BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT NHÀ nước và CÁCH MẠNG xã hội

Nhà nước cách mạng hội pot

Nhà nước và cách mạng xã hội pot
... cácchmạnng Cá h mạng Cácchmạng hộ hộii TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 1.3 Vai trò cách mạng hội Cách mạng hội phương thức tất yếu thay hình thái kinh tế hội lịch ... có cách mạng hội thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Cách mạng hội bước chuyển biến vĩ đại đời sống hội kinh tế, trị, văn hố Cách mạng hội ... trải qua cách mạng hội, cách mạng vơ sản kiểu cách mạng XH chất TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 1.4 Tính chất, lực lượng động lực CMXH Tính chất cách mạng hội: Được...
 • 24
 • 284
 • 2

NHÀ nước CÁCH MẠNG hội CHỦ NGHĨA

NHÀ nước và CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨA
... độ tư chủ nghĩa; cách mạng vô sản lật đổ chủ nghĩa tư bản, xác lập chế độ hội chủ nghĩa tiến lên cộng sản chủ nghĩa Cuộc cách mạng vô sản kiểu cách mạng hội chất Nếu tất cách mạng hội ... độ lên chủ nghĩa cộng sản, kiểu nhà nước cuối lịch sử hội loài người C.Mác khẳng định: "Giữa hội chủ nghĩa hội cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải biến cách mạng từ hội sang hội Thích ... dựng toàn diện hội - hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Cũng tính chất đặc biệt nhà nước vô sản mà nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định nhà nước vô sản kiểu nhà nước đặc biệt...
 • 21
 • 71
 • 0

Tiểu luận nhà nước cách mạng hội

Tiểu luận nhà nước và cách mạng xã hội
... tu ú 2 .Cách mạng hội 2.1 Lý luận cách mạng hội 2.1.1 Khái niệm cách mạng hội Theo nghĩa rộng, cách mạng hội biến đổi có tính chất bớc ngoạt chất lợng lĩnh vực đời sống hội, phơng ... nhà nớc Do cách mạng hội đỉnh cao đấu tranh giai cấp bớc nhảy vọt tất yếu phát triển hội có giai cấp, vấn đề quyền vấn đề cách mạng hội 2.1.3 Vai trò cách mạng hội Các cách mạng ... nói: Cách mạng hội đầu tàu lịch sử. 2.2 Từ vai trò, nguyên nhân cách mạng hội luận chứng tính tất yếu cách mạng hội điều kiện giới ngày Lịch sử nhân loại diễn bốn cách mạng hội, đa...
 • 21
 • 451
 • 0

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
... SVHT Liên hệ trước hết mối quan hệ SVHT, song mối quan hệ liên hệ Chỉ mối quan hệ mà thay đổi bên định kéo theo thay đổi bên liên hệ + Mối liên hệ phổ biến: mối liên hệ chung có vật tượng Mối liên ... tồn vật VD: Mối liên hệ học viên giáo viên mối liên hệ suốt trình học tập học viên Mối liên hệ không mối liên hệ phương diện vật, định vận động phát triển mặt vật VD: Mối liên hệ học viên đồng ... • Mối liên hệ chất mối liên hệ định tồn phát triển vật VD: Trong PTSX mối liên hệ QHSX LLSX mối liên hệ chất Mối liên hệ không chất mối liên hệ tác động quy định mặt vật VD: Trong chế độ XH mối...
 • 15
 • 261
 • 3

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT hội tự NHIÊN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT  xã hội và tự NHIÊN
... GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội a Vai trò tự nhiên tồn phát triển hội * Tự nhiên điều kiện khách quan, thiếu tồn phát triển hội Bởi ... quan hệ hội tự nhiên Những nhân tố tác động tới quan hệ tự nhiên hội a Trình độ phát triển hội - Lịch sử hội tiếp tục tự nhiên Từ xuất người hội loài người, lịch sử tự nhiên không ... triển * Tác động tự nhiên hội mang tính tự phát tính lịch sử Ở giai đoạn lịch sử khác tác động tự nhiên đến hội khác b Vai trò yếu tố hội tự nhiên * Sự tác động hội tự nhiên tất yếu...
 • 19
 • 207
 • 0

bài giảng môn lịch sử nhà nước pháp luật thế giới

bài giảng môn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
... giai cấp thống trò sử dụng thể chế thành đường lối sách pháp luật nhà nước S.K Thuyết pháp trò đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế, thuật o Pháp: pháp luật mệnh lệnh vua ... văn minh giới cổ đại BÀI PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI I GIỚI THIỆU CÁC BỘ LUẬT CỔ Ở PHƯƠNG ĐÔNG BỘ LUẬT HAMMURAPI a Đặc điểm luật Hammurapi Bộ luật Hammurapi nhà khảo cổ người Pháp tìm vào năm ... Pháp; Nước Việt có Quốc Luật Nước Hàn tổng hợp kinh nghiệm lập pháp nước soạn Pháp Kinh Bộ luật thất truyền theo sử sách luật hoàn chỉnh tiếng Trung Quốc cổ đại Nội dung gồm chương: Đạo pháp: ...
 • 158
 • 470
 • 2

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
... Ví dụ: Quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật loại trừ thứ ba, quy luật lý đầy đủ… Lưu ý: Các quy luật cho dù quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật tư tồn khách quan, người ... luật phổ biến: quy luật tác động lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Đó quy luật phép biện chứng vật - Căn vào lĩnh vực tác động: quy luật chia thành + Quy luật tự nhiên: quy luật nảy sinh, tác ... lại gọi quy luật 3 Phân loại quy luật Các quy luật đa dạng, phong phú, muôn vẻ Tuỳ theo góc độ khác mà có cách phân loại khác - Căn vào trình độ tính phổ biến: quy luật chia thành + Quy luật riêng:...
 • 20
 • 176
 • 1

BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VAI TRÒ HỘI TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
... hồ (iv) Quản bao quát tỉ mỉ (v) Quản chặt chẽ thoáng (vi) Quản tập quyền tản quyền (vii) Quản khai thông kiềm chế (viii) Quản theo chiều sâu theo chiều rộng (ix) Quản theo động ... quy luật thị trờng giáo dục Việt Nam cần nhà nghiên cứu giáo dục tìm hiểu thấu đáo Câu chuyện Tri giới hạn Tri túc Tri đời sống vận dụng cho giáo dục nói chung, quản giáo dục nói riêng nhiều ... Giới hạn công tác hội hoá giáo dục nh hợp đòi hỏi ngời quản nhà trờng phải có nhận thức hành động cách thông minh ngẫu hứng hay theo kinh nghiệm giản đơn c) Với sách giáo dục ngày phải suy...
 • 15
 • 402
 • 0

Nhà nước cách mạng

Nhà nước và cách mạng
... hành động chủ thể Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 12.2.3 Hình thức phương pháp cách mạng Cách mạng bạo lực, đấu tranh trị giành quyền (rất hiếm) 12.2.4 Cách mạng xã hội nước tư chủ nghĩa !!! "Những ... cần có biến đổi cách mạng để thực hóa xã hội lý tưởng Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG THAM KHẢO CHỨC NĂNG CỦA MỘT NHÀ NƯỚC HIỆU NĂNG Giữ độc quyền sử dụng sức mạnh hợp pháp Nhà nước tuyên bố độc ... Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 12.1.4 Các kiểu hình thức nhà nước Kiểu: dùng để nhà nước thuộc giai cấp nào, tồn sở kinh tế nào, tương ứng với hình thái kinh tế-xã hội kiểu: nhà nước chủ nô,...
 • 23
 • 505
 • 1

TẠI SAO PHẢI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA

TẠI SAO PHẢI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
... triển Thành phần kinh tế Nhà nớc vai trò mở đờng dẫn dắt cho kinh tế Việt Nam phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Để giữ vững định hớng hội chủ nghĩa kinh tế, cần phải tạo điều kiện ... tế Nhà nớc thực vai trò chi phối, thúc đẩy toàn kinh tế quốc dân phát triển quỹ đạo, góp phần vào việc tăng cờng vai trò chủ đạo kinh tế nhà nớc kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa ... kinh tế Nhà nớc Sau 15 năm đổi mới, bên cạnh tiến việc phát triển khu vực kinh tế Nhà nớc tồn hạn chế, biểu chủ yếu mặt sau: - Sự phát triển khu vực kinh tế Nhà nớc đặc biệt doanh nghiệp Nhà...
 • 16
 • 440
 • 0

Nhà nước cộng đồng hội phải có trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp

Nhà nước và cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp
... lao động người lao động 26 Nhà nước cộng đồng hội phải trách nhiệm việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần công nhân khu công nghiệp 27 Website: http://www.docs.vn Email ... ý nghĩa mạnh mẽ 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhà nước cộng đồng hội phải trách nhiệm việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần công nhân khu ... rơi vào tình trạng bần hoá tuyệt đối lòng hội kỉ XXI Tiền công trả cho tiền nhà thường cao, chiếm bình quân từ 10-15% tiền công công nhân Vấn đề an sinh hội ý hỗ trợ cộng đồng Các công nhân...
 • 32
 • 964
 • 1

NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT HỘI CHỦ

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ
... Tổng quan • Nhà nước pháp luật công Pari • Nhà nước pháp luật Xô Viết • Nhà nước pháp luật dân chủ nhân dân A Nhà nước pháp luật công Pari I II Nhà nước Pháp luật I Nhà nước CXPR Nguyên ... chỉnh, chủ thể quan hệ pháp luật • - Do hình thức cấu trúc Nhà nước liên bang nên pháp luật Liên Xô có hai hệ thống: C Nhà nước pháp luật nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân I II Nhà nước Pháp luật ... tháng Mười thiết lập nhà nước Xô Viết Nhà nước Xô Viết Nga Nhà nước Liên bang hội chủ nghĩa Xô Viết Pháp luật Liên bang hội chủ nghĩa Xô Viết CM tháng Mười … • Tình hình nước Nga trước cách...
 • 33
 • 1,093
 • 7

slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cách mạng hội chủ nghĩa

slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
... CHƯƠNG SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm giai cấp ... đạo giai cấp công nhân • Đảng có lợi ích thống với lợi ích giai cấp công nhân • Đảng tham mưu giai cấp công nhân dân tộc II CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Cách mạng XHCN nguyên nhân 1.1 Khái niệm cách ... cấp công nhân • Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân dâng cao, chống áp bức, bất công Giai cấp công nhân trang bị lý luận khoa học, cách mạng • Đảng Cộng sản đời giúp cho giai cấp công nhân...
 • 29
 • 6,497
 • 8

Bài giảng GDCD 8 Tiết 19 Phòng chống tệ nạn hội

Bài giảng GDCD 8 Tiết 19 Phòng chống tệ nạn xã hội
... I- Tìm hiểu TNXH tác hại Tệ nạn hội gì? Tệ nạn hội tượng hội bao gồm: hành vi sai lệch chuẩn mực hội, vi phạm đạo đức hội gây hậu xấu mặt đời sống hội Bảng số liệu thống kê ... người nghiện Số người tái nghiện 2001 9. 619 249 2002 12. 286 93 2003 12 .83 2 143 2004 15.697 644 2005 15.972 275 Tác hại tệ nạn hội: ? Nêu hậu tệ nạn hội: * Đối với thân: - Huỷ hoại sức khoẻ ... vỡ * Đối với hội: - ảnh hưởng kinh tế, suy giảm sức lao động hội - Suy thoái giống nòi - Mất trật tự an toàn hội ( cướp giết người) Những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn hội: - Thiếu hiểu...
 • 23
 • 2,423
 • 0

V.I. LÊNIN BẢO VỆ PHÁT TRIỂN LUẬN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN NHÀ NƯỚC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN THÔNG QUA TÁC PHẨM “NHÀ NƯỚC CÁCH MẠNG”. Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

V.I. LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LUẬN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ NHÀ NƯỚC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN THÔNG QUA TÁC PHẨM “NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG”. Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
... cú giai (2) C Mác Ph Ăng-ghen, Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.258 C Mác Ph Ăng-ghen, Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.265 (4) C Mác Ph Ăng-ghen, ... giai cp vụ sn phi p tan nh nc c bng bo lc cỏch mng, Ngi nhn mnh: Tụi tuyờn b rng, c gng tip theo ca cỏch mng Phỏp khụng l chuyn b mỏy quõn phit - quan liờu t tay nhúm ngi ny sang tay nhúm ngi khỏc, ... bo v v phỏt trin thnh cụng lý lun v nh nc theo quan im ch ngha Mỏc thi i quc ch ngha v cỏch mng vụ sn Lý lun ú ó c thc tin kim nghim v chng minh l hon ton ỳng n IIi ý ngha ca nghiờn cu i vi vic...
 • 20
 • 633
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nhà nước và cách mạng xã hộigiai cấp nhà nước và cách mạng xã hộibài giảng môn lý luận nhà nước và pháp luậtbài giảng lý luận chung nhà nước và pháp luậtbài giảng về lý luận nhà nước và pháp luậtbài giảng nhà nước và cách mạngbai giang ly luan ve nha nuoc va phap luatbai giang mon lich su nha nuoc va phap luatkhát quát chung về tình hình cơ bản của thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái hệ thống kho bạc nhà nước và kbnn thị xã nghĩa lộnhà nước và cách mạngmôn nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩatác phẩm nhà nước và cách mạngnhung van de co ban ve nha nuoc va phap luat xa hoi chu nghiacơ quan nhà nước và tổ chức xã hộiso sánh nhà nước và tổ chức xã hộiBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaSo sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học LỊCH sử 12 THÔNG QUA VIỆC kết HỢPVĂN học để gây HỨNG THÚ CHO học SINHGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn bộ môn SINH học cấp TRUNG học PHỔ THÔNGĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)BẢNG điểm THI ĐUA của TRƯỜNG THCScơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánTUYỂN tập các DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG, vận DỤNG CAO GIẢI TÍCH 11 12Sang kien nghiem the duc 92017 docPhương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quảĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2Tiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDkế hoạch ngoài giờ lên lớpDON XINNANG BAC LUONGBài tập môn học nền móng và tường chắn