Xây dựng một số mô hình vật lí bằng chương trình EJS (easy java simulations) và sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10

xây dựng một số hình vật bằng chương trình ejs (easy java simulations) sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật 10

xây dựng một số mô hình vật lí bằng chương trình ejs (easy java simulations) và sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10
... yêu thích môn VL Với lý trên, chọn đề tài: “XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 giúp nâng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Trang XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ... Quá trình dạy học vật trường THPT đặc biệt trình DH chương “Động học chất điểm” – SGK Cơ Vật 10 - Chương trình EJS trình DH chương “Động học chất điểm” với GAĐT có ứng dụng chương trình...
 • 141
 • 312
 • 1

Xây dựng một số hình vật lý trên máy tính nhằm hỗ trợ học sinh tự lực sáng tạo trong dạy học chương dòng điện trong các môi trường

Xây dựng một số mô hình vật lý trên máy tính nhằm hỗ trợ học sinh tự lực và sáng tạo trong dạy học chương dòng điện trong các môi trường
... nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu Xây dựng số hình vật máy tính nhằm hỗ trợ học sinh tự lực sáng tạo dạy học chương dòng điện môi trường chương trình vật 11 – nâng cao” ĐỐI TƯỢNG VÀ ... huy tính tự lực nâng cao lực sáng tạo cho học sinh - Tạo sở cho việc nghiên cứu xây dựng hình vật máy tính hỗ trợ dạy học cho phần lại chương trình vật THPT 6 CHƯƠNG MÔ HÌNH TRÊN MÁY TÍNH ... dạy học vật 28 CHƯƠNG XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG” 2.1 Phân tích nội dung chương Dòng điện môi trường Vật 11 – Nâng cao.[2][18][19]...
 • 163
 • 629
 • 3

Xây dựng một số hình vật lý trên máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương Chất khí Vật10 nâng cao

Xây dựng một số mô hình vật lý trên máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương Chất khí Vật lý 10 nâng cao
... MH vật máy tính, thiết kế hình thuộc chương Chất khí Vật 10 nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 43 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT ... hình vật máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học chương Chất khí Vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng hình vật máy tính thiết kế hình ... CHƯƠNG 1: Cơ sở luận việc vận dụng hình máy tính dạy học vật nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học (37 trang) - CHƯƠNG 2: Xây dựng số hình vật hỗ trợ dạy học chương...
 • 131
 • 329
 • 0

XÂY DỰNG một số HÌNH vật lý áp DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH VIỆT NAM THẾ GIỚI

XÂY DỰNG một số mô HÌNH vật lý áp DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH VIỆT NAM và THẾ GIỚI
... Physics, Vietnam Accademy of Science and Technology Summary of the new findings of the thesis The research results during the Ph D period have been published in five (05) articles in the Vietnam and ... Speciality: Theoretical and computational physics Code: 66 44 01 03 Supervisor Information Full name: Nguyen Ai Viet Academic Title: Professor -1991; Degree : Doctor nauk - 1989 Major: Theoretical ... financial markets Moreover, the results have also showed the similarity and the difference of Vietnam and international markets focused on the total capitals, the liquidity and the typical moneytary...
 • 2
 • 322
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral

Nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
... vụ nghiên cứu luận án sử dụng hình QCD hiệu dụng hình hạt nhân có đối xứng chiral không phục hồi để nghiên cứu cấu trúc pha kiểu chuyển pha Phạm vi nghiên cứu luận án nghiên cứu hệ vật ... tin cấu trúc pha QCD tương ứng với kịch không phục hồi đối xứng chiral Để khắc phục vấn đề nêu trên, tập trung vào nghiên cứu LPT cho hình QCD hiệu dụng có đối xứng chiral không phục hồi, ... Với trên, mục đích luận án nghiên cứu kiểu chuyển pha số hình không phục hồi đối xứng chiral Cụ thể nghiên cứu LPT hình QCD hiệu dụng với bậc tự quark nghiên cứu kiểu chuyển pha khác...
 • 111
 • 164
 • 0

luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc pha trong một số hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral

luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
... vụ nghiên cứu luận án sử dụng hình QCD hiệu dụng hình hạt nhân có đối xứng chiral không phục hồi để nghiên cứu cấu trúc pha kiểu chuyển pha Phạm vi nghiên cứu luận án nghiên cứu hệ vật ... Với trên, mục đích luận án nghiên cứu kiểu chuyển pha số hình không phục hồi đối xứng chiral Cụ thể nghiên cứu LPT hình QCD hiệu dụng với bậc tự quark nghiên cứu kiểu chuyển pha khác ... tin cấu trúc pha QCD tương ứng với kịch không phục hồi đối xứng chiral Để khắc phục vấn đề nêu trên, tập trung vào nghiên cứu LPT cho hình QCD hiệu dụng có đối xứng chiral không phục hồi, mô...
 • 111
 • 143
 • 0

Nghiên cứu một số hình vật lý thống kê bằng phương pháp monte carlo

Nghiên cứu một số mô hình vật lý thống kê bằng phương pháp monte carlo
... thiệu hình vật thống Chương 2:Giới thiệu phương pháp Monte Carlo Chương 3 :Nghiên cứu số hình vật thống phương pháp Monte Carlo CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ THỐNG KÊ ... tử, spin có tương tác mạnh,…Chính vậy, luận văn nghiên cứu : Một số hình vật thống phương pháp Monte Carlo nhằm tìm hiểu việc sử dụng máy tính để nghiên cứu số hình Vật thống kê, ... hỗn loạn trật tự Một số tính chất quan trọng chuỗi Markov đề cập đến nghiên cứu toán 14 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ THỐNG KÊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO 3.1 hình Ising 3.1.1 Xây...
 • 52
 • 227
 • 0

Nêu tên một tổ chức mà em quan tâm. Nêu sứ mệnh tầm nhìn chiến lược của tổ chức đó. Vận dụng quy trình lập kế hoạch một số hình phù hợp để phản ánh các bước có được bản sứ mệnh kể trên

Nêu tên một tổ chức mà em quan tâm. Nêu sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của tổ chức đó. Vận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh các bước có được bản sứ mệnh kể trên
... toàn giới III Các bước cần làm để sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược Phân tích môi trường: Môi trường vĩ mô, môi trường ngành, môi trường bên Trung Nguyên Phân tích mục tiêu chiến lược: Tìm hiểu ... nào, khác với IV không Xác định phương án: Đề phương án để nêu sứ mệnh, tầm nhìn ánh giá lựa chọn phương án tối ưu Đề xuất, hợp thức hóa sứ mệnh tầm nhìn Phân tích môi trường Môi trường vĩ ... thời Đào tạo nhân viên Nguyên so với hệ thống điểm trình độ chuyên môn G7 Mart , tránh cao tầm nhìn định hướng rối loạn chiến lược sách chiến lược Môi trường ngành (mô hình lực lượng) 2.1...
 • 16
 • 3,284
 • 16

Nghiên cứu một số hình thương mại điện tử thành công trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG NGUYỄN PHƢƠNG CHI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH CÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên nghành: Kinh tế giới ... http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5037/is_200002/ai_n18277165/ ̀ -2- hình thành công cho hình thương mại điện tử B2C; hình đấu giá trực tuyến EBay.com ví dụ điển hình thành công cho hình thương mại điện tử C2C; hình sàn giao dịch ... nêu vân đ ề Nghiên cứu số số hình thương mại ́ điện tử thành công giới học kinh nghiệm cho Việt Nam đa đươc lưa ̃ ̣ ̣ chọn làm đề tài cho luận văn cao học Tình hình nghiên cứu nước 2.1 Ở...
 • 113
 • 488
 • 0

Nghiên cứu một số hình thương mại điện tử thành công trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... hình thương mại điện tử phổ biến, điển hình thành công giới hình thương mại điện tử doanh nghiệp với người tiêu dùng Chương 1: Những vấn đề thương mại điện tử hình thương mại điện tử Chương ... túng thực hình thương mại điện tử nói Vì vậy, việc Tại Việt Nam, cũng có khá nhiều công trì nh nghiên cứu í t nhiều nghiên cứu hình thương mại điện tử thành công giới giúp cho đề cập ... ba hình Amazon.com, EBay.com Alibaba.com đến việc xây dựng phát triển hình thương mại điện tử Việt Nam thương mại điện tử Ngay từ thương mại điện tử xuất quốc gia này, Thương mại điện tử...
 • 57
 • 789
 • 0

BƯỚC ĐÀU SỬ DỤNG 3D STUDIO MAX ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ HÌNH VỀ CÁC MẠNG TINH THỂ TRONG KIM LOẠI ĐỂ ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC PHẦN VẬTCHẤT RẮN

BƯỚC ĐÀU SỬ DỤNG 3D STUDIO MAX ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VỀ CÁC MẠNG TINH THỂ TRONG KIM LOẠI ĐỂ ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC PHẦN VẬT LÝ CHẤT RẮN
... cảnh khạc GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ PHÁƯN MÃƯM 3DS MAX : 3ds max l mäüt nhỉỵng pháưn mãưm âỉåüc ỉïng dủng ráút räüng ri åí nhiãưu lénh vỉûc, ton cnh chỉång trçnh 3ds max lục vỉìa khåíi âäüng âỉåüc thãø ... dủng 3D Studio Max âãø xáy dỉûng mäüt säú mä hçnh vãư cạc mảng tinh thãø kim loải âãø ạp dủng vo dảy hc pháưn váût l cháút ràõn ” Âäưng thåìi xáy dỉûng chỉång trçnh dảy hc vãư cáúu trục mảng tinh ... chủc cm Trong tỉû nhiãn cng cọ nhỉỵng cháút täưn tải dỉåïi dảng âån tinh thãø Váûy váût ràõn âån tinh thãø l mäüt váût tinh thãø cọ mảng thäúng nháút v phỉång khäng âäøi ton bäü thãø têch Trong...
 • 49
 • 404
 • 0

Sử dụng một số hình dao động sóng điện từ được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình matlab để giảng dạy chương “ dao động sóng điện từ ” vật lý lớp 12 ban nâng cao

Sử dụng một số mô hình dao động và sóng điện từ được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình matlab để giảng dạy chương “ dao động và sóng điện từ ” vật lý lớp 12 ban nâng cao
... động sóng điện từ 3.1.3.2 Kỹ học sinh học chương Dao động sóng điện từ 3.2 Xây dựng số hình Matlab để giảng dạy chƣơng Dao động sóng điện từ vật 12 nâng cao 3.2.1 Mạch dao động Mạch dao ... điện từ xây dựng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương dao động sóng điện từ Vật lớp 12 ban nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu Sử dụng hình biểu diễn trình ... trúc chương dao động sóng điện từ chương trình vật lí phổ thông lớp 12 chương trình nâng cao 3.1.2 Nội dung kiến thức chươn g: Dao động sóng điện từ 3.1.2.1 Về mạch dao động 3.1.2.2 Về điện từ...
 • 16
 • 460
 • 0

Sử Dụng Một Số Hình Dao Động Sóng Điện Từ Được Xây Dựng Bằng Ngôn Ngữ Lập Trình Matlab Để Giảng Dạy Chương Dao Động Sóng Điện Từ Vật Lý Lớp 12 Ban Nâng Cao

Sử Dụng Một Số Mô Hình Dao Động Và Sóng Điện Từ Được Xây Dựng Bằng Ngôn Ngữ Lập Trình Matlab Để Giảng Dạy Chương Dao Động Và Sóng Điện Từ Vật Lý Lớp 12 Ban Nâng Cao
... kiến thức chương Dao động sóng điện từ 3.1.3.2 Kỹ học sinh học chương Dao động sóng điện từ 3.2 Xây dựng số hình Matlab để giảng dạy chƣơng Dao động sóng điện từ vật 12 nâng cao 3.2.1 ... động sóng điện từ xây dựng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương dao động sóng điện từ Vật lớp 12 ban nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu Sử dụng hình biểu ... Chỉnh sửa xây dựng hình giảng 13 CHƢƠNG 3: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH MATLAB TRONG DẠY HỌC PHẦN DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 3.1 Đặc điểm, cấu trúc, nội dung chƣơng dao động sóng điện từ vật 12 Ban...
 • 29
 • 300
 • 0

Sử dụng một số hình dao động sóng điện tử được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương dao động sóng điện tử vật lý lớp 12 ban nâng cao

Sử dụng một số mô hình dao động và sóng điện tử được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương dao động và sóng điện tử vật lý lớp 12 ban nâng cao
... là: Sử dụng số hình dao động sóng điện từ xây dựng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương dao động sóng điện từ Vật lớp 12 ban nâng cao 30 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH MATLAB VÀ ... động sóng điện từ xây dựng ngôn ngữ lập trình Matlab để giảng dạy chương Dao động sóng điện từ Vật lớp 12 ban nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn mính Mục đích nghiên cứu Sử dụng hính ... 2.2.5 Đồ hoạ Matlab 42 2.3 Ứng dụng Matlab xây dựng hính vật học ứng dụng giảng dạy 54 CHƢƠNG 3: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH MATLAB TRONG DẠY HỌC PHẦN DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ...
 • 97
 • 239
 • 0

Sử dụng một số hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc.DOC

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC
... thông tin liên lạc Chương 2: Sử dụng số hình để phân tích hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Quan Ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Chương 3: Một số ... chi nhánh Thanh Quan 10 ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Quan thuộc 12 1.1.2 1.2 ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, 1.2.1 vận tải thông ... dụngcủa chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc...
 • 53
 • 860
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiralmột số mô hình triển khai xây dựng phần mềm nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số mô hình quản lý an toàn xây dựng đã cóđịnh giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt namvận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lượckhoa luan hien trang su dung dat va de xuat mot so mo hinh su dung dat hieu quamột số mô hình tái tổ hợp gene trong sản xuất vaccine ứng dụng trong nông nghiệpmột số mô hình có thể sử dụng trong quá trình hoàn thiện chiến lượcmột số mô hình mưa rào dòng chảy thông dụngmột số mô hình thủy lực thông dụngđề xuất một số mô hình ứng dụng tmđt b2b phù hợp với thực tiễn việt namđề xuất một số mô hình ứng dụng tmđt b2b phù hợp với thực tiễn việt nammột số mô hình để đánh giá rủi ro tín dụngmột số mô hình mô phỏng điều tiết hồ chứa đã và đang được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thực tếmột số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại