Bài giảng tuyên ngôn độc lập

Bài 1: Tuyên ngôn Độc lập

Bài 1: Tuyên ngôn Độc lập
... góc…Dân tộc phải độc lập khẳng định tư cách độc lập Khẳng định quyền độc lập, tự do; xóa bỏ hết quan hệ với thực dân Hồ Chí Minh 3.Lời tuyên bố trước giới: -Tuyên bố độc lập hai mặt: + Pháp ... Minh Lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực không chối cãi Bố cục: đoạn - Đoạn 1: Cơ sở pháp lý TN - Đoạn 2: Luận tội thực dân Pháp; lập trường nghĩa kháng chiến - Đoạn 3: Lời tuyên ... Với cách đặt vấn đề khéo léo, lập luận chặt chẽ, giàu tính chiến đấu, Bác buộc giới phải thừa nhận độc lập tự nước Việt Nam Hồ Chí Minh Luận tội thực dân Pháp; lập trường nghĩa kháng chiến a.Luận...
 • 17
 • 1,446
 • 15

Bài 10 : Tuyên ngôn độc lập

Bài 10 : Tuyên ngôn độc lập
... hỏi:“Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” 3-Củng c : -Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2/9/1945 khẳng đònh điều gì? -Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2/9/1945 khẳng đònh quyền độc ... lễ đài dựng 2 -Bài mới: *Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm) -Tường thuật lại diễn biến -Trình bày nội dung Tuyên ngôn Độc lập trích SGK Học sinh thảo luận 2 -Bài mới: *Hoạt động 1: (Làm việc lớp) ... thời mắt tuyên thệ trước đồng bào quốc dân -Buổi lễ kết thúc giọng nói Bác Hồ lời khẳng đònh Tuyên ngôn độc lập vọng người dân Việt Nam 2 -Bài mới: *Hoạt động 1: (Làm việc lớp) *Hoạt động 2: (Làm...
 • 16
 • 255
 • 0

Bình giảng Tuyên ngôn Độc Lập Nguyễn Đăng Mạnh

Bình giảng Tuyên ngôn Độc Lập Nguyễn Đăng Mạnh
... xứng đáng hưởng độc lập, tự hay không, có đủ tư cách làm chủ đất nước hay không? Bản Tuyên ngôn đưa lí lẽ để khẳng định Phân tích – Bình giảng Tuyên ngôn Độc Lập (Nguyễn Đăng Mạnh) thủ thất thế: ... đề hàng đầu đặt độc lập dân tộc Điều giải thích Tuyên ngôn Độc Lập mở đầu thế: Lời bất hủ Tuyên ngôn Độc Lập năm 1776 nước Mĩ Suy rộng ra, câu có nghĩa là: tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân ... Phân tích – Bình giảng Tuyên ngôn Độc Lập (Nguyễn Đăng Mạnh) đế quốc Mỹ, chực sẵn biên giới Người viết Tuyên ngôn thừa hiểu “mâu thuẫn Anh – Pháp – Mỹ Liên...
 • 4
 • 622
 • 3

bài giảng lịch sử 5 bài 10 bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập

bài giảng lịch sử 5 bài 10 bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập
... nói Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập a Phần đầu Tuyên ngôn Độc lập nêu lên điều ? b Cuối Tuyên ngôn Độc lập khẳng ... lễ: Bác Hồ vị Chính phủ lâm thời bước lên lễ đail chào nhân dân Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Các thành viên Chính phủ lâm thời mắt tuyên thệ trước đồng bào quốc dân Buổi lễ kết thúc giọng nói Bác ... bình đẳng Khẳng định quyền độc lập, tự chủ dân tộc Việt Nam Hoạt động 4: Ý nghĩa kiện lịch sử ngày 2-9-19 45 Em nêu ý nghĩa kiện lịch sử ngày 2-9-19 45 Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân...
 • 14
 • 451
 • 0

Bài giảng bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập lịch sử 5

Bài giảng bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập lịch sử 5
... nói Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập ... tự do, độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * ... 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt...
 • 15
 • 168
 • 1

Bài giảng lịch sử 5- Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Bài giảng lịch sử 5- Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
... biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động 2: Diễn biến tuyên bố Độc ... tự do, độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * ... Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập...
 • 15
 • 275
 • 0

Bài Tuyên Ngôn Độc Lập

Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
... khẳng định quyền độc lập, tự dân tộc Việt Nam Phần 3: (Đoạn lại Tuyên ngôn) Tuyên ngôn độc lập 2.Phần mở đầu TNĐL 2.1 Trích dẫn : - Tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mỹ - Tuyên ngôn Nhân quyền ... tình quốc tế Đưa hai Tuyên ngôn Mỹ Pháp vào Tuyên ngôn độc lập Việt Nam, Bác muốnđặt Tuyên ngôn, độc lập, cách mạng ngang Việt Nam xứng đáng độc lập, Tự mưu cầu hạnh phúc Niềm tự hào dân tộc ... với Tuyên ngôn, chân lý tổ tiên người Pháp 2.2 Nghệ thuật lập luận Nội dung hai đoạn trích chân lý chung nhân loại, nguyên tắc pháp lý quốc tế Tranh thủ đồng tình quốc tế Đưa hai Tuyên ngôn...
 • 18
 • 1,331
 • 12

Bài :Tuyên ngôn độc lập

Bài :Tuyên ngôn độc lập
... khẳng định quyền độc lập, tự dân tộc Việt Nam Phần 3: (Đoạn lại Tuyên ngôn) Tuyên ngôn độc lập 2.Phần mở đầu TNĐL 2.1 Trích dẫn : - Tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mỹ - Tuyên ngôn Nhân quyền ... tình quốc tế Đưa hai Tuyên ngôn Mỹ Pháp vào Tuyên ngôn độc lập Việt Nam, Bác muốnđặt Tuyên ngôn, độc lập, cách mạng ngang Việt Nam xứng đáng độc lập, Tự mưu cầu hạnh phúc Niềm tự hào dân tộc mãnh ... nước giới Bọn đế quốc, thực dân lăm le xâm lược nước ta Mục đích Bác viết Tuyên ngôn độc lập Tuyên bố độc lập nước Việt Nam đời nước Việt Nam Ngăn chặn âm mưu xâm lư ợc bọn đế quốc, thực dân...
 • 18
 • 602
 • 0

bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap

bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap
... gì? Trả lời - Thể lòng yêu nước,tinh thần cách mạng nhân dân ta - Mang lại độc lập cho nước nhà , đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn ... ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 Hà Nội - Hà Nội tưng bừng màu đỏ - vùng trời bát ngát cờ hoa - Già trẻ gái trai tập trung Quảng trường Ba Đình Hà Nội - Đội danh dự đứng nghiêm trang xung ... nhóm Nhóm 1: - Nêu diễn biến buổi lễ ? Nhóm 2: - Nội dung đoạn trích tuyên ngôn độc lập sách giáo khoa? Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945...
 • 15
 • 618
 • 4

Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap

Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap
... Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Xem Phim + Nghiên cứu SGK Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Ho t ... – - 1945 Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập *) Nhiệm vụ: Tuyên ngôn ... bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ Nhóm 3: Giọng đọc Bác sao? Tôi nói, Nhóm 4: Chi tiết cho ta thấy Bác đồng bào quan tâm tới đồng...
 • 15
 • 359
 • 3

Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập

Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập
... Lễ tuyên bố Độc lập a) Tiến trình buổi lễ b) Nội dung tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ... Lễ tuyên bố Độc lập a) Tiến trình buổi lễ b) Nội dung tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ... tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập - Dân tộc Việt Nam tâm giữ vững quyền tự độc lập -...
 • 12
 • 177
 • 0

Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập pot

Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập pot
... văn có tính tuyên ngôn Dĩ nhiên tuyên ngôn tuyên ngôn nghệ thuật Đôi mắt Nam Cao, tuyên ngôn quan niệm sống phải có tài, có khí phách có tâm nhân vật Huấn Cao Nguyễn Tuân… Đây tuyên ngôn nói với ... rắp tâm cướp độc lập đất nước Việt Nam mà nhân dân Việt Nam phải trả giá máu xương Đây Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với giới đời nhà nước , đánh dấu kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự cho dân ... đáng khinh bỉ biết mở cửa quì gối dâng nước ta hai lần cho giặc, sức mạnh Tuyên ngôn Độc lập chủ yếu bộc lộ qua lời tuyên ngôn đầy hào khí, đầy chất thép Nó nghiêm trang, có niềm vui muốn cười ré...
 • 6
 • 268
 • 0

Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập pdf

Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập pdf
... thông qua hệ thống lập luận thật chặt chẽ, thông qua phân tích lí giải giọng văn hùng hồn văn có tính tuyên ngôn Dĩ nhiên tuyên ngôn tuyên ngôn nghệ thuật Đôi mắt Nam Cao, tuyên ngôn quan niệm sống ... rắp tâm cướp độc lập đất nước Việt Nam mà nhân dân Việt Nam phải trả giá máu xương Đây Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với giới đời nhà nước , đánh dấu kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự cho dân ... cảm xúc công dân đầy nhiệt huyết Bác kính yêu Tuyên ngôn độc lập trội lên chất thép rắn, cứng, dẻo dũng khí Hồ Chí Minh Là lời tuyên ngôn, văn nghị luận nên tiêu chuẩn hàng đầu phải đảm bảo tính...
 • 7
 • 385
 • 1

Xem thêm