BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Vật chất các hình thức tồn tại của vật chất

Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất
... định nghĩa vật chất Lênin bao gồm nội dung sau: Vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất tồn khách quan bên ý thức không phụ thuộc vào ý thức Vật chất nguồn gốc khách quan cảm giác, ý thức; gây ... động phương thức tồn vật chất Nghĩa vật chất tồn cách vận động, thông qua vận động mà biểu tồn Không thể có vật chất mà vận động ngược lại Theo quan điểm vật biện chứng, vận động vật chất tự thân ... Thời gian hình thức tồn vật chất bao gồm thuộc tính như: Độ lâu biến đổi, trình tự xuất vật, trạng thái khác giới vật chất - Không gian thời gian tồn liên hệ thống với hình thức vật chất vận động...
 • 103
 • 467
 • 1

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10 potx

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10 potx
... thuyết hình thức tiền lương vai trò việc kích thích lao động 1.Tiền lương gì? 2.Tiền lương kinh tế thị trường 3 .Các hình thức trả lương 17 3.1 Hình thức trả lương theo thời gian 3.2 Hình thức trả ... công tác cải cách tiền lương kinh tế phát triển Để hoàn thành đề tài nhận giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn;song không tránh khỏi sai sót kiến thức thân hạn chế.Tôi xin chân thành cảm ơn giúp ... Hình thức trả lương theo sản phẩm II.Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế nước ta-một khoảng cách thực tế cần rút ngắn 1.Tiền lương danh nghĩa 2.Tiền lương thực tế 3.Thực tế vấn đề tiền lương...
 • 6
 • 169
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p9 pdf

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p9 pdf
... tiền lương hình thức trả lương có xu hướng đưọc nâng cao 3.2 /Hình thức trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động dựa trực tiếp vào số lượng ,chất lượng ... hoàn thành Đây hình thức trả lương áp dụng rộng rãi doanh nghiệp,nhất doanh nghiệp sản xuất chế tạo sản phẩm.Hiện với hình thức trả lương theo thời gian ,các đơn vị kinh tế ,các sở thuộc thành ... lương có việc làm,lương ngày ,tuầnvà tháng có nhiều việc làm Hình thức trả lương có nhiều nhược điểm so với hình thức trả lương theo sản phẩm,chưa kích thích vật chất lớn cá nhân người lao động...
 • 6
 • 195
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p8 pdf

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p8 pdf
... hợp với bối cảnh xã hội Mặc dù hình thức tiền lương , tiền thưởng áp dụng lâu nước ta nhiều bất cập Tiền lương chưa thực phát huy tính Đề tài nghiên cứu Vai trò hình thức tiền lương viêc kích thích ... tiền lương danh nghĩa- khoảng cách thực tế cần rút ngắn Phần nội dung I/ Lý thuyết hình thức tiền lương vai trò việc kích thích lao động Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế ... cầu thân hay nói cách khác mặt lý luận thừa nhận tồn khách quan phạm trù thị trường sức lao động , nên tiền lương không phạm trù phân phối mà phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị Tiền đề yêu...
 • 6
 • 166
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p7 ppt

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p7 ppt
... trình lao động trình làm gia tăng giá trị ( trình sản xuất giá trị thặng ) Đó sở kinh tế - xã hội cho trình sản xuất m ( giá trị thặng ) Từ giá trị thặng dư, Mác đưa khái niệm tư lao động ... quan hệ khác biệt sản xuất giá trị thặng tương đối sản xuất giá trị thặng tuỵêt đối Cả hai phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối sản xuất giá trị thặng tuyệt đối giống mục đích- ... tạo giá trị thặng dư, quy luật tuyệt đối phương thức sản xuất đó" Thật vậy, mục đích sản xuất chủ nghĩa tư sản xuất giá trị sử dụng mà sản xuất giá trị thặng Chúng theo đuổi giá trị thặng dư...
 • 7
 • 161
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p6 ppt

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p6 ppt
... thực tiễn II Những điểm lợi hại Đức trị, Pháp trị quản lý chúng có bổ xung cho Những lợi, hại pháp trị quản lý Những lợi, hại Đức trị quản lý Đức trị Pháp trị có bổ sung cho III Nhận xét Chương ... rộng nghiêm thoả đáng, giúp hoàn thành thu hiệu công đôi việc Mục lục Lời nói đầu Chương I: Các tư tưởng Đức trị, pháp trị Khổng tử, Hàn Phi Tử I Tư tưởng Đức trị Khổng Tử Khổng Tử - Nhà quản ... Có thể nói pháp trị theo đổi hiệu thời gian ngắn Pháp trị quản lý tính chiến thuật Chức pháp trị dựa vào sức răn đe để trì Răn đe từ tới, ép buộc cho người...
 • 6
 • 188
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p5 pptx

