Tài liệu ôn thi công chức năm 2016

tài liệu ôn thi công chức năm 2017 tổng hợp các môn

tài liệu ôn thi công chức năm 2017 tổng hợp các môn
... đổi thông tin không phụ thuộc tốc độ đường truyền 24 Theo bạn, công nghệ 3G nghĩa gì? - Là công nghệ cho phép truyền liệu thoại thoại - Là công nghệ cho phép liên lạc máy tính lúc - Là công nghệ ... 155000 c d báo lỗi công thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua ô D6 công thức trở nh a ... tham chiếu đến D Tập hợp rỗng Khi gõ công thức xong nhấn Enter, máy #REF! có nghĩa là: A Tham chiếu ô không hợp lệ B Giá trị tham chiếu không tồn C Không tham chiếu đến D Tập hợp rỗng Khi chọn mục...
 • 137
 • 13,114
 • 142

Tài liệu ôn thi công chức năm 2014 môn TIN HỌC

Tài liệu ôn thi công chức năm 2014 môn TIN HỌC
... Để kết thúc tạo công thức -> Nháy chuột vào vùng trống hình (Hoặc nhấn phím ESC) Khi đó, muốn hiệu chỉnh lại công thức -> Nháy đúp chuột vào công thức (Hoặc nháy chuột phải vào công thức -> Chọn ... Equation dùng để chọn ký hiệu kiểu công thức: + Dòng 1: Chứa ký hiệu toán học đặc biệt: + Dòng 2: Chứa kiểu công thức: số, phân số, tích phân, ma trận, - Khi tạo công thức để di chuyển trỏ ô ta ... Alt+2, ) Chèn công thức toán học vào văn - Vào Insert -> Chọn Objects -> Cửa sổ -> Chọn Microsoft Equation 3.0 -> OK -> Xuất hình soạn thảo Equation Trong có ô dùng để nhập công thức với công cụ Equation...
 • 102
 • 1,550
 • 6

tài liệu ôn thi công chức năm 2011

tài liệu ôn thi công chức năm 2011
... lập Tổng công ty nhà nước - Công ty cổ phần nhà nước công ty cổ phần mà toàn cổ đông công ty nhà nước tổ chức Nhà nước uỷ quyền góp vốn, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Công ty TNHH ... phương pháp công nghệ công nghệ tương tự; sản phẩm sản xuất từ loại nguyên liệu hay nguyên liệu đồng loại; sản phẩm có công dụng cụ thể giống tương tự Chẳng hạn, công nghệ sản xuất có ngành công nghiệp ... thác, ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp sinh hóa; nguyên liệu cho sản xuất có ngành công nghiệp chế biến xen-luy-lo, ngành công nghiệp chế biến kim loại đen, kim loại màu; công dụng sản...
 • 78
 • 352
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH
... LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 ... ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI ... CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN: TIẾNG ANH 10 HỘI ĐỒNG THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU...
 • 77
 • 2,260
 • 5

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC
... virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record )(đ) d) Là loại virus tin ... tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn(đ Standard) c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 40) Trong soạn thảo Word, để chèn ... Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) Tin Hoc Van Phong d) Tin hoc van phong 107)...
 • 38
 • 2,952
 • 6

Tài liệu ôn thi công chức năm 2015 môn kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức năm 2015 môn kiến thức chung
... nghị… Công cụ quản lý HCNN Để thực chức năng, thẩm quyền, quan HCNN sử dụng công cụ chủ yếu như: - Công sở: trụ sở, nơi làm việc quan cán công chức, nhân viên thực thi công vụ, nơi ban hành tổ chức ... sung, hoàn thi n quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền cán bộ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ ... góp nhân dân, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán Thực có hiệu việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định Cải cách sách tiền lương,...
 • 22
 • 740
 • 3

Tài liệu ôn thi công chức năm 2015

Tài liệu ôn thi công chức năm 2015
... tổ chức; quản lý sử dụng dấu công tác văn thư" 2.2.2 Vị trí, ý nghĩa Trang 44 > Hội đông tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Công tác văn thư công việc thi u quan, mắt xích guồng máy ... lý tốt vật thư, hàng hoá cần thực công việc sau: + Xây dựng định mức sử dụng vật tư công bố công khai Trang 32 > Hội đông tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập + Cấp phát đối tượng, tiêu ... công tác lễ tân, tiếp khách cách khoa học văn minh cung cấp dịch vụ công cộng nội quan); Trang 17 > Hội đông tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập - Mua sắm trang thi t bị, tham gia công...
 • 89
 • 187
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 phần ( hành chính và luật)

Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 phần ( hành chính và luật)
... công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ pháp luật nhân dân bảo vệ Điều 14 Cán bộ, công chức hy sinh thi hành nhiệm vụ, công vụ xem xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức ... nhiệm vụ, công vụ mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm việc thi hành nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định pháp luật Điều Cán bộ, công chức phải ... hợp công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao; Chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Điều Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thi hành...
 • 10
 • 243
 • 0

Mot so tai lieu on thi cong chuc HQ nam 2012 potx

Mot so tai lieu on thi cong chuc HQ nam 2012 potx
... thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2012 ...
 • 2
 • 386
 • 2

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]
... quản lý thuế,< /b> công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> người công < /b> chức < /b> quản lý thuế < /b> d Cơ quan quản lý thuế,< /b> công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> người công < /b> chức < /b> quản lý thuế,< /b> tổ chức < /b> kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế < /b> Câu ... thuế < /b> TT B b Thuế < /b> TT B phải nộp = Giá tính thuế < /b> TT B+ Thuế < /b> GTGT c Thuế < /b> TT B phải nộp = Giá tính thuế < /b> TT B + Thuế < /b> nhập Câu 11 Giá tính thuế < /b> TT B hàng hoá gia công < /b> là? a Giá b n sở gia công < /b> giá b n ... đương thời điểm b n hàng chưa có thuế < /b> GTGT chưa có thuế < /b> TT B b Giá b n sở gia công < /b> giá b n sản phẩm loại tương đương thời điểm b n hàng chưa có thuế < /b> TT B c Giá b n sở gia công < /b> giá b n sản phẩm loại...
 • 56
 • 3,166
 • 147

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
... lợi ích hợp pháp khác công dân -Tổ chức đạo công tác tra Nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật -Tổ chức, đạo công tác thi hành án địa phương ... công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: -Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; tổ chức quản lý nhà nước doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn ... nhiệm nhiệm vụ, tài tổ chức đơn vị nghiệp theo phân cấp phủ -Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán Công chức Nhà nước cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho đại biểu...
 • 60
 • 316
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015
... công chức Điều 56 Nội dung đánh giá công chức Điều 57 Trách nhiệm đánh giá công chức Điều 58 Phân loại đánh giá công chức Mục Thôi việc, nghỉ hưu công chức (gồm điều) Điều 59 Thôi việc công chức ... chức Điều 51 Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Điều 52 Luân chuyển công chức Điều 53 Biệt phái công chức Điều 54 Từ chức miễn nhiệm công chức Mục Đánh giá công chức (gồm điều) Điều ... nhân viên Căn vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Điều 34 Luật Cán công chức) Việc phân loại...
 • 50
 • 1,190
 • 10

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
... môi trư ng có th phân lo i theo ch c g m: Công c i u ch nh vĩ mô, công c hành ng công c h tr Công c i u ch nh vĩ mô lu t pháp sách Công c hành ng công c có tác ng tr c ti p t i ho t ng kinh ... v.v công c kinh t Công c hành ng vũ khí quan tr ng nh t c a t ch c môi trư ng công tác b o v môi trư ng Thu c v lo i có công c k thu t GIS, mô hình hoá, ánh giá môi trư ng, ki m toán môi trư ... o v công trình giao thông Các văn b n v i văn b n v lu t qu c t c nhà nư c Vi t Nam phê t s quan tr ng th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng * Công c qu n lý môi trư ng: Công...
 • 15
 • 964
 • 5

Tài liệu ôn thi công chức Ngành giáo dục năm 2015

Tài liệu ôn thi công chức Ngành giáo dục năm 2015
... hoàn thi n kịp thời văn pháp lý cho phát triển giáo dục Hoàn thi n tổ chức máy quản lý giáo dục từ Bộ đến sở giáo dục + Tăng cƣờng công tác dự báo đổi công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ... Hoàn thi n hệ thống giáo dục quốc dân - Nâng cao chất lƣợng hiệu giáo dục - Nâng cao tính công XH giáo dục - Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc giáo dục - Khuyến khích đầu tƣ phát triển trƣờng công lập, ... ănm cán bộ, công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trƣởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đƣợc đƣa...
 • 86
 • 1,170
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi công chức năm 2012tài liệu ôn thi công chức năm 2014tai lieu on thi cong chuc nam 2012 nganh ke toantài liệu ôn thi công chức năm 2014 tổng hợp các mônmot so tai lieu on thi cong chuc hq nam 2012tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2011tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2013tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2011tài liệu ôn thi công chức kho bạc năm 2011tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2014tai lieu on thi cong chuc thue nam 2013tai lieu on thi cong chuc thue nam 2014tai lieu on thi cong chuc mon ke toan nam 2012 tinh tien giangtai lieu on thi cong chuc nganh ke toan nam 2012CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại