Sach bai tap vat ly 6

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

giai bai tap sach bai tap vat ly 9
... giải tập - HS lên bảng làm tập ta có hệ thức sau: Bài số 9. 1 SBT Bài số 9. 2SBT Bài số 9. 3 SBT R1 = R2 Đáp án C Đáp án B Đáp án D - Bài số 9. 4 SBT l = 100 m S = mm2 = 10 - m2 = 1,7 10 - m ... 0,5 1800 = 198 000J b) Từ công thức hiệu suất động cơ: H = H Atp 75%. 198 000 Aci 100% Aci = = = 148500 J Atp 100% 100% c) Năng lợng hao phí 25% lợng tòan phần Ahao phí = 25%. 198 000J = 495 00J IV ... 25o) = 315000J Nhiệt lợng mà bếp tỏa 30 phút Q = Qb.30 = 13200.30 = 396 000J Hiệu suất bếp: H= 315000 = 0, 795 = 79, 5 % 396 000 IV Củng cố : - Học sinh nắm công thức tính nhiệt lợng tỏa điện trở...
 • 101
 • 106,984
 • 53

sách bài tập vật lớp 10

sách bài tập vật lý lớp 10
... ) Lҩy g=10m/s2 Bài (26.6/tr60/SBT) Vұt có khӕi lưӧng m =10 kg trưӧt không vұn tӕc đҫu tӯ đӍnh mӝt mһt dӕc 20 m Khi tӟi chân dӕc có vұn tӕc 15 m/s Tính công cӫa lӵc ma sát (Lҩy g=10m/s2) Bài (26.7/tr60/SBT) ... NHIӊT CӪA VҰT RҲN Bài (36.6/tr89/SBT) Mӝt dҫm cҫu bҵng sҳt có đӝ dài 10 m nhiӋt đӝ trӡi 100 C Đӝ dài cӫa dҫm cҫu sӁ tăng thêm nhiӋt đӝ trӡi 400C? HӋ sӕ nӣ dài cӫa sҳt 12 .10- 6K-1 Bài (36.7/tr89/SBT) ... dài thêm mӝt đoҥn bҵng đӝ nӣ dài cӫa nhiӋt đӝ cӫa tăng thêm 100 0C ? Suҩt đàn hӗi cӫa thép 20 .101 0 Pa hӋ sӕ nӣ dài cӫa 12 .10- 6 K-1 Bài (36.14/tr90/SBT) Tҥi tâm cӫa mӝt đĩa tròn bҵng sҳt có mӝt...
 • 21
 • 20,691
 • 8

sách bài tập vật 6

sách bài tập vật lý 6
... đưa vật nặng lên cao, A Làm thay đổi phương trọng lực tác dụng lên vật B Làm giảm trọng lượng vật C Kéo vật lên với lực kéo nhỏ trọng lượng vật D Kéo vật lên với lực kéo lớn trọng lượng vật ... 1 ,6 kg Hòn gạch tích 192cm3 Tính khối lượng riêng trọng lượng riêng gạch (h.11.1) Giải D=1 960 ,8kg/m3 ; d=1 960 8 N/m3 Thể tích thực hòn gạch: V=1200 – (192 x 2) = 816cm3  D=m/V=1 ,6/ 0,0008 16= 1 960 ,8 ... độ dài 6cm Hỏi treo cân 200g lò xo có độ dài bao nhiêu? A 7,6cm B 5cm C 3,6cm D 2,4cm Chọn C 3,6cm Hướng dẫn: Cứ treo 0,5kg độ dài thêm lò xo 10 -6= 4cm Cứ treo 0,2kg độ dài thêm lò xo 1,6cm Chiều...
 • 93
 • 11,543
 • 3

20 LỖI TRONG SACH SÁCH GIÁO KHOA VÀ BÀI TẬP VẬT 12

20 LỖI TRONG SACH SÁCH GIÁO KHOA VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12
... sắc” Lỗi 20 Sách BTVL12NC “phủ định” sách VL12 “làm khó” sách BTVL12NC -Sách VL12, trang 19 viết: “Hình 4.2 Những người chơi đu biết trì dao động đu cách truyền lượng cho đu” -Sách tập vật li 12 ... Theo sách động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2 theo thời gian: Điều nhấn mạnh tập (VL12NC trang 43), tập 2.8 (sách Bài tập vật 12 nâng cao (BTVL12NC) trang 12) Nhưng ... kiến thức sách giáo khoa Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Thế Khôi, Vật 12 nâng cao, Nhà xuất giáo dục, Việt Nam, 200 9, 327 trang [2] Nguyễn Thế Khôi, Bài tập Vật 12 nâng cao, Nhà xuất giáo dục,...
 • 5
 • 579
 • 0

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc dạy giải bài tập vật chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lớp 12 nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc dạy giải bài tập vật lý chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lý lớp 12 nâng cao
... xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao - Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm toán học Mathematica, ứng dụng vào dạy giải tập vật chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao ... thảo hệ thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica để giải sử dụng hệ thống tập vào việc tổ chức dạy học số tập chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao - Tiến hành ... thống tập tổ chức hoạt động dạy học nhờ sử dụng phần mềm toán học Mathematica số tập vật thuộc chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao 50 CHƢƠNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG BÀI TẬP...
 • 147
 • 420
 • 0

Giải bài tập vật 9 bài 8 sách bài tập

Giải bài tập vật lý 9 bài 8 sách bài tập
... = 16 ,8 Ω có chiều dài là: l' = (16 ,8/ 5,6)l1= 3.200=600m + Thực tế dây nhôm thứ hai có tiết diện S2 = mm2 = 2S1 có điện trở R2 = 16 ,8 Ω giữ nguyên cũ chiều dài là: l2 = 2l’ = 2.600 =1200 m 8. 6 ... từ vật liệu, có chiều dài khác B Các dây dẫn phải có chiều dài, làm từ vật liệu, có tiết diện khác C Các dây dẫn phải có chiều dài, tiết diện, làm vật liệu khác D Các dây dẫn phải làm từ vật ... khác Đáp án: B 8. 7 Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện S có điện trở 8 gập đôi thành dây dẫn có chiều dài l/2 Điện trở dây dẫn bao nhiêu? A 4Ω B 6Ω C 8 D 2Ω Hướng dẫn giải: + Do gập...
 • 4
 • 8,415
 • 19

SÁCH 252 BÀI TẬP VẬT 10 CỦA NGUYỄN ANH THI

SÁCH 252 BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CỦA NGUYỄN ANH THI
... cao h )b Tính khoảng cách hai vật trước lúc gặp theo thời gian t )c Nếu không đụng vật I độ cao cực đại vật II đạt tới 1.22 Trên mặt nêm nghiêng góc α , có vật B Vật B buộc vào điểm A tường sợi ... ngang tác dụng lên vật m1, lên vật m2 mà không làm sợi dây bị đứt Xét toán hai trường hợp: K1 ≠ K 1) K1 = K 2) 3) Khôngurma sát b) Để kéo hệ vật lực F nên đặt vào vật nào? 2.13 Thanh AB dài L, khối ... sàn ngang, hai vật m1 m2 trượt mặt nêm Tìm gia tốc nêm sàn gia tốc hai vật nêm 2.38 Hai vật đặt đỉnh nêm Hệ số ma sát hai vật với nêm K Hỏi nêm phải chuyển động với gia tốc để hai vật bắt đầu trượt...
 • 20
 • 1,932
 • 0

Tổng hợp các dạng bài tập Vật 12

Tổng hợp các dạng bài tập Vật Lý 12
... 12 Trng THPT - Phong in Ch Xỏc nh nng lng ta tng hp m(g) ht nhõn nh(t cỏc ht nhõn nh hn)? 112 Ch 10 Cỏch dng nh lut bo ton ng lng, nng lng? 112 ... cụ lp v in Xỏc nh in th cc i ca qa cu: 105 Th.s Trn AnhTrung 12 Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in 2.Ni qu cu vi mt in tr R sau ú ni t Xỏc nh cng dũng ... AnhTrung Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in Ch 11 Cho lng kớnh (A,n) v gúc ti i1 ca chựm sỏng: xỏc nh gúc lch D? 74 Ch 12 Cho lng kớnh (A,n) xỏc nh i1 D = min? ...
 • 113
 • 6,914
 • 65

Bài tập Vật hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án
... hạt nhân số prôtôn? A Hạt nhân Th Hạt nhân Ra B Hạt nhân U Hạt nhân Ra C Hạt nhân Pa Hạt nhân Ra D Không cặp hạt nhân số prôtôn 30 Những hạt nhân số nơtrôn? A Hạt nhân Th 84 Hạt nhân ... nhân Ra B Hạt nhân U Hạt nhân Ra C Hạt D Không cặp hạt pôlôni T = 138 ngày Một mẫu pôlôni nguyên chất nhân Pa Hạt nhân Ra khối l-ợng ban đầu 0,01 g Độ phóng xạ mẫu chất nhân số nơtrôn ... + A biến đổi hạt proton thành hạt nơtron 86 Phản ứng toả hay thu l-ợng? B Hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ A.Thu E = 12,1 MeV; B.Toả E = 12,1 MeV C Hạt nhân số điện tích so với hạt nhân...
 • 11
 • 6,901
 • 37

Bài tập vật đại cương 1

Bài tập vật lý đại cương 1
... thu kết ghi bảng đây: r1 ( pm) v1 (10 6 m / s) T1 (eV ) E 21 (eV ) V (V ) V12 (V ) 12 (nm) 52.9 2 .18 13 .6 -13 .6 13 .6 10 .2 12 1.5 He+ 26.5 4.36 54.5 -54.5 54.5 40.8 30.4 H 5. 21) Áp dụng 5.20, ωn = ... = − (4πε ) 21 (4πε ) 21 Thế kích thích thứ nhất: E 21 = E2 − E1 = mZ 2e 1 mZ 2e3 1 ( − ) ⇒ V 21 = ( − ) ( 4πε ) 2=2 (4πε ) 2=2 12 22 Bước sóng vạch cộng hưởng tương ứng: λ 21 = hc E 21 Thay số vào ... tử cổ điển 1 1 = RZ  −  n  λik  i nk  Ta có: Vạch đầu dãy Lyman λ 21 = RZ Vạch đầu dãy Balmer λ32 = 36 RZ Do ∆λ = 88 88 RZ ⇒ R = 15 15 Z ∆λ Thay số ta R = 1. 097 × 10 5 cm 1 5.30) Tương...
 • 26
 • 19,959
 • 27

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật phần “quang hình học ” vật lớp 11 - nâng cao

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao
... pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh THPT miền núi dạy học tập vật phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qúa trình dạy -học tập vật trƣờng THPT miền ... 2.5 Phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh miền núi giải tập vật phần hai – Quang hình học - Vật 11 nâng cao 73 2.5.1 Phân tích hệ thống kiến thức phần “ Quang hình học chƣơng ... 1.3 Bài tập vật thực trạng dạy học vật lý, tập vật trƣờng trung học phổ thông miền núi 1.3.1 Bài tập vật 1.3.1.1 Một số quan niệm tập vật Bài tập vật tập vận dụng đơn giản kiến thức...
 • 177
 • 1,805
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sách bài tập vật lý 6giai sach bai tap vat ly 6dap an sach bai tap vat ly 6lời giải sách bài tập vật lý 6bài 21 13 sách bài tập vật lý 6bài 21 4 sách bài tập vật lý 6bài 19 6 sách bài tập vật lý 6giải các bài tập trong sách bài tập vật lý 6giai sach bai tap vat ly 6 bai 21sách bài tập vật lý 6 bài 14 mặt phẳng nghiêngsach bai tap vat ly 6 bai 8giải sách bài tập vật lý 6 bài 18giải sách bài tập vật lý 6 bài 2627huong dan giai sach bai tap vat ly 6giai sach bai tap vat ly 6 bai 15chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây