BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT xã hội và tự NHIÊN

Mối quan hệ sự tác động lẫn nhau giữa hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức vận dụng quy luật tự nhiên quy luật hội trong hoạt động thực tiễn

Mối quan hệ và sự tác động lẫn nhau giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức và vận dụng quy luật tự nhiên và quy luật xã hội trong hoạt động thực tiễn
... nhận thức vận dụng quy luật tự nhiên quy luật hội hoạt động thực tiễn: Con ngời giữ vai trò quan trọng, chí định mối quan hệ hội- tự nhiên, việc trì tốt mối quan hệ phụ thuộc trớc hết vào ... phơng thức khai thác sử dụng thiên nhiên, song quan trọng phải xoa bỏ chế độ hội không hợp lý tức phải nâng cao trình độ phát triển hội Mối quan hệ tác động lẫn hội tự nhiên phụ thuộc vào ... tức sức chinh phục tự nhiên ngời tăng lên, điều làm thay đổi tính chất mối quan hệ ngời tự nhiên Tuy nhiên, hội đối xử với tự nhiên tuỳ thuộc vào chất chế độ hội, vào quan hệ sản xuất thống...
 • 16
 • 425
 • 4

Mối quan hệ biện chứng giữa hội tự nhiên. Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa xã hội và tự nhiên. Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay
... vấn đề môi trường sinh thái cổ điển với vấn đề môi trường sinh thái đại, cộng với gay gắt vấn đề ô nhiễm môi trường hội; vượt trước vấn đề môi trường sinh thái so với trình độ phát triển ... nhiễm môi trường hội có liên quan chặt chẽ đến vấn đề sinh thái hay coi vấn đề sinh thái hội Việt Nam, ô nhiễm môi trường hội nhiêu nguyên nhân ta cần đề cập đến nguyên nhân quan ... nghệ v.v phải phân tích kỹ tác động môi trường biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái +Tăng cường nghiên cứu phân tích kinh tế môi trường, từ tới sách tài công cụ quản lí môi trường Một vấn đề...
 • 13
 • 626
 • 3

Mối quan hệ biện chứng giữa hội tự nhiên. Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta

Mối quan hệ biện chứng giữa xã hội và tự nhiên. Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta
... nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam, em lựa chọn đề tài: Mối quan hệ biện chứng hội tự nhiên Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường nước ta Phan Hữu Trông 48H – Đại học Thủy Lợi Website: http://www.docs.vn ... tạo vật chất tự nhiên để đảm bảo cân hệ thống tự nhiên - hội 1.3.2 Những yếu tố tác động đến mối quan hệ hội tự nhiên Có nhiều yếu tố tác động đến mối quan hệ hội tự nhiên, quan trọng ... sinh thái nước ta đan xen phức tạp vấn đề môi trường sinh thái cổ điển với vấn đề môi trường sinh thái đại, cộng với gay gắt vấn đê ô nhiễm môi trường hội; vượt trước vấn đề môi trường sinh...
 • 21
 • 543
 • 0

Quan hệ giữa hội tự nhiên vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

Quan hệ giữa xã hội và tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.
... thuộc vào tự nhiên, ngược lại bắt tự nhiên phục vụ cho nhu cầu ngày cao họ II Quan hệ tự nhiên hội Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội : Hệ thống tự nhiên - hội ... tính chất mối quan hệ hội với tự nhiên thay đổi Tuy nhiên, hội đối xử với tự nhiên tùy thuộc vào chất chế độ hội, vào quan hệ sản xuất thống trị Có cách thức tác động vào tự nhiên khác ... Mối quan hệ người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển hội Lịch sử hội tiếp tục lịch sử tự nhiên Chỉ có quan hệ với tự nhiên quan hệ với người làm nên lịch sử Mối quan hệ biểu...
 • 17
 • 1,299
 • 8

Quan hệ giữa hội tự nhiên vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

Quan hệ giữa xã hội và tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.
... hội tự nhiên: Nh ta biết, hội phận đặc thù tự nhiên nên hội tự nhiên phải có mối quan hệ tác động qua lại lẫn 1.3.1 Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội: Hệ ... thức hội, quan hệ kiến trúc thợng tầng sở hạ tầng Quy luật hội phản ánh quan hệ hình thái kinh tế hội nớc nào, hội tồn quan hệ _ Quan hệ hội tồn số hình thái hội nh quan hệ ... Quan hệ hội tự nhiên vầ vấn đề bảo vệ môi trờng nớc ta Nội dung đề tài đa sở lý luận mối quan hệ ngời hội tự nhiên ứng dụng lý luận vào thực tiễn để tác động ngời môi trờng tự nhiên Với...
 • 24
 • 839
 • 5

Tài liệu hội tự nhiên docx

Tài liệu Xã hội và tự nhiên docx
... tác động phức tạp) Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3 SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3.1 Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên -xã hội Tự nhiên: điều kiện đầu tiên, ... động hội hội: tác động vào tự nhiên > phát triển bền vững (sustainable development) Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3.2 Mối quan hệ người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển hội Công ... chinh phục tự nhiên người nâng cao Các mối quan hệ hội tạo điều kiện cho nhận thức chinh phục tự nhiên Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9.3.3 Mối quan hệ tác động lẫn hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận...
 • 19
 • 140
 • 0

Chương 9 hội tự nhiên docx

Chương 9 Xã hội và tự nhiên docx
... qua lại hội tự nhiên Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên - hội * Vai trò yếu tố tự nhiên - Tự nhiên nguồn gốc hội - Tự nhiên môi trường tồn phát triển hội * Vai ... quan hệ tự nhiên hội * Mối quan hệ giưa hội tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển hội Tiêu chí đánh giá trình độ phương thức sản xuất * Mối quan hệ hội - tự nhiên phục thuộc vào ... đoạn phát triển cao hội, người bước chế ngự tự nhiên bắt tự nhiên phục vụ lợi ích cho Tuy nhiên, môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển hội Nước có điều kiện tự nhiên tốt (Khí hậu...
 • 11
 • 419
 • 0

chương 9 hội tự nhiên

chương 9 xã hội và tự nhiên
... rộng, tác động phức tạp) Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 3 SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 3.1 Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên -xã hội Tự nhiên: điều kiện đầu tiên, ... động hội hội: tác động vào tự nhiên > phát triển bền vững (sustainable development) Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 3.2 Mối quan hệ người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển hội Công ... chinh phục tự nhiên người nâng cao Các mối quan hệ hội tạo điều kiện cho nhận thức chinh phục tự nhiên Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 3.3 Mối quan hệ tác động lẫn hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận...
 • 19
 • 263
 • 0

slide bài giảng môn an sinh hội - chương 5: quỹ dự phòng chương trình xóa đói giảm nghèo

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 5: quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo
... II Chương trình xóa đói giảm nghèo 2.1 XĐGN với ASXH 2.2 Nội dung chương trình XĐGN 2.3 Tài XĐGN 4/11/14 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.1 Nguyên nhân đói nghèo a) Khái niệm  Theo nghĩa chung: đói nghèo ... Phi chìm nghèo đói 4/11/14 24 Nội dung chương trình XĐGN Việt Nam Tín dụng ưu đãi cho người nghèo - Khoảng 80% người nghèo thiếu vốn  Số hộ nghèo vay vốn 200 1-2 004 : 3,75 triệu 200 6-2 007 : triệu ... gia tăng bệnh dịch … 4/11/14 15 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.2 Xóa đói giảm nghèo Là tổng thể biện pháp Nhà nước, hội đối tượng thuộc diện nghèo đói nhằm tạo điều kiện tăng thêm thu nhập, thoát khỏi...
 • 35
 • 1,167
 • 11

slide bài giảng môn an sinh hội - chương 6: Bảo hiểm thương mại các dịch vụ hỗ trợ an sinh hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 6: Bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội
... xảy II Các dịch vụ hỗ trợ ASXH - dịch vụ có tính trợ cấp gián tiếp → Nhà nước cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ mà đối tượng gặp khó khăn cần với giá thấp miễn phí II Các dịch vụ hỗ trợ ASXH ... nơi công cộng… II Các dịch vụ hỗ trợ ASXH + Chương trình hỗ trợ người di cư: hỗ trợ chỗ ở, trợ giúp pháp lí, tìm việc làm, hồi hương… cho người dân di cư bất hợp pháp + Các dịch vụ tư vấn giới thiệu ... toàn diện học sinh b/ BH t an diện học sinh: - Người BH: Toàn học sinh, SV - Áp dụng ĐKBH A, B, C 1.6.5 Bảo hiểm nhân thọ - Là loại hình BH người, nhằm bảo đảm cho rủi ro, kiện liên quan đến tuổi...
 • 39
 • 794
 • 10

slide bài giảng môn bảo hiểm hội - chương 6: Thanh tra kiểm tra bảo hiểm hội

slide bài giảng môn bảo hiểm xã hội - chương 6: Thanh tra và kiểm tra bảo hiểm xã hội
... PL Thanh tra hành  Được tiến hành theo cấp hành việc thực CS, PL, nhiệm vụ CQ, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp  CQ tra theo cấp hành có: o Thanh tra Chính Phủ (NN); o Thanh tra ... quyền quản lý  CQ tra theo ngành, lĩnh vực có: o Thanh tra Bộ CQ ngang Bộ chịu đạo trực tiếp Bộ trưởng, o Thanh tra Sở chịu đạo trực tiếp 11/04/14 Giám đốc Sở Khái niệm kiểm tra  Thường gắn liền ... BHXH khác o Thanh tra ngành o Thanh tra hành  Có phối hợp với CQ liên quan để kiểm tra, đối chiếu như: Bộ TC, Tổng liên đoàn LĐ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch đầu tư… 11/04/14 19 Bộ LĐ – TB - XH  Là CQ...
 • 36
 • 404
 • 0

Slide bài giảng môn điều tra hội học - chương 5: Xử lý dự liệu phân tích kết quả nghiên cứu

Slide bài giảng môn điều tra xã hội học - chương 5: Xử lý dự liệu và phân tích kết quả nghiên cứu
... phân tích liệu Phương pháp mô tả phân tích liệu 2.1 Mô tả liệu 2.2 Phân tích liệu Phương pháp xử liệu Xử máy tính Đây phương pháp thích hợp mang lại hiệu cao kinh tế kỹ thuật xử lý, phân ... XỬ LÝ DỮ LIỆU Chuẩn bị liệu Phương pháp mô tả phân tích liệu Tập hợp phiếu Kiểm tra Mã hoá Nhập tin Kiểm tra Tổng hợp Hiệu chỉnh Chuẩn bị liệu Kiểm tra liệu Hiệu chỉnh liệu Mã hoá liệu Nhập liệu ... Nhập liệu Thiết kế form nhập liệu Nhập trực tiếp vào phần mềm xử Công nghệ Scanning Thiết kế form nhập liệu Nhập trực tiếp vào phần mềm xử Công nghệ scanning I XỬ LÝ DỮ LIỆU Chuẩn bị liệu...
 • 86
 • 1,922
 • 12

Xem thêm