DE THI LUAT THUONG MAI 2015

Đề thi Luật thương mại

Đề thi Luật thương mại
... gian thương mại hoạt động thương nhân để thực giao dịch thương mại cho thương nhân xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá đại lý thương ... Rộng hơn, bao trùm đại diện cho thương nhân trình bày quảng cáo thương mại * Khái niệm: Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân để giới thi u với khách hàng hoạt động kinh ... Mang tính chất đơn lẻ Luật dân PT ủy thác MBHH , đặc điểm khác ủy thác đại lý thương mại a, Khái niệm: Điều 155 Luật thương mại: Ủy thác mua bán hàng hóa hoạt động thương mại, theo bên nhận ủy...
 • 22
 • 616
 • 4

đề thi luật thương mại quốc tế

đề thi luật thương mại quốc tế
... giai quyh mat vu an kinh tk kinh tk qua c L cap : a) S a thdrn,phuc thim b) SO thirn,phuc thim va giam d6c thdm c) So thdm,phuc thim va tai thdm d) C ba c h tra lbi trCn diu dung H 23.Theo quykt ... vC dhu tu (ICSID) 18 : a) Hoi d6ng quan trj b) uy ban thim phan c) Hoi d6ng thang d6c d) uy ban thi 10.Khi ICSID d l Iijp tba an d&xCt xu thi Cac bCn d u m g tung : a) in ducvc quy&ndon phucmg ... Iiri sai 11.Tba & thi qu6c tk thuoc Phbng Thucvng mai qu6c tk (ICC ) : I a) Tqrc tiep giai quykt cac tranh ch$ b) PhC chuan cac phan quykt clja tai c) Chi xac nhijn tu cach cua cac thi viCn d) Cbu...
 • 4
 • 1,793
 • 23

bài tập, đề thi luật thương mại quốc tế

bài tập, đề thi luật thương mại quốc tế
... khu mt thi kz nht nh 16 b T s gia giỏ hng xut khu v giỏ hng nhp khu mt thi kz nht nh c T s gia tng giỏ tr xut khu v tng giỏ tr nhp khu mt thi kz nht nh d L ch s bin ng giỏ hng xut khu mt thi kz ... quan theo CEPT l: a a Ti thiu 40% giỏ tr sn phm c to ti cỏc nc ASEAN b Ti thiu 60% giỏ tr sn phm c to ti cỏc nc ASEAN c Ti thiu 30% giỏ tr sn phm c to ti cỏc nc ASEAN d Ti thiu 50% giỏ tr sn phm ... tranh chp theo c ch gii quyt tranh chp ca WTO lnh vc hng húa Thi hn hp lý B thc thi khuyn ngh v phỏn quyt ca DSB ó ht m b khụng thc thi cng nh khụng cú tha thun gia A v B v bi thng A phi lm gỡ?...
 • 71
 • 967
 • 4

7 bộ đề thi luật thương mại quốc tế

7 bộ đề thi luật thương mại quốc tế
... việc giải tranh chấp thương mại cá nhân, trường hợp, bên tranh chấp ko đc xây dựng thủ tục xét xử trọng tài thương mại 16 Trong giai đọan toàn cầu hóa kinh tế nay, kinh tế quốc gia có xu hường ... Điều 21.5 DSU xem xét lại vấn đề Ngành công nghiệp cao su thành viên WTO A phải đối mặt với hàng rào thương mại Bộ trường thương mại Thành viên WTO B lập theo định Bộ trưởng tiêu chuẩn an toàn ... đổi pháp luật nhằm tuân thủ pháp luật WTO Đạo luật không tuân thủ pháp luật WTO c Đạo luật trao quyền định cho quan hành pháp áp dụng biện pháp không phù hợp với pháp luật WTO Đạo luật bị khiếu...
 • 21
 • 446
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Luật thương mại 2015

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Luật thương mại 2015
... Mục đích nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội - Tự nguyện - Hình thức hợp đồng điều kiện có hiệu lực hp ng trờng hợp pháp luật có quy định * Hợp đồng vô ... phỏt sinh trỏch nhim bi thng thit hi: + Hnh vi vi phm hp ng + Cú thit hi thc t 26 + Mối quan hệ trực tiếp hành vi vi phạm hợp đồng hậu thi t hại: Bờn yờu cu bi thng thit hi phi chng minh tn tht ... với tạm ngừng thực HĐ, áp dụng chế tài ĐCTHHĐ bên yêu cầu phải thông báo cho phía bên biết việc ĐCTHHĐ, không thông báo mà gây thi t hại phải bôì thờng * Huỷ bỏ hợp đồng: ch ti hy b hp ng c ỏp...
 • 28
 • 103
 • 0

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ- PHẦN luật điều chỉnh giao dịch điện tử doc

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ- PHẦN luật điều chỉnh giao dịch điện tử doc
... lớn Giao dịch điện tử thực tự động phần toàn thông qua hệ thống thông tin thi t lập sẵn gọi a Giao dịch điện tử tự động b Giao dịch điện tử c Giao dịch điện tử tự động người mua người bán d Giao ... KIỂM TRA BÀI Luật điều chỉnh giao dịch điện tử Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ19) Trường hợp công ty ABC người nhận thông điệp liệu định hộp thư điện tử để nhận thông điệp liệu ... thống thông tin b Hệ thống thương mại điện tử c Hệ thống thông tin thương mại thị trường d Hệ thống thông tin giao dịch điện tử 13 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP Thương mại điện tử (Đ15): Khách hàng đặt...
 • 5
 • 362
 • 4

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2 ( Đề cương, bài tập,bài thi mẫu)

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2 ( Đề cương, bài tập,bài thi mẫu)
... đại diện Trang 23 / 58 ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI III MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Khái niệm đặc điểm: a Khái niệm: Môi giới thương mại hoạt động thương mại, theo thương nhân làm trung gian (gọi bên môi giới) ... 2: 52 Tình 3: 52 BÀI 9: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA /THI: 55 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA 55 ĐỀ THI MẪU, GỢI Ý TRẢ LỜI ĐỀ THI MẪU: 55 Trang / 58 ĐỀ CƯƠNG LUẬT ... yêu cầu bên giao đại lý bồi thường Trang 29 / 58 ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI BÀI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI I KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM: Khái niệm: Xúc tiến thương mại (trade promotion) Là hoạt động thúc đẩy,...
 • 58
 • 454
 • 2

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ potx

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ potx
... giao dịch toán điện tử có giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... chức cung cấp dịch vụ toán điện tử bên liên quan đến giao dịch thương mại điện tử nào? a Mua hàng toán thẻ siêu thị b Mua hàng toán thẻ tín dụng qua Internet c Mua hàng toán thẻ tín dụng cửa ... điện tử - e-payment card 18 TS Minh thực toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet cách vào website nhà cung cấp dịch vụ nhập vào thông tin tài khoản để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh...
 • 6
 • 527
 • 2

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot
... matching có i m s g p l n câu h i thông thư ng ng d ng thi t b thương m i i n t di ng Marketing i n t tích h p Tham gia sàn giao d ch, c ng thương m i i n t (ecvn.gov.vn; vnemart.com.vn ) S d ng ... liên quan n gi i thi u s n ph m, gi mua hàng, toán, qu n lý ơn t hàng, d ch v h tr khách hàng c c p n giai o n tri n khai thương m i i n t ? (2 giai o n) Ch n nh t m t câu tr l i a Thi t k website ... ng c Nh n th c: nhi u doanh nghi p e ng i, chưa ánh giá úng t m quan tr ng c a TM T d Thương m i: ho t ng thương m i truy n th ng chưa phát tri n i m:1 Bư c u tiên trình th c hi n ơn t hàng tr...
 • 14
 • 272
 • 3

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-thực hiện đơn hàng điện tử doc

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-thực hiện đơn hàng điện tử doc
... shipments Khả giao hàng thời hạn vấn đề của: a Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce b Các dịch vụ logistics truyền thống, vấn đề thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but ... domestic operations d Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử - in both off-line and online commerce Kế toán logistics hai ví dụ mảng hoạt động triển khai thương mại điện tử? Accounting and logistics ... gom hàng nhanh (cross-docking), quản lí tồn kho, đóng gói hay giao nhận vận tải 13 Bán hàng, quảng cáo hỗ trợ khách hàng trực tuyến ví dụ mảng hoạt động thương mại điện tử? a Hoạt động bán hàng...
 • 5
 • 520
 • 5

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-– TRIỂN KHAI DỰ ÁN TMĐT potx

