giao an sinh 11 ca nam

Giáo án Sinh 11 - Cả năm docx

Giáo án Sinh 11 - Cả năm docx
... : 25 - 350C + QH ngừng 450 - 500 C - Ảnh hưởng dinh dưỡng khoáng : Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng nhiều mặt đến QH VI Trồng ánh sáng nhân tạo : - Sử dụng ánh sáng loại đèn thay cho ánh sáng mặt ... nắng không gắt Củng cố: - Vì trồng họ đậu người ta cần bón lượng phân đạm ít? Hướng dẫn nhà: Giáo án Sinh 11_ Ban - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” Giáo án Sinh 11_ Ban Bài 7: THỰC HÀNH: ... giun đất Giáo án Sinh 11_ Ban Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” Giáo án Sinh 11_ Ban Tiết 18 TUẦN HOÀN MÁU Ngày soạn: Ngày giảng: I Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần:...
 • 120
 • 168
 • 0

Giáo án sinh 11 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng 2011

Giáo án sinh 11 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng 2011
... ****** giáo án sinh học 11 trọn năm cb chuẩn kiến thức kỹ năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689218668 Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 4: Vai trò nguyên tố khoáng (Tiết 4) I/ Mục tiêu Kiến thức: ... ************************************************************** ****** giáo án sinh học 11 trọn năm cb chuẩn kiến thức kỹ năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689218668 Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 3: thoát nớc (Tiết 3) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu ... ************************************************************** ****** giáo án sinh học 11 trọn năm cb chuẩn kiến thức kỹ năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689218668 Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 2: vận chuyển chất (Tiết 2) I Mục tiêu Kiến thức: -...
 • 145
 • 241
 • 0

Giáo án sinh 11 cả năm

Giáo án sinh 11 cả năm
... - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp quan sát hình 9.2 SGK trả lời câu hỏi sau: ? Nêu vai trò ánh sáng quang hợp ? ? Thế - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: ... pha sỏng - QH chia thành pha: Pha sáng pha tối TT1: GV yờu cu HS tip tc quan sỏt tranh cựng vi nghiờn cu SGK v tr Pha sáng li cỏc cõu hi: - Năng lợng ánh sáng đợc hấp thụ chuyển - Pha sỏng ca ... hp tỏc nhúm v lm vic c lp Thỏi hnh vi II PHNG TIN DY HC Giỏo viờn chun b: Tranh v H11.1, H11.3, H11.3 Hc sinh chun b: III PHNG PHP DY HC - Vn ỏp gi m - Trc quan tỡm tũi - Nghiờn cu SGK tỡm tũi,...
 • 70
 • 1,762
 • 0

giáo án sinh 11 cả năm ( chương trình cơ bản) soạn chuẩn

giáo án sinh 11 cả năm ( chương trình cơ bản) soạn chuẩn
... sánh, tổng hợp cho học sinh Thái độ Giáo dục, nâng cao ý thức học sinh ý nghĩa việc trồng bảo vệ xanh II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên -Soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ - Sách giáo khoa Sinh ... thêm crút kết luận ờng độ ánh sáng tiếp tục tăng Thế điểm bù ánh sáng? Điểm bão hòa ánh sáng? Quang phổ ánh sáng Phải quang hợp phụ thuọc vào cờng độ ánh sáng? - Các tia sáng khác ảnh hHS: Nghiên ... hút? A chế chủ động B chế bị động C chế khuếch tán D Cả A B Câu Các ion khoáng xâm nhập đợc vào rễ theo chế nào? A chế chủ động C chế bị động có sử dụng lợng ATP (Từ hô hấp) B chế...
 • 142
 • 152
 • 0

Giao an Sinh 9 cả năm (2 cột)

Giao an Sinh 9 cả năm (2 cột)
... Phát sinh giao tử thụ tinh. Ngày soạn: 29 /9 /07 Tiết 11: Giáo viên: Phạm Văn Nhi Trang21 Trờng PTCS Thuận án sinh học Giáo Bài 11: phát sinh giao tử thụ tinh A Mục tiêu: Sau học xong học sinh ... Bài 4: Để sinh ngời mắt xanh(aa) bố cho giao tử a mẹ cho giao tử a Để sinh ngời có mắt đen(A-) bố mẹ cho giao tử A kiểu gen, kiểu hình P là: Mẹ mắt đen(Aa) x bố mắt đen (Aa) Hoặc Mẹ mắt xanh (aa) ... kiện quan trọng trình thụ tinh là: a Sự kết hợp nhân giao tử đơn bội b Sự kết hợp theo nguyên tắc giao tử đực giao tử c Sự tổ hợp NST giao tử đực giao tử d Sự tạo thành hợp tử Trong TB loài giao...
 • 78
 • 1,408
 • 9

giáo án văn 11 cả năm

giáo án văn 11 cả năm
... tàng văn tế Việt Nam  NĐC xứng đáng nhà văn tiêu biểu cho dòng văn chương đạo đức, cờ đầu văn thơ chống ngoại xâm thời Pháp thuộc D củng cố dặn dò : -Về học tác giả đọc trước tác phẩm : Văn ... khơng thành Là nhà văn lớn Đạt thành tựu rực rỡ văn chương tun truyền cổ động Cách mạng Lý tưởng dân tộc cao cả, tình cảm u nứơc thương dân thiết tha, sơi sục, cội nguồn cảm hứng sáng tạo trở thành ... Hồn cảnh sáng tác : Bài thơ sáng tác hồn cảnh Phan Bội Châu bị bắt giam lỏng Huế (tứ 1925) Tro ng hồn cảnh tự thầy thất bại, Phan Bội Châu đặt hi vọng thiết tha niên Chủ đề : Mượn lời chúc Tết năm...
 • 96
 • 375
 • 2

GIÁO ÁN SINH 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN SINH 9 CẢ NĂM
... 27 Giáo án sinh - Phân tích đợc ý nghĩa nguyên phân sinh sản sinh trởng thể - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình 9. 1; 9. 2; 9. 3 SGK - Bảng 9. 2 ... tử d Sự tạo thành hợp tử (Đáp án a) Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK - Làm tập 4, trang 36 - Đọc mục Em có biết trang 37 38 Giáo án sinh 39 Giáo án sinh Tiết 12 Ngày soạn: Ngày ... 34 Giáo án sinh Tuần Tiết 11 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 11: Phát sinh giao tử thụ tinh A Mục tiêu - Học sinh trình bày đợc trình phát sinh giao tử động vật - Nêu đợc điểm giống khác trình phát sinh...
 • 223
 • 1,398
 • 7

giáo án sinh 7 cả năm ( dạy thuyết trình)

giáo án sinh 7 cả năm ( dạy thuyết trình)
... ngành Giun đốt - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật II/ CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Hình 17. 1 -> 17. 3 2) Học sinh: Trang 30 Giáo án Sinh học GV: Đỗ Thò Phương - Đọc trước 17 - Chuẩn bò thuyết trình III/ ... bơi sán gan tiêu giảm, giác bám phát triển? + Tại nhánh ruột sán gan phát triển sán lông? + Tại quan sinh sản sán gan phát triển? + Sán gan đẻ nhiều nhằm mục đích gì? + Vòng đời sán gan có kí sinh ... chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II/ CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Hình 11.1, 11.2 2) Học sinh: - Đọc trước 11 - Chuẩn bò thuyết trình III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Trang 19 Giáo án Sinh học GV:...
 • 116
 • 685
 • 6

giao an sinh 6 ca nam chuan

giao an sinh 6 ca nam chuan
... phụ 4.1 câm) quan cây, nêu chức chủ yếu quan - HS quan sát vật mẫu, tranh ảnh, nhóm tiến hành thảo luận ? Xác định quan sinh sản quan sinh dỡng tách thành Giáo viên :Phạm Thị Lan Trang trờng thcs ... Giáo án sinh học (Bảng phụ 4.2) -Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt -Thực vật hoa thực vật quan sinh sản hoa, quả, hạt - Thực vật có hoa gồm quan: quan sinh dỡng quan sinh sản ... soạn: 06/ 11/08 Tiết 26: Giáo viên :Phạm Thị Lan Trang 48 trờng thcs thị trấn Giáo án sinh học Bài 22: ảnh hởng điều kiện bên đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần...
 • 67
 • 1,068
 • 5

Giao an sinh 12 ca nam

Giao an sinh 12 ca nam
... thêng tõ tÕ bµo sinh giao tư tèi ®a cho lo¹i giao tư víi tû lƯ t¬ng ®¬ng( tÝnh theo lý thut) - NÕu x¶y trao ®ỉi chÐo gi¶m ph©n tõ tÕ bµo sinh giao tư còng chØ cho lo¹i giao tư : lo¹i giao tư b×nh ... ph¸t sinh: -D¹ng 3n lµ sù kÕt hỵp gi÷a giao tư n víi giao tư 2n( giao tư lìng béi) -D¹ng 4n lµ sù kÕt hỵp gi÷a giao tư 2n hc sù kh«ng ph©n ly cđa NST tÊt c¶ c¸c cỈp 2.Kh¸i niƯm vµ c¬ chÕ ph¸t sinh ... b×nh thêng vµ lo¹i giao tư ho¸n vÞ víi tû lƯ t¬ng ®¬ng mçi lo¹i chiÕm 50% - NÕu x¶y trao ®ỉi chÐo ë tÊt c¶ c¸c tÕ bµo sinh giao tư th× sinh tû lƯ c¸c lo¹i giao tư b×nh thêng vµ giao tư cã ho¸n vÞ...
 • 109
 • 301
 • 6

Giao an Sinh 12 cả năm

Giao an Sinh 12 cả năm
... Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh - Mối quan hệ khí hậu, địa chất với sinh vật Rút kinh nghiệm: Tiết: 27 Bài 14: sống đại thái cổ - nguyên sinh - cổ sinh I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh phải - Nêu ... phát sinh từ đâu? từ bao giờ? - Sự sống phát sinh qua giai đoạn? Bằng đờng nào? Rút kinh nghiệm: Tiết: 25 Bài 12: phát sinh sống trái I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh phải - Nêu đúng, đầy đủ quan ... triệu năm > đợc sử dụng để xác định mẫu có độ tuổi hàng tỉ năm - Dựa vào lợng C đồng vị phóng xạ (C12, C14) > xác vài trăm năm > đợc sử dụng mẫu có độ tuổi < 50000 năm Căn phân định thời gian...
 • 86
 • 261
 • 0

giao an tin 11 ca nam

giao an tin 11 ca nam
... đá Việt Nam thắng đội Indonesia tiếp đá tranh huy chương vàng với Thái Lan, không thắng Indonesia Việt Nam tranh huy chương đồng với Mianmar - Nếu không - Nếu làm xong tập sớm An sang nhà ... kiểm - Quan sát kết chương trình nghiệm kết tự suy luận IV ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Những nội dung học - Các phép toán Turbo Pascal: số học, quan hệ logic - Các biểu thức Turbo Pascal: số học, quan hệ ... khác - Treo tranh chứa bảng số hàm chuẩn, yêu cầu học sinh điền thêm thông tin chức - Quan sát tranh vẽ, nghiên cứu hàm, kiểu đối số kiểu hàm sách giáo khoa lên bảng điền số tranh - Cho biểu...
 • 96
 • 301
 • 1

Giáo án Sinh 8 cả năm

Giáo án Sinh 8 cả năm
... thẳng lao động Chúng ta ………… HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu phần xương _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại _ học sinh quan sát hình 7.1 ,7.2 , I)CÁC THÀNH ... Rèn luyện kỹ tư , dự đoán Thái độ : Có ý thức phòng tránh tác nhân gây hại ý thức rèn luyện hệ tim mạch II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : – Tranh phóng to : 18. 1 ; 18. 2 SGK – Bảng “khẳ làm ... hành: – GV treo bảng phụ 3.1 – Màng sinh chất có chức gì? Tại màng sinh chất lại thực Hoạt động học sinh – HS quan sát tranh hình 3.1 – Cấu tạo tế bào gồm: – Màng sinh chất – Chất tế bào: lưới nội...
 • 137
 • 462
 • 4

Giáo án Sinh 9 cả năm

Giáo án Sinh 9 cả năm
... dung bảng 9. 2 HS: Kẻ bảng 9. 1-2 vào tập C Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) II Bài cũ: III Bài mới: Giáo viên: Hoàng Kim Cờng Trang18 Giáo án sinh học Đặt vấn đề: (1) Tế bào loài sinh vật có ... đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch V Dặn dò: (1) - Đọc trớc AND Giáo viên: Hoàng Kim Cờng Trang 29 Giáo án sinh học Ngày soạn: 9/ 10/06 Tiết 15: Chơng III: and gen ... thống kê kết Giáo viên: Hoàng Kim Cờng Trang11 Giáo án sinh học Ngày soạn: 12/ 9/ 06 Tiết 6: Bài 6: Thực hành tính xác suất xuất mặt đồng tiền kim loại A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm...
 • 77
 • 376
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 6 cả năm tải miễn phígiáo án văn 11 cả nămgiáo án địa 11 cả nămgiao an sinh 9 ca namgiao an sinh 9 ca nam 3 cotgiao an sinh 9 ca nam 2 cotgiao an sinh 9 ca nam chuangiáo án sinh 7 cả nămgiáo án sinh 7 cả năm 3 cộtgiáo án sinh 9 cả năm tải miễn phígiáo án lí 11 cả nămtài liệu giáo án sinh 11giáo án sinh 11giáo án lớp 3 cả nămgiao an anh 8 ca namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh