Biểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh

biểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh

biểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh
... đặc điểm biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh (các biểu tượng đơn, biểu tượng kép) sở vận dụng lý thuyết biểu tượng nghệ thuật nêu chương Chương 3: Biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh – Truyền ... văn Biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh chương chương 36 Chương BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNH – HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM Để triển khai hệ thống đặc điểm Biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân ... điểm biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh Và cuối cùng, tất đến mục đích làm rõ đề tài Biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh 17 NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Biểu tượng biểu tượng nghệ thuật...
 • 146
 • 474
 • 0

biểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân diệu

biểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân diệu
... hợp Xuân Diệu Và việc vào khám phá biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Diệu góp phần để giúp nhìn tổng thể giá trị thơ Xuân Diệu 36 CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU TRONG THƠ XUÂN DIỆU ... chiếu thân biểu tượng với biểu tượng khác giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu biểu tượng thơ tác giả khác Mục đích để tìm nét đặc trưng biểu tượng thơ Xuân Diệu bên cạnh việc xác định biểu tượng đóng ... Xuân Diệu 96 3.1.1 Tính hệ thống biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Diệu 96 3.1.2 Sự vận động hệ thống biểu tượng nghệ thuật thơ Xuân Diệu .99 3.2 Những đặc trưng bật nghệ thuật xây dựng biểu tượng...
 • 145
 • 214
 • 1

ĐỀ TÀI THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNH docx

ĐỀ TÀI THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNH docx
... GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNH 2.1 Mức độ biểu hiện: Khảo sát mức độ biểu thời gian nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh, phải khảo sát biểu thời gian toàn nghiệp thơ chị 2.2 Những biểu bật thời gian ... dạy sau Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài Thời gian nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài Thời gian nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh sử dụng phương pháp sau: - Phương ... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC .4 1.1 Khái niệm thời gian thời gian nghệ thuật: 1.1.1 Khái niệm thời gian: 1.1.2 Khái niệm thời gian nghệ thuật: ...
 • 34
 • 1,309
 • 4

Thế giới nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh

Thế giới nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh
... 2: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNH Thơ Xuân Quỳnh thu hút người đọc gợi nhiều cảm xúc sâu sắc Bởi đến với thơ Xuân Quỳnh đến với giới hình tượng nghệ thuật độc đáo ta bắt gặp Xuân Quỳnh ... đời Xuân Quỳnh Chương II : Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh Chương III : Chất liệu ngôn từ thơ Xuân Quỳnh CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI XUÂN QUỲNH 1.1 Tiểu sử: Xuân Quỳnh tên thật Nguyễn Thị Xuân ... nhận thư Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh - Thơ đời, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1995, Trang 226 (3) Lưu Khánh Thơ - Cảm nhận thơ Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh - Thơ đời, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1995, Trang 227 Quỳnh có...
 • 20
 • 164
 • 0

Nghiên cứu " Biểu trưng nghệ thuật trong thơ Lê Anh Xuân qua hình ảnh cây dừa, dòng sông và đất " potx

Nghiên cứu
... gợi thơ Anh Xuân phần dồn nén vào hình ảnh đơn sơ mà giàu ý nghĩa biểu trưng Tổng hợp tất thi phẩm Anh Xuân, nhận thấy hình ảnh dừa, dòng sông đất có đặc điểm số lần xuất sau: TT Hình ... TÓM TẮT: Nghiên cứu thơ Anh Xuân nhận thấy thơ ông có số hình ảnh xuất nhiều lần, tần số cao tín hiệu thẩm mỹ, mang ý nghĩa biểu trưng rõ nét Đó hình ảnh dừa, dòng sông đất Không phải ... thơ … • Kêt luận: Hình ảnh dừa, dòng sông đất thơ Anh Xuân biểu trưng nghệ thuật độc đáo, sinh động Cả ba kết nối, bổ sung cho nhau; đất hình tượng trung tâm“Ta nằm lòng đất chiến hào / Ta...
 • 15
 • 420
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NHỮNG BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG HÀNH TRÌNH THƠ HÀN MẶC TỬ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thành biểu tượng nghệ thuật bất biến, thường trực xuyên suốt thơ Hàn Mặc Tử Từ lúc bắt đầu làm thơ ngày cuối đời ông, biểu tượng theo ông bay lên "Trên thiên triều ngời chói vạn hào quang" Trong ... trung màu đỏ ghê sợ ấy: "Bao mặt nhật tan thành máu" để "khối lòng", "niềm yêu", " nh " "Hoá thành vũng máu đào ác lặn" vùng không gian bao la toàn máu! Càng cuối đời, thơ ông tha thiết, thoát, ... "Leo song sờ sẫm gối" nó"sóng soãi "lơi lả mơn trớn vuốt ve, trần truồng để "Lộ khuôn vàng đáy khe", dù "mới lớn lên" biết "thẹn th " "thơm tình ái" Vầng trăng thơ ông mang tính hai mặt: vừa vật...
 • 10
 • 397
 • 7

khai thác biểu tượng nghệ thuật trong đọc-hiểu bài thơ đàn ghi ta của lor- ca (thanh thảo) ở lớp 12 thpt

khai thác biểu tượng nghệ thuật trong đọc-hiểu bài thơ đàn ghi ta của lor- ca (thanh thảo) ở lớp 12 thpt
... đẹp biểu tượng âm nhạc thơ Đàn ghi ta Lor- ca 75 2.2.3 Phát phân tích hay, đẹp biểu tượng hội hoạ thơ Đàn ghi ta Lor- ca 80 2.2.4 Phân tích giá trị biểu tượng thơ Đàn ghi - ta Lor - ca ... sinh khai thác giá trị biểu tượng nghệ thuật để đọc - hiểu thơ Đàn ghi - ta Lor - ca (Thanh Thảo) lớp có hiệu - Đề xuất cách thức dạy học thơ Đàn ghi - ta Lor - ca (Thanh Thảo) phù hợp với biểu tượng ... HIỂU BÀI THƠ “ĐÀN GHI TA CỦA LOR -CA (THANH THẢO) 49 2.1 Vận dụng hoạt động đọc- hiểu trình dạy học thơ Đàn ghi ta Lor -ca 49 2.1.1 Trang bị tri thức đọc- hiểu thơ Đàn ghi ta Lor-ca...
 • 162
 • 401
 • 0

Không gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu - Một không gian tồn tại trong những đối cực

Không gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu - Một không gian tồn tại trong những đối cực
... Chơng II Không gian nghệ thuật thơ Xuân Diệu Một không gian tồn đối cực Một đặc điểm bật không gian nghệ thuật thơ Xuân Diệu không nhất, không suốt mà chứa đựng mâu thuẫn, đối cực - Sự đối lập ... sống: Chơng II: Không gian nghệ thuật thơ Xuân Diệu - Một không gian tồn đối cực Để tránh từ lặp lại nhiều lần, em xin phép đợc dùng cụm từ "thơ Xuân Diệu" khoá luận để thơ Xuân Diệu trớc cách ... dấu ấn hình ảnh không gian thơ Xuân Diệu Không gian nghệ thuật thơ Xuân Diệu phản chiếu tuyệt vời tình yêu sống nhà thơ Không gian nghệ thuật diện mạo giới Ngời ta cảm thụ không gian nhờ vật thể...
 • 40
 • 1,436
 • 8

Những cách tân nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu

Những cách tân nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu
... có hệ thống, cách tân thơ Xuân Diệu giai đoạn Trên sở xác lập kiểu tư nghệ thuật thơ ông, xác đònh đóng góp thơ Xuân Diệu giai đoạn trình cách tân thơ Việt Nam đại Xuân Diệu nhà thơ nghiên cứu ... điểm tư nghệ thuật thơ Xuân Diệu giai đoạn 1932 - 1945 Từ thấy vận động tư nghệ thuật thơ Xuân Diệu tình cách tân thơ Việt Nam đại Chuyên luận nhiều có đề cập đến vấn đề nội dung thơ Xuân Diệu, ... NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆU GIAI ĐOẠN 1932 - 1945 LỜI GIỚI THIỆU LỜI GIỚI THIỆU Xuân Diệu nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ (1932-1945).Ông đóng vai trò đònh cách tân đại...
 • 165
 • 2,009
 • 8

NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆU GIAI ĐOẠN 1932 - 1945

NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆU GIAI ĐOẠN 1932 - 1945
... NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆU GIAI ĐOẠN 1932 - 1945 LỜI GIỚI THIỆU LỜI GIỚI THIỆU Xuân Diệu nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ (193 2- 1945) .Ông đóng vai trò đònh cách tân đại ... có hệ thống, cách tân thơ Xuân Diệu giai đoạn Trên sở xác lập kiểu tư nghệ thuật thơ ông, xác đònh đóng góp thơ Xuân Diệu giai đoạn trình cách tân thơ Việt Nam đại Xuân Diệu nhà thơ nghiên cứu ... điểm tư nghệ thuật thơ Xuân Diệu giai đoạn 1932 - 1945 Từ thấy vận động tư nghệ thuật thơ Xuân Diệu tình cách tân thơ Việt Nam đại Chuyên luận nhiều có đề cập đến vấn đề nội dung thơ Xuân Diệu, ...
 • 165
 • 880
 • 6

thời gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu

thời gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu
... nhìn Xuân Diệu thời gian yếu tố thời gian lên thơ Xuân Diệu III Lý thuyết chung thời gian Từ trước đến nay, thời gian xem vấn đề khó định nghĩa rạch ròi, xác Một số từ điển có định nghĩa thời gian ... nhìn Xuân Diệu thời gian yếu tố thời gian lên thơ Xuân Diệu III Lý thuyết chung thời gian Từ trước đến nay, thời gian xem vấn đề khó định nghĩa rạch ròi, xác Một số từ điển có định nghĩa thời gian ... hơn” Các nhà thơ trước có lúc ý thức, thở than hữu hạn đời người Song, ý thức cách sâu sắc, cuồng nhiệt đến thơ Xuân Diệu có V Quan niệm Xuân Diệu thời gian Thời gian tuyến tính, thời gian “thù...
 • 46
 • 1,385
 • 15

khái niệm biểu tượngbiểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam

khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam
... tng ca dao Vit Nam phong phỳ v a dng Bng bin phỏp thng kờ cú th thy nhng biu tng ca dao Vit Nam cú mt ca mi lnh vc i t nhng vt vụ tri bỡnh thng (ụi a, ngn ốn, chic gng) cho n hỡnh nh hựng v ca ... hiu v cuc sng, tõm t, tỡnh cm ca ngi dõn thi xa V biu tng cng ó to nờn mu sc riờng bit ca ca dao Th gii biu tng ca dao v th gii biu tng tn ti tõm thc ca mi ngi Vit Nam ó cng hng vi to nờn rung ... gin d, gn gi T õy tru cau tr thnh biu tng p ca dao, l biu tng ca tỡnh ngha, tỡnh yờu: Cú th thng kờ hng lot nhng cõu ca dao m cú hỡnh nh tru cau xut hin, v nhc ti tru cau, ngi ta nh ti la ụi,...
 • 21
 • 1,845
 • 3

khía cạnh thời gian nghệ thuật trong thơ xuân diệu

khía cạnh thời gian nghệ thuật trong thơ xuân diệu
... nhìn Xuân Diệu thời gian yếu tố thời gian lên thơ Xuân Diệu III Lý thuyết chung thời gian Từ trước đến nay, thời gian xem vấn đề khó định nghĩa rạch ròi, xác Một số từ điển có định nghĩa thời gian ... nhìn Xuân Diệu thời gian yếu tố thời gian lên thơ Xuân Diệu III Lý thuyết chung thời gian Từ trước đến nay, thời gian xem vấn đề khó định nghĩa rạch ròi, xác Một số từ điển có định nghĩa thời gian ... trôi nhanh Thời gian dường kẻ “thù địch” với số phận cá nhân, mà Xuân Diệu điển hình tiêu biểu Xuân Diệu lĩnh “chiếm lĩnh thời gian Có lẽ, điều đáng quý thơ Xuân Diệu, người Xuân Diệu lối sông...
 • 48
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biểu hiện của thời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhnhững biểu hiện nổi bật của thời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhnghệ thuật trong thơ xuân quỳnhgiọng điệu nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhkhông gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhthời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhkhông gian và thời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhbo co khoa hoc nhung bieu tuong nghe thuat trong tho han mac tuđề tài thời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh docxý nghĩa của thời gian nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhnghệ thuật trong thơ xuân diệukhông gian nghệ thuật trong thơ xuân diệuthời gian nghệ thuật trong thơ xuân diệuđặc điểm thời gian nghệ thuật trong thơ xuân diệungôn ngữ nghệ thuật trong thơ xuân diệuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây