CÂU hỏi đáp án NGÂN HÀNG đề KIỂM TRA cấp THCS năm học 2015 2016 phần 10

Đề thi, đáp án CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 20152016 Môn Tiếng Anh

Đề thi, đáp án CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn Tiếng Anh
... 150 words) - THE END - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH LỚP NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Tiếng Anh Đáp án Biểu điểm Hướng dẫn chấm A PHONETICS I (1 pt) D C A D B II (1 pt) ... subsequently gained some attention with their self-titled debut album However, it was not (3) 20 09 that they rose to prominence with the single "Gee", which claimed the top spot on every music ... recordbreaking nine consecutive weeks and was (4) the most popular song of the 2000s in Korea After 20 09, Girls' Generation became the (5) famous korean girlgroup in Korea and in the world In 2010,...
 • 6
 • 563
 • 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HSG TOÁN 7 Huyện Hoài Nhơn. Năm học 2015 - 2016

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HSG TOÁN 7 Huyện Hoài Nhơn. Năm học 2015 - 2016
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN – TOÁN – NĂM HỌC 2015 2016 Câu Nội dung So sánh: 17 + 26 + 99 Ta có: 17 > 16; 26 > 25 => 17 + 26 + > 16 + 25 + = + + = 10 a) Mà 10 = 100 > 99 Vậy: 17 + 26 + > ... + + + + ÷ 1006 10 07 1008 2014 2015   1006 10 07   2,0đ Ta có: P = c) Bài 2: (4,0 điểm) 1 1  1 1 1   1 =  + + + + + + + + + + ÷ −2  + + + + ÷ 1006 10 07 1008 2014 2015   2012 2014 ... ab < 100 ab > => < x3 < 100 => < x < => x = 3; x ∈ N * - Nếu x = => ab = ( a + b)3 = 36 = 72 9 = 272 = (2 + 7) 3 => x = (nhận) 0,5đ 1,0đ 0,5đ - Nếu x = => ab = ( a + b)3 = 46 = 4096 = 642 ≠ (6 +...
 • 5
 • 538
 • 4

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HSG TOÁN 6 Huyện Hoài Nhơn. Năm học 2015 - 2016

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HSG TOÁN 6 Huyện Hoài Nhơn. Năm học 2015 - 2016
... PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN ***** Câu (4đ) Phần a (2đ) b (2đ) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 20 16 MÔN: TOÁN Nội dung cần trình bày Cho n = ... 12 Kết hợp với a – b = 6, suy a = 9, b = Tìm số tự nhiên x, y cho: 5x + 12y = 26 Ta có 122 = 144 > 26 y N => ≤ y ≤ => y Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 +) Với y = => 5x + 121 = 26 => 5x = 14 => không ... Vì 2a – lẻ nên 2a – ∈{ −7; −1;1;7} ⇒ a ∈ { 0;3; 4;7} Từ tính được: (a; b) = (0; -5 ), (3; -1 7), (4; 11), (7; -1 ) b (2đ) 0,5 1 22 + + + ).x= 45 1.2.3 2.3.4 8.9.10 1 22 ( + + + ).x= 45 1.2.3 2.3.4...
 • 5
 • 414
 • 2

Đề kiểm tra kì 1 năm học 08-09(Toán 10 CB)

Đề kiểm tra kì 1 năm học 08-09(Toán 10 CB)
... ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (LỚP 10 CƠ BẢN) I Trắc nghiệm( Mỗi câu đúng 0.25 điểm) Câu Đ/A C D A B A II Tự luận Bài 1a (1 ) -TXĐ :D=R - Toạ độ đỉnh I(2; -1) a= 1> 0 BBT x −∞ +∞ y C C C A 10 ... cách khác đúng vẫn tính điểm tối đa ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : TOÁN (LỚP 10 CƠ BẢN) ĐẠI SỐ Chương I : - Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề - Tìm giao, hợp, hiệu tập hợp - Quy tròn ... C (1; 0), D(3;0) -Đồ thị 0.25 0.25 y x= y=x - x+ x f(x)=x*x-4x+3 x(t)=2 , y(t)=t -2 -1 -1 -2 1b (1 đ) Bài 2a. (1 đ) m2x-4=4x-2m ⇔ (m2-4)x=4-2m(*) m = 2 Nếu m − = ⇔   m = −2 + m=2 thì (*) trở...
 • 4
 • 236
 • 2

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016
... kiểm tra: - Kiểm tra Kế toán - Kiểm tra thủ quỹ - Kiểm tra Y tế học đường - Kiểm tra văn thư - Kiểm tra nhân viên bảo vệ phòng chống cháy nổ IV Kiểm tra dạy thêm học thêm dạy buổi/ngày: Học ... VT HIỆU TRƯỞNG PHỤ LỤC Kế hoạch kiểm tra nội năm học 2015 2016 Tháng Nội dung kiểm tra Tháng 9 /2015 Kiểm tra các hoạt động chuyên môn thực hồ sơ giáo viên Kiểm tra việc xây dựng văn ... gian kiểm tra: từ 01/01 /2016 đến 31/5 /2016 b Các đối tượng kiểm tra: - Kiểm tra việc thực nội quy trường lớp học sinh - Kiểm tra tổ chủ nhiệm GVCN - Kiểm tra các tổ chức Đoàn, Đội - Kiểm tra...
 • 15
 • 229
 • 0

Ngân hàng đề kiểm trađáp án

Ngân hàng đề kiểm tra có đáp án
... tia Ox , lấy hai điểm M N cho OM = cm ; ON = cm a> Tính MN b> Điểm M trung điểm đoạn ON không ? ? MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI Nhận Biết TN TL Nội Dung 1> Tập hợp – phần tử tập hợp ... thẳng hàng , điểm nằm hai điểm 10> Hai tia đối Cộng 0,25 1 0,25 1,0 1,25 0,25 0,25 11> Trung điểm đoạn thẳng 1 0,25 2 0,5 0,5 0,5 1,0 2 1,0 0,5 0,75 21 6,5 10 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC ... TOÁN LỚP Năm Học : 2007 – 2008 • • Phần I Trăùc Nghiệm (3 điểm) Bài ( điểm) Mỗi câu 0,25 điểm C C A D A C B B Bài ( điểm) Mỗi câu 0,25 điểm a> Điền vào chỗ trống ….lớn ……hai ước ……… … có...
 • 4
 • 278
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA (CÓ ĐÁP ÁN,MA TRẬN)

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA (CÓ ĐÁP ÁN,MA TRẬN)
... D Cả ba đáp án sai Câu 25 : # Trên biến trở chạy có ghi : 50 Ω - 2,5 A Ý nghĩa số A 50 Ω điện trở lớn biến trở B 2,5 A cường độ dòng điện lớn mà biến trở chịu *C Cả A B D Cả ba đáp án sai ... thức R = ρ S Câu 5) Phát biểu viết biểu thức định luật ôm Đáp án : ( SGK - 8) Câu ) Phát biểu viết biểu thức định luật Jun- Len xơ Đáp án : ( SGK -46 ) Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào ... điện trở bóng đèn Đáp án: P = U.I = 4,8W ; R = U / I = 30 Ω Bài 26) Một bếp điện hoạt động bình thường mắc với hiệu điện 220V bếp có điện trở 48,4 Ω Tính công suất điện bếp Đáp án: P = U2/R =...
 • 10
 • 367
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN VĂN 12 NĂM HỌC 2014- 2015-CÓ ĐÁP ÁN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN VĂN 12 NĂM HỌC 2014- 2015-CÓ ĐÁP ÁN
... dậy sáng lòa (Trích Đất nước – Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr .126 ) HƯỚNG DẪN CHẤM- THANG ĐIỂM Yêu cầu kĩ - Thí sinh biết cách làm nghị luận văn học, đặc biệt so sánh ... (chị) vấn đề đặt câu chuyện HƯỚNG DẪN CHẤM- THANG ĐIỂM * Về kĩ năng: Đây văn đánh giá lực nhận thức hiểu biết xã hội học sinh, đồng thời kiểm tra kĩ làm văn nghị luận Học sinh phải tổ chức văn, diễn ... nghĩa tượng trưng Bóng tối đại diện cho xấu ác sống Ánh sáng đại diện cho đẹp, cao cả, thi ng liêng Ánh sáng “Chữ người tử tù” Nguyễn Tuân ánh sáng chân lý, đẹp tài hoa, nhân cách + Trong “Hai đứa...
 • 44
 • 377
 • 0

CÂU HỎI CHUẨN BỊ NGÂN HÀNG ĐỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

CÂU HỎI CHUẨN BỊ NGÂN HÀNG ĐỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
... a price, after what can sometimes be quite a heated debate This has become so popular in certian places that many people think that this is what makes the (33) atmosphere of a market But just ... far?" A did he write B has he been writing C has he written D was he writing 21.8.2.19 There's nothing you can me change my mind A to make B make C making D makes 21.8.4.20 She ran in a marathon ... so behavior which is expected in one market in one country may not be (34) in another Even within one country, there are those markets where you could haggle quite (35) and those where you...
 • 5
 • 272
 • 0

Cau hoi dap an cuoc thi tiết kiệm năng lượng

Cau hoi dap an cuoc thi tiết kiệm năng lượng
... lợng tiết kiệm hiệu quy định: Bộ Công nghiệp quy định thể thức dán tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lợng, kiểm định trớc cấp chứng chất lợng tiết kiệm lợng 27 Hãy cho biết biện pháp tiết kiệm ... lý phận đặt Khống chế tốt thời gian chạy nh thời gian dừng máy nhằm mục đích tiết kiệm điện Ban đêm khống chế thời gian đặt thích hợp để máy dừng hay thời gian bắt đầu chạy trớc ngủ dậy -7- Chọn ... điện vừa -4- bảo vệ đợc máy tính Chọn chế độ tiết kiệm điện tiết kiệm đợc khoảng 55% điện thời gian máy chết (downtime) 11 Nên sử dụng bàn nh để tiết kiệm điện nhất? Trả lời: Không nên quần áo...
 • 15
 • 218
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM . ĐÀO VIỆT HÙNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG ... trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần Các phương pháp phân tích hoá lí, dành cho hệ Cao đẳng Đại học phạm - Xây dựng đề kiểm tra trắc nghiệm ... (với câu hỏi nâng cao) dùng cho học viên cao học Hoá phân tích Nếu vận dụng tốt thuyết trắc nghiệm khách quan để xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Các phương...
 • 141
 • 2,135
 • 7

Ngân hàng đề kiểm tra THCS (Toán 6-HK I)

Ngân hàng đề kiểm tra THCS (Toán 6-HK I)
... : Cho điểm P, Q, R thẳng hàng PQ + QR = PR Điểm nằm điểm lại : A P B R C Q D Cả A,B,C sai Câu : Điền vào chỗ trống câu sau để có khẳng định lý: Trong ba điểm thẳng hàng có nằm hai điểm lại...
 • 6
 • 396
 • 13

ngan hang de kiem tra toan 8

ngan hang de kiem tra toan 8
... nhật hình bình hành có góc vuông Hình thoi hình thang vuông Hình vuông vừa hình thang cân vừa hình thang cân vừa hình thoi Hình thang có cạnh hình thang cân T/giác có dờng chéo vuông góp hình thoi ... DBE AB AC = BD DE DB DE = AB AC ; góc ACB =góc DEB Câu : ( điểm) gt - kl (1 đ ) a, chứng minh : góc ACD = góc AFE (2 điểm) b, IEC đồng dạng IDF ( g- g ) (1 đ ) Câu a, BD = CD = DE = 45 cm 60 ... , tia phân giác góc Aắct cạnh BC D kẻ DE vuông góc AC ( E AC ) Tính độ dài đoạn thẳng BD ; CD ; DE ? Đáp án - Biểu điểm Câu : (3 đ ) a, ABC đồng dạng DBE DE BE BD = = AC BC AB b, ABC đồng dạng...
 • 14
 • 281
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10bien soan he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia quang hoc 7đáp án ngân hàng đề thi tổng quan viễn thôngđáp án ngân hàng đề thi kinh tế vĩ môđáp án ngân hàng đề thi lý thuyết mạchkế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm trangân hàng đề kiểm tra môn công nghệ 8de kiem tra chuong 2 hoa hoc nang cao lop 10 co dap anngân hàng đề kiểm tra toán 7 học kì iidap án bài 1 de kiem tra hsg tin hoc thcs nam 20032004đề đáp án ma trận đề kiểm tra chương 1ngân hàng đề kiểm tra hsg gdcdngân hàng đề kiểm tra môn ngữ văn 8 9ngân hàng đề kiểm tra học kì ii lớp 12 – môn sinh năm họcngân hàng đề kiểm tra học kì ii lớp 12 – môn sinhDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học