DE CUONG LUAT DAT DAI 2015

ĐỀ CƯƠNG LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG LUẬT ĐẤT ĐAI
... hộ gia đình đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1991 Năm 1994 có tranh chấp đất đai với hộ liền kề Hỏi việc giải tranh chấp đất đai có thuộc thẩm quyền án nhân dân không ? iu 86 ... nhà nớc giao 70 đất rừng sản xuất trớc ngày 1/1/1999 Ngày 20/1/1999 tổ chức kinh tế nớc đề nghị liên doanh Hỏi doanh nghiệp t nhân M có đợc phép góp vốn giá trị quyền sử dụng đất để liên doanh ... cht, c im ca tng loi ụ th o 72 Ngày 5/4/1999 UBND x H cho sỹ quan quân đội hu thuê 1000m2 đất thuộc quỹ đất công ích để sản xuất nông nghiệp với thời hạn năm Quyết định UBND x có không ? sao? iu...
 • 46
 • 308
 • 7

BT lơn luật đất đai 2015 đề 9

BT lơn luật đất đai 2015 đề 9
... tích đất mà NSDĐ chưa có GCNQSDĐ Tuy nhiên theo quy định Luật Đất đai năm 2003 việc phân định thẩm quyền giải tranh chấp có thay đổi so với Luật đất đai năm 199 3 Thẩm quyền quy định luật đất đai ... sử dụng đất xảy sau ngày 01/07/2004 Luật Đất đai năm 2003 điều chỉnh Thứ hai, thủ tục giải quyết: Theo quy định điều 135 Luật Đất đai năm 2003 điều 1 59 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/ 10/2004 ... 49 Luật Đất đai năm 2003 quy định Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất: “3 Người sử dụng đất theo quy định Điều 50 Điều 51 Luật...
 • 7
 • 222
 • 0

ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI
... thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm kê đất đai với hệ thống tiêu theo Luật Đất đai năm 2003 (trong đó, hệ thống tiêu đất đai Luật Đất đai 1993 Luật Đất đai 2003 không đồng nhất) nên khác biệt ... thay đổi cấu sử dụng đất kỳ quy hoạch sử dụng đất Thành phố, từ xác định xu hướng biến động sử dụng đất khả thực chuyển đổi quỹ đất số loại đất cần quan tâm đất nông nghiệp, đất đất chuyên dùng - ... đến năm 2010 dự kiến 800 ha) 2.3 Luật Đất đai thay đổi Đồng thời với thay đổi tiêu kinh tế xã hội, hệ thống tiêu đất đai có thay đổi Do Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 Thành phố Hồ Chí...
 • 8
 • 441
 • 2

Báo cáo " Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm " docx

Báo cáo
... t Nam Trong b i c nh khú khn v kinh t ton c u núi chung v Vi t Nam núi riờng, cỏc doanh nghi p c a Vi t Nam luụn khú khn v v n quỏ trỡnh tri n khai th c hi n cỏc d ỏn u t c bi t lnh v c kinh doanh ... v kinh doanh b t ng s n ng tr c khú khn ú, v n chuy n nh ng quy n s d ng t t cỏc d ỏn u t c a doanh nghi p Vi t Nam cho cỏc doanh nghi p cú v n u t n c ngoi chớnh l kh nng nh t c u cỏc doanh nghi ... c Vi t Nam Lớ v vi c nh u t n c ngoi khụng ph i n p ti n thuờ t cho Nh n c Vi t Nam l p th t c thuờ t cú th hi u l doanh nghi p Vi t Nam ó th c hi n y ngha v ti chớnh i v i Nh n c Vi t Nam Th...
 • 9
 • 231
 • 0

đề thi luật đất đai

đề thi luật đất đai
... a) tập trung vào việc thu hồi ruộng đất lực đế quốc, t nớc trng thu, trng mua ruộng đất địa chủ, tịch thu ruộng đất địa chủ ngoại kiều hợp tác với địch ruộng đất bọn cờng hào gian ác, bọn việt ... lỳa, thi hn s dng 20 nm Hi UBND huyờn co thõm quyờn giao õt cho HG ụng B hay ko? Nờu c s phap lý, gia thich HG ụng B co quyờn s dung 3,5 hecta õt trng lỳa nờu trờn ko? Nờu c s phap lý, gia thich ... giy t no chng minh thi im s dng t ca ụng S, nờn UBND ni cú loo t nờu trờn ó cn c vo ý kin ca nhng ngi ó tng sinh sng t khu vc ny cựng thi im bt u s dng t ca ụng S xỏc nhn thi im s dng t ca ụng...
 • 75
 • 750
 • 2

Một số đề thi luật đất đai

Một số đề thi luật đất đai
... pháp luật đất đai thừa kế Đáp án câu xem chương pháp luật đất đai 2003 câu 2: Xem điều 136 pháp luật đất đai cho ý B xem điều 23 nghị định 84/2007 NĐ -CP câu 3.xem điều 120, 121 pháp luật đất đai ... tặng cho đất không ghi rõ m2 đất m2 đất vườn ao? b) anh chị tư vấn cho ông Thắng thực thủ tục xác lập quyền sử dụng đất c) Nghĩa vụ tài ông Thắng phải thực cấp GCNQSD đất Đề thi luật đất đai k34 ... ông Thắng xác lập QSD đất hợp pháp c.Nghĩa vụ tài ông Thắng phải thực cấp GCNQSD đất Ðề 7: Đề thi Luật Đất đai Đề thi K32 Trình bày quy định chuyển nhượng dự án có sử dụng đất tổ chức kinh tê Việt...
 • 4
 • 115
 • 0

Bộ câu hỏi ôn thi và đề thi luật đất đai có đáp án

Bộ câu hỏi ôn thi và đề thi luật đất đai có đáp án
... quyền sử dụng đất Bộ Luật dân cụ thể hoá quyền chủ s dụng đất ngành Luật đất đai Bộ Luật dân phương tiện để quy định Luật đất đai quyề sử dụng đất vào sống, th ực hoá đời sống Câu 52: Hãy phân ... ng ười s dụng đất? Trước Luật đất đai 1993 Luật đất đai 1987 Luật đất đai 1987 khẳng định Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thong snhất quản lý, Nhà nước giao đât cho nông tr ường, lâm ... quy định đất đai cần ghi nhận Bộ Luật đất đa, không để quy định rải rác Bộ luật dân số luật chuyên nhành liên quan Pháp luật đất đai cần phải thể rõ nội dung kinh tế quản lý s dụng đất tạo...
 • 75
 • 3,896
 • 1

Đề thi luật đất đai 2014 2016

Đề thi luật đất đai 2014  2016
... -00 ĐỀ THI LUẬT ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KỲ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KHOA LUẬT NĂM HỌC 2013 – 2014 (Được sử dụng tài liệu) MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI THỜI LƯỢNG 90 PHÚT Câu 1: ... 0.03% -‘ ĐỀ THI LUẬT ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ KHOA LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2014 – 2015 (Được sử dụng tài liệu) MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI THỜI LƯỢNG 75 PHÚT Câu ... Đ 129, k1 Đ 154 LDĐ 2013 11 ĐỀ THI LUẬT ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KHOA LUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ NĂM HỌC 2014 – 2015 (Được sử dụng tài liệu) MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI THỜI LƯỢNG 90 PHÚT Câu 1:...
 • 24
 • 693
 • 1

đề cương môn luật đất đai

đề cương môn luật đất đai
... NIỆM CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI Chế độ sở hữu toàn dân đất đai nhiệm vụ luật đất đai 1.1 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Cơ sở xác lập sở hữu toàn dân (nhà nước) đất đai Việt nam ... niệm luật đất đai 2.1 Khái niệm 2.2 Đối tượng phương pháp điều chỉnh 2.2.1 Đối tượng điều chỉnh Luật đất đai 2.2.2 Phương pháp điều chỉnh 2.3 Các nguyên tắc Luật đất đai 2.3.1 Nguyên tắc đất đai ... 174 Bộ luật hình sự) Giải tranh chấp đất đai 3.1 Khái niệm 3.2 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 3.3 Trình tự, thủ tục thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 3.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai (Điều...
 • 11
 • 982
 • 0

Đề cương môn học: Luật đất đai

Đề cương môn học: Luật đất đai
... nc iu tit phn giỏ tr tng thờm t t m khụng u t ca ngi s dng t mang li a v phỏp lớ ca ngi sử dụng đất 5A1 Trỡnh by c khỏi nim v cỏc ch th s dng t 5A2 Nờu c cỏc quyn, ngha v ca t chc, h gia ỡnh, ... quy nh mi ca Lut t nm 2003 v quyn ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi sử dụng đất Giải thích đợc Ch phỏp lớ v s dng t 16 6A1 Nhn thc c cỏch thc phõn loi t ca phỏp lut t hin...
 • 38
 • 721
 • 13

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
... dung Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai Bố cục Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai (sau gọi Luật sửa đổi, bổ sung) Luật sửa đổi, bổ sung điều: ... có điều: Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở; Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 121 Luật đất đai; Điều quy định hiệu lực thi hành Luật sửa đổi, bổ sung (từ ... hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung a) Quy định đối tượng sở hữu nhà Việt Nam Điều 126 Quốc hội sửa đổi lần có điểm so với Điều 126 Luật nhà hành, cụ thể là:...
 • 6
 • 241
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
... qua Luật đất đai - Luật đất đai năm 2003 thay Luật đất đai năm 1993 II QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 Bảo đảm phù hợp với nguyên tắc mà Hiến pháp quy định - đất đai ... Luật đất đai năm 2003, văn quy phạm pháp luật sau hết hiệu lực thi hành: - Luật đất đai năm 1993; - Luật sửa.đổi, bổ sung số điều Luật đất đai (năm 1993); - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất ... hành Luật đất đai năm 2003 nhằm bảo đảm đồng pháp luật nói chung pháp luật đất đai nói riêng, Quốc hội định luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2004, với hiệu lực Luật...
 • 17
 • 241
 • 0

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2014, THÁNG 6 ĐẦU NĂM 2015 VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT THÁO GỠ

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2014, THÁNG 6 ĐẦU NĂM 2015 VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT THÁO GỠ
... hạn chế nguyên nhân 2.1 Về công tác xây dựng sách, pháp luật đất đai triển khai thi hành Luật Đất đai: Bên cạnh kết đạt được, số văn quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Bộ, ngành khác giao ... giới, giải tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai nông, lâm trường, ban quản rừng thực chậm, hiệu 2 .6 Về công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Việc báo cáo công bố kết thống kê đất đai hàng năm ... quyết, Quyết định, Chỉ thị, ý kiến đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Chương trình công tác Bộ Tài nguyên Môi trường Công tác quản đất đai nói chung, việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm...
 • 14
 • 649
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHÁP LUẬT đất ĐAI
... nhóm đất nông nghiệp; d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất ... dụng đất nông thôn, đất đô thị Điều 143 Đất nông thôn Đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn, ao đất thuộc khu dân cư nông ... hủy hoại đất đai, làm đất bạc màu,… 1.3.2 Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai a) Cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật đất đai - Quyết định giao đất quan Nhà...
 • 40
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luật đất đai sửa đổiđề cương luật đất đai năm 2003đề cương luật đất đai 2013đề thi luật đất đaide cuong nganh dat daichuyên đề về luật đất đailuật đất đai 2015lý do chon đề tài luật đất đaiđề cương thi tốt nghiệp môn pháp luật đất đaiđề cương môn pháp luật đất đaiđề cương môn luật đất đaiđề cương chi tiết môn học luật đất đaiđề cương ôn tập luật đất đaiđề cương ôn thi môn luật đất đaiđề cương dự thảo sửa đổi luật đất đaichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây