Đề thi trắc nghiệm công dụng của dược liệu

Đề thi trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên tiếp thị

 Đề thi trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên tiếp thị
... 12,5% e 23 e 5/40 15 Một hộp kẹo chia cho người dư viên, chia cho người dư viên Hỏi hộp kẹo có viên? a 16 viên b 17 viên c 18 viên d 19 viên đ 20 viên III KIẾN THỨC VĂN HOÁ – XÃ HỘI (8 câu) Bài ... Chuyên viên Nhân - Hoạch đònh nguồn nhân lực - Tuyển dụng nhân - Đào tạo phát triển - Lương, thưởng phúc lợi - Đánh giá thành tích, đánh giá lực - Quan hệ nhân - Văn hoá doanh nghiệp - Ngân sách nhân ... Lệnh viết Câu hỏi nghiệp vụ dành cho Nhân viên Nhân Anh/ Chò trình bày tóm tắt nhiệm vụ công tác Quản trò nguồn nhân lực? Câu hỏi nghiệp vụ dành cho Nhân viên Marketing Một doanh nghiệp sản xuất...
 • 9
 • 4,496
 • 131

Mẫu đề thi trắc nghiệm môn hóa của Bộ giáo dục

Mẫu đề thi trắc nghiệm môn hóa của Bộ giáo dục
... tử axit Chọn đáp án A B C D Chất có nhiệt độ sôi cao Chọn đáp án A B C D Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột Chọn đáp án X Y A glucozơ, anđehit axetic B glucozơ, etyl axetat C glucozơ, rượu (ancol)...
 • 6
 • 545
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)

Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)
... 74 Đề số 32 Đề số 33 Đề số 34 Đề số 35 Đề số 36 Đề số 37 Đề số 38 Đề số 39 Đề số 40 Đề số 41 Đề số 42 Đề số 43 Đề số 44 Đề số 45 Đề số 46 Đề số 47 Đề số 48 Đề số 49 Đề số 50 Đề số 51 Đề số 52 Đề ... 115 Đề số 75 Đề số 76 Đề số 77 Đề số 78 Đề số 79 Đề số 80 Đề số 81 Đề số 82 Đề số 83 Đề số 84 Đề số 85 Đề số 86 Đề số 87 Đề số 88 Đề số 89 Đề số 90 Đề số 91 Đề số 92 Đề số 93 Đề số 94 Đề số 95 Đề ... số 53 Đề số 54 Đề số 55 Đề số 56 Đề số 57 Đề số 58 Đề số 59 Đề số 60 Đề số 61 Đề số 62 Đề số 63 Đề số 64 Đề số 65 Đề số 66 Đề số 67 Đề số 68 Đề số 69 Đề số 70 Đề số 71 Đề số 72 Đề số 73 Đề số...
 • 41
 • 1,056
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC
... Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Copy B Edit / Cut C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 223 Câu Để chọn toàn ... C Vào thực đơn Insert, chọn Rows D Vào thực đơn Insert, chọn Cells Đề thi trắc nghiệm tin học A Mã 257 Câu Khi nhấp chọn nút công cụ Microsolf Word, ta có kết quả: A Trang thời in B Toàn văn in ... nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A Shift B Tab C Alt D ESC Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 189 Câu Để thay đổi độ rộng cột excel, ta thực : A Edit / Columns Width B...
 • 9
 • 2,929
 • 76

Bộ đề thi trắc nghiệm công chức ngành thuế (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm công chức ngành thuế (có đáp án)
... quản lý thuế b Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế c Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản ... tính thuế TTĐB nào? a Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập Đáp ... giảm thuế bao gồm: a Tờ khai thuế tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế miễn, số thuế giảm b Văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế, nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý miễn thuế, giảm thuế; ...
 • 51
 • 786
 • 1

BỘ đề THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ 2015

BỘ đề THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ 2015
... quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Đáp ... giảm thuế bao gồm: a Tờ khai thuế tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế miễn, số thuế giảm b Văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế, nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý miễn thuế, giảm thuế; ... tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập Đáp án: a) Câu 11 Giá tính thuế TTĐB hàng hoá gia công...
 • 57
 • 229
 • 0

Đề thi trắc nghiệm phần dung dịch và nồng độ

Đề thi trắc nghiệm phần dung dịch và nồng độ
... B 224 ml C 336 ml D 448 ml thi i hc 1.(C-2010)-Cõu 36 : Cho 0,015 mol mt loi hp cht oleum vo nc thu c 200 ml dung dch X trung ho 100 ml dung dch X cn dựng 200 ml dung dch NaOH 0,15M Phn trm ... 8,94 gam hn hp gm Na, K v Ba vo nc, thu c dung dch X v 2,688 lớt khớ H2 (ktc) Dung dch Y gm HCl v H2SO4, t l mol tng ng l : Trung hũa dung dch X bi dung dch Y, tng lng cỏc mui c to l A 13,70 ... Ba C K D Na 7.(C-07)-Cõu 6: Khi cho 100ml dung dch KOH 1M vo 100ml dung dch HCl thu c dung dch cú cha 6,525 gam cht tan Nng mol (hoc mol/l) ca HCl dung dch ó dựng l A 0,75M B 1M C 0,25M D 0,5M...
 • 4
 • 178
 • 0

đế thi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy có lời giải

đế thi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy có lời giải
... Để gia công chi tiết hình vẽ giá công máy tiện máy phay vạn phải thực nguyên công B A C D a nguyên công c nguyên công b nguyên công d nguyên công 17 Với chi tiết hình vẽ giá công máy gia công vạn ... gia công chi tiết hình vẽ máy gia công cắt gọt vạn ta thực nguyên công 80 120 140 a nguyên công c nguyên công b nguyên công d nguyên công 80 120 140 12 ∅22 ∅30 21 Để gia công chi tiết hình vẽ máy ... hưởng đến hệ thống công nghệ c Tạo điều kiện thoát phoi dễ dàng d Không gây hại đến sức khoẻ người 14 Chương III Độ xác gia công (30 câu) Độ xác gia công định: a Máy gia công b Trình độ gia công...
 • 39
 • 391
 • 7

Đề thi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy có lời giải

Đề thi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy có lời giải
... Để gia công chi tiết hình vẽ giá công máy tiện máy phay vạn phải thực nguyên công B A C D a nguyên công c nguyên công b nguyên công d nguyên công 17 Với chi tiết hình vẽ giá công máy gia công vạn ... gia công chi tiết hình vẽ máy gia công cắt gọt vạn ta thực nguyên công 80 120 140 a nguyên công c nguyên công b nguyên công d nguyên công 80 120 140 12 ∅22 ∅30 21 Để gia công chi tiết hình vẽ máy ... yêu cầu độ cứng mặt A 50HRC gia công chi tiết nguyên công B A a 1nguyên công c nguyên công C D b nguyên công d nguyên công 18 Để gia công chi tiết hình vẽ máy tiện máy phay vạn phải thực lần gá...
 • 39
 • 75
 • 1

Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... Number í ngha Mó thi Tng s cõu thi/ Number thi Tng s im/ thi Bng DeCau: lu thụng tin v thi Tờn trng MaDeThi CauThiID Bng TTDeThi Kiu Text Number í ngha Mó thi Mó cõu thi Bng KQThi: lu thụng ... kt qu thi ca ngi dựng Tờn trng KQThiID UserName MonThiID LanThi Diem NgayThi Bng KQThi Kiu Autonumber text Text Nunber Number Date/Time í ngha mó s kt qu thi tờn ngi dựng Mó cõu thi S ln thi im ... TenMonThi Bng MonThi Kiu Text text í ngha Mó mụn thi Tờn mụn thi 42 Bng TTDeThi: luu thụng tin vờ` ờ` thi nh: mó thi, tng s cõu thi, tng s im Tờn trng MaDeThi TSCauThi TSDiem Bng TTDeThi Kiu Text...
 • 57
 • 1,369
 • 2

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... Number í ngha Mó thi Tng s cõu thi/ Number thi Tng s im/ thi Bng DeCau: lu thụng tin v thi Tờn trng MaDeThi CauThiID Bng TTDeThi Kiu Text Number í ngha Mó thi Mó cõu thi Bng KQThi: lu thụng ... kt qu thi ca ngi dựng Tờn trng KQThiID UserName MonThiID LanThi Diem NgayThi Bng KQThi Kiu Autonumber text Text Nunber Number Date/Time í ngha mó s kt qu thi tờn ngi dựng Mó cõu thi S ln thi im ... TenMonThi Bng MonThi Kiu Text text í ngha Mó mụn thi Tờn mụn thi 42 Bng TTDeThi: luu thụng tin vờ` ờ` thi nh: mó thi, tng s cõu thi, tng s im Tờn trng MaDeThi TSCauThi TSDiem Bng TTDeThi Kiu Text...
 • 57
 • 455
 • 0

Giới thiệu công cụ Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Giới thiệu công cụ Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP
... hỡnh quản trị Web Server JRUN: Sau cài xong ta sử dụng trang quản trị để quản khởi động, thay đổi tham số cho trình chủ Default Web Server phục vụ ứng dụng Web 3.1.Cấu hỡnh JRUN Default Web ... B10: Khởi động lại JRUN Web Server Ta thực thành công việc tạo kết nối IIS JRUN Web Server 4.Cấu hỡnh tạo ứng dụng web (Web Application): 4.1.Tạo ứng dụng Web: Tạo VD theo giáo trình: Tạo ứng ... http://localhost:8100/bookstore/default .jsp Thế ta hoàn thành thao tác cho việc tạo ứng dụng web 4.2Xoỏ ứng dụng web: Đôi có nhu cầu muốn xoá ứng dụng web chẳng hạn muốn làm ta phải thực bước sau: B1: Chọn Web Application từ hình quản...
 • 9
 • 342
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm công nghệ 11 hk1đề thi trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 1đề thi trắc nghiệm công nghệ 10 hk2đề thi trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm công nghệ 10đề thi trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2đề thi trắc nghiệm công nghệ 11 hk2đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàngđề thi trắc nghiệm công nghệ 10 hk1đề thi trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 1đề thi trắc nghiệm tín dụng vào ngân hàngđề thi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máyđề thi trắc nghiệm công nghệ phần mềmđề thi trắc nghiệm môn thực vật dượcđề thi trắc nghiệm công nghệ 12Phân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôi12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việc