Giáo án Hóa 10 Bài Ozon (hay) Giải nhất hội thi giảng cấp trường.

GIÁO ÁN HÓA 10 NC :CỰC HAY

GIÁO ÁN HÓA 10 NC :CỰC HAY
... vơ nhỏ, ngun tố khác có kích thước khác Đơn vị biểu diễn A(angstron) hay nm(nanomet) 1nm= 10 -9 m ; 1nm= 10A 1A= 10 -10 m = 10 -8 cm 2- Khối lượng Khối lượng ngun tử nhỏ bé, để biểu thị khối lượng ... động II- Ngun tố hóa học GV:Hướng dẫn h/s đọc SGK ghi, 1- Định nghóa nhấn mạnh điện tích hạt nhân Ngun tố hóa học ngun tử có điện tích hạt ngun tử thay đổi tính chất nhân ngun tử thay đổi theo Phân ... riêng dung dòch (g/ml g/cm3) Và 1ml = 1cm3 1l = 1dcm3= 100 0ml GV giúp HS xây dựng sơ đồ dạng phân loại: C M = C% 10. D Mt (3) gi¸o ¸n ho¸ häc 10 c¬ b¶n c¶ n¨m chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc 2011-2012...
 • 117
 • 107
 • 0

Giao an đạt giải nhất hội thi GVG cấp TP năm 2009-2010

Giao an đạt giải nhất hội thi GVG cấp TP năm 2009-2010
... cho câu hỏi “Hằng ngày, cậu dành thời gian cho việc nhiều nhất? ”? A Hằng ngày dành thời gian cho việc đọc sách nhiều B Đọc sách việc mà dành nhiều thời gian C.Tất nhiên đọc sách D Đọc sách Câu ... mắt giàn giụa Lũ nhỏ khóc lúc to (Khánh Hoài) An gào lên: - Sơn ! Em Sơn ! Sơn ! - Chị An ! Sơn nhìn thấy chị (Nguyễn Đình Thi) Xác định thời gian, nơi chốn Gọi đáp X Đoàn người nhốn nháo lên ... Đá.Thụi Bịch (Nguyễn Công Hoan) x STT Bộc lộ cảm xúc Ủa ! Bạn bao giờ? Sài Gòn Mùa xuân năm 1975 Các cánh quân sẵn sàng cho trận công lịch sử Mẹ ! Chị ! Em Xác định thời gian, nơi chốn Gọi đáp x x...
 • 24
 • 408
 • 0

Giáo án Hóa 10 cơ bản

Giáo án Hóa 10 cơ bản
... SGK 2.32, 2.33/trang 17/SBT VI RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban Ngy:28 /10/ 2006 Tit: 18 Đ Bi 10 í NGHA CA BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC ... lm ht BT, tit sau gi lờn bng lm bi VI RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm 10 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban Ngy:03 /10/ 2006 Tit 19: Luyn tp: BNG TUN HON, S BIN I CU HèNH ... lng nờn R cú 100 5,88 = 94,12% v lng Trong phõn t RH2 cú: 5,88% H l phn lng 94,12% R l x phn lng Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm 17 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban x= Giáo viên soạn:...
 • 146
 • 733
 • 8

Giáo án Hóa 10 cơ bản

Giáo án Hóa 10 cơ bản
... SGK 2.32, 2.33/trang 17/SBT VI RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban Ngy:28 /10/ 2006 Tit: 18 Đ Bi 10 í NGHA CA BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC ... lm ht BT, tit sau gi lờn bng lm bi VI RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm 10 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban Ngy:03 /10/ 2006 Tit 19: Luyn tp: BNG TUN HON, S BIN I CU HèNH ... lng nờn R cú 100 5,88 = 94,12% v lng Trong phõn t RH2 cú: 5,88% H l phn lng 94,12% R l x phn lng Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm 17 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban x= Giáo viên soạn:...
 • 147
 • 388
 • 2

Giáo án lớp 10 ( Bài 33-34)

Giáo án lớp 10 ( Bài 33-34)
... Các dụng cụ: bút màu, thớc kẻ * Rút kinh nghiệm Giáo án Địa lí 10 Phạm Nh ý Trờng THPT Cồn Tiên Tổ: Địa Lý Ngày soạn: tháng 10 - 2006 40 Tiết PP: Bài 34: I Mục tiêu Kiến thức: Củng cố kiến thức ... tâm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - HS liên hệ kiến thức cũ Giáo án Địa lí 10 Phạm Nh ý Trờng THPT Cồn Tiên Tổ: Địa Lý Ngày soạn: tháng 10 - 2006 Tiết PP: 42 Kiểm tra tiết I Mục tiêu - Kiểm tra ... luận ( 6đ) Câu ( 3đ) Vì ngành công nghiệp dệt may mặc lại đợc phân bố rộng rãi nhiều nớc kể nớc phát triển? Câu ( 3đ) Hãy trình bày đặc điểm ngành công nghiệp ? Phân tích ví dụ minh họa? Giáo án...
 • 5
 • 1,657
 • 9

Giao an Tin 10 Bai 1+2

Giao an Tin 10 Bai 1+2
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/88976//GiaoanTin1 0Bai1 %202(Tiet1den4).doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 287
 • 1

Giao An Hoa 10 CB

Giao An Hoa 10 CB
... lượng ng tử đồng vị cacbon – 12 12 12 1 = x 19.9265x10-27kg = 1.6605x10-27kg).Và = x 19.9265x10-27kg = 1.6605x10-27kg) 12 12 Người ta chưa phát đuợc điện tích nhỏ 1.602x10-19C nên làm điện tích ... xung quanh hạt nhân 3/cấu tạo hạt nhân a.Sự tìm proton HS xem sách trang GHI : mp = 1.6726x10-27kg ≈ 1u qp = +1.602x10-19C = +e0 = 1+ b.Sự tìm nơtron HS xem sách trang GHI : mn = 1.6726x10-27kg ... HS trả lời ghi đường kính nguyên tử khoảng nhiêu? 10- 10 m =10- 1 nm GV bổ sung để thể kích thước nguyên tử người ta dùng đơn vị nanômét (nm) hay angstron( A ) 0 Gv hỏi nm=?m A = ?m  1nm = ? A ...
 • 14
 • 384
 • 3

giao an hoa 10

giao an hoa 10
... = 1,6726 .10- 27kg ì = 11,7082 .102 7 kg Khi lng 7n = 1,6748 .10- 27kg ì = 11,7236 .102 7 kg -Lm cỏc bi v SGK Khi lng 7e = 9 ,109 4 .10- 31kg ì = 0,0064 .10- 27 kg Tng lng ca nguyờn t nit = 23,4382 .10- 27kg ... khụng mang in, s proton ht nhõn phi bng s n v in tớch dng ca ht nhõn v bng s electron quay xung quanh ht nhõn II KCH THC V KHI LNG CA NGUYấN T Kớch thc: 1nm = 10- 9 m; 0 A = 10 10 m; 1nm = 10 A ... v ht nhõn Ht nhõn c to nờn bi proton v ntron qe = -1,602 .10- 19 C qp = -1,602 .10- 19 C qn = me = 9 ,109 4 .10- 31kg me 0,00055u mp = 1,6726 .10- 27kg mp 1u TG Hot ng ca GV Hot ng ca hc sinh Hot ng 1:...
 • 20
 • 281
 • 2

giao an hóa 10 -c2

giao an hóa 10 -c2
... hc húa hc 10 t húa hc nh SGK Cng c: ( 10) Dựng bi SGK cng c cỏc khỏi nim v tớnh kim loi-phi kim, húa tr, õm in v qui lut bin i ca chỳng BTVN: -Xem trc bi 10 - Lm cỏc bi 1-12 SGK trang 47-48; ... Bi 2.35 SBT trang 18 3.5 Bi 2.36 SBT trang 18 BTVN: Bi s: 1-7 SGK trang 51; 2.37-2.40 SBT trang 18-19 ************ 41 Vn dng phng phỏp POE dy hc húa hc 10 Bi 11 LUYN TP BNG TUN HON, S BIN I ... nguyờn t liti, natri, rubidi, xesi, franxi (Lu ý: khụng cú hiro nhúm kim loi kim) 28 Vn dng phng phỏp POE dy hc húa hc 10 Tỏc dng vi oxi to thnh oxit baz tan nc Tỏc dng vi nc nhit thng to thnh...
 • 27
 • 256
 • 1

Giáo án tin 10 (bài 1-4)

Giáo án tin 10 (bài 1-4)
... Trang 23 Giáo án Tin 10 Đỗ Việt Cường Tuần: 05 (06 /10/ 200811 /10/ 2008) Tiết: 10 Ngày soạn: 02 /10/ 2008 Ngày dạy: /10/ 2008 §4 BÀI TỐN VÀ THUẬT TỐN (tt)  I Mục ... Nguyễn Thò Liên Trang 27 Giáo án Tin 10 Đỗ Việt Cường Tuần: 06 (13 /10/ 200818 /10/ 2008) Tiết: 11 Ngày soạn: 10/ 10/2008 Ngày dạy: /10/ 2008 §4 BÀI TỐN VÀ THUẬT TỐN (tt) I Mục tiêu ... Trang 30 Giáo án Tin 10 Đỗ Việt Cường Tuần: 06 (13 /10/ 200818 /10/ 2008) Tiết: 12 Ngày soạn: 10/ 10/2008 Ngày dạy: /10/ 2008 §4 BÀI TỐN VÀ THUẬT TỐN (tt)  I Mục...
 • 37
 • 221
 • 0

Giao an Hoa 9 Bai 45

Giao an Hoa 9 Bai 45
... Đánh giá: GV cho học sinh làm BT 1, trang 1 39 để củng cố tính chất hóa học rượu etylic Dặn nhà: - Hc Giải lại BT 1, trang 1 39 Làm tập 3, 4, (GV hướng dẫn) Xem 45 Ôn lại: tính chất hóa học axit, ... khái Vrượu Độ rượu = V 100 niệm độ rượu làm BT 4a hh trang 1 39 - Là chất lỏng, không màu, sôi 78,3oC, nhẹ nước, tan vô hạn nước, hòa tan nhiều chất iot, benzen - Độ rượu: số ml rượu etylic có ... CH3–CH2–ONa (dd) + H2 (k) Natri etylat Phản ứng với axit axetic: (Học 45) IV Ứng dụng: - Các nhóm thảo luận - GV cho HS quan sát hình vẽ trang 138, nêu ứng dụng rượu etylic - GV giáo dục: HS không nên...
 • 3
 • 783
 • 0

Giao an Hoa 9 bai 44

Giao an Hoa 9 bai 44
... khái Vrượu Độ rượu = V 100 niệm độ rượu làm BT 4a hh trang 1 39 - Là chất lỏng, không màu, sôi 78,3oC, nhẹ nước, tan vô hạn nước, hòa tan nhiều chất iot, benzen - Độ rượu: số ml rượu etylic có ... C2H5OH Củng cố – Đánh giá: GV cho học sinh làm BT 1, trang 1 39 để củng cố tính chất hóa học rượu etylic Dặn nhà: - Hc Giải lại BT 1, trang 1 39 - Làm tập 3, 4, (GV hướng dẫn) - Xem 45 Ôn lại: tính ... quan sát nhận xét GV thông báo: phản ứng không tạo muội than → dùng để nướng số thực phẩm - GV biểu diễn thí nghiệm: cho mẩu natri vào cốc đựng rượu etylic Rượu etylic có cháy không? - HS quan...
 • 3
 • 1,199
 • 5

giáo án hóa 10 nc

giáo án hóa 10 nc
... dạng hình cầu -electron : 10- 7 A ( 1A = 10- 10 m = 10- 8 cm ) -Đường kính hạt nhân : 10 –12 cm = 10- 4 A -Đường kính nguyên tử : 10 –8cm = A => đường kính nguyên tử gấp 10. 000 đường kính hạt nhân ... ngtử Cacbon = 1,66 10 -24g GV : Nguyễn Thò Liễu D-Củng cố : HS lưu ý : dvC=1,66 .10- 24g=1,66 .10- 27kg đơn vò điện tích =1,6 .10- 19C A = 10- 10 m = 10- 8cm mol nguyên tử A có N=6,023 .10 23 nguyên tử A ... nghỉa điện hóa trò Hoạt động : H nghiên cứu hợp chất CHT , xác đònh hóa trò nguyên tố H đònh nghóa cộng hóa trò I – Hóa trò cách xác đònh hóa trò hợp chất ion : Điện hóa trò : Là hóa trò nguyên...
 • 80
 • 236
 • 0

giáo án hóa 10

giáo án hóa 10
... nơtron proton electron nơtron electron proton proton 1,602 .10 C 1,602 .10 C 1,502 .10 C 1,502 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,502 .10- 19C -19 1,5 u -19 1,1 u -19 1u 2u Nội dung : Cho biết ... tố khác 10 đờng kính ~10 m Hạt nhân có kích có kích thớc khác thớc nhỏ so với nguyên tử, đờng kính hạt + Đơn vị đo kích thớc nguyên tử nhân ~105 nm (nhỏ nguyên tử ~ 100 00 , nm 10 lần) = 10 m, ... 42 + 62.3, 66 100 A Ni = 58,74 Gọi a % đồng vị 63 Cu 29 65 % đồng vị 29 Cu (100 - a) Dựa vào công thức : 63,546 = 63a + 65 (100 a) 100 Giải tìm a = 72,7%, b = 27,3% 12 Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 181
 • 282
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap sach giao khoa hoa 10 bai 43giáo án hóa 9 bài 31giáo án hóa học bài 25giáo án văn 10 bài nỗi thương mìnhgiáo án hóa 8 bài nướcgiáo án hóa 8 bài sự biến đổi chấtgiáo án tin 10 bài 21giáo án văn 10 bài hồi trống cổ thànhgiáo án lớp 10 bài 6 tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốcgiáo án tin 10 bài 20giáo án hóa 10 cơ bản 3 cộtgiáo án hóa 10 năng lựcgiáo án hóa 10 nâng cao học kỳ 2giáo án hóa 11 nâng cao haygiáo án hóa 8 bài nước tiết 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học