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-– TRIỂN KHAI DỰ ÁN TMĐT potx
... tin thương mại - commodity content d Thông tin dành cho thành viên - member content 28 Bước xây dựng dự án Thương mại điện tử gì? a Xác định, đánh giá lập kế hoạch xây dựng hệ thống thương mại điện ... thầu - a reverse auction 30 Khi lập dự án Thương mại điện tử, người lập dự án phải quan tâm đến vấn đề nào? a Vạch sẵn khung thời gian để triển khai hoàn thành dự án - a time line for completion ... doanh thương mại điện tử b Ban lãnh đạo am hiểu thương mại điện tử c Đội ngũ kỹ sư tin học tốt d Đội ngũ chuyên gia thương mại điện tử 40 Việc đánh giá khả mở rộng hệ thống thương mại điện tử theo...
 • 9
 • 237
 • 1

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-Đấu giá trực tuyến ppt

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-Đấu giá trực tuyến ppt
... Một mức giá cao thấp từ các mức giá giá thắng Ví dụ, đấu giá quy định mức giá cao 10; năm giá cao 10, 10, 9, 8, giá thắng người giá đạt giá cao Hình thức phổ biến đấu giá trực tuyến  Đấu giá mở: ... người giá cao  Đấu giá kín theo giá thứ nhất: tất người đặt giá đồng thời, giá ai, người giá cao người mua hàng  Đấu giá kín theo giá thứ hai (đấu giá Vickrey): tương tự đấu giá kín theo giá ... Người tham gia trả giá công khai với nhau, giá đưa sau cao giá đưa trước Cuộc đấu giá kết thúc không đưa giá cao đạt tới giá "trần", người giá cao mua hàng với giá trả Người bán đặt giá sàn, người...
 • 5
 • 496
 • 2

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ potx

ĐỀ THI MẪU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ-HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ potx
... Nội dung hợp đồng: đầy đủ, xác, chặt chẽ c Có chuyên gia công nghệ thông tin d Có chuyên gia hợp đồng điện tử e Có kiến thức thương mại điện tử Hãy khác biệt hợp đồng điện tử hợp đồng truyền thống? ... giải mã hợp đồng Hợp đồng điện tử hình thành trình khách hàng mua hàng Amazon.com (xem minh hoạ) loại hợp đồng điện tử nào? a Các mẫu hợp đồng đưa lên trang web b Hợp đồng email c Hợp đồng qua thao ... đồng email c Hợp đồng ký kết sàn giao dịch điện tử d Hợp đồng điện tử sử dụng chữ ký số 15 Trong quy trình giao dịch thương mại điện tử B2C bản, hợp đồng hình thành a Khách hàng cá nhân Công ty...
 • 5
 • 941
 • 3

đề thi môn thương mại quốc tế

đề thi môn thương mại quốc tế
... gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế thi ngày 25/12 làm chán đề liên hệ thực tế tức để mở mà chả cho mang tài liệu làm có số liệu thực tế chém vớ vẩn đề 12 câu thi t lập mô hình biến số thuộc ... điểm biết lãi suất nhà đầu tư yêu cầu 17% DE THI QUAN TRI TAC NGHIEP THUONG MAI QUOC TE Đề thi Quản trị tác nghiệp TMQT 24.6 - K44I - Đại học thương mại Đề 8: Câu1: Trình bày phương thức tái xuất ... công ty đề nè câu chẳng biết đâu slide liên hệ khó Hình có đề có câu hỏi Thực thi chiến lược phân tích Chiến lược marketing hay í Thấy bạn phong phanh, đọc đề 8, 10, 12 mà hok có Câu 2; Thi t lập...
 • 16
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi luật thương mại điện tửđề thi luật thương mại hàng hóa và dịch vụđề thi luật thương mại quốc tếđề thi luật thương mại quốc tế có đáp ánđáp án đề thi luật thương mại quốc tếngân hàng đề thi luật thương mại quốc tếgiải đề thi luật thương mại quốc tếđề thi luật thương mại quốc tế dương anh sơnđề thi luật thương mại 1đề thi luật thương mại có đáp ánđề thi luật thuong mạiđề thi luật thương mại 2đề thi luật thương mại 2 có đáp ánđề thi luật thương mại 1 có đáp ánđề thi luật thương mại modul 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học