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p5 pptx
... biến thành thuật cai trị vua chúa Trong cai trị - quản lý tiên phú, hậu giáo- trước hết làm cho dân giàu sau giáo dục họ Trong giáo dục tiên học lễ - hậu học văn Nho gia chủ trương cai trị đạo ... thấp đến cao: Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đưa trình tự tiến hành hoạt động quản lý: trị đạo, trị học, trị thể, trị tài, trị phong, trị thuật mà ngày hôm quản lý nói chung, ... doanh nghiệp kiểu Trung Quốc Nhật Bản cần phải có nét khái quát lớn Song trạng thái tĩnh, mà trạng thái động Nó dứt khoát loại mô thức cứng nhắc cố định, hình thức cụ thể phải tuỳ nơi mà chế định...
 • 6
 • 194
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4 ppsx

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4 ppsx
... viết tâm theo đuổi đề tài này, mong góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Chương I tư tưởng Pháp trị Hàn Phi Tử I Tư tưởng pháp trị Hàn Phi Tử Hoàn cảnh lịch sử đời Hàn Phi Tử ... chẳng có việc phải làm nữa, vô vi mà trị Chính sách cai trị phải dựa vào ý dân, dân muốn thì cấp cho đó, không muốn trừ cho Hàn Phi Tử lại đưa quan điểm: chất người ác, muốn quản lý xã hội phải ... Song phải thừa nhanạ ông có trí tuệ sâu sắc ông tồn vong đất nước mà phải chịu chết thảm, ông biết trước số phận chung pháp gia có tài có tâm, nhiệt thành yêu nước Kỳ lạ hơn, Hàn Phi vượt xa...
 • 6
 • 164
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p3 doc

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p3 doc
... phương thức sản xuất tư chủ nghĩa.C.mac viết mục đích sản xuất tư chủ nghĩa làm giàu, nhân giá trị lên, làm tăng giá trị bảo tồn giá trị trước tạo giá trị thặng Để sản xuất giá trị thặng tối ... bóc lột tinh vi , phương pháp bóc lột giá trị thặng tương đối Phương pháp bóc lột giá trị thặng tương đối Bóc lột giá trị thặng tương đối tiến hành cách rút ngắn thời gian lao động cần ... II Các phương pháp sản xuất giá trị thặng Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng tối đa, mà nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng khối lượng giá trị thặng Những phương pháp...
 • 5
 • 146
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p2 pptx

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p2 pptx
... Phần lớn giá trị thặng mà nhà tư chiếm đoạt Như giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt nguồn gốc sinh giá trị, tức giá trị lớn giá trị thân Bản chất giá trị thặng Mục ... Mục đích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sử dụng mà giá trị, giá trị đơn mà giá trị thặng để sản xuất giá trị thặng Nhà tư muốn sản xuất giá trị sử dụng có giá trị trao đổi nghĩa hàng hoá Hơn ... xuất giá trị thặng C Mac viết: với tư cách thống hai trình lao động trình tạo giá trị trình sản xuất trình sản xuất hàng hoá; với tư cách thống trình lao động trình làm tăng giá trị trình...
 • 5
 • 165
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình bản chất các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p1 doc

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p1 doc
... nên công thức vận động đầy đủ tư T-H-T T= T + T Số tiền trội so với số tiền ứng C Mac gọi giá trị thặng Vạy tư giá trị mang lại giá trị thặng , nên vận động tư giới hạn lớn lên giá trị giới ... mà có phần giá trị nằm tay bên trao đổi thay đổi Như vậy, người ta thay đổi vật ngang giá không sinh giá trị thặng dư, người ta trao đổi vật không ngang giá không sinh giá trị thặng Lưu thông ... cht Phần v cỏc II: Lí luận tn giáca giỏ tr thng hỡnh thc ti trị thặng d I Phạm trù giá trị thặng Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư Tiền tệ đời kết lâu dài tất yếu trình sản xuất trao đổi hàng...
 • 5
 • 128
 • 0

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT xã hội tự NHIÊN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT  xã hội và tự NHIÊN
... GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội a Vai trò tự nhiên tồn phát triển hội * Tự nhiên điều kiện khách quan, thiếu tồn phát triển hội Bởi ... quan hệ hội tự nhiên Những nhân tố tác động tới quan hệ tự nhiên hội a Trình độ phát triển hội - Lịch sử hội tiếp tục tự nhiên Từ xuất người hội loài người, lịch sử tự nhiên không ... triển * Tác động tự nhiên hội mang tính tự phát tính lịch sử Ở giai đoạn lịch sử khác tác động tự nhiên đến hội khác b Vai trò yếu tố hội tự nhiên * Sự tác động hội tự nhiên tất yếu...
 • 19
 • 207
 • 0

Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán các hình thức kế toán

Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán
... SỔ KẾ TĨAN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TỐN I SỔ KẾ TĨAN II KỶ THUẬT GHI SỔ VÀ SỬA SỔ KẾ TĨAN III CÁC HÌNH THỨC KẾ TĨAN ÁP DỤNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM I SỔ KẾ TĨAN • 1.1 Khái niệm ... 2.1 Mở sổ 2.2 Ghi sổ 2.3 Sửa sổ 2.4 Khố sổ 19 II KỶ THUẬT GHI SỔ VÀ SỬA SỔ KẾ TĨAN • 2.1 Mở sổ: Đầu năm vào danh mục sổ kế tĩan đăng ký bảng Cân đối kế tĩan lập vào cuối năm trước để mở sổ kế tĩan ... III CÁC HÌNH THỨC KẾ TĨAN p dụng hình thức kế tóan phụ thuộc vào quy mơ, đặc điểm SXKD hay tình hình sử dụng vốn DN Khi chọn hình thức sổ kế tóan phải tn thu các ngun tắc hình thức kế tóan...
 • 38
 • 91
 • 0

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
... SVHT Liên hệ trước hết mối quan hệ SVHT, song mối quan hệ liên hệ Chỉ mối quan hệ mà thay đổi bên định kéo theo thay đổi bên liên hệ + Mối liên hệ phổ biến: mối liên hệ chung có vật tượng Mối liên ... tồn vật VD: Mối liên hệ học viên giáo viên mối liên hệ suốt trình học tập học viên Mối liên hệ không mối liên hệ phương diện vật, định vận động phát triển mặt vật VD: Mối liên hệ học viên đồng ... • Mối liên hệ chất mối liên hệ định tồn phát triển vật VD: Trong PTSX mối liên hệ QHSX LLSX mối liên hệ chất Mối liên hệ không chất mối liên hệ tác động quy định mặt vật VD: Trong chế độ XH mối...
 • 15
 • 261
 • 3

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
... Ví dụ: Quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật loại trừ thứ ba, quy luật lý đầy đủ… Lưu ý: Các quy luật cho dù quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật tư tồn khách quan, người ... luật phổ biến: quy luật tác động lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Đó quy luật phép biện chứng vật - Căn vào lĩnh vực tác động: quy luật chia thành + Quy luật tự nhiên: quy luật nảy sinh, tác ... lại gọi quy luật 3 Phân loại quy luật Các quy luật đa dạng, phong phú, muôn vẻ Tuỳ theo góc độ khác mà có cách phân loại khác - Căn vào trình độ tính phổ biến: quy luật chia thành + Quy luật riêng:...
 • 20
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương thức và các hình thức tồn tại của vật chấtvật chất và những hình thức tồn tại của vật chấtcác hình thức tồn tại của vật chấtnêu các hình thức tồn tại của vật chấtcác phương thức và hình thức tồn tại của vật chấtnhững phương thức và hình thức tồn tại của vật chấtphương thức và hình thức tồn tại của vật chấtphân tích các phương thức và hình thức tồn tại của vật chấtb phương thức và hình thức tồn tại của vật chấttổ chức sổ kế toán chi tiết tiền lương và các trích theo lương tại công ty vinh quang chứng từ tiền lương bảng thanh toán tiền lương bảng phân bổ tiền lương sổ chi tiết tk 334 338hình thức tồn tại của vật chấthình thức tồn tại của vật chất là gìhình thức tồn tại của vật chất gồmphương thức hình thức tồn tại của vật chấtcác phương thức tồn tại của vật chấtÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt NamBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 17. Hô hấp ở động vậtBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầu