THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỬ NGHIỆM HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... Đại học Cần Thơ Từ khóa: Sâu bệnh hại rau, biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh (IPM), Đồng sông Cửu Long, dưa leo, đậu cô ve, cải xanh, khổ qua, rau húng GIỚI THIỆU Rau xanh loại thức ăn phổ biến ... dùng nông dược, (3) thử nghiệm hình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh (IPM) số rau trồng phổ biến vùng PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Điều tra trạng canh tác phòng trừ sâu bệnh rau nông dân Trong ... loài sâu hại với khổ qua, canh tác xung quanh để phòng ngừa sâu bệnh lây lan KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Kết việc thử nghiệm hình phòng trừ sâu bệnh theo IPM qua so sánh với biện pháp phòng...
 • 13
 • 336
 • 0

ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc
... ven sông có địa hình cao Các hình dạng cấu trúc đất tìm thấy nhóm đất phù sa, sau: Hình dạng cấu trúc Đặc tính Cấu trúc đất hình lăng trụ, có tính kết hợp với cấu trúc khối góc cạnh, phát triển ... hình thái đất phẩu diện đất phù sa Đặc tính hình thái đất nghiên cứu nhiều nước Việc mô tả đặc tính hình thái đồng giúp nhà nghiên cứu khảo sát đất biết lịch sử hình thành tiến trình phát triển đất, ... đất mặt cấu trúc cấu trúc phát triển yếu Đất phát triển cấu trúc trung bình tầng B, dạng khối góc cạnh (20-50 mm, 50-100 mm 10-20 mm) độ sâu tầng đất 10-80 cm Cấu trúc đẩt phù sa hình thành phát...
 • 10
 • 393
 • 4

tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách xuất khẩu lúa gạo đồng bằng sông cửu long

tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách xuất khẩu lúa gạo ở đồng bằng sông cửu long
... 12 Tìm hiểu tình hình thực sách xuất lúa gạo Đồng Sông Cửu Long III/ TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LÚA GẠO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1.Công tác tuyên truyền phổ biến sách ... hàng gạo xuất Vì vậy, em chọn đề tài Tìm hiểu tình hình thực sách xuất lúa gạo Đồng Sông Cửu Long Nhằm tham gia số ý kiến đánh giá tình hình sản xuất lúa Trang Tìm hiểu tình hình thực sách xuất ... tốt vụ lúa hè thu vụ IV/ ĐÁNH GIÁ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LÚA GẠO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trang 28 Tìm hiểu tình hình thực sách xuất lúa gạo Đồng Sông Cửu Long Bên...
 • 36
 • 581
 • 1

KỸ THUẬT sản XUẤT và xử lý SAU THU HOẠCH NHỰA BUỒNG HOA dừa nƣớc (nypa fruticans wurmb ) tại một số VÙNG SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

KỸ THUẬT sản XUẤT và xử lý SAU THU HOẠCH NHỰA BUỒNG HOA dừa nƣớc (nypa fruticans wurmb ) tại một số VÙNG SINH THÁI ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÊ THỊ THANH THỦY KỸ THU T SẢN XUẤT VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH NHỰA BUỒNG HOA DỪA NƢỚC (Nypa fruticans Wurmb. ) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ... phải nghiên cứu từ đặc điểm sản xuất buồng hoa dừa nước, kỹ thu t tác động học cho buồng hoa tiết nhựa kỹ thu t xử thu hoạch nhằm ngăn cản trình lên men nhựa buồng hoa yêu cầu cần thiết 1.2 ... thích tiết nhựa đến suất chất lượng nhựa buồng hoa dừa nước 68 4.3.2 Ảnh hưởng chu kỳ thời gian tác động lên suất, chất lượng nhựa buồng hoa 92 4.4 Kỹ thu t xử thu hoạch nhựa buồng hoa dừa nước...
 • 200
 • 83
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự phát sinh, mức độ gây hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley trên hình phòng trừ tổng hợp tại cẩm giàng và vùng phụ cận năm 2010

Luận văn nghiên cứu sự phát sinh, mức độ gây hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley trên mô hình phòng trừ tổng hợp tại cẩm giàng và vùng phụ cận năm 2010
... Steneotarsonemus spinki Smiley t i C m Giàng Ân Thi năm 2010 - ðánh giá m c ñ gây h i nh n gié gây năm 2010 - ðánh giá quy trình phòng tr t ng h p nh n gié h i lúa Steneotarsonemus spinki Smiley t i ... Steneotarsonemus spinki Smiley hình phòng tr t ng h p t i C m Giàng vùng ph c n năm 2010 ” 1.2 M c tiêu yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu Xác ñ nh ñư c quy lu t phát sinh, m c ñ gây h i bi n pháp phòng ... n gié gi ng HTS1 hình IPM hình 4.14 49 Di n bi n t l h i, ch s h i, m t ñ thiên ñ ch c a nh n gié gi ng Q5 hình IPM hình 50 4.15 a Năng su t th ng kê (g t ñi m m i ñi m m2) gi ng mô...
 • 90
 • 564
 • 1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY HÀNH TÍM TỪ SẢN XUẤT TỚI BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP  SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY HÀNH TÍM TỪ SẢN XUẤT TỚI  BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
... 3.1 Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch 3.1.1 Nghiên cứu, thử nghiệm số biện pháp canh tác phòng trừ sâu bệnh hại hành tím ... NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch 2.1.1 Nghiên cứu, thử nghiệm số biện pháp canh tác phòng trừ sâu bệnh ... không hư hại củ hư hại sâu bệnh hại) Chỉ tiêu ghi nhận qua tháng bảo quản 2.2 Xây dựng mô hình thử nghiệm quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch...
 • 8
 • 440
 • 1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI VÀ THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY MÍA ĐƯỜNG HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI VÀ THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY MÍA ĐƯỜNG Ở HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG
... quản lý sâu bệnh hại thâm canh tổng hợp mía đường Phụng Hiệp - Hậu Giang 2.2 Xây dựng mô hình thử nghiệm quy trình Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại thâm canh tổng hợp mía đường đồng ruộng Phụng ... vùng mía đường nguyên liệu tỉnh Hậu Giang nói riêng đồng sông Cửu Long nói chung II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh hại thâm canh tổng hợp mía ... bệnh khô vằn hại mía Việc thử nghiệm quy trình Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại thâm canh tổng hợp mía đường ruộng mô hình khống chế sâu đục thân bệnh khô vằn so với đối chứng canh tác theo tập...
 • 9
 • 177
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên một số cây rau (pố xôi, bắp cải) có giá trị hàng hoá cao các huyện nghèo của lâm đồng

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên một số cây rau (pố xôi, bắp cải) có giá trị hàng hoá cao ở các huyện nghèo của lâm đồng
... Lâm Đồng Xuất phát từ thực tiễn đó, triển khai nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại số rau (pố xôi, bắp cải) giá trị hàng hoá cao huyện nghèo Lâm ... XL) để phòng trừ sâu đo, sâu khoang, bọ nhảy pố xôi Úc Tình hình nghiên cứu biện pháp phòng trừ loài sâu bệnh hại cải bắp pố xôi nƣớc 2.1 Tình hình nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại cải bắp Theo ... ẩm cao 1.2 Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng trừ đơn lẻ tổng hợp sâu bệnh hại cải bắp pố xôi Đề tài tiến hành thử nghiệm biện pháp đơn lẻ sau thử nghiệm phòng trừ 30 tổng hợp sâu, bệnh hại...
 • 74
 • 171
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Việt...
 • 27
 • 554
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 8 tiết 53giáo án ngữ văn 6 tiết 53ngữ văn 8 tiết 53 dấu ngoặc képngữ văn 6 tiết 53ngữ văn 8 tiết 53ngữ văn 9 tiết 53ngữ văn 7 tiết 53 54 tiếng gà trưa4 4 so sánh kết quả phục hồi vận động chung 53thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 học vần bài 41bài văn mẫu viết thư upu lần 41ngữ văn tiết 53nhà tâm lý học huỳnh văn sơnchuyên gia tư vấn tâm lý huỳnh văn sơnlịch sử báo chí việt nam huỳnh văn tòngđề kiểm tra văn lớp 8 tiết 41Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018