Kỹ thuật hóa học hữu cơ

kỹ thuật hóa học hữu

kỹ thuật hóa học hữu cơ
... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Là nh ng h t r n h u cơ, vô có màu, không hoà tan không b nh hư ng hoá h c, lý h c b i ch t mang -Trong th c t : +M t ... -Dung d ch c a pine oil, dibutyl phosphate, or short chain alcohols -Mu i kim lo i c a axits h u cơ: stearat nhôm, canxi, magie, -Có tác d ng ch t ho t ng b m t giúp s phân tán c a b t màu, vào ... sơn -Là xà phòng kim lo i hoá tr thay i: cobalt, mangan, canxi, k m, chì…c a axit béo, axit nh a -Cơ ch : +Nh s thay i hoá tr mà xà phòng kim lo i l y oxy phân t t không khí, t o thành oxy nguyên...
 • 222
 • 229
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 10 ppsx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 10 ppsx
... • Hàm m c a m nh • i u ch nh trình n u (nhi t , áp su t) • Th i gian n u: 2-4h • Áp su t n u: 100 - 110 psi, h n 60 psi trư c x • Turpentin ch t bay c bay X b t vào h phóng, d ch en c ưa i thu h...
 • 15
 • 214
 • 1

Kỹ thuật hóa học hữu part 9 docx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 9 docx
... b t sunfit thương ph m u tiên c sx Thu i n -Năm 1 890 PP sx b t sunfit canxi axit quan tr ng nh t -Năm 193 0 công ngh Kraft chi m ưu th -Năm 195 0 m t s c i ti n v thi t b v n hành - n nay, nh ng ... thêm vào * Kh ng ch c n th n trình v n hành 3.2.2 S N XU T B T CƠ H C MÁY NGHI N -B t h c máy nghi n thương ph m d u tiên năm 196 0 -Nguyên li u: m nh g , mùn cưa -Quá trình bi n i h c m nh g ... t cao (sơ s i b t dài b t g mài) -Gi m chi phí lao ng (t ng hoá) Tuy nhiên: màu t i b t g mài *Cơ ch nghi n: +Lignin b làm m m b i s nén ép ma sát c a g /g g / ĩa thép +Các m nh bung thành ph...
 • 23
 • 165
 • 2

Kỹ thuật hóa học hữu part 8 pot

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 8 pot
... c ng Hemicenlulo 27 ± % 20 60 100 nh hư ng tu i sinh h c n chi u dài TB c a s i 30 ± 5% Lignin 28 ± 3% Các ch t chi t ±2 % 20±4% ±3 % C u trúc vi s i th c v t L p gi a (ML): Liên k t gi a sơ s ... s n xu t b ng công ngh g mài (SGW) -1975 công ngh SGW v n chi m 90% s n lư ng b t c a B c M -1 980 g n 50% b t h c c s n xu t b ng phương pháp máy nghi n m t s ưu i m cua pp máy nghi n: +S d ng ... nhiên b t g mài v n c trì nh ưu i m tiêu th lư ng th p -Nói chung, pp b t h c cho hi u su t cao: 80 -95% M t s lo i b t h c: +B t g mài (GW-Groundwoood) +B t g mài ch u áp l c (PGW-Presurised Groundwood)...
 • 23
 • 198
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 7 doc

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 7 doc
... l p m ng c a thân an l i -Kho ng 100 năm sau cơng ngun, gi y c s n xu t t huy n phù c a sơ s i, tre n a ho c dâu t m ( Trung Qu c) -Vài th k sau, cơng ngh làm gi y n vùng Trung ơng, Châu Âu,… ... ngun li u d a vào y u t : -u c u ch t lư ng s n ph m ( -Ngu n ngun li u -Quy trình cơng ngh b n, màu s c,…) M t vài cơng ngh b t Phương pháp b t Lo i g D ng g Hi u su t G mài G m m Bó g 90-95% G ... ơng, Châu Âu,… -Th k 20, ngành gi y phát tri n m nh v i k thu t hi n -Ngày nay, h u h t q trình cơng ngh ct ng hố i 1.2 Khái ni m v b t gi y *Gi y: t k t l i c a sơ s i c hình thành sàng m n t...
 • 23
 • 200
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 6 pptx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 6 pptx
... Aramic Sỵi thủ tinh Modun (GPa) §é bỊn(MPa) KLR (g/cm3) 203 75 340 230 124 76- 86 600-2000 70-80 2500 3200 2800 1700 7,8 2 ,6 1,9 1,8 1,45 2,5 CH¦¥NG C¸C PH¦¥NG PH¸P GIA C¤NG 4.1 Hand Lay-up (Ph−¬ng ... Cacbon ( tõ PAN) 30-50 350 -1000 1,75-1,9 4-8 Cacbon(tõ pitch) 25-110 200-450 1,9-2,15 8-11 150 1 ,6 8-9 Cacbon tõ sỵi Rayon S¶n xt sỵi cacbon Cn sỵi PAN KÐo sỵi tõ pitch nãng ch¶y KÐo Oxy ho¸ 200-400oC ... CK Tói CK Nhùa ®Õn b¬m CK VL gia c−êng Khu«n Keo mỈt Nhùa vµo TÊm phđ VL gia c−êng Khu«n Nhùa 4 .6 Ph−¬ng ph¸p qn sỵi (Filament Winding) Sỵi ®−ỵc ®IỊu chØnh gãc cn thÝch hỵp Trơc Trèng quay BĨ...
 • 23
 • 172
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 5 docx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 5 docx
... độ đóng rắn từ 5oC đến 150 oC tuỳ thuộc chất đóng rắn, xúc tác -Nhựa lỏng không màu nâu, nhiệt độ thờng tồn nhiều năm bình chứa khô mà không phản ứng với -Độ bền kết dính cao -Bền học (cứng, dẻo ... chất môi trờng cao -Tính chất học cao UPE Epoxy -Tính chất lý, nhiệt cao -Bền nớc cao -Bền nhiệt đến 140 oC(ớt)/ 220oC(khô) -Co ngót đóng rắn thấp Nhợc điểm -Tính chất học trung bình -Styren thoát ... resin Injection, 2.4 Vật liệu gia cờng 2.4.1 Yêu cầu Vật liệu gia cờng -Tính gia cờng học tốt -Tính kháng hóa chất, môi trờng, nhiệt độ tốt -Tỷ trọng bé -Phân tán vào nhựa tốt (tính tơng thích)...
 • 23
 • 236
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 4 pptx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 4 pptx
... -Modul th p TT S Sợi tự nhiên TT C Ceramic Kim loại Al Ti Vật liệu 2.1.2 Yêu cầu VL -Tính chất học tốt (chịu tải trọng) -Tính chất thấm ớt, kết dính tốt (truyền hiệu tải trọng) -Bền dẻo dai tốt ... -CH2-CHCl - n Polyme nhng hợp chất mà phân tử chúng gồm nhng nhóm nguyên tử đợc nối với liên kết hoá học lặp di lặp lại nhiều lần tạo thành nhng mạch dài có khối lợng phân tử lớn Một vài điểm khác ... tổng hợp: BR, ABR, EP, UPE, PF, UF, 2.1.3 Các yếu tố ảnh hởng đến tính chất vật liệu -Bản chất hoá học, phân bố nhóm chức, độ phân cực, -Phân tử lợng, độ phân nhánh, độ đa phân tán -Trạng thái pha:...
 • 23
 • 192
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 3 ppt

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 3 ppt
... cần thiết nh: tính cách điện, độ dẻo dai, -Thờng có tính chất lý hoá cao VL 1 .3 chế gia cờng vật liệu compozit chế gia cờng: dới tác dụng ngoại lực, vật liệu gia cờng (VLGC) điểm chịu ứng ... VL gia cờng + Lực tĩnh điện + Lực tơng tác học + Lực liên kết hoá học VL Vùng tiếp xúc nhỏ (bề mặt tiếp xúc pha) đóng vai trò quan trọng định tính chất cơ, lý VL compozit 1.4 Phân loại: 1.4.1 Phân ... ngót -Khắc phục số khó khăn gia công 1.4.2 Phân loại theo chất VL Compozit hữu (nhựa): với VL gia cờng dạng -Sợi hữu cơ: sợi polyamit, Kevlar, xenlulo, -Sợi khoáng: sợi thuỷ tinh, cacbon, basalt,...
 • 23
 • 178
 • 0

Kỹ thuật hóa học hữu part 2 pot

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 2 pot
... khí, t o thành oxy nguyên t ho t ng truy n cho d u thúc y ph n ng t o màng 2+ Mn(RCOO )2 + O2 4+ (RCOO)2MnO 2+ (RCOO)2Mn + O -Thư ng s d ng k t h p ho c lo i ch t làm khô -Lư ng dùng ít, n u nhi ... lư ng kích thích i n t chuy n t m c lư ng b n (E1) sang m c lư ng cao (E2) -Bư c sóng ánh sáng c h p th c xác nh b i: E = E2 - E1 = h*c / λ h : h ng s Planck’s c : the velocity of light λ : bư ... hư ng n tính ch t lý, lư ng dùng nhi u làm gi m m nh tính 2. 4 Các ph gia *Ch ng ăn mòn: dùng k t h p v i b t màu ch ng ăn mòn (Alcophor 827 , Albaex, Kelate, Anticor 70,… *Ch ng t o b t: -Sơn không...
 • 23
 • 215
 • 2

Kỹ thuật hóa học hữu part 1 potx

Kỹ thuật hóa học hữu cơ part 1 potx
... K THU T V T LI U COMPOZIT ☛ K THU T S N XU T B T VÀ GI Y PH N I: K THU T SƠN Chương 1: Gi i thi u chung 1. 1 L ch s phát tri n -S d ng h n h p nh a cây, sáp ong, lòng tr ng tr ng,…và b t màu có ... t không béo R1 R2 R3 C u trúc c trưng c a d u C u trúc m t s axit béo không no tiêu bi u Thành ph n c a m t s lo i d u thư ng c dùng sơn *Thành ph n không béo: -Chi m kho ng 0 ,1- 1% tr ng lư ng ... tính ch t c a s n ph m 1. 4 Ch t t o màng Phân lo i ch t t o màng theo kh i lư ng phân t Các phương pháp t o màng i v i h polymer tiêu bi u Chương 2: Các thành ph n c a sơn 2 .1 Ch t t o màng * Natural...
 • 23
 • 194
 • 1

KỸ THUẬT HÓA HỌC HỮU CƠ, ĐẠI HỌC BK ĐÀ NẴNG-PHẦN I KỸ THUẬT SƠN

KỸ THUẬT HÓA HỌC HỮU CƠ, ĐẠI HỌC BK ĐÀ NẴNG-PHẦN I KỸ THUẬT SƠN
... s n thiên nhiên -Sau công nguyên, d u th c v t c dùng làm sơn d u -M y ch c năm g n ây, sơn t ng h p i ngày a d ng, phong phú 1.2 Kh i ni m sơn/ l p ph (paint/surface coating): Kh i ni m: Sơn m ... axit linoleic linolenic Khô: -CI~ 95 ÷ 130 -Khô ch m hơn, d nóng ch y, d hoà tan -Ít s d ng m t mình, thư ng k t h p v i d u khô, ho c bi n tính v i nh a -VD: d u u nành ch a 50% axit linoleic ... a theo kh khô (oxi hoá khâu m ch) c a d u -Ch s iod CI~ 130 ÷ 200 -Ch a nhi u axit béo không no có 2,3 n i i -Khô nhanh -Có th dùng m t ho c ph i tr n v i nh a trính gia nhi t t o màng -VD:...
 • 23
 • 98
 • 0

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC BKHN CÔNG NGHỆ MẠ KẼM

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC BKHN CÔNG NGHỆ MẠ KẼM
... - 22 - Đồ án: Công nghệ mạ kẽm cromat hóa PHẦN III ỨNG DỤNG THỰC TẾ Hiện mạ kẽm sử dụng phổ biến lĩnh vực Dưới số sản phẩm mạ kẽm thực tế  Công nghệ mạ kẽm không xyanua Công nghệ mạ kẽm không ... K55 -3- Đồ án: Công nghệ mạ kẽm cromat hóa PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠ KẼM XỬ LÝ BỀ MẶT TRƯỚC KHI MẠ Để sản phẩm sau mạ có lớp mạ đồng gia công bề mặt giai đoạn thiếu trình mạ Gia công bề ... Đồ án: Công nghệ mạ kẽm cromat hóa MỤC LỤC Mở Đầu Phần I: Tổng Quan Về Công Nghệ Mạ Kẽm Xử lý bề mặt trước mạ 1.1 1.2 Gia công Gia công xử lý hóa học...
 • 27
 • 1,889
 • 5

Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại họcthuật thông qua dạy học Hóa học hữu

Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ
... kế giáo án dạy theo hướng phát triển lực độc lập sáng tạo 65 2.4 Đề xuất số biện pháp phát triển lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học thuật thông qua dạy học Hoá học hữu …… …………69 ... 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘC LẬP SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ .53 2.1 Biểu lực độc lập sáng tạo SV ĐH kỹ thuật 53 2.2 Thiết ... đề xuất biện pháp phát triển lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học thuật thông qua dạy học Hoá học hữu 61 2.3.1 Định hướng phát triển lực độc lập sáng tạo 61 2.3.2 Nguyên...
 • 201
 • 499
 • 3

Khung chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học

Khung chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học
... soát trình công nghệ hóa học 30 CHE2013 Mô hình hóa tối ưu hóa trình công nghệ hóa học 40 CHE1092 Đối xứng phân tử lý thuyết nhóm 42 CHE1052 CHE1078 Các phương pháp vật lý hóa lý ứng dụng hoá học ... ký hóa học hữu 42 CHE1092 CHE3070 Thiết kế thiết bị công nghệ hóa học 40 CHE1062 CHE3128 Công nghệ sản xuất hợp chất vô hữu 40 CHE3176 Thực tập công nghệ trình hoá học CHE3129 Thiết kế trình công ... CHE1077 Hóa học vô CHE1054 Thực tập hóa học vô CHE1055 Hóa học hữu 56 CHE1052 CHE2114 Hóa học hữu 42 CHE1052 CHE1057 Hóa học phân tích 42 CHE1052 CHE1058 Thực tập hóa học phân tích CHE1083 Hóa lý...
 • 12
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực tập hóa học hữu cơ tập 1 2 phan tống sơn lê đăng danh nxb khoa học và kỹ thuật hà nội 1977công nghệ kỹ thuật hóa học làm gìngành công nghệ kỹ thuật hóa học ra làm gìcông nghệ kỹ thuật hóa học ra làm gìkhoa công nghệ kỹ thuật hóa họcngành công nghệ kỹ thuật hóa học là gìcông nghệ kỹ thuật hóa học đại học cần thơmã ngành công nghệ kỹ thuật hóa họcđiểm chuẩn ngành công nghệ kỹ thuật hóa họccông nghệ kỹ thuật hóa học la gingành công nghệ kỹ thuật hóa họcngành công nghệ kỹ thuật hóa học làm gìngành công nghệ kỹ thuật hoá họctìm hiểu ngành công nghệ kỹ thuật hóa họctìm hiểu về ngành công nghệ kỹ thuật hóa họcquyet dinh thay doi niem yet cp gdtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)1.chuong trinh Dai hoi co dong 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricks4. Bao cao ban kiem soat nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieu