BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT lý LUẬN NHẬN THỨC

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
... SVHT Liên hệ trước hết mối quan hệ SVHT, song mối quan hệ liên hệ Chỉ mối quan hệ mà thay đổi bên định kéo theo thay đổi bên liên hệ + Mối liên hệ phổ biến: mối liên hệ chung có vật tượng Mối liên ... tồn vật VD: Mối liên hệ học viên giáo viên mối liên hệ suốt trình học tập học viên Mối liên hệ không mối liên hệ phương diện vật, định vận động phát triển mặt vật VD: Mối liên hệ học viên đồng ... • Mối liên hệ chất mối liên hệ định tồn phát triển vật VD: Trong PTSX mối liên hệ QHSX LLSX mối liên hệ chất Mối liên hệ không chất mối liên hệ tác động quy định mặt vật VD: Trong chế độ XH mối...
 • 15
 • 259
 • 3

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
... Ví dụ: Quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật loại trừ thứ ba, quy luật lý đầy đủ… Lưu ý: Các quy luật cho dù quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật tư tồn khách quan, người ... luật phổ biến: quy luật tác động lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Đó quy luật phép biện chứng vật - Căn vào lĩnh vực tác động: quy luật chia thành + Quy luật tự nhiên: quy luật nảy sinh, tác ... lại gọi quy luật 3 Phân loại quy luật Các quy luật đa dạng, phong phú, muôn vẻ Tuỳ theo góc độ khác mà có cách phân loại khác - Căn vào trình độ tính phổ biến: quy luật chia thành + Quy luật riêng:...
 • 20
 • 173
 • 1

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT xã hội và tự NHIÊN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT  xã hội và tự NHIÊN
... GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội a Vai trò tự nhiên tồn phát triển hội * Tự nhiên điều kiện khách quan, thiếu tồn phát triển hội Bởi ... quan hệ hội tự nhiên Những nhân tố tác động tới quan hệ tự nhiên hội a Trình độ phát triển hội - Lịch sử hội tiếp tục tự nhiên Từ xuất người hội loài người, lịch sử tự nhiên không ... triển * Tác động tự nhiên hội mang tính tự phát tính lịch sử Ở giai đoạn lịch sử khác tác động tự nhiên đến hội khác b Vai trò yếu tố hội tự nhiên * Sự tác động hội tự nhiên tất yếu...
 • 19
 • 205
 • 0

Bai giảng Access Chi tiết

Bai giảng Access Chi tiết
... CSDL Microsoft Access Các thao tác bảng liệu Các quan hệ sở liệu Khởi động Access Start → Programs → Microsoft Access (Hình 1) Hiện hộp thoại sau (Hình 2):    Chọn Blank access Database ... khơng đảm bảo Khi tạo mối liên kết bảng, Access hỏi ta xem có muốn bắt buộc tính tòan vẹn quy chi u khơng tốt ta nên chọn Bắt buộc tính tòan vẹn quy chi u (Enforcing Referential integrity ) cách ... quản trị CSDL Microsoft Access Các thao tác bảng liệu Các quan hệ sở liệu 41 Quan hệ CSDL Cơ sở liệu quan hệ có nhiều bảng có quan hệ với theo ràng buộc gọi tồn vẹn tham chi u Với sở liệu quan...
 • 50
 • 346
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học - luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay doc
... khách quan vận hành kinh tế nước ta vấn ềề nhiều xem xét tranh cãi, trình đổi nay. Vì vậy, em định chọn đề tài luận nhận thức, vận dụng quan điểm vào kinh tế Việt Nam trước sau mười năm đổi đến ... cường, phát huy vai trò luận xã hội, đặc biệt luận xã hội mà quan trọng luận Mác - Lênin luận kinh tế Trang 13 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Trước chủ nghĩa Mác, luận nhận thức, phạm trù thực ... Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mười năm đổi cho dến từ sau Đại...
 • 32
 • 488
 • 0

Bài giảng matlab chi tiết

Bài giảng matlab chi tiết
... tục đ ưa mảng chi u hai chi u Ngoài MATLAB cung cấp số hàm thao tác trực tiếp mảng nhiều chi u: s = size(A) Cho n_số chi u A, trả vector hàng s với n phần tử, phần tử thứ i kích cỡ chi u thứ i ... tả chi u thứ ba mảng, cung cấp cách hình dung mảng ba chi u mảng hai chi u, trang xếp thứ tự từ cuối sách Đối với mảng có số chi u cao hơn, tên chung, khó tưởng tượng! Thao tác với mảng nhiều chi u ... lại max(size(A)) biến n A không rỗng 3.13 Mảng nhiều chi u Đối với MATLAB versions trước 5.0, mảng có hai chi u Từ MATLAB 5.0 trở lên số chi u mảng tăng lên Ví dụ: >> a = [1 0; 1] a= 0 >> b =...
 • 95
 • 329
 • 0

side bài giảng :những vấn đề luận chung về đất đai

side bài giảng :những vấn đề lý luận chung về đất đai
... Những vấn đề luận chung ngành Luật đất đai Khái niệm Luật đất đai Quá trình phát triển PLĐĐ qua thời kỳ Đối tượng phương pháp điều chỉnh Nguồn Luật đất đai Các nguyên tắc ngành Luật đất đai ... tắc ngành Luật đất đai Quan hệ pháp luật đất đai Khái niệm Luật đất đai 1.1 Định nghĩa ĐẤT?  Đất đai ĐAI? Khái niệm Luật đất đai 1.1 Định nghĩa  Luật đất đai: ngành luật độc lập hệ thống pháp ... Nguồn luật đất đai Hướng dẫn số điều Luật đất đai 2013 Giá đất Tiền sử dụng đất Tiền thuê đất Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Các nguyên tắc ngành Luật đất đai Đất đai thuộc...
 • 25
 • 754
 • 5

Bài giảng tìm hiểu tâm nhân nguyễn quốc đạt

Bài giảng tìm hiểu tâm lý cá nhân  nguyễn quốc đạt
... Bài trắc nghiệm tâm Điểm A: - A1: Các câu 6,24,36 [+] cho điểm A2: Các câu 12,18,30,42,48,54 [-] cho điểm Cộng A1 A2 ta có điểm A Bài trắc nghiệm tâm Điểm B: - B1: Các câu 1,3,8,10,13,17,22,25,27,39,44,46,49,53,56 ... nhân Tính khí Xu Con hướng Tính cách người Năng lực Xu hướng Là thuộc tính tâm thể thành mục đích, mục tiêu sống người, hướng người dồn tâm huyết đời để đạt Tính khí Là thuộc tính tâm ... nhanh Bài trắc nghiệm tâm Hướng ngoại + Phản ứng nhanh Hướng nội + Phản ứng nhanh Điềm tĩnh Sôi 12 Linh hoạt Ưu tư B Hướng ngoại + Phản ứng chậm Hướng nội + Phản ứng chậm C Các thuộc tính tâm lý...
 • 40
 • 310
 • 0

luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau Đại ... vận động, phát triển Sự vận động phát triển nhận thức diễn cách biện chứng: - Từ trực quan sinh động đến t trìu tợng từ t trìu tợng đến thực tiễn đờng biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức ... (NEP) Với đổi mới, quan niệm chủ nghĩa xã hội đờng lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta ngày đợc xác định rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực...
 • 28
 • 1,851
 • 0

luân nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luân nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực tiễn nghiệp phát triển kinh tế đổi kinh tế Công đổi thức việc Đảng ta thừa nhận cho phép phát triển kinh tế ... thứ VI) Từ năm 1986, tổng kết đợc học kinh nghiệm quý báu để đổi cải cách kinh tế Xây dựng kinh tế thị trờng, kinh tế nhiều thành phần, lành mạnh vận dụng sáng tạo quan điểm đạo Đảng vào thực tiễn ... tập trung quan liêu sang kinh tế thị trờng có quản Nhà nớc vấn đề mẻ cha có lời giải đáp sẵn lời giải sẵn sau vào tiến hành đổi Quá trình đổi nói chung, đổi kinh tế nói riêng việc nhận thức...
 • 28
 • 642
 • 5

luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... phối theo lao động phân phối theo nguồn lực đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ tín dụng phát triển 3.4 Sự tăng trởng, phát triển kinh tế gắn liền với công xã hội, với việc phát triển văn hoá giáo ... đồng thời tất yếu phát triển nhu cầu Thông qua mở rộng quan hệ kinh tế với nớc để biến nguồn lực bên thành nguồn lực bên tạo điều kiện cho phát triển phát triển rút ngắn Mởi rộng quan hệ dới nhiều ... nhu cầu phát triển kinh tế Nâng cao vai trò chủ đạo kinh tế nhà nớc thành phần kinh tế khác phát triển lành mạnh lâu dài * Mục tiêuphấn đấu năm 2005 Suy từ kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2010...
 • 11
 • 339
 • 0

luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Namtrước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Namtrước và sau mười năm đổi mới đến nay
... nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực tiễn nghiệp phát triển kinh tế đổi kinh tế Công đổi thức việc Đảng ta thừa nhận cho phép phát triển kinh tế ... Cần phải tăng cờng, phát huy vai trò luận xã hội, đặc biệt luận xã hội mà quan trọng luận Mác - Lênin luận kinh tế Trớc chủ nghĩa Mác, luận nhận thức, phạm trù thực tiễn hầu nh chỗ ... thứ VI) Từ năm 1986, tổng kết đợc học kinh nghiệm quý báu để đổi cải cách kinh tế Xây dựng kinh tế thị trờng, kinh tế nhiều thành phần, lành mạnh vận dụng sáng tạo quan điểm đạo Đảng vào thực tiễn...
 • 28
 • 1,114
 • 0

luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... phải tăng cường, phát huy vai trò luận xã hội, đặc biệt luận xã hội mà quan trọng luận Mác - Lênin luận kinh tế Trước chủ nghĩa Mác, luận nhận thức, phạm trù thực tiễn chỗ đứng ... tâm Đổi từ kinh tế tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường có quản Nhà nước vấn đề mẻ chưa có lời giải đáp sẵn lời giải sẵn sau vào tiến hành đổi Quá trình đổi nói chung, đổi kinh tế ... thứ VI”) Từ năm 1986, tổng kết học kinh nghiệm quý báu để đổi cải cách kinh tế Xây dựng kinh tế thị trường, kinh tế nhiều thành phần, lành mạnh vận dụng sáng tạo quan điểm đạo Đảng vào thực tiễn...
 • 28
 • 715
 • 0

Xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam. luận, nhận thức và giải pháp thực hiện

Xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam. Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện
... vốn, hàng loạt ngành công nghiệp trở nên ngày khó khăn không giải pháp khác hợp tác quốc tế để giải khó khăn Đồng thời, việc phát triển ngành công nghiệp, phát triển sản xuất vấn đề liên quan đến ... kinh nghiệm Trên sở xây dựng hành lang pháp lý, đảm bảo lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tạo động lực cho phát triển Thứ ba là, tiến trình cổ phần hóa triển khai từ chỗ ... 90% kế toán trưởng giữ nguyên cũ Điều ảnh hưởng đến phát triển trung hạn dài hạn doanh nghiệp CPH 2.6 Chính sách giải cho lao động dôi dư theo NĐ41 kết thúc vào tháng 12/2005 ảnh hưởng tới tốc độ...
 • 24
 • 198
 • 0

luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... tiÓu luËn triÕt häc - nay. Vì vậy, em định chọn đề tài luận nhận thức, vận dụng quan điểm vào kinh tế Việt Nam trước sau mười năm đổi đến nay GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I, TÌNH HÌNH ... cường, phát huy vai trò luận xã hội, đặc biệt luận xã hội mà quan trọng luận Mác - Lênin luận kinh tế Trang 11 tiÓu luËn triÕt häc - Trước chủ nghĩa Mác, luận nhận thức, phạm trù thực ... tâm Đổi từ kinh tế tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường có quản Nhà nước vấn đề mẻ chưa có lời giải đáp sẵn lời giải sẵn sau vào tiến hành đổi Quá trình đổi nói chung, đổi kinh tế...
 • 30
 • 354
 • 0

Xem thêm