng - Hết Họ tên thí sinh SBD Chữ kí giám thị Chữ kí giám...
 • 4
 • 228
 • 0

Đề chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên lam sơn môntoán năm 2009 2010

Đề chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên lam sơn môntoán năm 2009 2010
... điều kiện:  x  x  Tìm giá trị lớn biểu thức: Câu 2: 1 2 Q 2a  3ab  b 2a  ab  ac Câu 3: (2,0 điểm) Giải phương trình: = x2 + y  2009 + z  2 010 ( x  y  z) 2 Tìm tất số nguyên tố p để ... minh rằng: 2   DE  Câu 5: P  a2  b2  c2  d (1,0 điểm)  ac  bd ,trong Cho ad  bc  biểu thức Chứng minh rằng: P .Hết ...
 • 3
 • 179
 • 0

Sử dụng kiểm tra đánh giá để bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 trường trung học phổ thông chu văn an hà nội

Sử dụng kiểm tra đánh giá để bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 trường trung học phổ thông chu văn an  hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOAN SỬ DỤNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỂ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN – HÀ NỘI LUẬN VĂN ... PHÁP SỬ DỤNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ ĐỂ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 TRƢỜNG THPT CHU VĂN AN 39 2.1 Một số yêu cầu sử dụng kiểm tra, đánh giá để bồi dƣỡng học sinh giỏi ... riêng - Điều tra, khảo sát thực tiễn sử dụng kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử trƣờng THPT Chu Văn An - Xác định biện pháp sử dụng kiểm tra, đánh giá để bồi dƣỡng học sinh giỏi môn Lịch sử - Tiế...
 • 128
 • 165
 • 0

Sử dụng kiểm tra đánh giá để bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 trường trung học phổ thông chu văn an hà nội

Sử dụng kiểm tra đánh giá để bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 trường trung học phổ thông chu văn an  hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOAN SỬ DỤNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỂ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN - HÀ NỘI LUẬN VĂN ... PHÁP SỬ DỤNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ ĐỂ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 TRƢỜNG THPT CHU VĂN AN 39 2.1 Một số yêu cầu sử dụng kiểm tra, đánh giá để bồi dƣỡng học sinh giỏi ... tiễn sử dụng kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử trƣờng THPT Chu Văn An - Xác định biện pháp sử dụng kiểm tra, đánh giá để bồi dƣỡng học sinh giỏi môn Lịch sử - Tiến hanh thƣc nghiêm sƣ pham để khẳng...
 • 139
 • 50
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... vương triều lịch sử dân tộc? * Sự thành lập nhà 100 9, Công Uẩn lên lập lên nhà Lý, nhà tồn qua đời vua 0,5 2, 0 0 ,25 * Đóng góp xây dựng đất nước: 1,5 - Chính trị: 101 0 Nhà dời đô ... tiên tiếp tục lưu truyền phát huy 3,0 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 - Giáo dục 1,0 + 107 0 nhà cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0 ,25 + 107 5 nhà mở khoa thi 0 ,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ ... Thăng Long 10 42 ban hành luật Hình thư luật hành văn 105 4 Nhà đổi tên nước Đại Việt - Kinh tế phát triển toàn diện (NN, TCN,TN) 0,75 0 ,25 - Văn hóa: 107 0 Lập Văn Miếu; 107 5 mở khoa thi xây chùa...
 • 4
 • 496
 • 1

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... CHẤM MÔN LỊCH SỬ 10 – GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 14 -20 15 Câu Nôi dung Điểm Câu Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau nêu nhận xét điểm Ý1 Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau 3,5 107 5 -107 7 125 8- 128 8 1407 ... vương triều lịch sử dân tộc? * Sự thành lập nhà 100 9, Công Uẩn lên lập lên nhà Lý, nhà tồn qua đời vua * Đóng góp xây dựng đất nước: 0,5 0,5 2, 0 0 ,25 1,5 - Chính trị: 101 0 Nhà dời đô ... thờ cúng tổ tiên tiếp tục lưu truyền phát huy 0 ,25 - Giáo dục 1,0 + 107 0 nhà cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0 ,25 + 107 5 nhà mở khoa thi 0 ,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ 0 ,25 => Giáo...
 • 5
 • 640
 • 8

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2013 2014

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2013 2014
... hội thông qua Tuyên ngôn Độc lập 0 .2 - 17 /10/ 1777, nghĩa quân thắng lớn Xa tô ga, tạo nên bước ngoặc chiến 0 .2 - 1781 nghĩa quân giành thắng lợi định I oóc Tao Đề: B Biểu điểm Câu Câu 1: Nêu nguyên ... độ phong kiến kìm hãm => mâu 0.5 thuẫn xãy Nguyên nhân trực tiếp: Do vua Sác-lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế để có tiền đàn áp dậy người Xcốt-len miền Nam 0.5 * Diễn biến: + Năm 1640, vua ... quốc khánh nước Pháp 0.5 * Những việc làm phái Gia cô banh? 0 .2 - Đứng đầu luật sư Rô be spie - Giải vấn đề ruộng đất cho nông dân 0 .25 - Hiến pháp thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền...
 • 5
 • 262
 • 0

Vận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông

Vận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN ANH PHƢƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ĐA THÔNG MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM LỊCH SỬ CHUYÊN ... thuyết đa thông minh dạy học Lịch sử trường trung học phổ thông Chương 2: Vận dụng thuyết đa thông minh dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông liên cấp Olympia TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.s ... sử dụng di tích lịch sử dạy học Lịch sử trường phổ thông , Tạp chí Giáo dục số 287, trang 55-57 10. PGS.TS Vũ Quang Hiển – TS Hoàng Thanh Tú, Phương pháp dạy học môn Lịch sử trường trung học phổ...
 • 13
 • 99
 • 0

SKKN Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học môn văn nhằm phát huy sự hứng thú cho học sinh

SKKN Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học môn văn nhằm phát huy sự hứng thú cho học sinh
... biết Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh sau: 1.1 Hoạt động tạo tâm tiếp nhận văn học cho học sinh: Môn văn xem môn học công cụ góp phần hình thành nhân cách, ... thời lượng cho học Bởi có thế, giáo viên có đủ thời gian để đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh Đồng thời, cần tiến hành đồng tất môn học để học sinh phát triển ... lượng môn đòi hỏi giáo viên phải đầu tư, đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh Trong nhiều năm qua, cố gắng vận dụng, đối hình thức dạy học nhận thấy tiết dạy...
 • 25
 • 804
 • 6

Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học môn văn nhằm phát huy sự hứng thú cho học sinh

Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học môn văn nhằm phát huy sự hứng thú cho học sinh
... biết Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh sau: 1.1 Hoạt động tạo tâm tiếp nhận văn học cho học sinh: Môn văn xem môn học công cụ góp phần hình thành nhân cách, ... thời lượng cho học Bởi có thế, giáo viên có đủ thời gian để đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh Đồng thời, cần tiến hành đồng tất môn học để học sinh phát triển ... lượng môn đòi hỏi giáo viên phải đầu tư, đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy hứng thú cho học sinh Trong nhiều năm qua, cố gắng vận dụng, đối hình thức dạy học nhận thấy tiết dạy...
 • 25
 • 1,444
 • 9

skkn sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú học môn lịch sử lớp 10 thpt triệu sơn

skkn sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú học môn lịch sử lớp 10 thpt triệu sơn
... học tập môn Lịch sử 10 học sinh trường THPT - Cung cấp số nguyên tắc quy trình sử dụng truyện kể lịch sử - Đưa số biện pháp sử dụng truyện kể lịch sử lớp 10 tiêu biểu, hữu ích để tạo hứng thú, ... Trang Các nguyên tắc sử dụng truyện kể lịch sử Trang Quy trình sử dụng truyện kể lịch sử giảng dạy lịch sử lớp 10 Trang Một số biện pháp sử dụng truyện kể lịch sử lớp 10 Trang C Kết luận Trang ... 5.4 Sử dụng truyện kể lịch sử để nêu câu hỏi nhận thức Mục đích việc sử dụng truyện kể lịch sử dạy lịch sử lớp 10 thông qua để nâng cao nhận thức học sinh, tạo hứng thú cho em Vì vậy, sau truyện...
 • 22
 • 721
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
... SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: LỊCH SỬ - LỚP 10 HƯỚNG DẪN I Hướng dẫn chung Bài thi chấm theo thang điểm 20 Thí sinh trả lời ... quy định Điểm thi quy tròn đến 0,25 (ví dụ: 10, 25 điểm quy tròn thành 10, 5 điểm; 16,75 điểm quy tròn thành 17,0 điểm II Đáp án thang điểm Câu Hướng dẫn chấm Câu1 (3,0đ) So sánh hình thành quốc gia ... thừa, xã hội phân chia giai cấp nhà nước xuất * Khác - Thời gian: Phương Đông hình thành sớm (khoảng TNK IV – III TCN) Phương Tây muộn (khoảng TNK I TCN) - Đặc điểm hình thành + Ở phương Đông, có...
 • 4
 • 508
 • 8

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết)
... CHỌN HSG LỚP 10 THPT MƠN LỊCH SỬKÌ HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 MƠN LỊCH SỬ Năm học 2009 - 2 010 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung Thí sinh trả ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 MƠN LỊCH SỬ Thời gian làm 150 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 01 trang) A/ LỊCH SỬ THẾ GIỚI ... SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN NĂM HỌC 2012-2013 Mơn: Lịch sử - Lớp 10 (ngày thi: 04/01/2013) (Thời gian làm 120 phút, khơng kể thời gian giao đề) Đề thi có 01...
 • 44
 • 16,875
 • 95

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú học môn lịch sử lớp 10biện pháp 3 đẩy mạnh việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhtuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếtcác hình thức tổ chức sinh viên học tập theo nhóm 17các hình thức tổ chức dạy học bài đọc thêm ở sách giáo khoa ngữ văn 10 11 nhằm hình thành năng lực tự học cho học sinhđề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10câu hỏi ôn tập học kì 2 môn lịch sử lớp 10phối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mớicác hình thức tổ chức dạy học trong mối quan hệ với phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo tín chỉgiải pháp 3 tổ chức thực hiện cải tiến phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học tại các cơ sở đào tạohoạt động học tập và các hình thức tổ chức học tậphình thức tổ chức tự họcđề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 10đề thi môn lịch sử lớp 10 học kì iiđề thi môn lịch sử lớp 10 học kì 2NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnVinylEster phenolicBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDDanh sach cac benh tat di truyen o nguoi day du an giangBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam ÁLịch sử lớp 6- Văn Hóa Cổ ĐạiBài 12. Nước Văn LangBài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xãBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể