Nhập môn k – lý thuyết và liên quan tới lý thuyết đồng điều

nhập môn k thuyết liên quan tới thuyết đồng điều

nhập môn k – lý thuyết và liên quan tới lý thuyết đồng điều
... Trình bày mối liên quan tới thuyết đồng điều, hay cụ thể mối liên hệ K thuyết tôpô K thuyết đại số, nội dung chương trình bày hai vấn đề sau: K thuyết thuyết đồng điều đại số ... cứu K thuyết mà cụ thể K thuyết tôpô, đồng thời tìm hiểu mối liên hệ mật thiết K thuyết tôpô K thuyết đại số Tuy nhiên, việc nghiên cứu K thuyết tầm tổng quát khó khăn ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Phong NHẬP MÔN K LÝ THUYẾT VÀ LIÊN QUAN TỚI LÝ THUYẾT ĐỒNG ĐIỀU Chuyên ngành: Hình học Tôpô Mã số:...
 • 79
 • 105
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật - Dao động điều hòa ppt

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý - Dao động điều hòa ppt
... chất điểm dao động điều hòa theo Câu 18 Vật khối lượng m = 100g thực đồng thời hai dao động điều hòa tần số 10/π Hz vuông pha Biết biên độ dao động thành phần 3cm 4cm vật trình chuyển động A 25 ... Kích thích để vật dao thẳng đứng, chiều dương hướng lên Vật dao động với động điều hoà với phương trình: x = 10sin(5 t + /6) cm Chiều dài lò động cực đại 0,5J Biên độ dao động vật : xo thời ... Trong trình vật dao động chiều dài đặt thang máy lắc dao động với chu kì A 2T lò xo biến thi n từ 25 cm đến 35 cm Lấy g = 10 B T/2 C T D T / Câu 30 Một lắc lò xo dao động điều hòa m/s2 Cơ vật A 1250...
 • 6
 • 238
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật - Dao động điều hòa docx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý - Dao động điều hòa docx
... Câu 10: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, giảm khối lượng vật nặng 20% số lần dao động lắc đơn vị thời gian B C 2cm D.5cm Câu 19: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox vận tốc vật qua vị trí ... dao động điều hoà Câu 62 Phương trình dao động tổng hợp hai dao động điều hoà với 0,125 J Tại thời điểm vật có vận tốc 0,25 (m/s) có gia tốc - phương, tần số là: x = cos10t(cm) Một hai dao động ... Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm Nếu thời điểm vật có li độ x = 3cm chuyển Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos ( 6πt động theo chiều...
 • 11
 • 290
 • 0

Công thức giải nhanh môn vật Dao động điều hòa

Công thức giải nhanh môn vật lý Dao động điều hòa
... Email: dangnhatlong.com@gmail.com V T LÝ 12 www.dangnhatlong.com phương th ng đ ng chu kỳ dao đ ng c a là: l T ' = 2π g cos α IV - CON L C V T LÝ - Phương trình dao đ ng: α = α cos(ωt + ϕ ) mgd I ... = A1 cos ϕ + A2 cos ϕ  - Biªn ®é dao ®éng A cđa dao ®éng tỉng hỵp phơ thc vµo A1, A2,vµ ®é lƯch pha (ϕ2 − ϕ1 ) cđa dao ®éng thµnh phÇn  A = A1 + A2 - NÕu dao ®éng thµnh phÇn cïng pha: (ϕ2 − ... ngu n dao đ ng ngư c pha:( ∆ϕ = ϕ1 − ϕ2 = π ) λ * ði m dao đ ng c c đ i: d1 – d2 = (2k+1) (k∈Z) S đư ng ho c s m (khơng tính hai ngu n): − − < k < − λ λ * ði m dao đ ng c c ti u (khơng dao đ...
 • 24
 • 208
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ LIÊN KẾT, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG EU

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG EU
... khách quan hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.2.1 Khái niệm chất hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế thuật ngữ xuất vài thập kỷ gần đây, tồn cách hiểu khác hội nhập kinh tế quốc tế Mặc ... y tế có tính chất toàn cầu Về chất, hội nhập kinh tế quốc tế thể chủ yếu số mặt sau: • Hội nhập kinh tế quốc tế đan xen, gắn bó phụ htuộc lẫn kinh tế quốc gia kinh tế giới • Hội nhập kinh tế quốc ... toàn cầu hóa kinh tế giới 1.1.4 Các loại hình liên kết, hội nhập kinh tế quốc tế Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế xem xét theo góc độ khác Tương ứng với góc độ xem xét có hình thức liên kết định...
 • 30
 • 410
 • 0

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN MÔI TRƯỜNG pptx

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG pptx
... sử dụng Theo chuẩn thống Nhập liệu Cập nhật nhanh ng Cu áp ca Chia sẻ tích hợp g ôn th tin Tru ch ân tí äp, P y ca Quản liệu Ứng dụng GIS Viễn thám ng ng quản TN&MT Chiến lược NC & ứng dụng ... sử dụng, vận hành, khai thác cần đïc đào tạo theo cấp độ từ lãnh đạo đến nhân viên Nhập liệu Quan tâm đầu tư GIS ng dụng phù hợp Bảo quản CSDL Ứng dụng GIS quản TN & MT Phát triển ứng dụng ... cho giai đoạn?(sử dụng kinh nghiệm chuyên gia) Quản thực thi: biện pháp quản người, kinh phí, công việc, liệu, công nghệ,… (phân đònh trách nhiệm) ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KT-XH Cập nhật...
 • 38
 • 795
 • 9

Tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu thuyết liên quan tới chương trình mô phỏng hoạt động của mạng neural.

Tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu lý thuyết liên quan tới chương trình mô phỏng hoạt động của mạng neural.
... Đồ án môn Máy Học TÓM TẮT NỘI DUNG Bao gồm giai đoạn sau: Tìm hiểu đề tài Tìm hiểu nghiên cứu tài liệu thuyết liên quan tới chương trình hoạt động mạng neural Xây dựng cài đặt chương trình ... đề tài Tìm hiểu thuyết mạng neural, nghiên chế, phương thức hoạt động mạng neural xây dựng chương trình hoạt động mạng neural Cấu trúc đề tài Cấu trúc đề tài gồm có chương : Chương Tổng quan ... án môn Máy Học mạng Neural Trong nội dung đề tài chúng em chủ yếu tập trung vào nghiên cứu tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động mạng Neural trình hoạt động mạng Neural CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG...
 • 26
 • 271
 • 0

Tìm hiểu về luận hệ thống pháp liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.DOC

Tìm hiểu về lý luận và hệ thống pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.DOC
... TRẠNG HỆ THỐNG PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 2.1 Hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp nhà nước ... vụ tổ chức máy kiểm toán Tổ chức máy kiểm toán vấn đề bao hàm khái niệm tổ chức kiểm toán Bộ máy kiểm toán bao gồm người phương tiện chứa đựng yếu tố kiểm toán để thực chức kiểm toán Tổ chức máy ... công ty Nhà nước cung cấp sở cho việc tổ chức máy kiểm toán vấn đề có liên quan thực KTNB 2.2 Đánh giá hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Việc...
 • 34
 • 591
 • 0

205 Tìm hiểu về luận hệ thống pháp liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

205 Tìm hiểu về lý luận và hệ thống pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam
... MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 2.1 Hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp nhà nước Việt Nam KTNB công cụ kiểm tra, kiểm soát hữu ... công ty Nhà nước cung cấp sở cho việc tổ chức máy kiểm toán vấn đề có liên quan thực KTNB 2.2 Đánh giá hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam SVTH: ... vụ tổ chức máy kiểm toán Tổ chức máy kiểm toán vấn đề bao hàm khái niệm tổ chức kiểm toán Bộ máy kiểm toán bao gồm người phương tiện chứa đựng yếu tố kiểm toán để thực chức kiểm toán Tổ chức máy...
 • 35
 • 313
 • 0

Tìm hiểu về luận hệ thống pháp liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Tìm hiểu về lý luận và hệ thống pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam
... MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 2.1 Hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp nhà nước Việt Nam KTNB công cụ kiểm tra, kiểm soát hữu ... công ty Nhà nước cung cấp sở cho việc tổ chức máy kiểm toán vấn đề có liên quan thực KTNB 2.2 Đánh giá hệ thống pháp liên quan tới tổ chức máy kiểm toán nội doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam SVTH: ... vụ tổ chức máy kiểm toán Tổ chức máy kiểm toán vấn đề bao hàm khái niệm tổ chức kiểm toán Bộ máy kiểm toán bao gồm người phương tiện chứa đựng yếu tố kiểm toán để thực chức kiểm toán Tổ chức máy...
 • 35
 • 298
 • 0

