Nghiên cứu khả chống ung thư hoạt chất phân lập từ Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) Hậu phác (Magnolia officinalis Rehd Et wils, Magnoliaceae)

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các hoạt chất phân lập từ cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) và cây Hậu phác (Magnolia officinalis R

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các hoạt chất phân lập từ cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) và cây Hậu phác (Magnolia officinalis R
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Ngọc Ánh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƢ CỦA CÁC HOẠT CHẤT PHÂN LẬP TỪ CÂY VÔNG NEM (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) VÀ CÂY ... cứu hoạt tính kháng u ba chất Honokiol, Magnolol đƣợc tách chiết từ Hậu phác Magnolia officinalis Rehd Et wils, Magnoliaceae Derrone đƣợc tách chiết từ Vông nem Erythrina orientalis L Murr., ... Enzyme Aurora kinaza Aurora kinaza thuộc nhóm protein điều khiển trình phân bào Chúng bao gồm ba protein thành viên có tên gọi Aurora A, Aurora B Aurora C Các protein này liên quan đến trình hình...
 • 83
 • 335
 • 0

Nghiên cứu hóa thực vật cây vông nem (erythrina orientalis (l ) murr , fabaceae)

Nghiên cứu hóa thực vật cây vông nem (erythrina orientalis (l ) murr , fabaceae)
... 1,4 7 (6H, s ), 5,6 2 (1H, d, J = 1 0,0 Hz) và 6,7 3 (1H, d, J = 1 0,0 Hz); δ C 2 8,2 (q ), 7 7,8 (s ), 12 2,9 (s) 12 8,1 (d)]; nhóm isoprenyl lại xuất δ H 1,6 8 (s ), 1,8 1 (s ), 3,3 9 (2H, d, J = 7,5 Hz) 5,1 8 ... (EB 1) 32 Hệ dung môi điclometan-etyl axetat 49 : 19: 10 : Rf Dạng vệt Hiện màu 0,9 4 0,9 0 0,8 4 0,7 8 0,6 3 0,4 2 0,1 9 0,1 0,9 6 0,9 0 0,7 7 0,6 5 0,5 2 0,5 1 0,2 6 0,2 0,9 7 0,9 0 0,7 7 0,7 0 0,6 1 0,5 5 0,3 2 0,2 6 ... ảnh cây, hoa vỏ thân Vông nem Hình 1: Cây Vông nem (Erythrina orientalis L ., Fabaceae) Hình 2: Hoa Vông nem (Erythrina orientalis L ., Fabaceae) Hình 3: Vỏ thân Vông nem (Erythrina orientalis L.,...
 • 66
 • 659
 • 2

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƯ của các HOẠT CHẤT PHÂN lập từ cây VÔNG NEM (erythrina orientalis

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƯ của các HOẠT CHẤT PHÂN lập từ cây VÔNG NEM (erythrina orientalis
... Hỡnh 5: Dũng t bo ung th biu mụ rut kt HCT116 ngi 1.3.2 Dũng t bo ung th biu mụ c t cung ngi - Hela He ng bo ung h biu m c t cung ngi (Cervix enoc rcinom ) c ỏch u ung h c t cung ca mt ph n ... nh bỏm o b m Chu n b dung dch thuc rung gi n cht: Pha dung dch trung gian ng ng cú nng cao gp 10 ln nng cui cn th ging B sung 20 àL dung dch rung gi n ng ng ri lc nh thuc phõn b u ging, ... c ch ung h ti m nng cỏc h hng oxy hú gõy r Magnolol gõy apoptosis nhi u ng TBUT nh ung h ph i CH-27, HL-60 ung h y COLO 205 ung h g n HepG2 rong hi Hono io gõy apoptosis cỏc ng TBUT bung...
 • 86
 • 109
 • 0

Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của một số hoạt chất phân lập từ hạt nhục đậu khấu (myristica fragrans)

Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của một số hoạt chất phân lập từ hạt nhục đậu khấu (myristica fragrans)
... nghiên cứu tác dụng chống ung thư hạt lignan phân lập từ hạt Việt Nam giới có [27] Trên sở tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tác dụng chống ung thư số hoạt chất phân lập từ hạt nhục đậu khấu Myristica ... mục đích sau: - Thử hoạt tính chống ung thư hoạt chất lignan phân lập mô hình nuôi cấy tế bào 2D - Tạo mô hình nghiên cứu tác dụng chống ung thư lignan có tác dụng chống ung thư mạnh (trong lignan ... nhiều nghiên cứu tác dụng sinh học lignan phân lập từ hạt tác dụng chống oxy hóa, chống viêm giảm đau, có tác dụng bảo vệ gan, giảm cholesterol máu, chống xơ vữa động mạch, kháng khuẩn Nhưng nghiên...
 • 9
 • 423
 • 3

Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của một số hoạt chất phân lập từ hoạt nhục đầu khấu ( Myristica Fragrans

Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của một số hoạt chất phân lập từ hoạt nhục đầu khấu ( Myristica Fragrans
... nghiên cứu tác dụng chống ung thư hạt lignan phân lập từ hạt Việt Nam giới có [27] Trên sở tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tác dụng chống ung thư số hoạt chất phân lập từ hạt nhục đậu khấu Myristica ... - Nguyễn Thị Chinh NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT PHÂN LẬP TỪ HẠT NHỤC ĐẬU KHẤU (Myristica fragrans) Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN THẠC ... Myristica fragrans với mục đích sau: - Thử hoạt tính chống ung thư hoạt chất lignan phân lập mô hình nuôi cấy tế bào 2D - Tạo mô hình nghiên cứu tác dụng chống ung thư lignan có tác dụng chống ung thư...
 • 69
 • 1,369
 • 4

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu cơ không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu cơ không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)
... ph n khắc phục h n chế tr n, ti n hành thực đề tài: Nghi n cứu khả ứng dụng hợp chất hữu không độc N kết hợp bao gói túi HDPE để bảo qu n cam (Citrus sinensis) vải thiều (Litchi sinensis) 1.2 Mục ... antocyanin không tăng Hi n công nghệ bảo qu n MAP đ ợc sử dụng rộng rãi giới song ng ời ta tính đ n khả th ơng mại công nghệ bảo qu n 22 2.4 Bảo qu n cam Cam quýt (Citrus sinensis) phổ bi n to n giới ... lạnh cam N m 1994, Australia nhà khoa học nghi n cứu ảnh h ởng nhiệt độ bảo qu n đ n trình t n th ơng lạnh, nh n thấy bảo qu n cam 0oC sau tu n xảy t n th ơng lạnh, bảo qu n dài t n th ơng lạnh...
 • 97
 • 263
 • 0

nghiên cứu khả năng ứng dụng nhà tiền chế - lắp ghép cho hộ có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố

nghiên cứu khả năng ứng dụng nhà tiền chế - lắp ghép cho hộ có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố
... cao cho nhà tiền chế. ) Sau đó, nhà tiền chế trở thành cứu cánh cho việc cung cấp nhà cho người thu nhập thấp Tuy nhiên, vài thập kỷ qua - đặc biệt kể từ xảy khủng hoảng nhà - đổi cho phép nhà ... thông thường nghĩa giá thành nhà bền vững cao Trong Việt Nam giá thành nhà xã hội nằm khả tài người thu nhập thấp, việc ứng dụng thiết kế bền vững cho nhà xã hội dường không khả thi Thực ... tp.HCM - Nghiên cứu loại hình nhà hộ đơn lẻ 6 PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I TỔNG QUAN VỀ NHÀ Ở CHO NGUỜI THU NHẬP THẤP THEO HƯỚNG LẮP GHÉP (PREFAB HOUSE)) 1.1.Lịch sử phát triển nhà cho...
 • 87
 • 380
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... cho Vi t Nam 36 K t lu 37 C TR NG VÀ KH KH NG TRÊN TH 2.1 2.1.1 Th Th NG D NG HO NG BÁN NG CH NG KHOÁN VI T NAM 38 ng ch ng khoán Vi t Nam 38 ng ch ng khoán Vi ... ng bán kh ng t i Vi t Nam s c n thi t áp d ng nghi p v bán kh ng vào TTCK Vi t Nam 45 2.1.2.1 Th c tr ng ho ng bán kh ng t i Vi t Nam 45 2.1.2.2 S c n thi t áp d ng nghi p v bán ... ti n Vi t Nam nh ng n thi t cho s phát tri n c a TTCK Vi t Nam hi n M c tiêu ph m vi nghiên c u 2.1 M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c c tr ng ho ng bán kh ng kh ng d ng ho ng bán kh ng...
 • 185
 • 162
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang

Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang
... phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức dược liệu chứa vi nang Đề tài nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới lượng hoạt chất giải phóng từ vi nang cũng khả tạo lực ép ... nang Trước thực tế đó học vi n chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức dược liệu chứa vi nang 33 Trần Quang Long 33 Khóa học 2013 - 2015 Luận ... lượng vi nang sau đưa lên vải Khảo sát khả giải phóng hoạt chất từ vi nang vải có tráng phủ vi nang 2.4.2.1 Khảo sát trình giải phóng hoạt chất từ vi nang 2.4.2.1.1 Thiết bị, dụng...
 • 68
 • 403
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên
... riêng lớn, nên nói chung, khoáng n y có khả hấp phụ; nhiên, trạng thái tự nhiên, tính hấp phụ chúng không cao Để nâng cao khả hấp phụ, cần xử lý chuyển hóa khoáng tự nhiên cho độ xốp, bề mặt riêng ... thông số cấu trúc vật liệu hấp phụ, xác định khả hấp phụ mẫu khoáng tự nhiên DA v BE đ= chuyển hóa biến tính, đ"ợc thực [3] Xác định thông số đặc tr ng vật liệu hấp phụ Các vật liệu hấp phụ l khoáng ... ảnh h"ởng đến khả hấp phụ khoáng trình hấp phụ nh": loại dầu, nhiên liệu lỏng (xăng, nhiên liệu diesel DO, nhiên liệu nặng FO, mazut, dầu nhờn ), thời gian hấp phụ, nhiệt độ trình hấp phụ, thời...
 • 5
 • 585
 • 3

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ FCC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA TỈNH TRÀ VINH TỶ LỆ 1/100.000 docx

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ FCC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA TỈNH TRÀ VINH TỶ LỆ 1/100.000 docx
... ngại độ phì khuyến cáo sử dụng đất canh tác lúa tỉnh Trà Vinh Hình 3: Bản đồ phân bố trở ngại, giới hạn cho canh tác lúa Trà Vinh Kết đánh giá độ phì đất FCC cho đất thâm canh lúa tỉnh Trà Vinh ... kết đánh giá khả ứng dụng hệ thống phân loại khả độ phì Hình 4: Biểu đồ diện tích trở ngại FCC Võ Quang Minh bổ sung canh tác lúa tỉnh Trà Vinh (2005) điểm khảo sát sở đồ đất chuyển đổi từ hệ thống ... loại đánh giá chi tiết hơn, đồng thời cần bổ sung thêm số đặc tính 3.2 Phân loại độ phì tiềm đất canh tác lúa tỉnh Trà Vinh sở đồ đất tỉ lệ 1/100.000 3.2.1 Cơ sở chuyễn đổi Trong hệ thống phân loại...
 • 9
 • 339
 • 1

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VƯỜN SINH PROTEASE KIỀM

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VƯỜN SINH PROTEASE KIỀM
... vọng vi c thu protease từ vi khuẩn Bacillus thường có hoạt tính cao có nhiều ưu hẳn Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, phân lập tuyển chọn chủng Bacillus sinh enzim protease ... sinh enzim protease từ đất vườn Với nội dung sau:  Phân lập tuyển chọn chủng Bacillus từ đất vườn Nghiên cứu hình thái tế bào khuẩn lạc, số đặc tính sinh học  Nghiên cứu nuôi cấy môi trường ... LUẬN 3.1 Phân lập tuyển chọn 3.1.1 Phân lập Từ mẫu đất vườn, khoai tây cỏ khô phân lập 10 khuẩn lạc Các khuẩn lạc kí hiệu KT 1, KT 2, KT 3, KT 4, KT 5, KT 6, KT 7, KT 8, KT 9, KT 10 Các khuẩn lạc...
 • 97
 • 1,210
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thưviện nghiên cứu phòng chống ung thư quốc giaviện nghiên cứu phòng chống ung thưtài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu về bệnh ung thưnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáibao cao nghien cuu kha hoc ung dung qui trinh san xuat giong ca ro dongnghien cuu ty le ung thu vu va cac yeu to lien quan o phu nunghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghien cuu ty le ung thu vunghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hoá xạ trịnghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảonghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcnghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảGiay CNDKKD lan thu 17 da kySHA03-Giay Uy quyen - Mau 2016SHA Bao cao HDQT 2017SHA To trinh phanpholoinhuan 2017SHA17- Sua doi dieu le 20178. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanh9. To trinh ve thu lao HDQT, BKSThu moi tham du DHDCD3. Giay dang ky tham du9. Giay de cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 7 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn0.Danh muc tai lieu Dai hoi dong co dong thuong nien1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nienfile NT2 CBTT DHCD201615 mau bia giao an Hoa hoc dep2016 7 TT PP loi nhuan2016 9 TT ke hoach TC quy KhCac mau bia dep nhat cho giao an2016 11 TT Ong Pham cuong hd CT