Khoa Học Lớp 5 l Bài 1 : Sự Sinh Sản

bài giảng khoa học 5 bài 1 sự sinh sản

bài giảng khoa học 5 bài 1 sự sinh sản
... mẹ sinh có đặc điểm giống với bố mẹ Thảo luận nhóm đôi:( phút) Quan sát hình ảnh, đọc lời thoại nhân vật hình trả lời câu hỏi sau: 1. Ý nghĩa sinh sản gia đình, dòng họ? 2.Điều xảy người khả sinh ... sản gia đình, dòng họ? 2.Điều xảy người khả sinh sản? Nhờ có sinh sản mà hệ gia đình, dòng họ trì VẼ CHÂN DUNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH MÌNH BÀI SAU: NAM HAY NỮ ...
 • 9
 • 827
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5BÀI GIẢNG MINH HỌA BÀI 55 SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT.

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5 VÀ BÀI GIẢNG MINH HỌA BÀI 55 SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT.
... năm 2014 Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Quá trình sinh sản động vật: -Nhóm 1và 2: Đa số loài vật chia thành giống? Đó giống nào? Thứ bảy ngày 18 tháng năm 2014 Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT ... đình xã hội BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MINH HỌA CHO CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC Bài 55 : Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Thứ bảy ngày 18 tháng năm 2014 Khoa học Bài cũ : Cây mọc lên từ số phận mẹ Kể tên số mọc ... trình sinh sản động vật: -Nhóm 4: Tinh trùng trứng động vật sinh từ quan nào? Cơ quan thuộc giống nào? Thứ bảy ngày 18 tháng năm 2014 Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Quá trình sinh sản động...
 • 31
 • 2,596
 • 0

Khoa học lớp 5 : Tiết 30: CAO SU

Khoa học lớp 5 : Tiết 30: CAO SU
... ng cao su tự Đây tên mộg số đồng đượcđược bằm cao su mà nhiên em biết Tiết 3 0: Đây đồ dùng làm cao su nhân tạo Tiết 3 0: HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH  KẾT LUẬN: Cao su có tính đàn hồi Tiết 3 0: HOẠT ... đình Tiết 3 0: Cách bảo đồ dùng cao su  Không nên để đồ dùng cao su nơi có nhiệt độ cao (cao su dễ bò chảy) nơi có nhiệt độ thấp (cao su bò giòn, cứng,…) Không để hóa chất dính vào cao su GHI ... g, tránhbò a-xítm n mòn Tiết 3 0: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT QUA BÀI HỌC:  Nhận biết số tính chất cao su  Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng cao su Tiết 3 0: HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT VÀ LIÊN HỆ THỰC...
 • 14
 • 1,339
 • 1

Tổ chức dạy học môn khoa học lớp 5 theo quan điểm phạm tương tác luận văn thạc sĩ giáo dục học

Tổ chức dạy học môn khoa học lớp 5 theo quan điểm sư phạm tương tác luận văn thạc sĩ giáo dục học
... tinh S chuyn th ca cht C quan sinh sn ca thc vt cú hoa Cõy mc lờn t ht Kt qu kim tra Khỏ T.bỡnh Yu (%) 8,33 5, 55 5 ,55 8,33 (%) 25 22,22 25 30 ,55 (%) 52 ,77 55 ,55 55 ,55 50 (%) 13,88 16,66 13,88 ... thầy giáo, giáo, anh chị học viên, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Sau Đại học, khoa Giáo dục Tiểu học - Trờng Đại học Vinh thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy lớp ... hc mụn Khoa hc lp theo quan im s phm tng tỏc Chng 2: T chc dy hc mụn Khoa hc lp theo quan im s phm tng tỏc Chng 3: Thc nghim s phm CHNG C S Lí LUN V THC TIN CA VIC DY HC MễN KH LP THEO QUAN IM...
 • 78
 • 432
 • 2

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1
... mẹ vừa mua Em nói với cu Tí? - Nhận xét tiết học 15 - Chuẩn bị 16 : Phòng tránh HIV/AIDS tìm hiểu thông tin hình ảnh bệnh khoa học Bài 16 Phòng tránh HIV/AIDS (trang 34) I Mục tiêu HS cần phải: ... phòng tránh bị xâm hại phải làm gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị 19 : Phòng tránh tai nạn giao thông đờng su tầm tranh ảnh, thông tin vụ tai nạn giao thông đờng khoa học Bài 19 Phòng tránh tai ... nhiễm HIV gia đình họ? - Làm nh có tác dụng gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị 18 : Phòng tránh bị xâm hại khoa học Bài 18 Phòng tránh bị xâm hại (trang 38) I Mục tiêu HS cần phải: - Biết đợc số...
 • 60
 • 489
 • 10

Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5)

Bài 54: Sự sinh sản của động vật (khoa học lớp 5)
... nµo ®Ỵ ®· thµnh Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c cã h×nh thøc sinh s¶n kh¸c nhau: + Cã loµi ®Ỵ trøng + Cã loµi ®Ỵ Động vật nở từ trứng Động vật sinh Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i * Thi ®ua “Ai nhanh ®óng” Quan ... gừng - h oa häc K sù sinh s¶n cđa ®éng vËt Ho¹t ®éng 1: Th¶o ln nhãm §a sè ®éng vËt ®­ỵc chia thµnh mÊy gièng ? §ã lµ nh÷ng gièng nµo ? Tinh trïng hc trøng cđa ®éng vËt ®­ỵc sinh tõ c¬ quan nµo? ... triĨn thµnh c¬ thĨ míi mang nh÷ng ®Ỉc tÝnh cđa bè vµ mĐ - Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c cã h×nh thøc sinh s¶n kh¸c nhau: + Cã loµi ®Ỵ trøng + Cã loµi ®Ỵ TiÕt d¹y ®Õn ®©y ®· kÕt thóc, kÝnh chóc qóy...
 • 12
 • 7,333
 • 14

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài 35: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT ppsx

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài 35: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT ppsx
... lớp VD làm Kết luận: Các chất tồn tạI thể rắn , thể lỏng , thể khí Khi nhiệt độ thay đổI chất chuyển từ thể sang thể khác Củng cố, dặn dò: (2') * Kể tên chất thể rắn , HS chia nhóm cử đạI thể ... chuyển thể chất đờI sống ngày Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân: - HS đọc kĩ thông nêu VD chuyển thể tin trang 73 SGK chất đờI sống làm phiếu ngày mà em biết ghi vào phiếu học tập - ... HS phân biệt ba thể chất Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo - HS quan sát thực nhóm thi dán thẻ hành có ghi tên chất vào ô: thể rắn , lỏng , khí - Cho đại diện nhóm - Cả lớp nhận xét trình...
 • 7
 • 5,255
 • 27

Giáo án khoa học lớp 5 - SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tiết 1) pot

Giáo án khoa học lớp 5 - SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tiết 1) pot
... gì? + Sự biến đổi hoá học gì? - H nêu  Hoạt động 2: Củng cố Phương pháp: - Thế biến đổi hoá học? 1’ - Nêu ví dụ? - Kết luận: + Hai thí nghiệm kể gọi biến đổi hoá học + Sự biến đổi từ chất thành ... bị biến đổi thành chất khác đường lửa - Sự biến đổi hoá học + Hiện tượng chất bị biến đổi thành chất 4’ khác tương tự hai thí nghiệm gọi - biến đổi từ chất thành chất khác gì? + Sự biến đổi ... biến đổi từ chất thành chất khác gọi biến đổi hoá học Tổng kết - dặn dò: - Xem lại + học ghi nhớ - Chuẩn bị: Sự biến đổi hoá học (tiết 2)” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………...
 • 8
 • 6,487
 • 26

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: SỰ SINH SẢN ppsx

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: SỰ SINH SẢN ppsx
... ràng - Nhờ có sinh sản mà hệ + Gia đình bạn Liên có gia đình hệ? + Nhờ đâu mà hệ gia đình? - GV hướng dẫn để HS liên hệ đến gia đình 3’ KL: GV rút kết luận: Nhờ có - HS nhắc lại kết luận sự sinh ... bố mẹ Tiến hành: - HS lắng nghe - GV nêu tên trò chơi, giơ hình vẽ phổ biến cách chơi - HS làm việc theo - GV chia lớp thành nhóm, nhóm phát đồ dùng phục vụ trò chơi cho nhóm - GV hướng dẫn, giúp ... khó khăn - Gọi đại diện nhóm dán phiếu lên bảng GV HS lớp - HS trả lời quan sát + Tại tìm bố, mẹ cho em bé? + Qua trò chơi, em rút điều gì? KL: GV rút kết luận: Mọi trẻ em bố, mẹ sinh - HS nhắc...
 • 6
 • 3,227
 • 5

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: CAO SU pot

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: CAO SU pot
... số HS trả lời - HS đọc mục bạn cần biết câu hỏi 3’ KL: GV rút kết luận - HS trả lời SGK/63 - Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết Củng cố, dặn dò: (3’) - Hãy nêu tính chất cao su? - Cao su thường sử ... tạo cao su Nêu tính chất, công dụng cách bảo - HS đọc mục bạn cần biết quản đồ dùng cao su Tiến hành: - HS trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết trang 63 để trả lời câu hỏi cuối - ... động trò G Bài mới: 1’ a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết - HS nhắc lại đề học b Nội dung: 6’ Hoạt động 1: Thực hành Mục tiêu: Làm thực hành để tìm tính chất đặc trưng cao su - HS thực...
 • 6
 • 1,591
 • 5

bài giảng khoa học lớp 5 sự sinh sản của động vật

bài giảng khoa học lớp 5 sự sinh sản của động vật
... TRƯỜNG TH “A” THỊ TRẤN CÁI DẦU GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN : KHOA HỌC LỚP SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: HỒ VĂN TÂN NĂM HỌC : 2010- 2011 • Học sinh quan sát hình trả lời câu hỏi Câu 1: Em quan ... bố mẹ Động vật có cách sinh sản khác: có loài đẻ trứng, có loài đẻ Trò chơi: Em họa sĩ: Giáo viên cho học sinh vẽ tranh theo đề tài mà em thích Giáo viên gợi ý: - Con vật đẻ trứng - Con vật đẻ ... lên 10 Đa số động vật chia thành giống? Đó giống nào? - Đa số động vật chia thành hai nhóm: Đó giống đực giống 2 Cơ quan động vật giúp ta phân biệt giống đực giống cái? Cơ quan sinh dục giúp...
 • 24
 • 189
 • 0

bài giảng khoa học lớp 5 bài 30.cao su

bài giảng khoa học lớp 5 bài 30.cao su
... dùng cao su Về học chuẩn bò “Chất dẻo” Giáo án dạy học phương pháp bàn tay năn bột môn : Khoa học Lớp: Bài 40: Năng lượng I II III Mục tiêu: Học sinh biết : tự làm thí nghiệm đơn giản : “các vật ... Đồ dùng dạy học: - Giáo viên chuẩn bị: Nến, quẹt, pin tiểu, đồ chơi chạy pin, số dụng cụ nhựa dẻo - Học sinh chuẩn bị: Vở khoa học, bút, bảng nhóm, số dụng cụ giáo viên Hoạt động dạy học: Ổn định: ... hợp câu hỏi accs nhóm Hỏi: tính đàn hồi cao su nào? Hỏi: gặp nóng lạnh, hình dạng cao su thay đổi nào? Hỏi: cao su cách điện, cách nhiệt không? Hỏi: cao su tan không tan chất nào? Đề xuất thí nghiệm...
 • 6
 • 945
 • 17

bài giảng khoa học lớp 5 sự sinh sản của thực vật có hoa

bài giảng khoa học lớp 5 sự sinh sản của thực vật có hoa
... 18 tháng năm 20 15 KHOA HỌC SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬTCÓ HOA KẾT LUẬN Sự sinh sản thực vật hoa trải qua ba trình : Sự thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt SƠ ĐỒ: SỰ THỤ PHẤN11 CỦA HOA LƯỠNG TÍNH ... tháng năm 20 15 KHOA HỌC Kiểm tra cũ Cơ quan sinh sản thực vật hoa gì? Hãy rõ nhị nhụy hoa sau: nhị nhị nhụy nhụy nhị nhụy Thứ tư ngày 18 tháng năm 20 15 Khoa học Sự sinh sản thực vật hoa Thảo ... HOA H1 H3 Hoa táo Hoa lau H2 H4 Hoa táo Hoa râm bụt Thứ tư ngày 18 tháng năm 20 15 KHOA HỌC Sự sinh sản thực vật hoa Hoa táo Hoa táo Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa thụ phấn nhờ gió Hoa thụ phấn...
 • 19
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn khoa học lớp 5 cuối kì 1đề thi khoa học lớp 5 cuối kì 1xem de thi khoa hoc lop 5 cuoi ki 1đề kiểm tra khoa học lớp 5 cuối kì 1tài liệu môn khoa học lớp 5 cuoi ki 1đề cương on tap khoa học lớp 5 cuối kì 1bài 1 sự sinh sản trang 4khoa học lớp 5 bài 30 cao sukhoa học lớp 5 bài sự biến đổi hóa họcbài giảng điện tử khoa học lớp 5 cao sukhoa học lớp 5 bài sự chuyển thể của chấtkhoa học lớp 5 bài sự sinh sản của ếchkhoa học lớp 5 bài sử dụng năng lượng điệnkhoa học lớp 5 bài sự sinh sản của thúbài giảng khoa học lớp 5 cao suBáo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốcbao cao cua hdqt 2010 0to trinh sua doi bo sung dieu le tpb20102.hdqt to trinh ngan sach 2014 0new11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013 ke hoach 2014 finalTờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKSTờ trình Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digital10. hdqt ttr vv sua dieu le 2017giay uy quyen dhdcd 2015bien ban hop dhdcd 17.4.2014 02. chuong trinh hop du kien6. ttr thong qua bctc nam 20157. ttr thong qua ke hoach kinh doanh 201612. ttr phan phoi loi nhuan nam 2015 0The le bieu quyet tai Dai hoiTo trinh bau Ban kiem phieu00. thong bao moi hop dhcd 2017 upwebgiay dang ky thong tin co dongtb uy quyen fpts quanly cd 2008