hoạt độngliên quan tới đầu tư quản hoạt động đầu tư của BIDV

hoạt động có liên quan tới đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của BIDV
... trạng hoạt động liên quan tới đầu t quản hoạt động đầu t Ngân hàng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thực trạng hoạt động liên quan đến đầu t quản ... giám sát quan pháp luật , tài ngân hàng nhà nớc quan hệ chặt chẽ với quan liên quan, đặc biệt mối quan hệ với ngân hàng địa bàn 2.7 Thực số nghiệp vụ khác tổng giám đốc Ngân hàng đầu t Phát ... t quản hoạt động đầu t ngân hàng ( NH) 1.1 Hoạt động huy động vốn đầu t Huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gỉ tiền Đồng ngoại tệ nh sử dụng thị trờng tiền tệ phát hành giấy tờ giá ngắn...
 • 11
 • 223
 • 0

CÁC THUYẾT LIÊN QUAN TỚI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY

CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN TỚI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY
... xảy giá trị công ty, nhìn chung tóm tắt thành ba khả xảy sau công ty vay nợ: (1) Giá trị công ty lớn giá trị ban đầu (2) Giá trị công ty giá trị ban đầu (3) Giá trị công ty nhỏ giá trị ban đầu ... đến giá trị công ty Vì vậy, cấu vốn tối ưu công ty tăng giá trị cách thay đổi cấu vốn Để minh hoạ cho mệnh đề I xem ví dụ sau: Giả sử giá trị thị trường công ty JSC 1.000$ Công ty vay nợ giá ... cổ phần Công thức có thề suy từ mệnh đề M&M số I Trong trường hợp có thuế, giá trị công ty có vay nợ giá trị công ty vay nợ cộng với giá chắn thuế Ngoài ra, biết quan hệ giá trị công ty dòng...
 • 30
 • 427
 • 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY
... PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN 2: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN PHẦN 4: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ PHÁP LÝ KẾT LUẬN PHẦN ... 1: CÔNG TY CỔ PHẦN A Khái quát Công ty cổ phần - Công ty cổ phần dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, thành lập tồn độc lập chủ thể sở hữu Vốn công ty chia nhỏ thành phần gọi cổ phần Công ty ... chức Công ty cổ phần Công ty cổ phần hình thức công ty hoàn thiện mặt vốn tổ chức Công ty cổ phần có kết cấu chặt chẽ nhằm bảo vệ cao quyền lợi cổ đông, tạo điều kiện tốt cho việc quản công ty...
 • 26
 • 857
 • 9

Nhập môn công nghệ phần mềmphần mềm quản thư viện

Nhập môn công nghệ phần mềmphần mềm quản lý thư viện
... Trang 5  Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm - Phần Mềm Quản Thư Viện   I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 chọn đề tài: - Công việc quản thư viện công việc vất vả Người thủ thư phải chịu nhiều áp lực từ công ... thư viện I.2.1 Tổ chức nhân - Bộ phận quản gồm người: Trưởng quản phó quản thư viện Trong đó: Trưởng quản lý: điều hành công tác thư viện Phó quản lý: hỗ trợ cho trưởng quản thư viện ... quản thư viện Giao diện Xử Dữ liệu   Component diagram mô tả hệ thống quản thư viện Nguyễn Văn Ban – Nguyễn Thị Minh    Trang 45  Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm - Phần Mềm Quản Thư Viện ...
 • 77
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các ngành phụ trợ và liên quan tới ngành ngân hàngmột số lý thuyết liên quan tới chiến lược thâm nhập thị trường và hoạch định chiến lược thâm nhập thị trườngnhập môn ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trường pptxnhập môn tâm lý học quản lýthông qua một số văn bản pháp lý liên quan tới quá trình hình thành và phát triển của hoạt động cho thuê nhưmot so dac diem cua cay thuc pham lien quan toi dich hai va quan ly dich hai tren dong ruongmột số trở ngại liên quan tới môi trường pháp lý và môi trường kỹ thuậtmột số đặc điểm có liên quan tới cấu tạo sinh lý và đờhoạt động tc là hoạt động có liên quan đến việc huy động quản lý phân phối và sử dụng vốn của dnyêu cầu đối với hoạt động xử lý cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếnhập môn xử lý ảnhnhập môn tâm lý họcgiáo trình nhập môn xử lý ảnh sốgiáo trình nhập môn xử lý ảnhnhập môn kinh tế lượng và các ứng dụngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học